เครือข่ายทั่วโลก

ประสิทธิภาพเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS AWS มีขนาดโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุดของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ใดๆ และขนาดนี้กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทางได้ดีขึ้น ขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาคหรือประเทศใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสถานที่จัดเก็บและความอิสระของข้อมูล หากธุรกิจต้องการให้บริการลูกค้าในยุโรป ลูกค้ารายดังกล่าวควรที่จะสามารถเลือกได้จากภูมิภาคหรือศูนย์ข้อมูลที่มีให้เลือกมากมายในยุโรป เช่น ปารีส ลอนดอน แฟรงเฟิร์ต หรือดับลินเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง

ทุกศูนย์ข้อมูล AZ และภูมิภาค AWS ต่างเชื่อมต่อซึ่งกันและกันผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายส่วนตัวทั่วโลกที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ พร้อมใช้งานสูง และมีเวลาแฝงต่ำ เครือข่ายนี้สร้างขึ้นบนเครือข่ายไฟเบอร์เมโทร 100 GbE สำรองเต็มรูปแบบแบบขนานทั่วโลกซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านสายเคเบิลแบบข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแดง และทะเลจีนใต้ด้วย

แผนที่โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง

ประโยชน์

ประสิทธิภาพสูง

Availability Zone (AZ) ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลการผลิตที่มีความพร้อมใช้งานสูง ทนต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้ดีกว่าการใช้งานจากศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งเดียว AWS มี AZ ทั้งหมด 77 แห่งทั่วโลก และเรายังคงเพิ่ม AZ ต่อไปอย่างรวดเร็ว AZ แต่ละแห่งสามารถเป็นศูนย์ข้อมูลได้หลายแห่ง และเมื่อปรับขยายแบบเต็มที่ก็จะสามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้นับแสนตัว AZ เป็นพาร์ติชันของโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS ที่แยกได้โดยสมบูรณ์ โครงสร้างพื้นฐานที่เปี่ยมพลังช่วยแยก AZ ทางกายภาพได้ด้วยระยะทางอันมีนัยสำคัญซึ่งห่างกันหลายกิโลเมตรจาก AZ อื่น

บริการครอบคลุมที่ยืดหยุ่น

Availability Zone (AZ) ทั้งหมดเชื่อมต่อซึ่งกันและกันด้วยระบบเครือข่ายที่มีแบนด์วิดท์สูง เวลาแฝงต่ำ มีการทำซ้ำสำรองเต็มรูปแบบ สำหรับไฟเบอร์เมโทรโดยเฉพาะ ซึ่งมีระบบเครือข่ายปริมาณงานสูงและเวลาแฝงต่ำระหว่าง AZ AZ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยสร้างแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานสูง AZ สร้างแอปพลิเคชันที่แบ่งพาร์ติชันได้ง่ายที่สุด หากแอปพลิเคชันได้รับการแบ่งพาร์ติชันทั่ว AZ จะทำให้มีการแยกและป้องกันบริษัทหลายๆ แห่งจากปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น ฟ้าผ่า พายุทอร์นาโด แผ่นดินไหว และอื่นๆ