AWS Free Tier ให้คุณได้ทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และบริการของ AWS จริงแบบฟรีๆ

 

1
01_SignUp

สร้างบัญชี AWS ฟรี พร้อมรับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ในทันที


02_10MinuteTutorials

สำรวจและเรียนรู้กรณีใช้งานต่างๆ มากมายด้วยการสอนใช้งานง่ายๆ

 

03_StartBuilding

สร้างโซลูชันการผลิตที่รวดเร็วและง่ายดายเมื่อพร้อม


AWS Marketplace ขอเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายเงินซึ่งใช้งานได้บน AWS Free Tier หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้งาน AWS Free Tier คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้บนไมโครอินสแตนซ์ Amazon EC2 t2 นานถึง 750 ชั่วโมงต่อเดือนและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 (ในช่วง 12 เดือน)

 

ข้อเสนอช่วงทดลองฟรีเหล่านี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือนและลูกค้า AWS ทุกคนสามารถรับข้อเสนอนี้ได้

 

 • พื้นที่จัดเก็บ 25 GB ความจุในการอ่าน 25 หน่วยและความจุในการเขียน 25 หน่วย ซึ่งมากพอสำหรับจัดการกับการส่งคำขอ 200 ล้านครั้งต่อเดือนด้วย Amazon DynamoDB**
 • คุณสมบัติ Your User Pool มี Free Tier 50,000 MAU ต่อเดือน**
 • คุณสมบัติ Federated Identities สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้และสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน สามารถใช้ได้ฟรีตลอดสำหรับ Amazon Cognito**

Cognito ยังประกอบด้วย

 • พื้นที่เก็บข้อมูลซิงก์แบบ Cloud ขนาด 10 GB หมดอายุหลังสมัครใช้งาน 12 เดือน
 • ปฏิบัติการซิงก์ 1,000,000 ครั้งต่อเดือน หมดอายุหลังสมัครใช้งาน 12 เดือน

ปัจจุบันคุณสมบัติ Your Use Pool กำลังอยู่ในขั้นเบต้าและคุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการเมื่อส่งข้อความ SMS เพื่อทำการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน (Multi-Factor Authentication: MFA) และยืนยันโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม จะมีการคิดราคาแยกต่างหากสำหรับการส่งข้อความ SMS หลังหมดระยะเบต้า

 

 • มีผู้ใช้ได้ 5 คนต่อเดือน**
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 50 GB ต่อเดือน**
 • คำขอ 10,000 Git ต่อเดือน**
 • 10 ดัชนีวัด Amazon Cloudwatch แบบกำหนดเอง, 10 การแจ้งเตือน และ ขอคำ API 1,000,000 ครั้ง**
 • การนำเข้าข้อมูลบันทึก 5 GB**
 • การเก็บข้อมูลบันทึก 5 GB**
 • 3 แดชบอร์ดพร้อมดัชนีวัดสูงสุด 50 ดัชนีต่อเดือน**
 • บันทึกการตามรอย 100,000 ครั้งต่อเดือน**
 • สแกนหรือค้นหาการตามรอย 1,000,000 ครั้งต่อเดือน**
 • ใช้อินสแตนซ์ Amazon DMS Single-AZ dms.t2.micro ได้นาน 750 ชั่วโมง**
 • ความจุ 50 GB พร้อมความจุสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)**
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ 100 GB แรกต่อบัญชี*
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอน ไปยัง AWS
 • ค่าบริการสูงสุด 125 USD ต่อเดือน**
 • ใช้ Amazon Chime Basic ได้ไม่จำกัด**
 • เก็บ 1 ล้านอ็อบเจกต์ใน AWS Glue Data Catalog**
 • ส่ง 1 ล้านคำขอต่อเดือนไปยัง AWS Glue Data Catalog**
 • 100 นาทีในการสร้างต่อเดือนสำหรับการใช้ประเภทการคำนวณ build.general1.small**
 • ใช้ลำดับงาน Amazon SWF 1,000 ครั้ง และงานกิจกรรม สัญญาณ ตัวจับเวลา และเครื่องหมายทั้งหมด 10,000 ครั้ง และวันลำดับงาน 30,000 วัน**
 • 20 นาทีสำหรับการแปลงโค้ด SD หรือ 10 นาทีสำหรับการแปลงโค้ด HD**
 • ฟรี 20,000 คำขอต่อเดือน**
 • ฟรี 1,000,000 คำขอต่อเดือน**
 • เวลาประมวลผล 3.2 ล้านวินาทีต่อเดือน**
 • 1 ไปป์ไลน์ทำงานต่อเดือน**
 • ทดลองใช้งานหนึ่งครั้ง 1,000 นาทีต่ออุปกรณ์ฟรี
 • เปลี่ยนสถานะ 4,000 ครั้งต่อเดือน**
 • 62,000 ข้อความขาออกต่อเดือนสำหรับผู้รับคนใดก็ตามเมื่อคุณโทรหา Amazon SES จาก Amazon EC2 Instance โดยตรงหรือผ่าน AWS Elastic Beanstalk **
 • 1,000 ข้อความขาเข้าต่อเดือน
 • 1 ผู้ใช้, SPICE 1 GB 
 • ค้นหาข้อมูล 10 GB ต่อเดือนจาก Amazon Glacier ฟรี สามารถใช้ Free Tier เมื่อใดก็ได้ในช่วงเดือนนั้นๆ และใช้ได้กับการเรียกดูข้อมูลแบบมาตรฐาน
 • เอนจินจัดประเภทเนื้อหาประมวลผลได้ 1 GB**
 • 100,000 เหตุการณ์**

