การย้ายข้อมูลจากคลังข้อมูล Oracle ไปยัง Amazon Redshift สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นและการโหลดข้อมูล เพิ่มความสามารถในการปรับขนาด และประหยัดต้นทุน Amazon Redshift คือคลังข้อมูลระดับเพตะไบต์ที่รวดเร็วและมีการจัดการแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณทำได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้เครื่องมือของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่มีอยู่เดิมของคุณ AWS Database Migration Service และ AWS Schema Conversion Tool ช่วยให้ย้ายข้อมูลสคีมาและข้อมูลอื่นๆ จากคลังข้อมูล Oracle ทั้งในองค์กรและใน AWS ไปยัง Amazon Redshift ได้โดยปราศจากการหยุดชะงักต่อการใช้งานที่ต้องอาศัยแหล่งข้อมูล

สิ่งที่คุณจะทำได้:

แปลงสคีมาคลังข้อมูลและรหัสจากคลังข้อมูล Oracle ตัวอย่างที่เรียกใช้ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) โดยใช้ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) AWS SCT ช่วยให้คุณแปลงสคีมาแหล่งข้อมูลและรหัสแบบกำหนดเองส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่ใช้ร่วมกันได้ด้วย Amazon Redshift โดยอัตโนมัติ AWS SCT จะทำเครื่องหมายรหัสที่แปลงไม่ได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณแปลงด้วยตัวเอง

ย้ายข้อมูลจากคลังข้อมูล Oracle ไปยัง Amazon Redshift โดยใช้ AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS DMS ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการย้ายข้อมูลเพียงไม่กี่คลิกใน AWS Management Console คลังข้อมูลแหล่งที่มาจะยังดำเนินการเต็มรูปแบบขณะย้ายข้อมูล

ทำกิจกรรมหลังการย้ายข้อมูล เช่น การเรียกใช้คำสืบค้น SQL เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประเภทอ็อบเจกต์ จำนวนอ็อบเจกต์ และจำนวนแถวสำหรับตารางแต่ละรายการระหว่างคลังข้อมูลของแหล่งที่มาและเป้าหมาย

สิ่งที่คุณต้องมีก่อนเริ่ม:

บัญชี AWS: คุณต้องมีบัญชี AWS เพื่อกำหนดตัวอย่างคลังข้อมูล Amazon RDS Oracle และคลัสเตอร์ Amazon Redshift เป้าหมาย รวมถึงใช้ AWS SCT และ AWS DMS ลงชื่อสมัครใช้งาน AWS

ระดับทักษะทาง IT: ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Oracle และ SQL เพื่อให้โปรเจกต์นี้สำเร็จ

ประสบการณ์การใช้งาน AWS:  ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon RedshiftAmazon RDS, Amazon DMS, AWS Virtual Private Cloud, กลุ่มความปลอดภัย และ AWS CloudFormation เพื่อให้โปรเจกต์นี้สำเร็จ

การประเมินค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ:

ค่าใช้จ่ายในการย้าย: โดยทั่วไป การย้ายคลังข้อมูล Oracle ขนาด 10 GB หนึ่งครั้งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7.85 USD ตามที่แสดงไว้ในโปรเจกต์ตัวอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายนี้จะถือว่าคุณอยู่ภายในขีดจำกัดของ AWS Free Tier โดยคุณทำตามการกำหนดค่าที่แนะนำ และคุณจะยกเลิกทรัพยากรทั้งหมดภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่โปรเจกต์เสร็จสิ้นแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา: ต้นทุนรวมในการบำรุงรักษาคลังข้อมูลใน Amazon Redshift จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการใช้งานและการกำหนดค่าของคุณ เมื่อใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นที่แนะนำในคู่มือนี้ โดยปกติจะมีค่าใช้จ่าย 45.84 USD ต่อเดือนหากคุณใช้งานไม่เกินขีดจำกัดของ AWS Free Tier กรณีการใช้งานของคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าแบบอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเรียกเก็บเงินของคุณ ใช้ Pricing Calculator เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ หากต้องการดูรายละเอียดของบริการที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โปรดดู บริการที่ใช้และค่าใช้จ่าย


เสริมประสิทธิภาพคลังข้อมูล Amazon Redshift โดยทำงานร่วมกับเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของอุตสาหกรรม ในการโหลด เปลี่ยนรูป และแสดงข้อมูลเป็นภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับ Amazon Redshift รวมถึง เอกสาร แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สคริปต์ และเครื่องมือ

ต้องการทรัพยากรเพิ่มเพื่อเริ่มต้นใช้งาน AWS ใช่หรือไม่ ไปที่ศูนย์ทรัพยากรการเริ่มต้นใช้งานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารรายงานกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS DMS