ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปรับใช้โค้ดของแอปพลิเคชันกับเครื่องเสมือนบน AWS คุณจะใช้ AWS CodeDeploy ซึ่งเป็นบริการที่จะทำให้การปรับใช้โค้ดกับ AWS หรือกับเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับใช้โค้ดกับเครื่องเสมือนที่คุณต้องการสร้างและจัดการด้วย Amazon EC2 

ทุกสิ่งที่ทำในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถใช้กับ Free Tier ได้

จัดการทรัพยากร AWS ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล

คุณจะต้องสร้างคู่คีย์เพื่อเข้าถึงเครื่องเสมือนของคุณด้วย Amazon EC2  หากคุณมีคู่คีย์อยู่แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2


ก. เมื่อคุณคลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์บานใหม่ เพื่อที่คุณจะได้เปิดคำแนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้  คลิก สร้างคู่คีย์

tmt-codeDeploy-20

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-20

ข.  ตั้งชื่อคู่คีย์ของคุณ  สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะใช้ MyFirstKey คลิก สร้าง

หมายเหตุ: Amazon EC2 ใช้การเข้ารหัสคีย์สาธารณะเพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่คีย์ โปรดดูที่ คู่คีย์ของ Amazon EC2

tmt-codeDeploy-19

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-19

ก. คลิกที่ไอคอนหน้าหลักที่มุมซ้ายบนของ AWS Management Console  ค้นหา CodeDeploy ใต้ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา แล้วคลิกเพื่อเปิด AWS CodeDeploy Console

tmt-codeDeploy-0

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-0

ข. ใน AWS CodeDeploy Console ให้คลิก เริ่มต้นใช้งานตอนนี้

หากคุณมีแอปพลิเคชันอยู่แล้ว ให้มองไปที่คอลัมน์ด้านขวา แล้วคลิก สร้างภาพรวมการปรับใช้

tmt-codeDeploy-1

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-1

ค. เลือก การปรับใช้ตัวอย่าง แล้วคลิก ถัดไป

tmt-codeDeploy-2

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-2

คุณจะต้องเปิดใช้งานเครื่องเสมือน AWS เพื่อปรับใช้โค้ดของคุณบนเครื่องเสมือน  เครื่องเสมือน AWS เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Amazon EC2 Instance หรือเรียกย่อๆ ว่า 'อินสแตนซ์' ในขั้นตอนนี้ เราจะเปิดใช้งาน EC2 instance 3 อินสแตนซ์ โดยใช้เทมเพลต EC2 ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

ก. คลิกที่ไอคอนหน้าหลักที่มุมซ้ายบนของ AWS Management Console  ค้นหา CodeDeploy ใต้ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา แล้วคลิกเพื่อเปิด AWS CodeDeploy Console

tmt-codeDeploy-0

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-0

คุณจะกำหนดการตั้งค่าอินสแตนซ์ของคุณด้วยตัวเลือกด้านล่าง:

  • ระบบปฏิบัติการ: คุณสามารถเลือก OS ของ EC2 Instance ของคุณ  สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะใช้ Amazon Linux 
  • ประเภทอินสแตนซ์:  สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ประเภทอินสแตนซ์ t1.micro ได้ถูกเลือกให้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่ออยู่ใน Free Tier Amazon EC2 มีอินสแตนซ์หลายประเภทที่เพิ่มประสิทธิภาพให้รองรับกรณีใช้งานต่างๆ ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยการรวมส่วนต่างๆ ที่หลากหลายของ CPU, หน่วยความจำ, พื้นที่จัดเก็บ และความสามารถด้านเครือข่าย แล้วให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกผสมทรัพยากรให้แก่แอปพลิเคชันของคุณตามความเหมาะสม  
  • ชื่อคู่คีย์: จากรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกคู่คีย์ของ Amazon EC2 Instance ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 MyFirstKey เพื่อเชื่อมต่อกับ Amazon EC2 Instance คุณยังสามารถเลือกคู่คีย์ที่คุณมีอยู่แล้วได้ด้วย 
  • คีย์แท็กและค่า: AWS CodeDeploy จะใช้คีย์และค่าแท็กนี้เพื่อหาตำแหน่งของอินสแตนซ์ระหว่างการปรับใช้ คุณสามารถปล่อยค่าเริ่มต้นไว้อย่างนั้น

คลิก เปิดใช้งานอินสแตนซ์

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์  ระหว่างที่รอ คุณสามารถทบทวนบทแนะนำสอนการใช้งานนี้พร้อมกับวิดีโอด้านล่าง:

tmt-codeDeploy-4

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-4

AWS CodeDeploy ใช้ชื่อแอปพลิเคชันระหว่างการปรับใช้โค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดกำลังอ้างอิงถึงการปรับใช้ที่ถูกต้อง เช่น กลุ่มการปรับใช้ การกำหนดค่าการปรับใช้ และการแก้ไขแอปพลิเคชัน


