เมื่อใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณจะชำระค่าบริการตามการใช้งานของคุณเท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามนาทีในการโทรตามที่วิเคราะห์เป็นรายเดือนเท่านั้น

AWS Free Usage Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรีเป็นเวลา 12 เดือน Contact Lens for Amazon Connect มอบการโทรด้วยเสียง 90 นาทีต่อเดือนให้กับ Free Tier เหมือนกับการใช้งาน Amazon Connect Free Tier

ราคา

สำหรับเสียง

ปริมาณรายเดือน

ค่าบริการต่อนาที

5 ล้านนาทีแรก

0.015 USD

มากกว่า 5 ล้านนาที

0.0125 USD

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่หนึ่ง

สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 7 ล้านนาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 7 ล้าน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [ปริมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD+ [ปริมาณการโทรใน Tier 2] * 0.0125 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [5 ล้านนาที * 0.015 USD] + [(7 ล้าน – 5 ล้าน) นาที * 0.0125 USD] = [75,000 USD] + [25,000 USD] = 100,000 USD

ตัวอย่างที่สอง

สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 100,000 นาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 100,000

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [ปริมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD + [ปริมาณการโทรใน Tier 2] * 0.0125 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [100,000 * 0.015 USD] + [0 minutes * 0.0125 USD] = [150,000 USD] + [0 USD] = 1,500 USD

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Contact Lens for Amazon Connect

ไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อดูตัวอย่าง
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Contact Lens for Amazon Connect ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้