Amazon Machine Learning คือบริการที่ช่วยให้ Developer สามารถใช้งานเทคโนโลยี Machine Learning ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีทักษะอยู่ในระดับใด Amazon Machine Learning มีเครื่องมือและตัวช่วยสร้างภาพที่จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโมเดล Machine Learning (ML) โดยไม่ต้องเรียนรู้อัลกอริทึมและเทคโนโลยี ML ที่ซับซ้อน เมื่อโมเดลของคุณพร้อมใช้งานแล้ว Amazon Machine Learning จะช่วยให้สามารถดูการคาดการณ์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้ง่ายขึ้นโดยใช้ API ง่าย และไม่ต้องใช้โค้ดสร้างการคาดการณ์แบบกำหนดเองหรือจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานใดๆ

Amazon Machine Learning ทำงานด้วยเทคโนโลยี ML แบบเดียวกันที่ปรับขนาดได้สูงและได้รับการตรวจสอบพิสูจน์แล้ว ซึ่งชุมชน Data Scientist ภายในของ Amazon นำมาใช้เป็นเวลาหลายปี บริการนี้ใช้อัลกอริทึมมากประสิทธิภาพในการสร้างโมเดล ML โดยการหารูปแบบในข้อมูลที่คุณมีอยู่ จากนั้น Amazon Machine Learning จะใช้โมเดลเหล่านี้ในการประมวลผลข้อมูลใหม่และสร้างการคาดการณ์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

Amazon Machine Learning สามารถปรับขนาดได้สูงและสามารถสร้างการคาดการณ์ในแต่ละวันได้นับล้านแบบ อีกทั้งยังดำเนินการคาดการณ์ในแบบเรียลไทม์และในปริมาณข้อมูลที่สูง Amazon Machine Learning ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และคุณจ่ายค่าบริการตามที่ใช้งานจริง เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ และค่อยๆ ปรับขนาดไปตามการพัฒนาของแอปพลิเคชัน

การแนะนำ Amazon Machine Learning

MachineLearning_VideoThumbnail

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Machine Learning

สร้างบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier 12 เดือน และใช้งานคุณสมบัติ AWS Basic Support รวมถึงการบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปี ฟอรัมสนับสนุน และอื่นๆ

โปรดทราบว่า Amazon Machine Learning ไม่พร้อมใช้งานบน AWS Free Tier ในปัจจุบัน


อ่านโพสต์ “เหตุใดลูกค้าจึงหลงรัก Amazon Machine Learning” จาก CEO ของ 47Lining ซึ่งเป็นคู่ค้าของ AWS

Hudl

AWS Case StudyHudl ใช้ Amazon Redshift และ Amazon Machine Learning ในการดำเนินการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการกีฬา

“Hudl เปลี่ยนแปลงวิธีที่โค้ชและนักกีฬาใช้เตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการแข่งขัน”

Upserve: ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะในการจัดการร้านอาหาร

AWS Case Study: Upserve และ Amazon Machine Learning

“เราสามารถคาดการณ์จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่จะมาใช้บริการที่ร้านอาหารในหนึ่งคืนได้โดยใช้ Amazon Machine Learning”

AWS Case Study: BuildFax และ Amazon Machine Learning

ศึกษาวิธีที่ BuildFax ใช้งาน Amazon Machine Learning ในการ “ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์ได้” เพื่อให้สามารถประมวลผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

AWS Case Study: AdiMap และ Amazon Machine Learning

ในตอนแรก AdiMap ใช้ Amazon Machine Learning ในการมอบ “ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ผู้ใช้งานและลูกค้าโดยนำเสนอความอัจฉริยะทางการเงินตามขนาด”
 

AWS Case Study: Fraud.net และ Amazon Machine Learning

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกงชั้นนำที่มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคน Fraud.net จึงใช้ Amazon Machine Learning เพื่อช่วยลดความซับซ้อนและทำความเข้าใจรูปแบบการฉ้อโกงที่เกิดขึ้น

 


คู่ค้าของ Amazon Machine Learning ช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างระบบอัจฉริยะที่ใช้ Amazon Machine Learning Amazon ML คือบริการที่ช่วยให้ Developer ผู้มีทักษะรอบด้านสามารถใช้งานเทคโนโลยี Machine Learning ได้อย่างง่ายดาย 

47Lining คือคู่ค้าที่ปรึกษาขั้นสูงของ AWS ที่มีการกำหนดสมรรถนะ Big Data 47Lining พัฒนาโซลูชันสำหรับ Big Data และให้บริการสำหรับ Big Data ที่สร้างขึ้นมาจากบล็อกการสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ของ AWS ขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น Amazon Redshift, Kinesis, S3, DynamoDB, Machine Learning และ Elastic MapReduce 47Lining ช่วยลูกค้าในการสร้าง ดำเนินการ และจัดการกับ “เครื่องประมวลผลข้อมูล” อันน่าทึ่งสำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม | ความสำเร็จของลูกค้าติดต่อ

