การใช้บริการและค่าใช้จ่าย: โดยทั่วไปแล้ว ราคา AWS เป็นไปตามการใช้แต่ละบริการของคุณ แต่โปรเจกต์นี้จะทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้นไปอีก คุณจะเห็นค่าบริการรายเดือนชุดเดียวที่รวมบริการ AWS Storage Gateway และพื้นที่จัดเก็บใน S3 และ/หรือ Glacier ที่ใช้โดยเทปเสมือนของคุณ

 • AWS Storage Gateway

  คำอธิบาย: AWS Storage Gateway คือ บริการที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรกับพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ เพื่อให้การบูรณาการที่ต่อเนื่องและปลอดภัยระหว่างสภาพแวดล้อมด้านไอทีภายในองค์กรกับโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลของ AWS การกำหนดค่า Tape Gateway ช่วยให้คุณมีโครงสร้างพื้นฐานเทปเสมือนที่คุ้มต้นทุน ปรับขนาดได้ และทนทาน ซึ่งทำให้คุณสามารถขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าของและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทปจริงในองค์กร

  วิธีคิดราคา: การเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเทปรวมถึงบริการต่างๆ จำนวนหนึ่ง และการคิดราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแต่ละเกตเวย์ของคุณ พื้นที่จัดเก็บบนเกตเวย์ ข้อมูลเทปเสมือนที่คุณเก็บถาวรใน AWS ค่าธรรมเนียมการเรียกข้อมูล และค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะส่วนของความจุของเทปเสมือนที่คุณใช้ไป ไม่ใช่ขนาดของเทปเสมือนที่คุณสร้างขึ้น ข้อมูลที่จัดเก็บในเทปเสมือนของคุณจะถูกบีบอัดบนเกตเวย์ ซึ่งสามารถลดทั้งค่าบริการในการโอนย้ายและค่าบริการข้อมูล และคุณมีตัวเลือกในการจัดเก็บทั้งออนไลน์และออฟไลน์ใน Amazon S3 และ Amazon Glacier พื้นที่จัดเก็บ 100GB แรกฟรี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู AWS Storage Gateway Pricing (ราคา AWS Storage Gateway)

  ตัวอย่าง: พิจารณา Tape Gateway เครื่องเดียวที่กำหนดค่าด้วยเทป 100 GB เต็ม 10 ม้วนที่จัดเก็บข้อมูลสำรองออนไลน์โดยใช้เขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เราจะวางแผนใช้เทป 100 GB อีก 5 ม้วนที่เก็บถาวรบนคลาวด์ และวางแผนที่จะเรียกข้อมูลเทปใดเทปหนึ่งดังกล่าวเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง

  • 100GB ไม่มีค่าใช้จ่าย ในตัวอย่างนี้ นั่นคือเทปม้วนหนึ่งที่จัดเก็บภายใน
  • ความจุของพื้นที่จัดเก็บด้วยเทปออนไลน์ (ภายใน) มีค่าใช้จ่าย 0.023 USD/GB/เดือน ดังนั้น 900 GB จะมีค่าใช้จ่าย 20.70 USD/เดือน (ถือว่าไม่มีการบีบอัด)
  • ความจุของพื้นที่จัดเก็บด้วยเทปออฟไลน์ (เก็บถาวรบนคลาวด์) มีค่าใช้จ่าย 0.004 USD/GB/เดือน ดังนั้น 500 GB จะมีค่าใช้จ่าย 2 USD/เดือน
  • การเรียกข้อมูลเทปที่เก็บถาวรมีค่าใช้จ่าย 0.01 USD/GB ดังนั้นเทป 100 GB จะมีค่าใช้จ่าย 3 USD ในการเรียกข้อมูล
  • การถ่ายโอนข้อมูลมีค่าใช้จ่าย 0.09 USD/GB ดังนั้น 100 GB จะมีค่าใช้จ่าย 9 USD ในการถ่ายโอนกลับไปยังสถานที่ของคุณ

  สถานการณ์นี้ให้การป้องกันความจุ 1TB และรวมพื้นที่เก็บถาวรเพิ่มเติม 500 GB รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.70 USD ต่อเดือน การเรียกข้อมูลเทปเสมือน 100 GB เต็มม้วนเดียวจากที่เก็บข้อมูลถาวรและการอ่านเนื้อหามีค่าใช้จ่าย 12 USD ต่อครั้ง จำไว้ว่าสถานการณ์นี้ถือว่าไม่มีการบีบอัดข้อมูล อัตราการบีบอัดข้อมูลของคุณจะทำให้ผลดังกล่าวลดลง

 • Amazon S3

  คำอธิบาย: หมายเหตุ: ในโปรเจกต์นี้ บริการ Storage Gateway จะจัดการ Amazon S3 ให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เทปเสมือน หัวข้อนี้แสดงความเป็นมาเพิ่มเติม

  Amazon S3 ให้พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์บนคลาวด์ที่ปลอดภัย ทนทาน และสามารถปรับขนาดได้สูง ตัวอย่างอ็อบเจกต์ที่คุณสามารถจัดเก็บไว้ ได้แก่ หน้า HTML, ไฟล์ CSS, รูปภาพ, วิดีโอ และ JavaScript Amazon S3 เป็นพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ที่ใช้งานง่ายโดยมีอินเทอร์เฟซบนเว็บที่เรียบง่ายในการจัดเก็บและเรียกข้อมูลจากที่ใดก็ได้บนเว็บ ซึ่งทำให้ข้อมูลของคุณใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือสำหรับผู้เยี่ยมชมของคุณ

  วิธีคิดราคา: ราคา Amazon S3 ขึ้นอยู่กับ 5 ส่วนประกอบ ได้แก่ ประเภทของพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 คุณที่ใช้ สถานที่ที่คุณจัดเก็บอ็อบเจกต์ของคุณ (เช่น สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกเมื่อเทียบกับ เอเชียแปซิฟิก - ซิดนีย์) ปริมาณข้อมูลที่คุณจัดเก็บ จำนวนคำขอที่ทำขึ้นเพื่อจัดเก็บหรือดึงข้อมูลอ็อบเจกต์ และค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู Amazon S3 Pricing (ราคา Amazon S3)

  ตัวอย่าง: สมมุติว่าคุณกำลังใช้พื้นที่เก็บข้อมูล Amazon S3 มาตรฐานในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในการจัดเก็บเนื้อหา 1 TB คุณจะต้องจ่าย 0.023 USD ต่อเดือน

  คำขอ PUT, COPY และ POST มีค่าใช้จ่าย 0.005 USD/1,000 คำขอ ส่วน GET และคำขออื่นๆ ทั้งหมดมีค่าใช้จ่าย 0.004 USD/10,000 คำขอ

  การถ่ายโอนข้อมูลไม่มีค่าใช้จ่าย การถ่ายโอนภายในเขตไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการถ่ายโอนไปยังเขตอื่นมีค่าใช้จ่าย 0.020 USD/GB การถ่ายโอนออกไปยังอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นที่ 0.090 USD หลัง 1 TB แรก และปรับขึ้นหลัง 10 TB  

 • Amazon Glacier

  คำอธิบาย: หมายเหตุ: ในโปรเจกต์นี้ บริการ Storage Gateway จะจัดการ Amazon Glacier ให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ชั้นวางเทปเสมือน หัวข้อนี้แสดงความเป็นมาเพิ่มเติม

  Amazon Glacier เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย คงทน และมีค่าใช้จ่ายต่ำมากสำหรับการเก็บถาวรและการสำรองข้อมูลระยะยาว Amazon Glacier ได้รับการปรับให้เหมาะกับข้อมูลที่ไม่ได้มีการเข้าถึงบ่อย ซึ่งเหมาะที่จะใช้เวลาดึงข้อมูลหลายชั่วโมง

  วิธีการคิดราคา: ราคา Amazon Glacier ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่จัดเก็บ สถานที่จัดเก็บข้อมูล จำนวนคำขอที่ทำขึ้น และค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Amazon Glacier Pricing (ราคา Amazon Glacier)

  ตัวอย่าง: เมื่อใช้ Glacier ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) การจัดเก็บข้อมูล 1 TB ในอัตรา 0.004 USD/GB/เดือน จะเท่ากับ 4.00/เดือน

  คำขออัปโหลดและเรียกข้อมูลมีค่าใช้จ่าย 0.05 USD/1,000 คำขอ

  การถ่ายโอนเข้าไม่มีค่าใช้จ่าย การถ่ายโอนภายในเขตเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการถ่ายโอนไปยังเขตอื่นมีค่าใช้จ่าย 0.020 USD/GB การถ่ายโอนออกไปยังอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นที่ 0.090 USD หลัง 1 TB แรก และปรับขึ้นหลัง 10 TB