การประกาศ IRS 1075

ภาพรวม

เอกสารเผยแพร่บริการรายรับภายใน 1075 (IRS Pub 1075) ให้คำแนะนำสำหรับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และตัวแทนของพวกเขาเพื่อปกป้องข้อมูลภาษีของรัฐบาลกลาง (FTI)

แม้ว่า IRS จะไม่ได้เผยแพร่การแต่งตั้งหรือการรับรองสำหรับข้อกำหนดกับประกาศ 1075 อย่างเป็นทางการ แต่ AWS สนับสนุนองค์กรให้คุ้มครอง FTI ที่ได้รับการจัดการใน AWS โดยการปรับใช้ NIST 800-53 และการควบคุมความปลอดภัย FedRAMP ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของประกาศ IRS 1075 AWS ทำงานร่วมกับ IRS อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า AWS GovCloud (สหรัฐฯ) และ AWS ภูมิภาคตะวันออก – ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจัดเก็บและประมวลผล FTI โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ 1075 ลูกค้าสามารถใช้เอกสารข้อมูล การปฏิบัติตามประกาศ 1075 ของสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ใน AWS เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งวิธีปกป้องข้อมูลภาษีที่เป็นความลับของรัฐบาลกลาง

AWS ให้บริการระบบที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด FedRAMP ซึ่งได้รับสิทธิ์อนุญาต มีการจัดการการควบคุมความปลอดภัยของ FedRAMP (ตามมาตรฐาน NIST SP 800-53) มีการใช้แม่แบบ FedRAMP ที่กำหนดสำหรับแพ็คเกจความปลอดภัยบน FedRAMP Repository ที่ปลอดภัย ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกที่ได้รับการรับรองแล้ว (3PAO) และดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดของ FedRAMP อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedRAMP และ AWS โปรดไปที่หน้า AWS FedRAMP

  • แม้ว่า IRS จะไม่ได้เผยแพร่การแต่งตั้งหรือการรับรองสำหรับข้อกำหนดกับประกาศ 1075 อย่างเป็นทางการ แต่ AWS สนับสนุนองค์กรให้คุ้มครอง FTI ที่ได้รับการจัดการใน AWS โดยการปรับใช้ NIST 800-53 และการควบคุมความปลอดภัย FedRAMP ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของประกาศ IRS 1075 AWS ทำงานร่วมกับ IRS อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า AWS GovCloud (สหรัฐฯ) และ AWS ภูมิภาคตะวันออก – ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจัดเก็บและประมวลผล FTI โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ 1075

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »