ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วย AWS Direct Connect

คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ที่มีรายชื่อเป็นคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาของ APN ที่ผ่านการทดสอบเพิ่มเติมจาก AWS Service Delivery Program สำหรับการช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง AWS Direct Connect แล้ว คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับและได้รับอนุญาตให้จัดเตรียมความจุที่มากกว่า 500 Mbps

AWS Service Delivery Program ช่วยให้ลูกค้า AWS สามารถระบุคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาของ APN ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบริการของ AWS ที่เฉพาะเจาะจง คู่ค้า APN เหล่านี้ทำตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบริการของ AWS และผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามอบบริการของ AWS ให้ลูกค้าได้ประสบความสำเร็จ

คู่ค้า APN ทั้งหมดในรายชื่อได้ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคและทางธุรกิจของ AWS เสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเขาจะมอบความยืดหยุ่นและตัวเลือกให้คุณในด้านวิธีการเชื่อมต่อกับ AWS รวมถึง Dedicated Connection และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสำหรับลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect และ AWS

APN_logos_Service-Delivery_color_2x

ดูข้อเสนอของคู่ค้า APN

คู่ค้า AWS Partner Network (APN) ที่ผ่านการทดสอบแล้วจาก AWS Service Delivery Program ได้พัฒนาข้อเสนอในรายการด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณรับและปรับใช้บริการของเราได้ในงานทุกขนาด ข้อเสนอของคู่ค้า APN เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านเทคนิคและความสำเร็จของลูกค้าที่พิสูจน์แล้ว

คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect

วิธีที่คู่ค้า AWS Direct Connect ให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect

คู่ค้า AWS Direct Connect ช่วยเหลือคุณในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect กับศูนย์ข้อมูล สำนักงาน หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Dedicated Connection, Hosted Connection และ Hosted Virtual Interface

Dedicated Connection

Dedicated Connection: พอร์ตอีเทอร์เน็ตจริงขนาด 1 Gbps หรือ 10 Gbps สำหรับลูกค้ารายเดียวโดยเฉพาะ ซึ่งรองรับ Virtual Interface (VIF) ส่วนตัวหรือสาธารณะ 50 รายการและ Transit Virtual Interface 1 รายการ หากต้องการเพิ่มความจุ คุณสามารถรวม Dedicated Connection เข้าด้วยกันได้โดยใช้ Link Aggregation Group คู่ค้า AWS Direct Connect สามารถช่วยคุณสั่งซื้อ Dedicated Connection ได้โดยตรงจากคอนโซล AWS, CLI หรือ API

Hosted Connection

Hosted Connection มีให้ใช้งานตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 10 Gbps คุณสามารถสั่งซื้อ Hosted Connection ได้จากคู่ค้า AWS Direct Connect ที่ได้รับการอนุมัติให้รองรับรูปแบบนี้ คู่ค้า AWS Direct Connect จะเตรียม Hosted Connection แต่ละพอร์ตผ่านลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้าเองกับ AWS ที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน คู่ค้า AWS Direct Connect และ AWS จะจำกัดการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายบน Hosted Connection แต่ละพอร์ตตามความจุของตน AWS รับประกันว่ายอดความจุทั้งหมดของ Hosted Connection บนลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS มีน้อยกว่าหรือเท่ากับความจุของลิงก์เครือข่าย

คู่ค้า APN บางรายเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติจาก AWS ให้นำเสนอความจุตั้งแต่ 1 Gbps ถึง 10 Gbps เพื่อที่จะสามารถให้บริการความจุเหล่านี้ จำเป็นต้องมีและเปิดใช้งานการตรวจสอบสภาพของลิงก์เครือข่ายเพิ่มเติมระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS Hosted Connection จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณยอมรับในคอนโซล AWS, CLI หรือ API เท่านั้น

Hosted Connection ที่มีความจุสูงสุด 500 Mbps จะรองรับ VIF ส่วนตัวหรือสาธารณะหนึ่งรายการ Hosted Connection ขนาด 1 Gbps ขึ้นไปจะรองรับ VIF ส่วนตัว สาธารณะ หรือ Transit VIF หนึ่งรายการ ลูกค้าที่ต้องการ VIF มากกว่าหนึ่งรายการอาจเลือกใช้ Hosted Connection หลายพอร์ต หรือใช้ Dedicated Connection ซึ่งมี VIF แบบส่วนตัวหรือสาธารณะ 50 รายการ และ Transit VIF 1 รายการ

Hosted Virtual Interface (Hosted VIF)

Hosted VIF จะกำหนดให้กับบัญชี AWS ที่แตกต่างกับบัญชี AWS ที่กำหนดให้ Dedicated Connection และไม่มีความจุที่กำหนดให้โดย AWS คู่ค้า AWS Direct Connect บางรายให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect โดยการสร้าง Hosted VIF ซึ่งกำหนดให้กับบัญชี AWS ของคุณ Hosted VIF จะใช้งานไม่ได้จนกว่าคุณจะยอมรับในคอนโซล AWS, CLI หรือ API คู่ค้า AWS Direct Connect จะจัดเตรียม Hosted VIF แต่ละอินเทอร์เฟซผ่านลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้าเองกับ AWS ที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน Hosted VIF แต่ละอินเทอร์เฟซมีสิทธิ์การเข้าถึงความจุที่ใช้ได้ทั้งหมดบนลิงก์เครือข่ายในทิศทางจาก AWS ถึงคู่ค้า AWS Direct Connect

เนื่องจาก AWS ไม่จำกัดความจุใดๆ ให้กับการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายใน Hosted VIF ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าลิงก์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันอาจมีการสมัครใช้งานมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ AWS จึงไม่อนุญาตให้มีการผสานรวมบริการคู่ค้า AWS Direct Connect ใหม่โดยใช้ Hosted VIF AWS ขอแนะนำให้คุณใช้ Dedicated Connection หรือ Hosted Connection หากคุณมีปริมาณงานที่อ่อนไหวต่อความแออัดของเครือข่าย

คู่ค้า AWS Direct Connect ตามตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect

ตารางด้านล่างใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการระบุความสามารถของคู่ค้า AWS Direct Connect ในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect ที่กำหนด ลูกค้าควรติดต่อคู่ค้า AWS Direct Connect เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุที่เฉพาะเจาะจง

 สนับสนุน Dedicated Connection
H  ได้รับอนุมัติสำหรับ Hosted Connection ที่มีความจุตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 500 Mbps
G  ได้รับอนุมัติสำหรับ Hosted Connection ที่มีความจุตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 10 Gbps (ลิงก์เครือข่ายที่ใช้สำหรับความจุตั้งแต่ 1 Gbps ถึง 10 Gbps ต้องใช้การตรวจสอบเพิ่มเติม)
M  สนับสนุนการตรวจสอบลิงก์เครือข่ายเพิ่มเติมทั้งหมดระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS สำหรับ Hosted Connection
V  ใช้ Hosted VIF เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect แก่ลูกค้า
สนับสนุน Dedicated Connection

สนใจเข้าร่วมเป็นคู่ค้า APN หรือไม่

เรียนรู้เกี่ยวกับ APN »

APN ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้าง ทำการตลาด และขายข้อเสนอจาก AWS ของตน โดยการจัดหาธุรกิจที่มีคุณค่า การสนับสนุนทางเทคนิค และทางการตลาด 

เข้าร่วม AWS Service Delivery »

คู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาของ APN จะได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้น การเรียนรู้เชิงลึก และการแสดงชื่อเป็นคู่ค้าที่โดดเด่นขึ้นต่อลูกค้า AWS และทีม AWS