Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) คือ Amazon Web Service ที่คุณใช้ในการสร้างและเรียกใช้เครื่องเสมือนในระบบคลาวด์ AWS เรียกเครื่องเสมือนเหล่านี้ว่า ‘อินสแตนซ์’ คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานเครื่องเสมือน Linux บน Amazon EC2 ได้สำเร็จภายใน AWS Free Tier ของเรา

รู้หรือไม่ AWS ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Linux เสมือนส่วนตัวได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นใช้เครื่องเสมือนของคุณด้วย Amazon Lightsail >>

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ต้องใช้บัญชี AWS

สร้างบัญชีฟรีภายในไม่กี่นาที

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียดบริการ AWS Free Tier »


ก. คลิกที่นี่เพื่อเปิดคอนโซล Amazon EC2 จากนั้นคลิก Launch Instance เพื่อสร้างและกำหนดค่าเครื่องเสมือนของคุณ

launch-instance

(คลิกเพื่อซูม)

launch-instance

ขณะนี้คุณอยู่ใน EC2 Launch Instance Wizard ซึ่งจะช่วยคุณกำหนดค่าและเปิดใช้อินสแตนซ์ของคุณ


ก. ในหน้าจอนี้คุณจะเห็นตัวเลือกที่ให้เลือก Amazon Machine Image (AMI) AMI คือเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานอินสแตนซ์ แต่ละ AMI มีระบบปฏิบัติการหนึ่งระบบและยังสามารถรวมแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันได้อีกด้วย

สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้หา Amazon Linux AMI และคลิก Select

amazon-linux-ami

(คลิกเพื่อซูม)

amazon-linux-ami

ข. ตอนนี้คุณจะได้เลือกประเภทอินสแตนซ์ ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยส่วนประกอบแตกต่างกันไป ทั้งหน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บหน่วยความจำ และความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้คุณสามารถเลือกการผสมผสานที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูประเภท Amazon EC2 Instance

ตัวเลือกเริ่มต้นของ t2.micro ควรจะได้ตรวจสอบแล้ว  ประเภทอินสแตนซ์นี้ครอบคลุมอยู่ใน Free Tier และมีความสามารถในการคำนวณเพียงพอที่จะจัดการกับปริมาณงานง่ายๆ คลิก Review and Launch ที่ด้านล่างของหน้า

ec2-t2-micro

(คลิกเพื่อซูม)

ec2-t2-micro

ค. คุณสามารถตรวจสอบการกำหนดค่า พื้นที่จัดเก็บ การติดแท็ก และการตั้งค่าความปลอดภัยที่ได้รับเลือกสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ เราก็ขอแนะนำให้คุณยอมรับค่าเริ่มต้นสำหรับการสอนใช้งานนี้ 

คลิก Launch ที่ด้านล่างของหน้า

review-launch

(คลิกเพื่อซูม)

review-launch

ง. ในหน้าจอถัดไป ระบบจะขอให้คุณเลือกคู่คีย์ที่มีอยู่เดิมหรือสร้างคู่คีย์ใหม่ คู่คีย์จะใช้ในการเข้าถึงอินสแตนซ์ Linux ของคุณอย่างปลอดภัยโดยใช้ SSH AWS จะจัดเก็บส่วนที่เป็นสาธารณะของคู่คีย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนล็อกของบ้าน คุณจะดาวน์โหลดและใช้ส่วนที่เป็นส่วนตัวของคู่คีย์ซึ่งเป็นเหมือนกุญแจบ้าน

เลือก Create a new key pair และตั้งชื่อว่า MyKeyPair จากนั้นคลิกปุ่ม Download Key Pair

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดคีย์ MyKeyPair แล้ว คุณจะต้องจัดเก็บคีย์ของคุณในตำแหน่งที่ปลอดภัย ถ้าคุณทำคีย์หาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณได้ หากมีคนอื่นเข้าถึงคีย์ของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณได้

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำว่าต้องบันทึกคีย์ SSH ของคุณที่ใด

 • Windows

  ผู้ใช้ Windows: ขอแนะนำให้บันทึกคู่คีย์ในไดเรกทอรีผู้ใช้ของคุณ ในไดเรกทอรีย่อยที่ชื่อ .ssh (เช่น C:\user\{yourusername}\.ssh\MyKeyPair.pem)

  เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถใช้ Windows Explorer สร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยจุดมหัพภาคได้นอกเสียจากว่าคุณจะลงท้ายชื่อโฟลเดอร์ด้วยจุดมหัพภาคเช่นกัน หลังจากที่คุณป้อนชื่อ (.ssh.) จุดมหัพภาคจุดหลังจะลบไปโดยอัตโนมัติ

 • Mac / Linux

  ผู้ใช้ Mac/Linux: ขอแนะนำให้บันทึกคู่คีย์ของคุณในไดเรกทอรีย่อย .ssh จากไดเรกทอรีหลักของคุณ (เช่น ~/.ssh/MyKeyPair.pem)

  เคล็ดลับ: ใน MacOS คู่คีย์จะถูกดาวน์โหลดไปยังไดเรกทอรี Downloads ของคุณตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการย้ายคู่คีย์เข้าไปในไดเร็กทอรีย่อย .ssh ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างเทอร์มินัล: mv ~/Downloads/MyKeyPair.pem ~/.ssh/MyKeyPair.pem

