วิธีเปิดรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS

เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาทั่วไป

  • ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสารจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถเปิดรายงานฉบับเต็มในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้
  • อย่าป้อนรหัสผ่านของคุณหากมีการแจ้งให้ป้อนในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ให้ดาวน์โหลดแล้วเปิดรายงานใน Adobe Acrobat Reader จากนั้นป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อเปิดรายงานฉบับเต็มแบบฝังแทน
  • มี Acrobat Reader เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Windows คุณสามารถดาวน์โหลด Adobe เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่ ผู้ใช้ Mac สามารถดาวน์โหลด Adobe เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่ และดูคู่มือได้ที่นี่

คู่มือ – เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS