คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน AWS Data Pipeline ได้ฟรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Free Usage Tier ของ AWS เมื่อลงชื่อสมัครใช้งาน ลูกค้าใหม่ของ AWS จะได้รับรายการต่อไปนี้ในแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

  • 3 เงื่อนไขเบื้องต้นความถี่ต่ำที่ทำงานบน AWS โดยไม่มีค่าบริการ
  • 5 กิจกรรมความถี่ต่ำที่ทำงานบน AWS โดยไม่มีค่าบริการ

กิจกรรมและเงื่อนไขเบื้องต้นความถี่ต่ำจะได้รับการกำหนดเวลาให้ทำงานวันละครั้งหรือน้อยกว่านั้น

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี
หรือลงชื่อเข้าใช้ในคอนโซล

AWS Free Tier ประกอบด้วย Micro Cache Node จำนวน 750 ชั่วโมงพร้อมด้วย Amazon ElastiCache

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

AWS Data Pipeline จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามความถี่ที่กิจกรรมและเงื่อนไขเบื้องต้นถูกกำหนดเวลาให้ทำงาน รวมถึงตำแหน่งที่ทำงานด้วย (AWS หรือในองค์กร) กิจกรรมความถี่สูงคือกิจกรรมที่ถูกกำหนดเวลาให้ดำเนินการมากกว่าวันละครั้ง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่ถูกกำหนดเวลาให้ดำเนินการทุกชั่วโมงหรือทุก 12 ชั่วโมงเป็นกิจกรรมความถี่สูง กิจกรรมความถี่ต่ำคือกิจกรรมที่ถูกกำหนดเวลาให้ดำเนินการวันละครั้งหรือน้อยกว่านั้น  ไปป์ไลน์ที่ไม่ใช้งานคือไปป์ไลน์ที่อยู่ในสถานะ PENDING, INACTIVE และ FINISHED

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ไปป์ไลน์ที่เรียกใช้งานรายวัน (กิจกรรมความถี่ต่ำ) บน AWS เพื่อจำลองแบบตารางของ Amazon DynamoDB ไปยัง Amazon S3 จะมีค่าใช้จ่าย 0.60 USD ต่อเดือน หากกิจกรรม Amazon EC2 ถูกเพิ่มให้กับไปป์ไลน์เดียวกันนี้ เพื่อจัดทำรายงานที่ใช้ข้อมูลใน Amazon S3 ต้นทุนรวมของไปป์ไลน์จะเท่ากับ 1.20 USD ต่อเดือน (สองกิจกรรม X 0.60 USD ต่อกิจกรรมต่อเดือน) หากไปป์ไลน์ถูกเปลี่ยนให้ทำงานทุก 6 ชั่วโมง ก็จะมีค่าใช้จ่าย 2.00 USD ต่อเดือน เนื่องจากจะประกอบด้วยกิจกรรมความถี่สูงสองกิจกรรม (ที่ 1.00 USD ต่อเดือนสำหรับแต่ละกิจกรรม)

กิจกรรมหรือเงื่อนไขเบื้องต้นที่ใช้งานไม่ครบเดือนจะถูกคิดตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง กิจกรรม Amazon EC2, Amazon Elastic MapReduce, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, และ Amazon SNS ของคุณที่เกี่ยวข้องกับ AWS Data Pipeline จะถูกเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากตามราคาปกติของบริการเหล่านั้น

* ช่วงการใช้งานฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนและใช้กับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม ไม่สามารถยกยอดการใช้งานฟรีที่ไม่ได้ใช้ไปยังเดือนถัดไปได้