NorthBay ทำงานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในด้านปริมาณงานที่มุ่งไปสู่การคาดการณ์และการวิเคราะห์ขั้นสูง Amazon Machine Learning เหมาะสมกับข้อเสนอของ NorthBay อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถผสานรวมได้เป็นอย่างดีกับบริการอื่นๆ ของ AWS และช่วยให้สามารถนำอัลกอริทึม ML มากประสิทธิภาพไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพสูง 

เรียนรู้เพิ่มเติม | ความสำเร็จของลูกค้าติดต่อ


AmazonMachineLearning_Benefit_EasilyCreate

API และโปรแกรมตัวช่วยของ Amazon Machine Learning ช่วยให้ Developer สามารถสร้างและปรับแต่งโมเดล ML ให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดายจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift หรือ MySQL ใน Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) และสามารถสืบค้นจากโมเดลเหล่านี้เพื่อการคาดการณ์ได้ ระบบประมวลผลข้อมูลแบบติดตั้งภายในตัว อัลกอริทึม ML ที่ปรับขนาดได้ เครื่องมือสร้างภาพโมเดลและข้อมูลเชิงโต้ตอบ และการแจ้งเตือนคุณภาพของบริการนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งโมเดลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 

AmazonMachineLearning_Benefit_Seconds

Amazon Machine Learning คือบริการที่ได้รับการจัดการที่มีการสร้าง การปรับใช้ และการตรวจสอบโมเดลแบบครบวงจร เมื่อโมเดลของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถสร้างการคาดการณ์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการสร้าง ปรับขนาด และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ Machine Learning


AmazonMachineLearning_Benefit_ScalablePerformance

API สำหรับการคาดการณ์ของ Amazon Machine Learning สามารถนำไปใช้ในการสร้างการคาดการณ์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้นับล้านรูปแบบ คุณสามารถร้องขอการคาดการณ์สำหรับบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในครั้งเดียวโดยใช้ API สำหรับการคาดการณ์ข้อมูลแบบกลุ่มหรือใช้ API แบบเรียลไทม์ เพื่อรับผลการคาดการณ์สำหรับบันทึกข้อมูลแต่ละส่วนและนำไปใช้ในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ มือถือ หรือเดสก์ท็อปเชิงโต้ตอบ

AmazonMachineLearning_Benefit_Inexpensive

Amazon Machine Learning ไม่มีค่าบริการในการติดตั้ง และคุณจ่ายค่าบริการตามที่ใช้งานจริง เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ และค่อยๆ ปรับขนาดไปตามการพัฒนาของแอปพลิเคชัน

 

AmazonMachineLearning_Benefit_ProvenTechnology

Amazon Machine Learning ทำงานด้วยเทคโนโลยี ML แบบเดียวกันที่ปรับขนาดได้สูงและได้รับการตรวจสอบพิสูจน์แล้ว ซึ่ง Amazon นำไปใช้ในการเปิดการทำงานฟังก์ชันสำคัญต่างๆ เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การระบุธุรกรรมที่เป็นการปลอมแปลง และการจัดระเบียบแค็ตตาล็อก


Amazon Machine Learning ช่วยให้ง่ายต่อการสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์ที่ช่วยระบุธุรกรรมการค้าปลีกที่เป็นการปลอมแปลงที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วยตรวจจับรายการที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการปลอมแปลง

อ่านกรณีศึกษา >>

Amazon Machine Learning สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานในแบบที่ลูกค้าต้องการได้โดยใช้โมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการแนะนำรายการหรือปรับโฟลว์ของเว็บไซต์ให้เหมาะสมตามการดำเนินการของลูกค้า

Amazon Machine Learning สามารถช่วยให้คุณสามารถมอบแคมเปญการตลาดที่กำหนดเป้าหมายเอาไว้ได้ ตัวอย่างเช่น Amazon Machine Learning สามารถใช้ข้อมูลการดำเนินการของลูกค้าในการเลือกแคมเปญอีเมลที่เกี่ยวข้องที่สุดสำหรับลูกค้าเป้าหมายได้

Amazon Machine Learning สามารถช่วยให้คุณสามารถประมวลผลข้อความที่ไม่มีโครงสร้างและดำเนินการตามเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น Amazon Machine Learning สามารถนำไปใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดหมวดหมู่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าดี ไม่ดี หรือพอใช้ได้

Amazon Machine Learning สามารถช่วยให้คุณรู้ได้ว่าลูกค้าคนใดที่มีความเสี่ยงที่จะเลิกใช้บริการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในเชิงรุกได้ด้วยโปรโมชันหรือการขยายบริการลูกค้า

Amazon Machine Learning สามารถประมวลผลตอบรับแบบไร้แบบฟอร์มจากลูกค้าของคุณได้ ได้แก่ ข้อความอีเมล ความคิดเห็น หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ และแนะนำการดำเนินการที่สามารถแก้ไขข้อกังวลของลูกค้าได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Amazon Machine Learning ในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาว่าลูกค้าคนใดที่มีปัญหาในด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้าที่เหมาะสมติดต่อกับลูกค้า