ช่วงทดลองฟรีเหล่านี้ใช้ได้สำหรับลูกค้า AWS รายใหม่เท่านั้น และจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่สมัครใช้งาน AWS เมื่อครบ 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานแบบจ่ายล่วงหน้า (โปรดดูรายละเอียดการคิดค่าบริการฉบับเต็มได้ในหน้าบริการแต่ละหน้า) มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

 • 750 ชั่วโมงสำหรับการใช้อินสแตนซ์ Linux t2.micro บน Amazon EC2 (ความจำ 1 GiB และรองรับแพลตฟอร์มแบบ 32-bit และ 64-bit) ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับการใช้งานติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับการใช้อินสแตนซ์ Microsoft Windows Server† t2.micro บน Amazon EC2 (ความจำ 1 GiB และรองรับแพลตฟอร์มแบบ 32-bit และ 64-bit) ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับการใช้งานติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับ Elastic Load Balancer ซึ่งแชร์ร่วมกันระหว่างโหลดบาลานเซอร์แบบคลาสสิกและแบบแอปพลิเคชัน การประมวลผลข้อมูล 15 GB สำหรับโหลดบาลานเซอร์แบบคลาสสิก และ 15 LCU สำหรับโหลดบาลานเซอร์แบบแอปพลิเคชัน*
 • 30 GB สำหรับ Amazon Elastic Block Storage ไม่ว่าจะใช้ร่วมกับแบบ General Purpose (SSD) หรือแบบ Magnetic พร้อม 2 ล้าน I/O (พร้อมกับ EBS Magnetic) และ 1 GB สำหรับพื้นที่จัดเก็บสแนปช็อต*
 • 500 MB ต่อเดือนสำหรับพื้นที่เก็บ Amazon Elastic Container Registry สำหรับลูกค้าใหม่*
 • 5 GB สำหรับพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานของ Amazon S3 20,000 คำขอ Get และ 2,000 คำขอ Put*
 • 5 GB ต่อเดือนสำหรับความจุ Amazon EFS ฟรี*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Single-AZ db.t2.micro บน Amazon RDS สำหรับการใช้งาน MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL หรือ SQL Server (การใช้งาน SQL Server Express Edition) ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับใช้งานอินสแตนซ์ DB ติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • 20 GB สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล ไม่ว่าจะใช้ร่วมกับพื้นที่เก็บแบบ RDS General Purpose (SSD) หรือ Magnetic
 • 10 ล้าน I/O (สำหรับใช้กับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ RDS Magnetic โดย I/O บนพื้นที่เก็บแบบ RDS General Purpose (SSD) จะคิดค่าบริการร่วมกัน)
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจำนวน 20 GB สำหรับการสำรองฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติและ Database Snapshot ใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 1GB ต่อเดือน**
 • คำขอเขียน 10,000 คำขอต่อเดือน**
 • คำขออ่าน 100,000 คำขอต่อเดือน**
 • 90 นาทีต่อเดือนสำหรับการใช้ Amazon Connect*
 • หมายเลขโทรศัพท์ต่อตรงในพื้นที่ (DID) สำหรับภูมิภาค AWS*
 • รับสายเข้าหมายเลข DID ในพื้นที่ (ไปยังภูมิภาค AWS) 30 นาทีต่อเดือน*
