การจำลองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

CloudEndure Disaster Recovery มอบการจำลองข้อมูลเครื่องต้นทางของคุณในระดับบล็อกแบบอะซิงโครนัสอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งช่วยให้คุณใช้ Recovery Point Objectives (RPOs) ต่ำกว่าระดับวินาทีได้ เพราะแอปพลิเคชันล่าสุดจะพร้อมเริ่มทำงานบน AWS ทันทีหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น 

บริเวณที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำ

ข้อมูลจะถูกซิงค์เก็บอยู่เสมอในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ขนาดเล็กในภูมิภาค AWS เป้าหมายของคุณ บริเวณที่จัดเตรียมไว้ประกอบด้วยทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่ายต่ำซึ่งได้รับการเตรียมใช้งานและจัดการแบบอัตโนมัติโดย CloudEndure Disaster Recovery ซึ่งจะตัดความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรสำรองและลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติได้เป็นอย่างมาก

การแปลงแมชชีนและการจัดประสานแบบอัตโนมัติ

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือทำการฝึกซ้อม CloudEndure Disaster Recovery จะกระตุ้นการทำงานของกระบวนการแปลงแมชชีนอัตโนมัติขั้นสูงและกลไกการจัดประสานที่ปรับขนาดได้ ซึ่งจะเริ่มต้นเครื่องหลายพันรายการในภูมิภาค AWS เป้าหมายของคุณแบบคู่ขนาน ส่งผลให้ Recovery Time Objective (RTO) เป็นระดับนาทีได้ CloudEndure Disaster Recovery ต่างจากโซลูชันระดับแอปพลิเคชัน เพราะสามารถจำลองข้อมูลของทั้งเครื่องได้ ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าสถานะระบบ ดิสก์ระบบ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และไฟล์ต่างๆ ดังนั้นเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องขณะที่ทำการเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือทำการฝึกซ้อม เครื่องของคุณจะทำงานแบบเดียวกับที่ทำในโครงสร้างพื้นฐานต้นทางของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งทุกอย่างใหม่หรือดูแลรักษาสำเนาสำรองของระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าสถานะระบบ หรือซอฟต์แวร์

การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา

การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาอย่างละเอียดช่วยให้คุณกู้คืนแอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อมทางไอทีที่เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่ตั้งใจ แรนซัมแวร์ หรือการโจมตีที่เป็นอันตรายอื่นๆ ได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันจากจุดเสถียรก่อนหน้าจุดใดของเวลาแทนการเปิดใช้แอปพลิเคชันในสถานะใหม่ล่าสุดได้ ในระหว่างการกู้คืน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สถานะล่าสุดหรือสถานะที่เก่ากว่าจากรายการแสดงจุดต่างๆ ของเวลา

การฝึกซ้อมที่ง่าย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

เมื่อใช้ CloudEndure Disaster Recovery คุณจะสามารถฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติได้โดยไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมต้นทางของคุณหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูล ซึ่งในระหว่างที่ฝึกซ้อม CloudEndure Disaster Recovery จะเริ่มต้นการทำงานของเครื่องในภูมิภาค AWS เป้าหมายแบบแยกต่างหากโดยสิ้นเชิงเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งของเครือข่ายและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากคุณกำลังใช้ประโยชน์จาก AWS จึงไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรหรือจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับค่าทรัพยากรที่ต้องใช้ระหว่างฝึกซ้อมการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ การทำงานอัตโนมัติของ CloudEndure Disaster Recovery ยังช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเพื่อดำเนินการฝึกซ้อมอีกด้วย

การสนับสนุนแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมสูง

เนื่องจาก CloudEndure Disaster Recovery จำลองข้อมูลในระดับบล็อก คุณจึงสามารถใช้กับแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลทั้งหมดที่ทำงานบน Windows และ Linux OS เวอร์ชันที่รองรับได้ ซึ่งรวมถึง Windows Server เวอร์ชั่น 2003/2008/2012/2016/2019 และการแจกจ่าย Linux เช่น CentOS, RHEL, OEL, SUSE, Ubuntu และ Debian CloudEndure Disaster Recovery รองรับฐานข้อมูลทั่วไป รวมถึง Oracle และ SQL Server และแอปพลิเคชันระดับองค์กร เช่น SAP ต่อไปนี้คือรายการแสดงแอปพลิเคชัน การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐานต้นทางบางส่วนที่ CloudEndure Disaster Recovery รองรับ

แอปพลิเคชัน*  การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์*  ระบบปฏิบัติการ* โครงสร้างพื้นฐานต้นทาง*
Apache Linux LVM Amazon Linux AWS 
Apache Cassandra Local Disks CentOS Azure
Apache Hbase Oracle ASM Debian CloudStack
CouchDB RAID Array Kali Google Cloud Platform (GCP)
Microsoft Active Directory SAN-Based Disks Oracle Linux IBM Cloud
Microsoft Dynamics CRM Striped Disks RedHat Linux KVM
Microsoft Exchange   SUSE Microsoft Hyper-V
Microsoft IIS   Ubuntu OpenStack
Microsoft SharePoint   Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 Oracle Cloud
Microsoft SQL Server   Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Physical Servers
MongoDB     VMware
MySQL     Xen
NGINX      
Oracle Database      
Oracle ERP      
Oracle Peoplesoft      
Pivotal CRM      
PostgreSQL      
Redis      
SAP CRM      
SAP ERP      
SAP S/4 HANA      

*เนื่องจากนี้เป็นรายการที่แสดงข้อมูลเพียงบางส่วน โปรดติดต่อเราหากคุณไม่เห็นแอปพลิเคชัน การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ หรือโครงสร้างพื้นฐานของคุณในตารางนี้ 

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์

ไปที่หน้าราคา

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นใช้งานวันนี้

ลองใช้ CloudEndure Disaster Recovery

สมัครใช้งานเลย