Elastic Load Balancing

กระจายการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดแอปพลิเคชัน

ฟรี 750 ชั่วโมงต่อเดือน

ระหว่างเครือข่ายและ Application Load Balancer ด้วย AWS Free Tier

รักษาความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณด้วยการยกเลิก SSL/TLS การจัดการใบรับรองแบบรวม และการตรวจสอบใบรับรองไคลเอ็นต์

ส่งมอบแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานสูงและการปรับขนาดอัตโนมัติ

ตรวจสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ค้นพบปัญหาคอขวด และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด SLA

วิธีการทำงาน

Elastic Load Balancing (ELB) จะกระจายการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่เข้ามาโดยอัตโนมัติในหลายเป้าหมายและอุปกรณ์เสมือนใน Availability Zone (AZ) หนึ่งแห่งขึ้นไป
  • Application Load Balancer
  • Gateway Load Balancer
  • Network Load Balancer

กรณีการใช้งาน

ปรับแอปพลิเคชันให้ทันสมัยด้วยระบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์และคอนเทนเนอร์

ปรับขนาดแอปพลิเคชันสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการโดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าที่ซับซ้อนหรือเกตเวย์ API

ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดเครือข่ายระบบคลาวด์แบบไฮบริด

ปรับสมดุลระหว่างทรัพยากร AWS และภายในองค์กรโดยใช้ Load Balancer เดียว

เก็บรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ

ปรับใช้อุปกรณ์เครือข่ายจากผู้จำหน่ายที่คุณต้องการ พร้อมใช้ประโยชน์จากขนาดและความยืดหยุ่นของระบบคลาวด์

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สร้างโหลดบาลานเซอร์


เลือก Application Load Balancer หรือ Network Load Balancer และเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นเรียนรู้ »

ศึกษาวิธีการทำงานของ Elastic Load Balancing

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโดยใช้ API, CLI หรือผ่าน AWS Management Console

รับชมวิดีโอ »

ปรับใช้ตัวควบคุม Load Balancer ของ AWS

จัดการ Elastic Load Balancer ของ AWS สําหรับคลัสเตอร์ Kubernetes

เริ่มต้นเรียนรู้ »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม