ติดต่อ AWS

บริการสนับสนุนทั่วไป

การสนับสนุนด้านการขาย

ส่งคำขอขายหรือติดต่อกับพนักงานขาย

การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS

บริการสนับสนุนสมาชิก

การสนับสนุนทางเทคนิค


การสนับสนุนสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการ ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ Basic Support Plan
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือก AWS Support Plan

ทรัพยากรเพิ่มเติม

บริการตนเอง

เยี่ยมชม AWS re:Post »

การเพิ่มจำนวนจำกัดบริการ

ขอเพิ่มจำนวนจำกัดบริการ »

รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม »