ในส่วนก่อนหน้า เราได้ทำตามรูปแบบการเข้าถึงต่อไปนี้ในแอปพลิเคชันของเรา:

 • สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ (เขียน)
 • อัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ (เขียน)
 • ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ (อ่าน)
 • อัปโหลดรูปภาพ (เขียน)
 • ดูรูปภาพล่าสุดของผู้ใช้ (อ่าน)
 • ตอบสนองต่อรูปภาพ (เขียน)
 • ดูรูปภาพและการตอบสนอง (อ่าน)
 • ติดตามผู้ใช้ (เขียน)
 • ดูผู้ติดตามของผู้ใช้ (อาน)
 • ดูผู้ที่ผู้ใช้ติดตาม (อ่าน)

กลยุทธ์ที่เราใช้เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบเหล่านี้ ได้แก่:

 • การออกแบบตารางเดี่ยวที่รวมเอนทิตีหลายประเภทไว้ในตารางเดียว
 • คีย์หลักแบบรวมที่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม
 • ดัชนีผกผันเพื่ออนุญาตให้มีการค้นหาแบบย้อนกลับสำหรับเอนทิตีแบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม
 • การปรับมาตรฐานบางส่วนเพื่อทำให้ข้อมูลมีความสดและยังคงมีประสิทธิภาพ
 • ธุรกรรม DynamoDB เพื่อจัดการรูปแบบการเขียนที่ซับซ้อนในหลายรายการ

ในขั้นตอนด้านล่างนี้ เราใช้ขั้นตอนต่างๆ เพื่อล้างทรัพยากรที่เราสร้างในแล็บนี้

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 20 นาที


 • ขั้นตอนที่ 1: ลบตาราง DynamoDB

  คุณต้องลบตาราง DynamoDB ที่คุณใช้สำหรับแล็บนี้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้างข้อมูล

  ในโค้ดที่คุณดาวน์โหลด จะมีไฟล์ในไดเรกทอรี scripts/ ที่เรียกว่า delete_table.py เนื้อหาในไฟล์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

  import boto3
  
  dynamodb = boto3.client('dynamodb')
  
  try:
    dynamodb.delete_table(TableName='quick-photos')
    print("Table deleted successfully.")
  except Exception as e:
    print("Could not delete table. Please try again in a moment. Error:")
    print(e)
  

  ในเทอร์มินัลของคุณ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้สคริปต์นี้และลบตารางของคุณ

  python scripts/delete_table.py

  สคริปต์จะพิมพ์ข้อความที่ระบุว่าตารางถูกลบเรียบร้อยแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 2: ลบสภาพแวดล้อม AWS Cloud9

  หากต้องการลบสภาพแวดล้อม AWS Cloud9 ที่คุณใช้ในแล็บนี้:

  1.  ไปที่ คอนโซล AWS Cloud9
  2. เลือกสภาพแวดล้อม DynamoDB Quick Photos แล้วเลือก ลบ
  3. ในกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์ ลบ ในช่อง แล้วเลือก ลบ
  Clean-up_step2

  (คลิกเพื่อขยาย)

  Clean-up_step2