ก. ในช่อง ชื่อแอปพลิเคชัน ให้ใส่ HelloWorld เป็นชื่อสำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่างของคุณ แล้วคลิก ขั้นตอนถัดไป

tmt-codeDeploy-5

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-5

ข. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขแอปพลิเคชันของคุณ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งและคำอธิบาย

หมายเหตุ: คุณมีตัวเลือกเพื่อดาวน์โหลด bundle ตัวอย่าง ในมุมมองนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขแอปพลิเคชันที่คุณต้องการปรับใช้กับ EC2 การแก้ไขแอปพลิเคชันคือไฟล์เก็บถาวรที่มีเนื้อหาต้นทาง เช่น ซอร์สโค้ด เว็บเพจ ไฟล์ประมวลผลได้ และสคริปต์การปรับใช้ ที่มาพร้อมกับไฟล์ข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน (ไฟล์ AppSpec) ไฟล์ AppSpec จะช่วย CodeDeploy แมปไฟล์ต้นทางในการแก้ไขของคุณไปยังปลายทางของไฟล์ และเรียกใช้สคริปต์ในขั้นตอนต่างๆ ของการปรับใช้

คลิก ขั้นตอนถัดไป

tmt-codeDeploy-7

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-7

กลุ่มการปรับใช้ คือ ชุดของ EC2 instance แต่ละอินสแตนซ์ที่ CodeDeploy ปรับใช้การแก้ไข กลุ่มการปรับใช้มีอินสแตนช์ที่ติดแท็กแยกกัน, Amazon EC2 Instance ใน Auto Scaling group หรือทั้งสอง


ในช่องสำหรับใส่ชื่อกลุ่มการปรับใช้ ให้ปล่อยชื่อกลุ่มการปรับใช้ที่เสนอ (DemoFleet) ไว้แบบนั้น

จากนั้น คุณจะต้องระบุ Amazon EC2 Instance เพื่อปรับใช้โดยการใส่คู่ key-value ในส่วน ค้นหาโดยแท็ก Amazon EC2:

  • ระบบควรจะป้อนค่าจากขั้นตอนที่ 3 ลงในคอลัมน์ คีย์ และ ค่า  ให้โดยอัตโนมัติ
  • คอลัมน์ อินสแตนซ์ จะแสดงจำนวน EC2 instance ที่คุณจะปรับใช้โค้ด  สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราได้เปิดใช้งานและกำหนดค่า EC2 instance 3 อินสแตนซ์ไว้ล่วงหน้า และอินสแตนซ์เหล่านี้ได้รับการแท็กรวมกันในกลุ่มการปรับใช้แล้ว

เลือก ขั้นตอนถัดไป

tmt-codeDeploy-8

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-8

ในขั้นตอนนี้ คุณจะมอบสิทธิ์ AWS CodeDeploy เพื่อปรับใช้อินสแตนซ์ของคุณ คุณจะสร้างบทบาทให้กับบริการของ AWS เวลาที่คุณต้องการมอบสิทธิ์แก่บริการอย่าง Amazon EC2 หรือ AWS CodeDeploy บริการเหล่านี้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของ AWS ดังนั้น คุณจึงสร้างบทบาทเพื่อกำหนดว่าบริการใดที่ได้รับอนุญาตให้ทำร่วมกับทรัพยากรเหล่านั้น


บทบาทของบริการ: เลือก สร้างบทบาทของบริการใหม่  หากคุณมีบทบาทของบริการอยู่แล้ว คุณสามารถเลือก ใช้บทบาทของบริการที่มีอยู่เดิม

ชื่อบทบาท: คุณสามารถใช้ค่าเริ่มต้น ที่มีชื่อว่า CodeDeploy_HelloWorld  หากคุณกำลังจะใช้บทบาทที่มีอยู่ ให้เลือกบทบาทจากรายการดรอปดาวน์ชื่อบทบาท

คลิก ขั้นตอนถัดไป

tmt-codeDeploy-9

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-9

ในขั้นตอนนี้ เราจะเลือกการกำหนดค่าการปรับใช้ แล้วเริ่มการปรับใช้กับ EC2 instance ทั้ง 3 อินสแตนซ์ของเรา เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ การปรับใช้เว็บไซต์สดและเว็บไซต์ที่กำลังทำงานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ซึ่งเราสามารถเข้าชมทางออนไลน์ได้


ก. การกำหนดค่าการปรับใช้จะอนุญาตให้คุณกำหนดจำนวนอินสแตนซ์ที่จะปรับใช้การแก้ไขแอปพลิเคชันพร้อมๆ กัน และแสดงรายละเอียดความสำเร็จและความล้มเหลวในการปรับใช้ ตัวอย่างเช่น ใช้การกำหนดค่าเริ่มต้น (“ทีละอินสแตนซ์”) หากคุณจะปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณกับอินสแตนซ์ 3 อินสแตนซ์ การกำหนดค่านี้จะปรับใช้กับอินสแตนซ์ทีละหนึ่งอินสแตนซ์

ยอมรับ การกำหนดค่าการปรับใช้เริ่มต้น แล้วคลิก ขั้นตอนถัดไป

tmt-codeDeploy-10

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-10

ข. ดูรายละเอียดของการปรับใช้ของคุณ แล้วคลิก ปรับใช้ตอนนี้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ใช้เวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

tmt-codeDeploy-11

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-11

ค.  การแก้ไขที่เป็นตัวอย่างของเราจะปรับใช้เว็บเพจเพียงหนึ่งเพจกับอินสแตนซ์แต่ละอินสแตนซ์ ทันทีที่ดำเนินการปรับใช้กับอินสแตนซ์ทั้ง 3 เสร็จเรียบร้อย ให้คลิก ดูอินสแตนซ์ทั้งหมด

tmt-codeDeploy-14

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-14

ง.  คลิก ID อินสแตนซ์สำหรับอินสแตนซ์ใดอินสแตนซ์หนึ่งที่คุณปรับใช้ การทำเช่นนี้จะนำคุณไปยังแดชบอร์ด EC2 ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถดูอินสแตนซ์ที่คุณเปิดใช้งานได้

tmt-codeDeploy-15

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-15

จ. หากต้องการตรวจสอบว่าการปรับใช้แอปพลิเคชันตัวอย่างของคุณสำเร็จหรือไม่ ให้คัดลอกที่อยู่ในช่อง Public DNS ในแผงด้านล่าง วางที่อยู่ดังกล่าวลงในเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วคุณจะเห็นเว็บเพจสดของคุณ

tmt-codeDeploy-21

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-21

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการในอนาคต คุณต้องล้างทรัพยากรที่ใช้ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ EC2 instance ที่คุณเปิดใช้งานสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้จะทำงานไปเรื่อยๆ หากคุณไม่ยกเลิกอินสแตนซ์เหล่านี้


ก. ในคอนโซล EC2 ระบบจะป้อนตัวกรองการค้นหาสำหรับ ID อินสแตนซ์ลงในแถบการค้นหาให้โดยอัตโนมัติ  ลบตัวกรองนี้แล้วคุณจะเห็นอินสแตนซ์ทั้งหมดที่เปิดใช้งานโดย CodeDeploy  

tmt-codeDeploy-16a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-16a

ข. เลือกที่ช่องของ Amazon EC2 instance แต่ละตัวเพื่อยกเลิก เลือกการดำเนินการ สถานะอินสแตนซ์ แล้วคลิก ยกเลิก

เมื่อได้รับแจ้ง ให้คลิก ใช่ ยกเลิก

tmt-codeDeploy-18a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt-codeDeploy-18a

คุณได้สร้างและดำเนินการปรับใช้โค้ดแรกๆ กับ Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS CodeDeploy สำเร็จแล้ว อันดับแรก คุณได้เปิดใช้งานอินสแตนซ์ 3 อินสแตนซ์ที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้วยแท็กที่ถูกต้องโดยใช้เทมเพลตที่ให้มา แล้วติดตั้งเอเจนต์ที่จำเป็นเพื่อใช้ AWS CodeDeploy สุดท้าย คุณได้เตรียมแอปพลิเคชันของคุณเพื่อการปรับใช้ มอบสิทธิ์ CodeDeploy เพื่อปรับใช้กับอินสแตนซ์ของคุณ แล้วปรับใช้โค้ดของคุณได้สำเร็จ

ตอนนี้ คุณได้ดำเนินการปรับใช้ตัวอย่างกับ Amazon EC2 instance โดยใช้ AWS CodeDeploy เสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนี้ไป คุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้วิธีใช้ CodeDeploy ในแอปพลิเคชันของคุณเองได้แล้ว เข้าไปที่เอกสาร CodeDeploy เพื่อเรียนรู้วิธีเปิดใช้งาน EC2 instance แล้วกำหนดค่าอินสแตนซ์เพื่อให้ CodeDeploy สามารถปรับใช้โค้ดกับอินสแตนซ์เหล่านั้น ในบทแนะนำสอนการใช้งาน เราได้ปรับขั้นตอนการกำหนดค่าเหล่านั้นให้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานของ CodeDeploy

เรียนรู้วิธีกำหนดค่าอินสแตนซ์ AWS CodeDeploy

มี
ไม่มี