การจัดการสื่อเทป ต้นทุนของสื่อ สัญญานอกองค์กรจากบุคคลภายนอก และการขยายปริมาณข้อมูลอย่างมหาศาล ทำให้การสำรองข้อมูลด้วยเทปทำได้ยากไม่ว่าในองค์กรใดก็ตาม บริการ AWS Storage Gateway นำเสนอการกำหนดค่า Tape Gateway ที่ให้คุณมีทางเลือกอื่นนอกจากเทปจริงในการสำรองข้อมูล ซึ่งเข้ากับกระบวนการสำรองข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างแนบเนียน ตอนนี้ คุณจะได้รับประสิทธิภาพภายในของดิสก์ แบ็คเอนด์บนคลาวด์ต้นทุนต่ำที่ปรับขนาดได้เป็นอย่างสูง และมีการรบกวนต่ำที่สุดต่อระบบที่มีอยู่

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

จัดเตรียมโฮสต์เสมือนด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในสำหรับ Tape Gateway ของคุณ

สร้างเทปเสมือนใน Virtual Tape Library ของเกตเวย์ของคุณ เทปเสมือนจะถูกจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 และใช้งานได้กับซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลของคุณโดยผ่านทางอินเทอร์เฟซของ VTL ซึ่งใช้แทนเทปและการทำงานอัตโนมัติของเทป ดังนั้น คุณจึงสามารถเริ่มใช้คลาวด์เป็นเป้าหมายการสำรองข้อมูลได้ โดยมีการรบกวนน้อยที่สุดต่อระบบและกระบวนการที่มีอยู่

สำรองข้อมูลไปยังเทปเสมือนเหล่านี้โดยใช้ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลที่มีอยู่แล้วของคุณ Tape Gateway ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไว้บนคลาวด์ได้ และรักษาการลงทุนในด้านสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ งานการสำรองข้อมูล และแค็ตตาล็อกที่คุณมีอยู่

ลดต้นทุนด้วยการจัดเก็บถาวรระยะยาวโดยใช้ Amazon S3 Glacier และ Amazon S3 Glacier Deep Archive คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลของคุณเพื่อย้ายเทปเสมือนไปยัง Amazon S3 Glacier หรือ Amazon S3 Glacier Deep Archive ได้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มเติม 

สิ่งที่คุณต้องมีก่อนเริ่ม:

บัญชี AWS: คุณจะต้องใช้บัญชี AWS เพื่อดาวน์โหลด AWS Storage Gateway และสร้าง VTL และเทปเสมือน สมัครใช้งาน AWS

ไฮเปอร์ไวเซอร์และโฮสต์: วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเรียกใช้ Storage Gateway ในองค์กรโดยเป็นเครื่องเสมือน (VM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการข้อกำหนดของไฮเปอร์ไวเซอร์และโฮสต์ที่สนับสนุน

ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลของบุคคลภายนอกที่มีอยู่แล้ว เพื่อจัดการงานการสำรองข้อมูลและแค็ตตาล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายชื่อซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่เข้ากันได้

ระดับทักษะ: แนะนำให้มีประสบการณ์กับเทคโนโลยีการจัดเก็บและการสำรองข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย การจำลองเสมือน เครื่องมือสำรองข้อมูล และโซลูชันเทป แต่ไม่จำเป็น

ประสบการณ์กับ AWS: ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการทำงานกับ Amazon S3, Amazon S3 Glacier หรือ Amazon S3 Glacier Deep Archive

การประมาณการค่าใช้จ่าย:

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทและปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ คำขอที่สร้างขึ้น และปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจาก AWS ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูลรายเดือนสำหรับเทปที่จัดเก็บใน S3 และสำหรับเทปที่เก็บถาวรใน Glacier

หากต้องการดูรายละเอียดของบริการที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โปรดดูบริการที่ใช้และค่าใช้จ่าย


สร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั่วทั้งสภาพแวดล้อมบนระบบคลาวด์และในองค์กรของคุณอย่างราบรื่นโดยการทำงานกับคู่ค้า AWS

ต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นย้ายข้อมูลเข้าและออกโดยใช้ AWS ใช่หรือไม่ ไปที่ศูนย์แหล่งข้อมูล เพื่อดูภาพรวมของบริการเสริม วิดีโอ และเอกสารรายงาน เพื่อช่วยในการเริ่มต้นใช้งาน AWS