หลักการทำงานของการกำหนดราคา

ด้วย Amazon AppStream 2.0 คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะทรัพยากรการสตรีมที่คุณจัดเตรียม และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อผู้ใช้ที่สตรีมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าและข้อผูกมัดระยะยาวเมื่อใช้งาน Amazon AppStream 2.0

ทรัพยากรการสตรีมประกอบด้วย AppStream 2.0 อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลา, อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการ, อินสแตนซ์ Image Builder อินสแตนซ์ฟลีตและอินสแตนซ์ Image Builder จะถูกเรียกเก็บเป็นรายชั่วโมง และราคาต่อชั่วโมงจะอ้างอิงตามประเภทอินสแตนซ์และขนาดที่คุณเลือก ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ จะเรียกเก็บแบบต่อผู้ใช้ต่อเดือนในเขต AWS ที่ผู้ใช้สตรีมแอปพลิเคชันจากอินสแตนซ์ฟลีต AppStream 2.0 AppStream 2.0 จะตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากฟลีตและทำการปรับความสามารถของฟลีตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ของคุณในราคาต่ำสุดที่เป็นไปได้ การปรับความสามารถจะดำเนินการตามนโยบายการปรับขนาดที่คุณกำหนดไว้โดยอิงตามการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน หรืออิงตามกำหนดเวลา ระบบจะใช้ Auto Scaling กับฟลีตทั้งแบบที่เปิดใช้งานตลอดเวลาและแบบตามความต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fleet Auto Scaling สำหรับ Amazon AppStream 2.0 ในคู่มือการดูแลระบบ Amazon AppStream 2.0

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลา

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตลอดเวลาจะเรียกเก็บทุกชั่วโมง ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม ด้วยฟลีตที่เปิดตลอดเวลา อินสแตนซ์ทั้งหมดที่ทำงานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่ใช้แม้ผู้ใช้จะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดของอินสแตนซ์

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการ

อินสแตนซ์ฟลีตที่เปิดใช้งานตามความต้องการจะเรียกเก็บทุกชั่วโมง ค่าบริการอินสแตนซ์จะรวมการคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม ด้วยฟลีตแบบตามความต้องการ อินสแตนซ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอินสแตนซ์ที่ทำงาน โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดอินสแตนซ์เฉพาะเมื่อใช้งานอินสแตนซ์ในเซสชันการสตรีม อินสแตนซ์ในฟลีตตามความต้องการที่ไม่มีการใช้งานในเซสชันการสตรีมจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอินสแตนซ์ที่หยุดไปในแต่ละชั่วโมงที่เป็นประเภทและขนาดเดียวกัน

อินสแตนซ์ Image Builder

อินสแตนซ์ Image Builder จะถูกเรียกเก็บทุกชั่วโมง ค่าบริการอินสแตนซ์ Image Builder จะรวมการคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้โดยโปรโตคอลการสตรีม อินสแตนซ์ Image Builder ทั้งหมดที่ทำงานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามค่าธรรมเนียมของอินสแตนซ์ที่ใช้แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ดูแลก็ตาม โดยอ้างอิงตามประเภทและขนาดของอินสแตนซ์

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐบางแห่งอาจมีคุณสมบัติในการรับส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ใช้ Microsoft RDS SAL จำนวน 0.44 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โปรดดูข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งานของ Microsoft สำหรับข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ หากคุณคิดว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดติดต่อเรา

หากคุณมี Microsoft License Mobility คุณจะมีสิทธิ์ในการนำใบอนุญาต Microsoft RDS CAL ของคุณมาใช้กับ Amazon AppStream 2.0 สำหรับผู้ใช้ที่ใบอนุญาตดังกล่าวครอบคลุม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาต Microsoft RDS CAL ที่มีอยู่ของคุณกับ Amazon AppStream 2.0 โปรดดูที่หน้านี้ หรือปรึกษาตัวแทน Microsoft ของคุณ

ตัวอย่าง

เมื่อใช้ภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจะต้องเปิดใช้ Image Builder stream.standard.medium เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันและสร้างอิมเมจ จากฟลีตตามความต้องการที่คุณจัดเตรียมจะมีอินสแตนซ์ฟลีต stream.standard.medium สองรายการ ในระหว่างเดือนนั้นๆ หนึ่งในผู้ใช้มีการเปิดใช้เซสชันการสตรีมจากฟลีตตามความต้องการของคุณโดยใช้ประเภทการตรวจสอบทั้งแบบ SAML 2.0 และ URL การสตรีม และระหว่างเดือนเดียวกัน ผู้ใช้รายอื่นๆ เปิดใช้เซสชันการสตรีมจากฟลีตตามความต้องการโดยใช้ SAML 2.0 ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ราคารายชั่วโมงของ stream.standard.medium จะอยู่ที่ 0.10 USD ต่อชั่วโมง อินสแตนซ์ที่หยุดไปจะอยู่ที่ 0.025 USD ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ AppStream 2.0 ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่ราคา 4.19 USD ต่อผู้ใช้ที่ยืนยันแล้วแต่ละรายที่เปิดใช้เซสชันการสตรีมจากฟลีต AppStream 2.0 ในระหว่างเดือนนั้นๆ จะไม่มีการเรียกค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลที่เชื่อมต่อและใช้ Image Builder เพื่อสร้างอิมเมจ

สมมติว่าอินสแตนซ์ Image Builder ของคุณทำงานเป็นเวลาสี่ชั่วโมง อินสแตนซ์การสตรีมตามความต้องการทั้งสองรายการของคุณจะสตรีมรายการละห้าชั่วโมงต่อวันในสัปดาห์ทำการ (50 ชั่วโมง) และอินสแตนซ์ของคุณหยุดในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ทำการ (190 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่ 22.72 USD ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคำนวณดังนี้: (50 ชั่วโมง x อินสแตนซ์ฟลีต stream.standard.medium 0.10 USD ต่อชั่วโมง) + (190 ชั่วโมง x ค่าธรรมเนียมอินสแตนซ์ที่หยุดไป 0.025 USD ต่อชั่วโมง) + (4 ชั่วโมง x stream.standard.medium image builder 0.10 ต่อชั่วโมง) + (ผู้ใช้ 3 ราย x ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ 4.19 USD) = 22.72 USD

AppStream 2.0 มีเครื่องมือที่เรียบง่ายที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Amazon AppStream 2.0 เผยแพร่เครื่องมือคำนวณราคาที่เรียบง่ายในบล็อก AWS Desktop และการสตรีมแอปพลิเคชัน

ราคาตามเขต AWS – อินสแตนซ์แบบเปิดใช้งานตลอดเวลา, ตามความต้องการ และ Image Builder

* ค่าธรรมเนียมราคารายชั่วโมงถูกเรียกเก็บสำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น สำหรับฟลีต Image Builder และแบบเปิดใช้งานตลอดเวลา อาจจะถือว่าอินสแตนซ์ทำงานอยู่หากสามารถใช้งานได้ แม้ว่าไม่มีผู้ใช้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม สำหรับฟลีตตามความต้องการ จะถือว่าอินสแตนซ์ทำงานอยู่เฉพาะเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับเซสชันการสตรีมที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon AppStream 2.0

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon AppStream 2.0
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา