AWS Free Tier ให้คุณได้ทดลองใช้แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และบริการของ AWS จริงแบบฟรีๆ

 

01_SignUp

สร้างบัญชี AWS ฟรี พร้อมรับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ในทันที


02_10MinuteTutorials

สำรวจและเรียนรู้กรณีใช้งานต่างๆ มากมายด้วยการสอนใช้งานง่ายๆ

 

03_StartBuilding

สร้างโซลูชันการผลิตที่รวดเร็วและง่ายดายเมื่อพร้อม


AWS Marketplace ขอเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายเงินซึ่งใช้งานได้บน AWS Free Tier หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้งาน AWS Free Tier คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้บนไมโครอินสแตนซ์ Amazon EC2 t2 นานถึง 750 ชั่วโมงต่อเดือนและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 (ในช่วง 12 เดือน)

 

ข้อเสนอนี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือนและลูกค้า AWS ทุกคนสามารถรับข้อเสนอนี้ได้

 

 • พื้นที่เก็บข้อมูล 25 GB ความจุในการอ่าน 25 หน่วยและความจุในการเขียน 25 หน่วย ซึ่งมากพอสำหรับจัดการกับการส่งคำขอ 200 ล้านครั้งต่อเดือนด้วย Amazon DynamoDB**
 • คุณสมบัติ Your User Pool มีช่วงทดลองฟรี 50,000 MAU ต่อเดือน**
 • คุณสมบัติ Federated Identities สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้และสร้างตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน สามารถใช้ได้ฟรีตลอดสำหรับ Amazon Cognito**

Cognito ยังประกอบด้วย

 • พื้นที่เก็บข้อมูลซิงก์แบบ Cloud ขนาด 10 GB หมดอายุหลังลงทะเบียน 12 เดือน
 • ปฏิบัติการซิงก์ 1,000,000 ครั้งต่อเดือน หมดอายุหลังลงทะเบียน 12 เดือน

ปัจจุบันคุณสมบัติ Your Use Pool กำลังอยู่ในขั้นเบต้าและคุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการเมื่อส่งข้อความ SMS เพื่อทำการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน (Multi-Factor Authentication: MFA) และยืนยันโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม จะมีการคิดราคาแยกต่างหากสำหรับการส่งข้อความ SMS หลังหมดระยะเบต้า

 

 • มีผู้ใช้ได้ 5 คนต่อเดือน**
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 50 GB ต่อเดือน**
 • คำขอ 10,000 Git ต่อเดือน**
 • 10 ดัชนีวัด Amazon Cloudwatch แบบกำหนดเอง, 10 การแจ้งเตือน และ ขอคำ API 1,000,000 ครั้ง**
 • การนำเข้าข้อมูลบันทึก 5 GB**
 • การเก็บข้อมูลบันทึก 5 GB**
 • 3 แดชบอร์ดพร้อมดัชนีวัดสูงสุด 50 ดัชนีต่อเดือน**
 • บันทึกการตามรอย 100,000 ครั้งต่อเดือน**
 • สแกนหรือค้นหาการตามรอย 1,000,000 ต่อเดือน**
 • ใช้อินสแตนซ์ Amazon DMS Single-AZ dms.t2.micro ได้นาน 750 ชั่วโมง**
 • ความจุ 50 GB พร้อมความจุสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD)**
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ 100 GB แรกต่อบัญชี*
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอน ไปยัง AWS
 • ค่าบริการสูงสุด 125 USD ต่อเดือน**
 • ใช้ Amazon Chime Basic ได้ไม่จำกัด**
 • เก็บ 1 ล้านอ็อบเจกต์ใน AWS Glue Data Catalog**
 • ส่ง 1 ล้านคำขอต่อเดือนไปยัง AWS Glue Data Catalog**
 • 100 นาทีในการสร้างต่อเดือนสำหรับการใช้ประเภทการคำนวณ build.general1.small**
 • ใช้ลำดับงาน Amazon SWF 1,000 ครั้ง และงานกิจกรรม สัญญาณ ตัวจับเวลา และเครื่องหมายทั้งหมด 10,000 ครั้ง และวันลำดับงาน 30,000 วัน**
 • 20 นาทีสำหรับการแปลงโค้ด SD หรือ 10 นาทีสำหรับการแปลงโค้ด HD**
 • ฟรี 20,000 คำขอต่อเดือน**
 • ฟรี 1,000,000 คำขอต่อเดือน**
 • เวลาประมวลผล 3.2 ล้านวินาทีต่อเดือน**
 • 1 ไปป์ไลน์ทำงานต่อเดือน**
 • ทดลองใช้งานหนึ่งครั้ง 1,000 นาทีต่ออุปกรณ์ฟรี
 • เปลี่ยนสถานะ 4,000 ครั้งต่อเดือน**
 • 62,000 ข้อความขาออกต่อเดือนสำหรับผู้รับคนใดก็ตามเมื่อคุณโทรหา Amazon SES จากอินสแตนซ์ Amazon EC2 โดยตรงหรือผ่าน AWS Elastic Beanstalk**
 • 1,000 ข้อความขาเข้าต่อเดือน**
 • 1 ผู้ใช้, SPICE 1 GB
 • ค้นหาข้อมูล 10 GB ต่อเดือนจาก Amazon Glacier ฟรี ใช้ช่วงทดลองฟรีเมื่อใดก็ได้ในช่วงเดือนนั้นๆ และใช้ได้กับการค้นหาแบบ Standard
 • เอนจินจัดประเภทเนื้อหาประมวลผลได้ 1 GB**
 • 100,000 เหตุการณ์**