 • โทรออกในพื้นที่ (ไปยังภูมิภาค AWS) 30 นาทีต่อเดือน*
 • สำหรับภูมิภาคในสหรัฐ ใช้หมายเลขสหรัฐที่ไม่มีค่าบริการได้หนึ่งหมายเลขต่อเดือนและ 30 นาทีต่อเดือนสำหรับรับสายเข้าในสหรัฐแบบไม่มีค่าบริการ*
 • 125 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับการใช้อินสแตนซ์แบบออนดีมานด์ c4.large.gamelift บน Amazon GameLift*
 • พื้นที่เก็บข้อมูลแบบ EBS General Purpose (SSD) 50 GB**
 • ถ่ายโอนข้อมูลออก 15 GB และถ่ายโอนข้อมูลในภูมิภาค 1 GB โดยรวมจากบริการ AWS ทั้งหมด*
 • ใช้ได้ 3 เงื่อนไขเบื้องต้นที่มีความถี่ต่ำต่อเดือนบน AWS*
 • ใช้ได้ 5 กิจกรรมที่มีความถี่ต่ำต่อเดือนบน AWS*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับการใช้โหนดต่อ cache.t2micro บน Amazon ElastiCache ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับการใช้ติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • ถ่ายโอนข้อมูลออก 2,000,000 คำขอแบบ HTTP และแบบ HTTPS Amazon CloudFront ได้ 50 GB*
 • เรียก API 1 ล้านครั้งต่อเดือน*
 • เผยแพร่ซีนที่มีการเข้าชม 100 ครั้งต่อเดือนได้ 50MB ฟรีในปีแรก*
 • 750 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับอินสแตนซ์ single-AZ t2.small.elasticsearch*
 • ตัวเลือกสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล EBS 10 GB ต่อเดือน (แบบ Magnetic หรือ General Purpose)*
 • ฟรี 5,000 ผู้ใช้เป้าหมายต่อเดือน*
 • ฟรี 1,000,000 การแจ้งเตือนแบบ Push ต่อเดือน*
 • 100,000,000 เหตุการณ์ต่อเดือน*
 • 7,500 ชั่วโมงโหนด (เท่ากับ 10 โหนด) ต่อเดือน*
 • 7,500 ชั่วโมงโหนด (เท่ากับ 10 โหนด) ต่อเดือน*
 • 5 ล้านอักขระต่อเดือน**
 • 250,000 ข้อความ (เผยแพร่หรือส่งมอบ) ต่อเดือน*
 • คำขอข้อความ 10,000 ครั้งต่อเดือน**
 • คำขอเสียงพูด 5,000 ครั้งต่อเดือน**

* ช่วงทดลองฟรีเหล่านี้ใช้ได้กับลูกค้า AWS รายใหม่เท่านั้น และจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่สมัครใช้งาน AWS เมื่อครบ 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานแบบจ่ายล่วงหน้า (โปรดดูรายละเอียดการคิดค่าบริการฉบับเต็มได้ในหน้าบริการแต่ละหน้า) มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

** ข้อเสนอช่วงทดลองฟรีเหล่านี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้ไม่มีกำหนด

† Windows ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี ได้แก่ Microsoft Windows Server 2008 R2 ที่มี SQL Server Web, Microsoft Windows Server 2008 R2 ที่มี SQL Server Standard, Microsoft Windows 2008 R2 64-bit for Cluster Instance และ Microsoft Windows 2008 R2 SQL Server 64-bit for Cluster Instance

Amazon AWS Free Tier ใช้ได้กับบริการที่เข้าร่วมทั่วภูมิภาคระดับโลก ช่วงทดลองฟรีของ AWS Free Tier จะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกภูมิภาคและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ การใช้งานฟรีจะไม่สะสม ในขณะนี้ AWS Free Tier ยังไม่เปิดใช้งานในประเทศจีน (ปักกิ่ง)