แปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆ บนคลาวด์

ด้วย Amazon Translate

ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆ บนคลาวด์โดยใช้ Amazon Translate Amazon Translate คือบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่มีการเรียนรู้ที่ช่วยแปลภาษาได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพสูง และราคาไม่แพง

ในฐานะนักพัฒนา การแปลภาษาเป็นความท้าทายที่คุณจะเผชิญเมื่อคุณพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหลายภาษา แปลเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ หรือสนับสนุนการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชัน Amazon Translate ช่วยให้คุณสามารถตอบโจทย์นี้ได้ด้วยการให้คำแปลที่ถูกต้องและฟังดูเป็นธรรมชาติโดยใช้ API การเรียนรู้เชิงลึกที่ทำงานบนคลาวด์

ในสถานการณ์สมมติของบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าเดินทางระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าลูกค้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณในคำวิจารณ์ว่าอย่างไรในภาษาของตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากเราจะแปลเพียงไม่กี่ประโยค จึงเหมาะที่จะใช้คอนโซล คอนโซลยังมีประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพการแปลอีกด้วย สำหรับปริมาณงานที่ต้องมีการเปลี่ยนขนาด คุณจะต้องใช้ Translate API ผ่านทาง AWS CLI หรือ AWS SDK แทนที่จะใช้คอนโซล

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ต้องใช้บัญชี AWS

การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Translate Free Tier ทำได้ง่ายมาก สามารถแปลได้สูงสุด 2 ล้านตัวอักษรต่อเดือน ฟรีสำหรับ 12 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่คำขอแปลครั้งแรกของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Free Tier >>


ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Amazon Translate Console

เปิด AWS Management Console เพื่อให้คุณเปิดคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้ได้ เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นพิมพ์ Translate ในแถบค้นหาและเลือกAmazon Translate เพื่อเปิดคอนโซลบริการ

translate-text-between-languages-cloud-1a

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 2 แปลคำวิจารณ์

ในขั้นตอนนี้ คุณจะแปลคำวิจารณ์ของลูกค้าโดยใช้คอนโซลของ Translate


ก.  คลิกบนลองใช้ Amazon Translate ในหน้าหลักของคอนโซลของ Amazon Translate

translate-text-between-languages-cloud-1b

(คลิกเพื่อขยาย)


ข.  เลือกลองใช้ Amazon Translate ในแถบนำทางด้านซ้าย สำหรับภาษาต้นทาง เลือกฝรั่งเศส สำหรับภาษาปลายทาง เลือกอังกฤษ คุณสามารถดูรายชื่อภาษาทั้งหมดที่ Amazon Translate สนับสนุนได้จากรายการดรอปดาวน์

ในกรณีที่คุณไม่ทราบภาษาต้นทาง Translate สามารถตรวจหาภาษาให้คุณได้โดยอัตโนมัติ

translate-text-between-languages-cloud-2b

(คลิกเพื่อขยาย)


ค. คัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ลงในช่องซอร์สโค้ด:

Cette valise est d'un excellent rapport qualité prix et présente de très solides atouts:
- Elle est légère (plus que ce à quoi je m'attendait)- Elle parait solide (pour l'instant, pas encore utilisée en conditions réelles qui seules pourront donner le vrai verdict sur sa solidité)- Elle est parfaitement conçue et fabriquée : Matériaux bien choisis et qui respirent la qualité (poignées, roulettes, aménagement intérieur, soufflet d'extension...)


Néanmoins, elle présente un défaut TRES gênant, qui est quasiment rédhibitoire en ce qui me concerne : Rien n'est prévu pour la verrouiller !!!Pas de verrou à code intégré, ça c'est visible dans la description mais, encore plus gênant, il n'y a même pas d'anneau intégré à la glissière de fermeture pour y fixer un cadenas, la seule possibilité est d’accrocher le dit cadenas aux tirettes de fermeture, ce qui est très moyen en terme de solidité de fermeture.


En ce qui me concerne, je trouve incroyable que les concepteurs de ce bagage n'aient pas pensé à un dispositif solide de fermeture !!!


Cette valise aurait largement décroché ses 5 étoiles avec un dispositif de fermeture (verrou ou anneau intégré pour passer un cadenas) malheureusement elle n'en possède aucun.

translate-text-between-languages-cloud-2c

(คลิกเพื่อขยาย)


ง.   ผลลัพธ์ของกระบวนการแปลจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในส่วนภาษาปลายทาง

translate-text-between-languages-cloud-2d

(คลิกเพื่อขยาย)


จ.   คุณจะเห็นอินพุตและเอาต์พุตของ JSON ได้ในบานหน้าต่างตัวอย่าง JSON ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขจุดบกพร่องโค้ดของคุณเมื่อใช้ AWS CLI หรือ AWS SDK ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการ TranslateText ผ่านทาง API หรือ SDK

translate-text-between-languages-cloud-2e

(คลิกเพื่อขยาย)


ขอแสดงความยินดี!

ตอนนี้ คุณก็ได้เข้าใจวิธีการที่ Amazon Translate ช่วยให้คุณสามารถแปลข้อความโดยใช้ AWS Web Console แล้ว การทำงานเดียวกันที่คุณเคยใช้ที่นี่มีอยู่โดยผ่านทาง AWS SDK และ AWS CLI คุณสามารถใช้ Amazon Translate เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกในเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่มีหลายภาษา ให้การแปลเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นตามความต้องการ และเพิ่มคำแปลแบบเรียลไทม์สำหรับแอปพลิเคชันการสื่อสาร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon Translate โดยใช้บทแนะนำสอนการใช้งานในการเริ่มต้นใช้งาน

ลองใช้บทแนะนำสอนการใช้งานอื่น

วิเคราะห์ความรู้สึกในข้อความที่แปลแล้วโดยใช้ Amazon Comprehend

สร้างนักแปลส่วนตัวของคุณ

เรียนรู้วิธีสร้างนักแปลส่วนตัวของคุณด้วย Amazon Translate และ Amazon Polly