• ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสารจากเว็บเบราเซอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถเปิดรายงานฉบับเต็มในเว็บเบราเซอร์ของคุณได้
อย่าป้อนรหัสผ่านของคุณหากมีการแจ้งให้ป้อนในเว็บเบราเซอร์ แต่ให้ดาวน์โหลดแล้วเปิดรายงานใน Adobe Acrobat Reader จากนั้นป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อเปิดรายงานฉบับเต็มแบบฝังแทน
มี Acrobat Reader เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Windows คุณสามารถดาวน์โหลด Adobe เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่ ผู้ใช้ Mac สามารถดาวน์โหลด Adobe เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่ และดูคู่มือได้ที่นี่

1. คลิกที่ลิงก์รายงานหรือคัดลอก/วางลิงก์รายงานในอีเมลเพื่อเปิดรายงานในเว็บเบราเซอร์ที่คุณต้องการ (ลูกค้าบางส่วนมีปัญหากับการใช้ Chrome โปรดลองใช้เบราเซอร์อื่น เช่น Internet Explorer หรือ Firefox)

 


2. ดาวน์โหลดเอกสารในเว็บเบราเซอร์ของคุณ แล้วบันทึกหรือเปิดเอกสารใน Reader โปรดดูภาพถ่ายหน้าจอเพื่อเป็นแนวทาง โดยขึ้นอยู่กับเว็บเบราเซอร์ที่คุณใช้อยู่

 

 


3. หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดรายงานใน Reader โดยตรง (คุณไม่สามารถดูรายงานฉบับเต็มในเว็บเบราเซอร์ของคุณได้)

4. คลิกขวาแล้วเลือก “ปุ่มแสดงบานหน้าต่างนำทาง” – ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะเห็นไอคอนคลิปหนีบกระดาษ/ไฟล์แนบ

 

 


5. คลิกสองครั้งที่คลิปหนีบกระดาษเพื่อเปิดรายงานฉบับเต็ม (ต้องใช้รหัสผ่าน)


 


6. มี Acrobat Reader เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Windows คุณสามารถดาวน์โหลด Adobe เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่ ผู้ใช้ Mac สามารถดาวน์โหลด Adobe เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่ และดูคู่มือได้ที่นี่