ช่วงทดลองฟรีนี้ใช้ได้สำหรับลูกค้า AWS เท่านั้น และใช้ได้ 12 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน AWS เมื่อครบ 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานแบบจ่ายล่วงหน้า (โปรดดูรายละเอียดการคิดค่าบริการฉบับเต็มได้ในหน้าบริการแต่ละหน้า) มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

 • 750 ชั่วโมงสำหรับการใช้อินสแตนซ์ Linux t2.micro บน Amazon EC2 (ความจำ 1 GiB และรองรับแพลตฟอร์มแบบ 32-bit และ 64-bit) ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับการใช้งานติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับการใช้อินสแตนซ์ Microsoft Windows Server† t2.micro บน Amazon EC2 (ความจำ 1 GiB และรองรับแพลตฟอร์มแบบ 32-bit และ 64-bit) ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับการใช้งานติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับ Elastic Load Balancer ซึ่งแชร์ร่วมกันระหว่างโหลดบาลานเซอร์แบบคลาสสิกและแบบแอปพลิเคชัน การประมวลผลข้อมูล 15 GB สำหรับโหลดบาลานเซอร์แบบคลาสสิก และ 15 LCU สำหรับโหลดบาลานเซอร์แบบแอปพลิเคชัน*
 • 30 GB สำหรับ Amazon Elastic Block Storage ไม่ว่าจะใช้ร่วมกับแบบ General Purpose (SSD) หรือแบบ Magnetic พร้อม 2 ล้าน I/O (พร้อมกับ EBS Magnetic) และ 1 GB สำหรับพื้นที่เก็บสแนปช็อต*
 • 500 MB ต่อเดือนสำหรับพื้นที่เก็บ Amazon Elastic Container Registry สำหรับลูกค้าใหม่*
 • 5 GB สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบมาตรฐานของ Amazon S3 20,000 คำขอแบบ Get Requests และ 2,000 คำขอแบบ Put Requests*
 • 5 GB ต่อเดือนสำหรับความจุ Amazon EFS ฟรี*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Single-AZ db.t2.micro บน Amazon RDS สำหรับการใช้งาน MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL หรือ SQL Server (การใช้งาน SQL Server Express Edition) ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับใช้งานอินสแตนซ์ DB ติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • 20 GB สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล ไม่ว่าจะใช้ร่วมกับพื้นที่เก็บแบบ RDS General Purpose (SSD) หรือ Magnetic
 • 10 ล้าน I/O (สำหรับใช้กับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ RDS Magnetic โดย I/O บนพื้นที่เก็บแบบ RDS General Purpose (SSD) จะคิดค่าบริการร่วมกัน)
 • 20 GB สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองสำหรับการสำรองฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติและสแนปช็อต DB ใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 1GB ต่อเดือน**
 • เขียน 10,000 คำขอต่อเดือน**
 • อ่าน 100,000 คำขอต่อเดือน**
 • 90 นาทีต่อเดือนสำหรับการใช้ Amazon Connect*
 • หมายเลขโทรศัพท์ต่อตรงในพื้นที่ (DID) สำหรับภูมิภาค AWS*
 • รับสายเข้าหมายเลข DID ในพื้นที่ (ไปยังภูมิภาค AWS) 30 นาทีต่อเดือน*
 • โทรออกในพื้นที่ (ไปยังภูมิภาค AWS) 30 นาทีต่อเดือน*
 • สำหรับภูมิภาคในสหรัฐ ใช้หมายเลขสหรัฐที่ไม่มีค่าบริการได้หนึ่งเบอร์ต่อเดือนและ 30 นาทีต่อเดือนสำหรับรับสายเข้าในสหรัฐแบบไม่มีค่าบริการ*
 • 125 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับการใช้อินสแตนซ์แบบออนดีมานด์ c4.large.gamelift บน Amazon GameLift*
 • พื้นที่เก็บข้อมูลแบบ EBS General Purpose (SSD) 50 GB**
 • ถ่ายโอนข้อมูลออก 15 GB และถ่ายโอนข้อมูลในภูมิภาค 1GB โดยรวมจากบริการ AWS ทั้งหมด*
 • ใช้ได้ 3 เงื่อนไขเบื้องต้นที่มีความถี่ต่ำต่อเดือนบน AWS*
 • ใช้ได้ 5 กิจกรรมที่มีความถี่ต่ำต่อเดือนบน AWS*
 • 750 ชั่วโมงสำหรับการใช้โหนดต่อ cache.t2micro บน Amazon ElastiCache ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงนานพอสำหรับการใช้ติดต่อกันในแต่ละเดือน*
 • ถ่ายโอนข้อมูลออก 2,000,000 คำขอแบบ HTTP และแบบ HTTPS Amazon CloudFront ได้ 50 GB*
 • เรียก API 1 ล้านครั้งต่อเดือน*
 • เผยแพร่ซีนที่มีการเข้าชม 100 ครั้งต่อเดือนได้ 50MB ฟรีในปีแรก*
 • 750 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับอินสแตนซ์ single-AZ t2.micro.elasticsearch หรืออินสแตนซ์ t2.small.elasticsearch*
 • ตัวเลือกสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล EBS 10GB ต่อเดือน (แบบ Magnetic หรือ General Purpose)*
 • ฟรี 5,000 ผู้ใช้เป้าหมายต่อเดือน*
 • ฟรี 1,000,000 การแจ้งเตือนแบบ Push ต่อเดือน*
 • 100,000,000 เหตุการณ์ต่อเดือน*
 • 7,500 ชั่วโมงโหนด (เท่ากับ 10 โหนด) ต่อเดือน*
 • 7,500 ชั่วโมงโหนด (เท่ากับ 10 โหนด) ต่อเดือน*
 • 5 ล้านอักขระต่อเดือน**
 • 250,000 ข้อความ (เผยแพร่หรือส่งมอบ) ต่อเดือน*
 • คำขอข้อความ 10,000 ครั้งต่อเดือน**
 • คำขอเสียงพูด 5,000 ครั้งต่อเดือน**

* ช่วงทดลองฟรีนี้ใช้ได้กับบลูกค้า AWS เท่านั้น และใช้ได้ 12 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน AWS เมื่อครบ 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานแบบจ่ายล่วงหน้า (โปรดดูรายละเอียดการคิดค่าบริการฉบับเต็มได้ในหน้าบริการแต่ละหน้า) มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

** ข้อเสนอช่วงทดลองฟรีนี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้ไม่มีกำหนด

Windows ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี ได้แก่ Microsoft Windows Server 2008 R2 พร้อมด้วย SQL Server Web, Microsoft Windows Server 2008 R2 พร้อมด้วย SQL Server Standard, Microsoft Windows 2008 R2 64-bit for Cluster Instance และ Microsoft Windows 2008 R2 SQL Server 64-bit for Cluster Instance

Amazon AWS Free Tier ใช้ได้กับบริการที่เข้าร่วมทั่วภูมิภาคระดับโลก ช่วงทดลองฟรีของ AWS Free Tier จะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกภูมิภาคและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ การใช้งานฟรีจะไม่สะสม ในขณะนี้ AWS Free Tier ยังไม่เปิดใช้งานในประเทศจีน (ปักกิ่ง)