เมื่อใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณจะต้องชำระค่าบริการตามการใช้งานของคุณเท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามนาทีการโทรและจำนวนข้อความแชทที่วิเคราะห์รายเดือนเท่านั้น

AWS Free Usage Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรีเป็นเวลา 12 เดือน Contact Lens for Amazon Connect มอบการวิเคราะห์การโทรด้วยเสียง 90 นาทีและข้อความแชท 500 ข้อความต่อเดือนให้กับ Free Tier เหมือนกับการใช้งาน Amazon Connect Free Tier

ราคา

สำหรับเสียง

ปริมาณรายเดือน

ค่าบริการต่อนาที

5 ล้านนาทีแรก

0.015 USD

มากกว่า 5 ล้านนาที

0.0125 USD

สำหรับการใช้งานแชท

0.0015 USD ต่อข้อความ

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างเสียง

สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์ติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 7 ล้านนาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด: 

นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 7 ล้าน
ราคาทั้งหมด = [ปฏิมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD+ [ปฏิมาณการโทรใน Tier 2] * $0.0125 USD
ราคาทั้งหมด = [5 ล้านนาที * 0.015 USD] + [(7 ล้าน – 5 ล้าน) นาที * 0.0125 USD] = [75,000 USD] + [25,000 USD] = $100,000 

ตัวอย่างแชท

สมมติว่าคุณวิเคราะห์ข้อความการแชทกับลูกค้าในศูนย์ติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ข้อความ 10 ล้านข้อความ และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ข้อความการแชทรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 10 ล้าน
ราคาทั้งหมด = [จำนวนข้อความการแชทที่วิเคราะห์] * [ราคาต่อข้อความ]
ราคาทั้งหมด = [10 ล้านข้อความ] * 0.0015 USD = 15,000 USD

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของ Amazon Connect โดยการเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อรับการเข้าถึงตัวอย่าง
ลงทะเบียนเพื่อดูตัวอย่าง

เริ่มต้นสร้างด้วย Contact Lens for Amazon Connect ใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน