Contact Lens for Amazon Connect คือชุดความสามารถแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ที่ผสานรวมเข้ากับ Amazon Connect

การค้นหาข้อความและการวิเคราะห์ความรู้สึก

ทำการค้นหาข้อความเต็มอย่างรวดเร็วบนหน้าค้นหาการติดต่อ Amazon Connect ค้นหาการติดต่อตามคำสำคัญในการถอดเสียง คะแนนความรู้สึกที่แบ่งตามผู้พูด (-5 ถึง +5) และคุณลักษณะการโทรอื่นๆ เช่น เวลาที่ไม่ได้พูดคุย ซึ่งเกิดจากการหยุดการสนทนาชั่วคราว

การค้นหาการติดต่อ Amazon Connect

หน้ารายละเอียด Enhanced Contact Trace Record (CTR)

ดูรายละเอียดการถอดเสียงการโทรและการแชททั้งหมดตามผู้พูดด้วยแผนภูมิความรู้สึกและการมีส่วนร่วมในการโทร ซึ่งแสดงแนวโน้มความรู้สึกของลูกค้า การแบ่งความรู้สึกของลูกค้า และเวลาที่ไม่ได้พูดคุยบนหน้ารายละเอียด CTR ของ Amazon Connect โดยตรง

Contact Trace Record ของ Amazon Connect

การจัดหมวดหมู่การติดต่ออัตโนมัติ

ภายใน Amazon Connect คุณสามารถกำหนดและจัดหมวดหมู่การติดต่อกับลูกค้าตามคุณลักษณะที่ระบุและคำสำคัญ/วลีที่ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่กล่าว การติดต่อทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ เช่น การกล่าวถึงการแข่งกัน การเปิดเผยข้อบังคับ และการปฏิบัติตามบทพูดจะมีป้ายที่สอดคล้องกันเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์วิเคราะห์ของContact Lens for Amazon Connect ในบัคเก็ต S3 ของคุณ

กำหนดและจัดหมวดหมู่การติดต่อกับลูกค้า

ข้อมูลใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ไฟล์ส่งออกของ Contact Lens for Amazon Connect จะมีการถอดเสียงการโทรและการแชท พร้อมกับข้อมูลเมตา เช่น ความรู้สึก ป้ายการจัดหมวดหมู่ และสิ่งรบกวน ซึ่งรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในเครื่องมือ BI พร้อมกับข้อมูล CRM ของคุณเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งที่กำหนดเองได้

เครื่องมือแนะนำเจ้าหน้าที่ (เร็วๆ นี้)

ใส่คำอธิบายประกอบและเน้นส่วนสำคัญของการสนทนาขณะตรวจสอบการถอดเสียงการโทรหรือการแชท และฟังการโทร

การตรวจจับธีม (เร็วๆ นี้)

ตรวจจับรูปแบบจากการติดต่อกับลูกค้าโดยอัตโนมัติบนแดชบอร์ดและการค้นหาการติดต่อของ Amazon Connect

การเตือนผู้ดูแลในเวลาจริง (เร็วๆ นี้)

กำหนดการเตือนผู้ดูแลในเวลาจริงตามคำสำคัญที่ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่กล่าวในการสนทนา

การถอดเสียงที่ผ่านการปรับปรุงด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเอง (เร็วๆ นี้)

ลูกค้าจะสามารถเพิ่มคำศัพท์เฉพาะขององค์กร เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการถอดเสียง ลูกค้าสามารถเพิ่มคำศัพท์แบบกำหนดเองลงในคอนโซล Amazon Connect ได้โดยตรง

การรองรับภาษา

ปัจจุบัน Contact Lens for Amazon Connect รองรับภาษาอังกฤศแบบสหรัฐอเมริกา เราจะเพิ่มภาษาสเปนในช่วงต้นปี 2020 และภาษาอื่นๆ ตลอดทั้งปี 2020

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของ Amazon Connect โดยการเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อรับการเข้าถึงตัวอย่าง
ลงทะเบียนเพื่อดูตัวอย่าง

เริ่มต้นสร้างด้วย Contact Lens for Amazon Connect ใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน