Amazon CloudWatch

ความสามารถในการดูแลทรัพยากรและแอปพลิเคชันบน AWS และในองค์กร

Amazon CloudWatch เป็นบริการเฝ้าระวังและดูแลที่สร้างขึ้นสำหรับวิศวกร DevOps, Developer, วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือของไซต์ (SRE) และผู้จัดการแผนกไอที CloudWatch มีบริการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติตามได้เพื่อเฝ้าสังเกตแอปพลิเคชัน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพตลอดทั้งระบบ ปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และดูภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตและการดำเนินการต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ AWS ที่ทำงานบน AWS และเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้ คุณสามารถใช้ CloudWatch เพื่อตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อม ตั้งการแจ้งเตือน แสดงข้อมูลบันทึกและตัววัดด้วยแผนภาพควบคู่ด้านข้าง ดำเนินการจัดการโดยอัตโนมัติ แก้ไขปัญหา และสำรวจข้อมูลเชิงลึกให้แอปพลิเคชันของคุณ
ทำงานอย่างราบรื่น

Amazon CloudWatch: ให้ความสามารถในการมองเห็นทรัพยากรและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบ (2:02)

ประโยชน์

ดูแลแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในแพลตฟอร์มเดียว

แอปพลิเคชันสมัยใหม่ เช่น แอปพลิเคชันที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส จะสร้างข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของตัววัด บันทึก และเหตุการณ์ต่างๆ Amazon CloudWatch จะช่วยให้คุณรวบรวม เข้าถึง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดของ AWS ที่ทำงานบน AWS และบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คุณแบ่งโรงเก็บข้อมูลเพื่อให้มองเห็นทั้งระบบได้อย่างง่ายดายและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ง่ายต่อการรวบรวมตัววัดใน AWS และภายในองค์กร

ตรวจสอบทรัพยากรและแอปพลิเคชันของ AWS ได้ง่ายๆ ด้วย CloudWatch บริการนี้ผสานการทำงานอยู่ในบริการของ AWS กว่า 70 บริการ เช่น Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, Amazon EKS และ AWS Lambda และเผยแพร่ตัววัด 1 นาทีอย่างละเอียดและตัววัดที่กำหนดเองซึ่งมีความละเอียดถึง 1 วินาที เพื่อให้คุณเจาะลึกบันทึกสำหรับบริบทเพิ่มเติม คุณยังสามารถใช้ CloudWatch ในสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยใช้ CloudWatch Agent หรือ API เพื่อตรวจสอบทรัพยากรภายในองค์กรของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

Amazon CloudWatch ให้คุณตั้งการแจ้งเตือนและตั้งการจัดการอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ หรือบนอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ระบุการทำงานซึ่งผิดปกติในตัววัดของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบจะเริ่มใช้งาน Amazon EC2 Auto Scaling โดยอัตโนมัติ หรือหยุดอินสแตนซ์เพื่อลดการเรียกเก็บเงินเพิ่ม คุณยังสามารถใช้ CloudWatch Events สำหรับบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์เพื่อทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ด้วยบริการต่างๆ เช่น AWS Lambda, Amazon SNS และ AWS CloudFormation ได้อีกด้วย

มองเห็นการทำงานและรับข้อมูลเชิงลึก

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานทรัพยากร คุณจำเป็นต้องมีมุมมองการดำเนินการแบบครบวงจร ข้อมูลอย่างละเอียดในแบบเรียลไทม์ และการอ้างอิงประวัติ CloudWatch มีแดชบอร์ดอัตโนมัติ ข้อมูลที่มีความละเอียดถึงระดับ 1 วินาที รวมถึงจัดเก็บและเก็บรักษาตัววัดได้สูงสุด 15 เดือน คุณยังสามารถใช้การคำนวณตัววัดกับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในการทำงานและการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมข้อมูลการใช้งานทั่วทั้งฟลีตของ EC2 instance ได้

รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติตามได้จากบันทึก

CloudWatch ให้คุณสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงบันทึกของคุณเป็นภาพ คุณจึงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ CloudWatch Logs Insights คุณจะจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณใช้เท่านั้น บริการนี้จะปรับขนาดตามขนาดของบันทึกและความซับซ้อนของการสืบค้น ซึ่งจะให้คำตอบแก่คุณภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่ตัววัดที่ใช้บันทึก สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงบันทึกกับตัววัดเข้าด้วยกันใน CloudWatch Dashboards เพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานทั้งหมดได้อีกด้วย

วิธีทำงาน

CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตและการดำเนินการต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ และแสดงภาพโดยใช้แดชบอร์ดอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ AWS ที่ทำงานบน AWS และภายในอาคารได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ตัววัดและบันทึกของคุณเพื่อให้เข้าใจสภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรมากขึ้น คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนตามเกณฑ์ค่าตัววัดที่ระบุ หรือการแจ้งเตือนที่สามารถเฝ้าระวังการทำงานของตัววัดที่ผิดปกติตามอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งได้ หากต้องการจัดการอย่างรวดเร็ว สามารถตั้งค่าการจัดการอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณหากการแจ้งเตือนทริกเกอร์และเริ่มใช้ Auto Scaling ได้ เช่น เพื่อลดเวลาเฉลี่ยการแก้ปัญหา คุณสามารถเจาะลึกและวิเคราะห์ตัววัด บันทึก รายการติดตาม เพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการทำงานของ Amazon CloudWatch

กรณีใช้งาน

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาของโครงสร้างพื้นฐาน

ตรวจสอบตัววัดหลักและบันทึก แสดงภาพสแต็กของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงตัววัดกับบันทึกเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการดำเนินการที่สาเหตุหลักในทรัพยากร AWS ของคุณ และยังตรวจสอบระบบนิเวศคอนเทนเนอร์ของคุณใน Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS และ Kubernetes อีกด้วย

ปรับปรุงเวลาเฉลี่ยการแก้ปัญหา

CloudWatch ช่วยให้คุณเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แสดงภาพ และวิเคราะห์ตัววัดและบันทึก เพื่อให้คุณจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และผสานด้วยข้อมูลรายการติดตามจาก AWS X-Ray สำหรับการดูแลข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คุณสามารถวิเคราะห์คำขอของผู้ใช้เพื่อช่วยเร่งให้การแก้ไขปัญหาและการแก้ไขข้อบกพร่องรวดเร็วขึ้น และลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR) ทั้งหมด

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเชิงรุก

การแจ้งเตือนของ CloudWatch จะเฝ้าระวังค่าตัววัดของคุณตามเกณฑ์ที่คุณระบุหรือที่ CloudWatch กำหนดให้ โดยใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติ หากการแจ้งเตือนทริกเกอร์ CloudWatch สามารถรับมือได้โดยอัตโนมัติ เช่น ให้ Amazon EC2 Auto Scaling เปิดใช้งาน หรือหยุดอินสแตนซ์ เพื่อให้คุณปรับการวางแผนความจุและทรัพยากรให้เป็นอัตโนมัติ

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ทำงานบน AWS (บน Amazon EC2, คอนเทนเนอร์ หรือบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์) หรือภายในองค์กร CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลทุกชั้นในสแต็กประสิทธิภาพ รวมทั้งตัววัดและบันทึกบนแดชบอร์ดอัตโนมัติ

การวิเคราะห์บันทึก

สำรวจ วิเคราะห์ และแสดงบันทึกของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน คุณสามารถสืบค้นเพื่อให้คุณตอบสนองต่อปัญหาการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดปัญหา คุณสามารถสืบค้นได้ทันทีโดยใช้ภาษาสืบค้นที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

“เราใช้สถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิส Amazon CloudWatch เป็นโซลูชันที่ทันใจ เพราะไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานหรือซ่อมบำรุง CloudWatch ไม่มีปัญหาในการจัดการขนาด และกำจัดภาระในการทำงานของการผสานรวมและการจัดการเครื่องมือที่หลากหลาย ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการลด MTTR (เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม) ขณะที่ทีม DevOps สามารถค้นพบปัญหาในโครงสร้างพื้นฐานของคอนเทนเนอร์ได้

- Vitaliy Geraymovych ผู้ก่อตั้งร่วมและรองประธาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่าย CloudPassage

ลูกค้า

ลูกค้ารายต่างๆ ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับการจัดสรรทรัพยากร และลด MTTR หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้ Amazon CloudWatch โปรดไปที่หน้าลูกค้าของเรา  

Mapbox

Mapbox ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อย่อยแหล่งข้อมูลต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานที่สำคัญ

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Pushpay

Pushpay ใช้ Amazon CloudWatch Logs Insights เพื่อสืบค้นบันทึก และลดความซับซ้อนในการทำงาน

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Rackspace

Rackspace ใช้ Amazon CloudWatch Agent เพื่อตรวจสอบเครื่องเสมือนของตน 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

SendGrid

SendGrid ใช้ Amazon CloudWatch แบบเนทีฟโดยไม่จำเป็นต้องใช้สแต็กที่จัดการด้วยตัวเองหรือผู้ให้บริการจากบริษัทภายนอก 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

CloudPassage

CloudPassage ใช้ Amazon CloudWatch สำหรับสถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิสเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

ConnectWise

ConnectWise ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อเฝ้าระวังคอนเทนเนอร์ เวลาแฝง คำขอเซิร์ฟเวอร์เว็บ และคำขอของโหลดบาลานเซอร์ที่เข้ามา 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

โพสต์บล็อกล่าสุด

เพิ่มเติม…

ยังไม่มีบล็อกของ Amazon CloudWatch ในขณะนี้ โปรดไปที่หน้าบล็อกของ AWS

ใหม่ - Amazon CloudWatch Logs Insights - การวิเคราะห์บันทึกเชิงโต้ตอบที่รวดเร็ว
โดย Jeff Bar
27 พ.ย. 2018
 
วิธีการติดตามตรวจสอบตัววัดของแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองโดยใช้ Amazon CloudWatch Agent
โดย Helen Lin
15 ต.ค. 2018
 

การสร้างแดชบอร์ด Amazon CloudWatch ภายนอก AWS Management Console
โดย Stephen McCurry
2 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม »

การสร้างการทำงานแบบสายท่อไร้เซิร์ฟเวอร์ด้วย Amazon CloudWatch Events
โดย Forrest Brazeal
2 พฤษภาคม 2019

อ่านเพิ่มเติม »

เริ่มต้นใช้งาน AWS

สร้างบัญชี AWS ฟรี

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
เรียนรู้ด้วยบทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา