สำหรับ Amazon EC2 Elasic GPU คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ราคาสำหรับ Elasic GPU แสดงรายการไว้ข้างล่างนี้

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.050 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.100 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.200 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.400 USD ต่อชั่วโมง

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.050 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.100 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.200 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.400 USD ต่อชั่วโมง

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.093 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.186 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.372 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.744 USD ต่อชั่วโมง

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.089 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.178 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.356 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.712 USD ต่อชั่วโมง

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.103 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.206 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.412 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.824 USD ต่อชั่วโมง

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.093 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.186 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.372 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.744 USD ต่อชั่วโมง

ขนาดของ Elastic GPU

หน่วยความจำ GPU

ราคา

eg1.medium

1 GiB

0.054 USD ต่อชั่วโมง

eg1.large

2 GiB

0.108 USD ต่อชั่วโมง

eg1.xlarge

4 GiB

0.216 USD ต่อชั่วโมง

eg1.2xlarge

8 GiB

0.432 USD ต่อชั่วโมง

*ค่าใช้จ่าย Elastic GPU จะอิงจากการใช้งานจริงตามราคาที่แสดงไว้ด้านบน ไม่ว่าตัวเลือกการซื้อของอินสแตนซ์ EC2 ที่มาพร้อมกับ Elastic GPU จะเป็นอย่างไรก็ตาม (อินสแตนซ์แบบตามต้องการหรืออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

*ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม 

 

เปิดใช้งานอินสแตนซ์ Amazon EC2 ฟรี

ลองใช้ Amazon EC2 ได้ฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »