การประกาศ IRS 1075

ภาพรวม

IRS1075

เอกสารเผยแพร่บริการรายรับภายใน 1075 (IRS Pub 1075) ให้คำแนะนำสำหรับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และตัวแทนของพวกเขาเพื่อปกป้องข้อมูลภาษีของรัฐบาลกลาง (FTI)

ในขณะที่ IRS ไม่ได้เผยแพร่การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหรือการรับรองสำหรับข้อกำหนดกับ Pub 1075, AWS สนับสนุนองค์กรเพื่อปกป้อง FTI ที่มีการจัดการใน AWS โดยการปรับใช้ NIST 800-53 และการควบคุมความปลอดภัย FedRAMP กับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย IRS Pub 1075 AWS ได้ร่วมงานกับ IRS อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า AWS GovCloud (US) และ AWS ภูมิภาคตะวันออก – ตะวันตกของสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บและประมวลผล FTI ตรงตามข้อกำหนดของ Pub 1075 ลูกค้าสามารถใช้เอกสารรายงาน การปฏิบัติตามเอกสารเผยแพร่บริการรายรับภายใน (IRS) 1075 ใน AWS เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งวิธีปกป้องความลับของข้อมูลภาษีของรัฐบาลกลาง

AWS ให้บริการระบบที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด FedRAMP ซึ่งได้รับสิทธิ์อนุญาต มีการจัดการการควบคุมความปลอดภัยของ FedRAMP (ตามมาตรฐาน NIST SP 800-53) มีการใช้แม่แบบ FedRAMP ที่กำหนดสำหรับแพ็คเกจความปลอดภัยบน FedRAMP Repository ที่ปลอดภัย ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกที่ได้รับการรับรองแล้ว (3PAO) และดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดของ FedRAMP อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้:

AWS GovCloud (US) ได้รับสิทธิ์อนุญาต Joint Authorization Board Provisional Authority-To- Operate (JAB P-ATO) และ Agency Authorizations (A-ATO) หลายรายการสำหรับระดับผลกระทบขั้นสูง สำหรับรายการทั้งหมดของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ออกโดย ATO บน AWS GovCloud (US) โปรดดูที่ ระบบปฎิบัติตามข้อกำหนดของ FedRAMP

AWS ภูมิภาคตะวันออก – ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ATO ของตัวแทนหลายราย สำหรับระดับผลกระทบปานกลาง สำหรับรายการทั้งหมดของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ออกโดย ATO บน AWS GovCloud (US) โปรดดูที่ ระบบปฎิบัติตามข้อกำหนดของ FedRAMP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedRAMP และ AWS โปรดไปที่หน้า AWS FedRAMP 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRS 1075 โปรดดูที่:

https://www.irs.gov/uac/Encryption-Requirements-of-IRS-Publication-1075

https://www.irs.gov/pub/irs-utl/p1075.pdf

compliance-contactus-icon
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »