ในบทแนะนำสอนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีในการตั้งค่าการรับส่งข้อความแบบอะซิงโครนัสโดยใช้ Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Amazon SQS เป็นบริการของ AWS ที่ช่วยให้ส่วนประกอบของแอปพลิเคชันสามารถสื่อสารกันในคลาวด์ได้ คุณจะใช้คอนโซล Amazon SQS Console ในการสร้างและกำหนดค่าคิวข้อความ ส่งข้อความ รับและลบข้อความดังกล่าว จากนั้นลบคิว

บริการของ AWS ที่คุณใช้ในบทแนะนำนี้ยังอยู่ในช่วง Free Tier ของ AWS

การส่งข้อความใน AWS จำเป็นต้องใช้บัญชี

สร้างบัญชีฟรี

Free Tier ของ AWS ประกอบด้วยคำขอของ Amazon Simple Queue Service กว่า 1,000,000 คำขอ

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »

 


ก. เมื่อคุณ คลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์บานใหม่ เพื่อที่คุณจะได้เปิดคำแนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้  เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นพิมพ์คิวในแถบค้นหาแล้วเลือก Simple Queue Service เพื่อเปิดคอนโซล

tmt_send-receive-async-messages_1a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_1a

ข.  หากหน้าเริ่มต้นของคอนโซล SQS ปรากฏขึ้น ดังที่แสดงในภาพหน้าจอ ให้คลิก เริ่มต้นใช้งานตอนนี้ หากคุณไม่เห็นหน้านี้ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

tmt_send-receive-async-messages_1b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_1b

ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างและกำหนดค่าคิว Amazon SQS ตัวคิวมีความน่าเชื่อถือ บัฟเฟอร์ที่ปรับขนาดได้หลากหลายที่จัดเก็บข้อความขณะมีการรับส่งระหว่างแอปพลิเคชันหรือไมโครเซอร์วิสที่มีการกระจาย คิวจะช่วยในการปลดแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อไมโครเซอร์วิส รวมงาน หรือจัดเก็บการแจ้งเตือน

กรณีการใช้งานของเราสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้จะจำลองการจัดเก็บคำสั่งซื้อที่เข้ามาจากแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ


ก. ก่อนอื่น เราจะสร้างคิวอย่างง่ายที่จัดเก็บคำสั่งซื้อที่สั่งไว้ในร้านค้า ป้อนคำสั่งซื้อในช่องชื่อคิว  

tmt_send-receive-async-messages_2a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_2a

ข. สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งาน เราไม่ต้องการคำสั่งซื้อที่เข้มงวด ดังนั้นเราจึงไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับประเภทของคิว ออกจากคิวมาตรฐานที่เลือก  

tmt_send-receive-async-messages_2b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_2b

ค. คุณสามารถกำหนดค่าคิวของคุณเพื่อแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น ระยะเวลาการเก็บรักษา ขนาดข้อความสูงสุด และเวลาหน่วงในการจัดส่ง สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะเก็บค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นเอาไว้ เลือกสร้างคิวด่วน

tmt_send-receive-async-messages_2c

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_2c

ง. ระบบจะสร้างคิวใหม่ของคุณขึ้นแล้วเลือกไว้ในรายการคิว

tmt_send-receive-async-messages_2d

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_2d

หลังจากที่สร้างคิวแล้ว คิวจะพร้อมที่จะรับข้อความจากร้านค้าออนไลน์ที่จับรายละเอียดของคำสั่งซื้อใหม่แต่ละรายการไว้


ก.  คิวของคุณถูกเลือกไว้แล้วในรายการ จากการดำเนินการคิว ให้เลือกส่งข้อความ กล่องข้อความส่งข้อความไปยังคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้น

tmt_send-receive-async-messages_3a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_3a

ข. กล่องข้อความส่งข้อความไปยังคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้น ในแท็บเนื้อหาข้อความ ให้ป้อนข้อความต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงคำสั่งซื้อตัวอย่าง

1 x วิดเจ็ต @ 29.99 USD
2 x สายวิดเจ็ต @ 4.99

tmt_send-receive-async-messages_3b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_3b

ค. เลือกแท็บ Message Attributes เพื่อเพิ่มเมตาดาต้าทางเลือกบางรายการเกี่ยวกับข้อความนี้เพื่อการประมวลผลที่ง่าย เราลองเพิ่มประเภทคำสั่งซื้อลงในคำสั่งซื้อกัน ป้อนประเภทคำสั่งซื้อในช่องชื่อ สตริงในช่องประเภท และออนไลน์ในช่องค่า คลิกเพิ่มคุณลักษณะ

tmt_send-receive-async-messages_3c

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_3c

ง. ในการส่งข้อความทันที ให้คลิกส่งข้อความ คำยืนยันว่าข้อความของคุณถูกส่งแล้วจะปรากฏในกล่องข้อความส่งข้อความไปยังคำสั่งซื้อ คลิกปิด

tmt_send-receive-async-messages_3d

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_3d

หลังจากที่คุณส่งข้อความไปยังคิวแล้ว แอปพลิเคชันอื่นจะสามารถใช้งานข้อความและนำไปใช้ทำบางสิ่งบางอย่างได้ ในตัวอย่างนี้ คุณจะดึงข้อมูลข้อความมาเพื่อดูคำสั่งซื้อ จากนั้นลบข้อความ


ก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคิวคำสั่งซื้อของคุณถูกเลือกอยู่ในรายการคิว ถัดไป จากการดำเนินการคิว เลือกดู/ลบข้อความ

tmt_send-receive-async-messages_4a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_4a

ข. กล่องโต้ตอบดู/ลบข้อความในคำสั่งซื้อจะปรากฏ เมื่อคุณร้องขอข้อความจากคิว คุณจะไม่ระบุคำขอข้อความแบบเฉพาะเจาะจง แต่คุณจะระบุจำนวนสูงสุดของข้อความ (สูงสุด 10) ที่คุณต้องการดึงข้อมูล

คลิกเริ่มการสำรวจสำหรับข้อความเพื่อดึงข้อความจากคิว  

tmt_send-receive-async-messages_4b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_4b

ค. เมื่อผู้บริโภคได้รับและประมวลผลข้อความแล้ว ข้อความจะถูกลบออกจากคิว เลือกข้อความที่คุณต้องการลบและจากนั้นเลือกลบ 1 ข้อความ

tmt_send-receive-async-messages_4c

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_4c

ง. กล่องโต้ตอบลบข้อความจะปรากฏขึ้น เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากข้อความแล้วคลิกใช่ ลบข้อความที่เลือก ข้อความที่เลือกจะถูกลบ เลือกปิด

tmt_send-receive-async-messages_4d

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_4d

เมื่อคุณไม่ต้องการใช้คิว Amazon SQS อีกต่อไปแล้ว เราขอแนะนำให้คุณลบคิวเนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด


ก. ในรายการคิว เลือกคิวคำสั่งซื้อ จากนั้น จากการดำเนินการคิว เลือกลบคิว

tmt_send-receive-async-messages_5a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_5a

ข. กล่องโต้ตอบลบคิวจะปรากฏขึ้น คุณยังสามารถลบคิวของคุณได้ ถึงแม้ว่าคุณจะยังมีข้อความอยู่ข้างในก็ตาม เลือก ใช่ ลบคิว คิวจะถูกลบ

tmt_send-receive-async-messages_5b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_send-receive-async-messages_5b

คุณได้สร้างคิวข้อความ Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) คิวแรกของคุณ ส่งข้อความไปยังคิวของคุณ ดึงและลบข้อความ จากนั้นลบคิว ในตอนนี้คุณพร้อมที่จะใช้คิว Amazon SQS เพื่อจัดเก็บและเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างส่วนประกอบแอปพลิเคชันแบบกระจายกับไมโครเซอร์วิสแล้ว

ในตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีสร้าง Amazon Simple Queue Service เพื่อส่งและรับข้อความแล้ว เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อขัดเกลาทักษะการส่งของความของคุณให้ดรยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถ องค์ประกอบ และกรณีการใช้งานคิวข้อความบน Amazon Web Services (AWS)

ไปที่เว็บเพจ Amazon SQS »

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำรวจประเภทคิวต่างๆ คุณสมบัติหลักและสถานปัตยกรรมของ Amazon Simple Queue Service

อ่านเอกสารประกอบ »

ดูการทำงาน

รับฟังว่าลูกค้าอย่าง Capital One ใช้ Amazon SQS และ Amazon SNS ในการปลดและปรับขนาดแอปพลิเคชันอย่างไร

ดูการสัมนาผ่านเว็บ »

เป็นประโยชน์
ไม่