การวิเคราะห์บันทึกเป็นกรณีการใช้งาน Big Data ทั่วไปที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกจากเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ เซิร์ฟเวอร์ และอื่นๆ สำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น การตลาดดิจิทัล การดูแลแอปพลิเคชัน การป้องกันการฉ้อโกง เทคโนโลยีสำหรับโฆษณา การเล่นการพนัน และ IoT ในโปรเจกต์นี้ เราจะใช้ Amazon Web Services เพื่อสร้าง Log Analytics Solution แบบครบวงจรที่เก็บ รับข้อมูล ประมวลผล และโหลดทั้งข้อมูลแบบเป็นชุดและข้อมูลการสตรีม และทำให้ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณในระบบการวิเคราะห์ที่พวกเขากำลังใช้อยู่ในเวลาอันรวดเร็วเกือบจะเรียลไทม์ โซลูชันนี้เป็นโซลูชันที่ไว้วางใจได้สูง ประหยัดคุ้มค่า ปรับขนาดอัตโนมัติตามปริมาณข้อมูลที่ผันแปร และแทบไม่จำเป็นต้องมีการจัดการด้านไอที

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

ตั้งค่า Kinesis Agent บนแหล่งข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลไปยัง Amazon Kinesis Firehose อย่างต่อเนื่อง

สร้างสตรีมการจัดส่งข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยใช้ Kinesis Firehose ระบบการจัดส่งจะส่งข้อมูลของคุณจากเอเจนต์ไปยังปลายทาง รวมทั้ง Amazon Kinesis Analytics, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch Service และ Amazon S3

ประมวลผลข้อมูลบันทึกขาเข้าโดยใช้การสืบค้น SQL ใน Amazon Kinesis Analytics

โหลดข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจาก Kinesis Analytics ไปยัง Amazon Elasticsearch Service เพื่อทำดัชนีข้อมูล

วิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลที่ประมวลผลแล้วโดยใช้ Kibana

สิ่งที่คุณต้องมีก่อนเริ่ม:

บัญชี AWS: คุณจะต้องมีบัญชี AWS ก่อนจึงจะเริ่มจัดสรรทรัพยากรเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของคุณได้ ลงชื่อสมัครใช้งาน AWS

ประสบการณ์ด้าน IT: คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บและมีความคุ้นเคยกับ SQL เพื่อดำเนินการโปรเจกต์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ประสบการณ์ AWS: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับ AWS มาก่อนก็สามารถดำเนินการโปรเจกต์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างบันทึกแอปพลิเคชัน

 

การประเมินค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ:

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโปรเจกต์ให้เสร็จสิ้น: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเพื่อทำให้โปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นคือ 0.51 USD การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือว่าคุณอยู่ในการจำกัดของ AWS Free Tier โดยคุณปฏิบัติตามการกำหนดค่าที่แนะนำและลบทรัพยากรทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดโปรเจกต์ กรณีการใช้งานของคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าแบบอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเรียกเก็บเงินของคุณ ใช้เครื่องคำนวณราคาเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ

ประเมินการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างและบำรุงรักษา Log Analytics Solution จะแตกต่างกันตามการใช้งานและการตั้งค่าการกำหนดค่าของคุณ โดยทั่วไป การใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นที่แนะนำในคู่มือนี้ จะมีค่าใช้จ่าย 367.74 USD ต่อเดือน หากต้องการดูรายละเอียดของบริการที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โปรดดู บริการที่ใช้และค่าใช้จ่าย


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันข้อมูลการสตรีมบน Amazon Web Services (AWS) 

เข้าไปที่คู่มือนักพัฒนาและข้อมูลอ้างอิง API เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Kinesis

ต้องการทรัพยากรเพิ่มเพื่อเริ่มต้นใช้งาน AWS ใช่หรือไม่ ไปที่ศูนย์ทรัพยากรการเริ่มต้นใช้งานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม