ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างตารางแบบง่าย เพิ่มข้อมูล สแกนและสืบค้นข้อมูล ลบข้อมูล และลบตารางโดยใช้ DynamoDB Console DynamoDB เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรองรับการจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและคีย์-ค่า บริการนี้เป็นแบบข้อมูลที่ยืดหยุ่นได้ มีประสิทธิภาพที่ไว้ใจได้ และมีการวัดปริมาณงานแบบอัตโนมัติซึ่งทำให้เป็นบริการที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ เว็บ เกม เทคโนโลยีโฆษณา IoT และแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกมากมาย

ทุกสิ่งที่ทำในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถใช้กับ Free Tier ได้

การสร้างและสืบค้นตาราง NoSQL จำเป็นต้องมีบัญชี

สร้างบัญชีฟรีภายในไม่กี่นาที

AWS Free Tier มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 25 GB และคำขอสูงสุด 200 ล้านรายการต่อเดือนเมื่อใช้ Amazon DynamoDB

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

 

เปิด AWS Management Console เพื่อให้คุณเปิดคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้ได้ เมื่อหน้าจอนี้โหลดขึ้น ให้เริ่มพิมพ์ DynamoDB ในแถบการค้นหา และเลือกเปิด DynamoDB Console

ภาพคอนโซล AWS

(เลือกเพื่อซูม)

tmt_create-nosql-table-01

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ใช้ DynamoDB Console เพื่อสร้างตาราง


ก. ใน DynamoDB Console เลือก สร้างตาราง

create-select-nosql1

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql1

ข. เราจะใช้คลังดนตรีเป็นกรณีการใช้งานของเรา สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้  ในกล่อง ชื่อตาราง พิมพ์ ดนตรี

create-select-nosql_a0

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql_a0

ค.  คีย์พาร์ติชันถูกใช้เพื่อกระจายข้อมูลไปทั้งพาร์ติชันเพื่อความสามารถในการปรับขนาด เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเลือกคุณลักษณะที่มีช่วงค่ากว้าง และมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบการเข้าถึงที่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ พิมพ์ ศิลปิน ในกล่อง คีย์พาร์ติชัน

 

create-select-nosql_a1

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql_a1

ง. เนื่องจากศิลปินแต่ละคนอาจแต่งเพลงจำนวนมาก คุณจะสามารถเปิดใช้งานการจัดเรียงได้อย่างง่ายดายด้วยคีย์การจัดเรียง เลือกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคีย์การจัดเรียง  พิมพ์ SongTitle ในกล่อง เพิ่มคีย์การจัดเรียง 

 

create-select-nosql_a2

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql_a2

จ. ในขั้นตอนถัดไป คุณจะได้เปิดใช้งานการปรับขนาดอัตโนมัติของ DynamoDB สำหรับตารางของคุณ

การปรับขนาดอัตโนมัติของ DynamoDB จะเปลี่ยนความสามารถในการอ่านและเขียนของตารางของคุณตามปริมาณคำขอ DynamoDB จะจัดการกระบวนการปรับขนาดอัตโนมัติในนามของคุณ โดยใช้บทบาท AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ที่เรียกว่า DynamoDBAutoscaleRole DynamoDB จะสร้างบทบาทนี้ให้แก่คุณในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งานการปรับขนาดอัตโนมัติในบัญชี

สั่ง DynamoDB ให้สร้างบทบาทโดยลบเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ออก

create-select-nosql23

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql23

ฉ. เลื่อนหน้าจอลงผ่าน ดัชนีรอง ความจุที่เตรียมใช้งาน และ Auto Scaling ไปที่ปุ่ม สร้าง เราจะไม่เปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งาน

ในส่วน Auto Scaling คุณจะเห็นว่า DynamoDB จะสร้างบทบาท DynamoDBAutoscaleRole สำหรับคุณ

ในขั้นตอนนี้ เลือก สร้าง

เมื่อตาราง ดนตรี พร้อมใช้งานแล้ว จะปรากฏในรายการตารางที่มี กล่องกาเครื่องหมาย

ขอแสดงความยินดี! คุณได้สร้างตาราง NoSQL โดยใช้ DynamoDB Console แล้ว

create-select-nosql25

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql25

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้เพิ่มข้อมูลไปที่ตาราง DynamoDB ใหม่ของคุณ


ก. เลือกแท็บ รายการ บนแท็บ รายการ เลือก สร้าง รายการ

create-select-nosql_a3

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql_a3

ข. ในหน้าต่างการป้อนข้อมูล ให้พิมพ์ดังต่อไปนี้:

 • สำหรับคุณลักษณะ ศิลปิน พิมพ์ No One You Know
 • สำหรับคุณลักษณะ songTitle พิมพ์ Call Me Today

เลือก บันทึก เพื่อบันทึกรายการ

create-select-nosql9

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql9

ค. ทำซ้ำตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มรายการเพิ่มเติมไปยังตาราง ดนตรี ของคุณ:

 • ศิลปิน: No One You Know; songTitle: My Dog Spot
 • ศิลปิน: No One You Know; songTitle: Somewhere Down The Road
 • ศิลปิน: The Acme Band; songTitle: Still in Love
 • ศิลปิน: The Acme Band; songTitle: Look Out, World
create-select-nosql_a5

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql_a5

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ค้นหาข้อมูลในตารางโดยใช้การดำเนินการสืบค้น ใน DynamoDB การดำเนินการสืบค้นจะมีประสิทธิภาพ และใช้คีย์ในการค้นหาข้อมูล การดำเนินการสแกนจะสำรวจทั้งตาราง


ก. ในรายการแบบเลื่อนลงในแบนเนอร์สีเทาเข้ม ด้านบนรายการ ให้เปลี่ยน สแกน เป็น สืบค้น 

create-select-nosql24

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql24

ข. คุณสามารถใช้ Console เพื่อสืบค้นตาราง ดนตรี ด้วยวิธีการต่างๆ ได้ สำหรับการสืบค้นครั้งแรกของคุณ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ในกล่อง ศิลปิน พิมพ์ No One You Know และเลือก เริ่มค้นหา เพลงทั้งหมดที่ขับร้องโดย No One You Know จะปรากฏขึ้น

ลองใช้การสืบค้นอื่น:

 • ในกล่อง ศิลปิน พิมพ์ The Acme Band และเลือก เริ่มค้นหา เพลงทั้งหมดที่ขับร้องโดย The Acme Band จะปรากฏขึ้น
create-select-nosql12

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql12

ค. ลองใช้การสืบค้นอื่น แต่ในเวลานี้ ให้ จำกัด ผลการค้นหาให้แคบลง:

 • ในกล่อง ศิลปิน พิมพ์ The Acme Band
 • ในกล่อง songTitle เลือก เริ่มต้นด้วย จากรายการแบบเลื่อนลงและพิมพ์ S
 • เลือก เริ่มค้นหา  จะมีเพียงเพลง "Still in Love" ที่ขับร้องโดย The Acme Band ปรากฏขึ้น

 

create-select-nosql15

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql15

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ลบรายการออกจากตาราง DynamoDB ของคุณ


ก. เปลี่ยนรายการแบบเลื่อนลง การสืบค้น กลับไปยัง สแกน  

ทำเครื่องหมายที่ กล่องกาเครื่องหมาย ที่อยู่ถัดจาก The Acme Band ในรายการแบบเลื่อนลง การดำเนินการ ให้เลือก ลบ ระบบจะถามคุณว่าต้องการลบรายการหรือไม่ เลือก  ลบ จากนั้นรายการของคุณจะถูกลบ

create-select-nosql_a6

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql_a6

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ลบตาราง DynamoDB ของคุณ


ก. คุณสามารถลบตารางออกจากคอนโซล DynamoDB ได้อย่างง่ายดาย การลบตารางที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเหล่านั้นอีกต่อไป

 • ใน DynamoDB Console ให้เลือกตัวเลือกที่อยู่ถัดจากตาราง ดนตรี จากนั้นเลือก ลบตาราง
 • ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ลบ
create-select-nosql20

(เลือกเพื่อซูม)

create-select-nosql20

คุณได้สร้างตาราง DynamoDB แรกของคุณ เพิ่มรายการไปยังตาราง จากนั้น สืบค้นตารางเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการรายการและตาราง DynamoDB ของคุณแบบเสมือนผ่าน AWS Management Console ได้อีกด้วย

DynamoDB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บ เกม เทคโนโลยีโฆษณา และแอปพลิเคชัน IoT ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการปรับขนาด ปริมาณการประมวลผล และประสิทธิภาพที่สามารถเชื่อถือได้

 

หลังจากที่คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้าง จัดการ และสืบค้นตารางและรายการต่างๆ จาก AWS Management Console แล้ว คุณสามารถไปยังบทแนะนำสอนการใช้งานถัดไป ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลปริมาณขนาดใหญ่ และสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย คุณจะนำเข้าฐานข้อมูลภาพยนตร์ เพื่อดูว่าคุณจะค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับนักแสดงและตัวละครที่คุณโปรดปรานได้รวดเร็วเพียงใด

ดูการเริ่มต้นใช้งาน DynamoDB »

มี
ไม่มี