การสนับสนุนด้านการขาย

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างหากต้องการติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Amazon Web Services เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น

เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น

โปรดระบุที่อยู่อีเมลบริษัทของคุณเพื่อให้เราสามารถกำหนดเส้นทางการสอบถามของคุณไปยังผู้ติดต่อที่ถูกต้องได้
บทบาทงาน*
 • เลือก
 • นักวิชาการ/นักวิจัย
 • ที่ปรึกษา
 • ผู้บริหารธุรกิจ
 • Developer / วิศวกร
 • ผู้ประกอบการ (ผู้ก่อตั้ง/ผู้ร่วมก่อตั้ง)
 • ผู้บริหารไอที
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
 • สื่อมวลชน / นักวิเคราะห์สื่อ
 • การขาย / การตลาด
 • โซลูชันหรือสถาปนิกระบบ
 • นักเรียน
 • ผู้ดูแลระบบ
 • นักลงทุนร่วม
ประเภทบริษัท*
 • เลือก
 • การศึกษา
 • องค์กร
 • หน่วยงานราชการ – รัฐและท้องถิ่น
 • หน่วยงานราชการ – รัฐบาลกลาง
 • ไม่แสวงหาผลกำไร
 • อาชีพอิสระ
 • ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
 • สตาร์ทอัพ
 • ใช้ไม่ได้
อุตสาหกรรม*
 • เลือก
 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องอุปโภคบริโภค
 • การศึกษา
 • บริการทางการเงิน
 • การเล่นเกม
 • หน่วยงานราชการ
 • การดูแลสุขภาพ
 • การบริการ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การผลิต
 • การตลาดและการโฆษณา
 • สื่อและความบันเทิง
 • เหมืองแร่
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • น้ำมันและก๊าซ
 • อื่นๆ
 • พลังงานและสาธารณูปโภค
 • บริการระดับมืออาชีพ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง
 • การค้าปลีก
 • ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต
 • โทรคมนาคม
 • การขนส่งและโลจิสติกส์
 • การเดินทาง
 • ธุรกิจขายส่งและจัดจำหน่าย
ประเทศ/ภูมิภาค*
รัฐ*
กรณีใช้งาน*
 • เลือก
 • AI และแมชชีนเลิร์นนิง
 • การประมวลผลเป็นชุด
 • Big Data, Analytics และ Business Intelligence
 • แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ – Microsoft
 • แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ – Oracle
 • แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ – อื่นๆ
 • แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ – SAP
 • การจัดส่งเนื้อหา
 • ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
 • DevOps
 • การประมวลผลประสิทธิภาพสูง
 • การเล่นเกม
 • อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 • การเรียนรู้และการรับรอง
 • การย้ายข้อมูล
 • แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • พื้นที่จัดเก็บและการสำรองข้อมูล
 • เว็บไซต์และเว็บแอป
 • อื่นๆ
ลักษณะของการสืบค้น*
 • เลือก
 • การสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน/บัญชี
 • การสืบค้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • การสนับสนุนด้านการขาย
 • การสนับสนุนทางเทคนิค
โปรดระบุบริการ AWS ที่สนใจ กรณีการใช้งาน และ/หรือการประมาณการใช้งาน

ทรัพยากรเพิ่มเติม

การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS

การสนับสนุนทางเทคนิค

การสนับสนุนสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการ ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ Basic Support Plan

การสนับสนุนด้านการเรียกเก็บเงินหรือบัญชี

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบถามเรื่องบัญชีและการเรียกเก็บเงิน