ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโปรเจกต์ให้เสร็จสิ้น:  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเพื่อทำให้โปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นคือ 0.51 USD การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือว่าคุณอยู่ในการจำกัดของ AWS Free Tier โดยคุณปฏิบัติตามการกำหนดค่าที่แนะนำและลบทรัพยากรทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดโปรเจกต์ กรณีการใช้งานของคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าแบบอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเรียกเก็บเงินของคุณ ใช้เครื่องคำนวณราคาเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ

ประเมินการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างและบำรุงรักษา Log Analytics Solution จะแตกต่างกันตามการใช้งานและการตั้งค่าการกำหนดค่าของคุณ โดยทั่วไป การใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นที่แนะนำในคู่มือนี้ จะมีค่าใช้จ่าย 367.74 USD ต่อเดือน

ราคาของ AWS ขึ้นอยู่กับการใช้งานบริการแต่ละรายการ การใช้งานรวมของบริการแต่ละรายการจะสร้างการเรียกเก็บเงินรายเดือน สำรวจแท็บด้านล่างเพื่อดูว่าแต่ละบริการทำอะไรได้บ้างและมีผลต่อการเรียกเก็บเงินอย่างไร

 • Amazon Kinesis Firehose

  คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Amazon Kinesis Firehose คือบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบสำหรับการจัดส่งข้อมูลการสตรีมแบบเรียลไทม์ไปยังปลายทางอย่างเช่น Amazon S3, Amazon Redshift หรือ Amazon ES ด้วย Firehose คุณไม่จำเป็นต้องเขียนแอปพลิเคชันเองหรือจัดการแหล่งข้อมูลใดๆ ทั้งนั้น คุณสามารถกำหนดค่าตัวผลิตข้อมูลให้ส่งข้อมูลไปยัง Firehose และ Firehose จะส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ

  วิธีคำนวณราคา: ราคา Amazon Kinesis Firehose จะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่เก็บลงใน Amazon Kinesis Firehose ซึ่งจะคำนวณจากจำนวนของบันทึกข้อมูลที่ส่งไปยังบริการ คูณด้วยขนาดของแต่ละบันทึกโดยปัดเศษขึ้นที่ไปยังหลัก 5 KB ที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น หากแต่ละบันทึกข้อมูลของคุณมีขนาด 42 KB Amazon Kinesis Firehose จะนับว่าแต่ละบันทึกมีขนาดข้อมูลที่เก็บอยู่ที่ 45 KB ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก ราคา Amazon Kinesis Firehose จะอยู่ที่ 0.035 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่นำเข้า หากต้องการข้อมูลราคาโดยละเอียด โปรดดูที่ราคา Amazon Kinesis Firehose

  ตัวอย่างค่าใช้จ่าย: ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้สร้างสตรีมการนำส่งของ Amazon Kinesis Firehose จำนวนสองรายการแยกต่างหาก สตรีมแรกจะรับข้อมูลจากตัวผลิตบันทึกการเข้าถึง Apache และอีกสตรีมหนึ่งจะรับเอาต์พุตจากแอปพลิเคชัน Amazon Kinesis Analytics

  สำหรับสตรีมการนำส่ง Firehose แรก หากตัวผลิตจะส่งบันทึกได้ 500 รายการต่อวินาที และแต่ละบันทึกมีขนาดไม่เกิน 5 KB (ประสิทธิภาพทั่วไปของบันทึกการเข้าถึง Apache) ปริมาณการนำเข้าข้อมูลต่อเดือนคร่าวๆ ไปยังสตรีมการนำส่ง Firehose นั้นจะเป็นไปตามปัจจัยต่อไปนี้:

  • ราคาในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก คือ 0.035 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่นำเข้า
  • ขนาดบันทึก ปัดขึ้นไปยัง 5 KB ที่ใกล้ที่สุด = 5 KB
  • ข้อมูลที่นำเข้า (GB ต่อวินาที) = (500 บันทึก/วินาที * 5 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB = 0.002384 GB/วินาที
  • ข้อมูลที่นำเข้า (GB ต่อเดือน) = 30 วัน/เดือน * 86,400 วินาที/วัน * 0.002384 GB/วินาที = 6,179.81 GB/เดือน
  • ค่าบริการรายเดือน 6,179.81 * 0.035 USD/GB = 216.29 USD
  • ค่าบริการรายชั่วโมง:  ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ หากระบบนำเข้าข้อมูลเพียง 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้จะอยู่ที่ประมาณ 0.30 USD 

   

  สตรีมการนำส่ง Firehose รายการที่สองจะรับบันทึกเข้าที่อัตราความถี่ที่ต่ำกว่านั้นมาก เพราะว่าแอปพลิเคชัน Amazon Kinesis Analytics จะส่งออกข้อมูลเพียงไม่กี่แถวต่อนาทีเท่านั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับสตรีมการนำส่งจึงน้อยลงตามไปด้วย หากมีการนำเข้าข้อมูลเพียงห้าบันทึกต่อนาที และแต่ละบันทึกมีขนาดไม่เกิน 5 KB ค่าใช้จ่ายสำหรับสตรีมการนำส่งจะเท่ากับ 0.00005 USD สำหรับช่วงเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมงตามที่ยกตัวอย่างไว้ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้

 • Amazon Kinesis Analytics

  คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Amazon Kinesis Analytics เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการสตรีมแบบเรียลไทม์ด้วย SQL มาตรฐานจาก ANSI โดยคุณจะสามารถอ่านข้อมูลจาก Amazon Kinesis Streams และ Amazon Kinesis Firehose และสร้างการสืบค้นการประมวลผลสตรีมที่จะคัดกรอง เปลี่ยน และรวบรวมข้อมูลเมื่อนำเข้า Amazon Kinesis Analytics จะระบุรูปแบบข้อมูลมาตรฐานโดยอัตโนมัติ แจกแจงข้อมูล และแนะนำสคีมาที่คุณแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขสคีมาแบบอินเทอร์แอคทีฟ นอกจากนั้น Amazon Kinesis Analytics จะมอบเครื่องมือแก้ไข SQL แบบอินเทอร์แอคทีฟและเทมเพลตการประมวลผลสตรีม ให้คุณเขียนการสืบค้นการประมวลผลสตรีมที่ซับซ้อนได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที Amazon Kinesis Analytics จะดำเนินการการสืบค้นอย่างต่อเนื่องและเขียนผลลัพธ์ที่ประมวลผลไปยังปลายทางของเอาต์พุต เช่น Amazon Kinesis Streams และ Amazon Kinesis Firehose ซึ่งสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Amazon S3, Amazon Redshift และ Amazon ES ได้ Amazon Kinesis Analytics จะจัดเตรียม ปรับใช้ และขยายทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการสืบค้นของคุณ

  วิธีคำนวณราคา: ด้วย Amazon Kinesis Analytics คุณแค่จ่ายเท่าที่ใช้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงตามจำนวนหน่วยประมวลผล Kinesis (KPU) ที่ใช้เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันประมวลผลสตรีมของคุณโดยเฉลี่ย

  KPU คือหน่วยความสามารถการประมวลผลสตรีมที่ประกอบด้วยหน่วยความจำ 4 GB หน่วยประมวลผล 1 vCPU และความสามารถในการสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกัน เนื่องจากความซับซ้อนของการสืบค้นจะแตกต่างกัน ความต้องการในการใช้หน่วยความจำและการประมวลผลก็จะแตกต่างกันตามไปด้วย Amazon Kinesis Analytics จะขยายจำนวน KPU ที่ต้องใช้ในการดำเนินการวิเคราะห์ให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติและโดยอิงตามความจำเป็น คุณไม่ต้องจัดหาทรัพยากร ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือชำระค่าธรรมเนียมขั้นต้นใดที่เกี่ยวข้องกับ Amazon Kinesis Analytics ทั้งสิ้น

  ตัวอย่างค่าใช้จ่าย: ตัวอย่างนี้แสดงผลในกรณีที่ระบบทำงานเป็นเวลา 6 ชั่วโมงในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก การสืบค้น SQL ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นและจะใช้ KPU ไม่เกินหนึ่งหน่วย ตามปัจจัยข้างต้น ราคาของ Amazon Kinesis Analytics ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกจะเท่ากับ 0.11 USD ต่อชั่วโมง KPU และบทแนะนำสอนการใช้งานจะทำงานเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการใช้งาน Amazon Kinesis Analytics จะอยู่ที่ 0.66 USD

 • Amazon Elasticsearch Service

  คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Amazon ES เป็นเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสำหรับกรณีใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การวิเคราะห์สตรีมการบันทึกและการคลิก Amazon ES จัดการความจุ การปรับขนาด การแพตช์ และการบริหารจัดการคลัสเตอร์ Elasticsearch ในขณะที่ให้การเข้าถึง Elasticsearch API โดยตรง

  วิธีคำนวณราคา: ด้วย Amazon ES คุณแค่จ่ายเท่าที่ใช้ ไม่มีข้อผูกมัดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือค่าบริการล่วงหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับชั่วโมงอินสแตนซ์ของ Amazon Elasticsearch ปริมาณ Amazon Elastic Block Store (EBS) (หากเลือกตัวเลือกนี้) และค่าธรรมเนียมการโอนถ่ายข้อมูลมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon Elasticsearch Service

  ตัวอย่างค่าใช้จ่าย: สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ หากตั้งค่าเริ่มต้นไว้เมื่อคุณสร้างโดเมน Amazon ES ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคำนวณตามปัจจัยอันได้แก่ อินสแตนซ์ประเภท m3.medium.elasticsearch ที่ราคา 0.094 USD ต่อชั่วโมง * 1 ชั่วโมง = 0.094 USD

 • Amazon S3

  คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Amazon S3 มอบพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย คงทน และปรับขนาดได้สูงสำหรับอ็อบเจกต์ที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันของคุณ ตัวอย่างของอ็อบเจกต์ที่คุณสามารถจัดเก็บได้ ได้แก่ ซอร์สโค้ด บันทึก รูปภาพ วิดีโอ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นเมื่อเริ่มติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชัน Amazon S3 คือพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ที่ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซเว็บแบบเรียบง่ายสำหรับจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ของคุณจากที่ใดก็ได้บนเว็บ ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะพร้อมให้บริการอย่างไว้วางใจได้แก่ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดแล้ว

  วิธีคำนวณราคา: การกำหนดราคา Amazon S3 ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 5 อย่าง: ประเภทของพื้นที่จัดเก็บ S3 ที่ใช้ ตำแหน่งที่จัดเก็บเนื้อหาเว็บไซต์ (เช่น สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกเมื่อเทียบกับ เอเชียแปซิฟิก - ซิดนีย์) ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ จำนวนคำขอที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณสร้างเพื่อจัดเก็บเนื้อหาใหม่หรือเรียกใช้เนื้อหา และปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนจาก S3 มาที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณ เนื่องจากคุณนำส่งเนื้อหาด้วย Amazon CloudFront ค่าใช้จ่าย S3 ก็จะคิดจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ราคา Amazon S3

  ตัวอย่างค่าใช้จ่าย: หากใช้พื้นที่จัดการมาตรฐานในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก เมื่อจัดเก็บเนื้อหา 5 GB คุณจะต้องจ่าย 0.15 USD ต่อเดือน หากสร้างบัญชีไว้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณจะได้รับสิทธิ์ AWS Free Tier ซึ่งทำให้ยอดชำระเงินของคุณเหลือ 0.00 USD ต่อเดือน สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้สมมติว่าตัวผลิตสร้างข้อมูลจำนวน 5 GB ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณสำหรับการจัดเก็บบันทึกใน Amazon S3 จะอยู่ที่ 0.00125 USD

 • Amazon EC2

  คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Amazon EC2 มีเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเสมือนหรือที่รู้จักกันในชื่ออินสแตนซ์เพื่อดำเนินการแอปพลิเคชันเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มที่คุณเลือก EC2 ช่วยให้กำหนดค่าและปรับขนาดขีดความสามารถในการประมวลผลของคุณได้ เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดและความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งจะถูกผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่ผ่านการรับรองของ Amazon เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากชุดการบริการของ AWS ได้

  วิธีคำนวณราคา: ราคาของ Amazon EC2 จะอิงตามส่วนประกอบสี่อย่าง ได้แก่ ประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก (EC2 มีอินสแตนซ์มากกว่า 40 ประเภทซึ่งมาพร้อมกับตัวเลือกที่ปรับให้เหมาะสมกับการประมวลผล หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บ และอื่นๆ) เขตที่อินสแตนซ์ของคุณตั้งอยู่ ซอฟต์แวร์ที่คุณเรียกใช้งาน และโมเดลราคาที่คุณเลือก (ตามการใช้งานอินสแตนซ์, ความจุแบบเหมาจ่าย, Spot และอื่นๆ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon EC2

  ตัวอย่างค่าใช้จ่าย: หากไฟล์บันทึกจัดเก็บอยู่ในอินสแตนซ์ EC2 ของ Linux t2.nano ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก และด้วยโมเดลราคาตามการใช้งาน ค่าบริการรายเดือนสำหรับเครื่องเสมือนของคุณจะอยู่ที่ 4.68 USD สำหรับคู่มือการใช้งานนี้ หากอินสแตนซ์การสร้างบันทึกทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายสำหรับ EC2 จะอยู่ที่ประมาณ 0.0065 USD