หลังจากที่คุณได้จัดเก็บคู่คีย์แล้ว ให้คลิก Launch Instance เพื่อเริ่มต้นใช้อินสแตนซ์ Linux ของคุณ

Getting-Started-VM9

(คลิกเพื่อซูม)

Getting-Started-VM9

จ. คลิก View Instances บนหน้าจอถัดไปเพื่อดูอินสแตนซ์และสถานะของอินสแตนซ์ที่คุณเพิ่งเริ่มใช้

Getting-Started-VM8

(คลิกเพื่อซูม)

Getting-Started-VM8

ฉ. ในไม่กี่นาที คอลัมน์ Instance State บนอินสแตนซ์ของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น "running" และที่อยู่ IP สาธารณะจะปรากฏขึ้น คุณสามารถรีเฟรชคอลัมน์ Instance State เหล่านี้ได้โดยการกด ปุ่มรีเฟรช ด้านขวาเหนือตาราง คัดลอก ที่อยู่ IP สาธารณะ ของอินสแตนซ์ AWS เอาไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้เมื่อเราเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์โดยใช้ SSH ในขั้นตอนที่ 3

Getting-Started-VM6

(คลิกเพื่อซูม)

Getting-Started-VM6

หลังจากเปิดใช้งานอินสแตนซ์ของคุณแล้วก็ถึงเวลาที่จะเชื่อมต่ออินสแตนซ์โดยใช้ SSH

ผู้ใช้ Windows:  เลือก Windows ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง Git Bash ซึ่งรวมถึง SSH

ผู้ใช้ Mac/Linux: เลือก Mac / Linux ด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

 • Windows

  ก. ดาวน์โหลด Git สำหรับ Windows ที่นี่ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาโดยยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้น (ซึ่งจะเป็นการติดตั้ง Git Bash ในฐานะส่วนหนึ่งของ Git)

  Getting-Started-VM1

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM1

  ข. คลิกขวา บนเดสก์ท็อป (ไม่ใช่คลิกไอคอนหรือไฟล์) และเลือก Git Bash Here เพื่อเปิดพรอมต์คำสั่ง Git Bash

  Getting-Started-VM2

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM2

  ค. ใช้ SSH เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของคุณ ในกรณีนี้ ชื่อผู้ใช้จะเป็น ec2-user และคีย์ SSH จะถูกจัดเก็บในไดเร็กทอรีที่เราบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ส่วน ง. และที่อยู่ IP จะมาจากขั้นตอนที่ 2 ส่วน จ. โดยรูปแบบคือ ssh -i {พาธเต็มของไฟล์ .pem ของคุณ} ec2-user@{ที่อยู่ IP อินสแตนซ์}

  ป้อน ssh -i 'c:\Users\ชื่อผู้ใช้ของคุณ\.ssh\MyKeyPair.pem' ec2-user@{ที่อยู่_IP} (เช่น ssh -i 'c:\Users\adamglic\.ssh\MyKeyPair.pem' ec2-user@52.27.212.125)

  ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  ไม่สามารถสร้างความถูกต้องของโฮสต์ 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)’ ฟิงเกอร์พรินท์ของคีย์ RSA ได้แก่ 1f:51:ae:28:df:63:e9:d8:cf:38:5d:87:2d:7b:b8:ca:9f:f5:b1:6f คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเชื่อมต่อ (yes/no)

  พิมพ์ yes แล้วกด enter

  Getting-Started-VM4

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM4

  ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  คำเตือน: เพิ่ม 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA) อย่างถาวรไปยังรายชื่อโฮสต์ที่รู้จักแล้ว

  จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ ขณะนี้คุณได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน Linux ของ AWS ในระบบคลาวด์แล้ว

  Getting-Started-VM7

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM7
 • Mac / Linux

  คอมพิวเตอร์ Mac หรือ Linux ของคุณมักมีไคลเอ็นต์ SSH รวมอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตรวจหาไคลเอ็นต์ SSH ได้โดยพิมพ์ ssh ที่บรรทัดคำสั่ง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักคำสั่งนี้ โพรเจกต์ OpenSSH ได้เตรียมการติดตั้งเครื่องมือ SSH แบบเต็มรูปแบบฟรีไว้ให้คุณดาวน์โหลด

  ก. ผู้ใช้ Mac: เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลโดยการกด Command + Space แล้วพิมพ์ terminal ในหน้าต่างค้นหา จากนั้นกด enter เพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

  ผู้ใช้ Linux: เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

  Getting-Started-CLI-OSX1

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-CLI-OSX1

  ข. ใช้คำสั่ง chmod เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์คีย์ส่วนตัวของคุณไม่สามารถดูจากสาธารณะได้โดยการป้อนคำสั่งต่อไปนี้: chmod 400 ~/.ssh/mykeypair.pem เพื่อจำกัดสิทธิ์ให้คีย์ SSH ส่วนตัวของคุณ

  คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ คุณจะต้องตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละคีย์ SSH ที่มี

  Getting-Started-VM3

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM3

  ค. ใช้ SSH เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของคุณ ในกรณีนี้ ชื่อผู้ใช้จะเป็น ec2-user และคีย์ SSH จะถูกจัดเก็บในไดเร็กทอรีที่เราบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ส่วน ง. และที่อยู่ IP จะมาจากขั้นตอนที่ 2 ส่วน จ. โดยรูปแบบคือ ssh -i {พาธเต็มของไฟล์ .pem ของคุณ} ec2-user@{ที่อยู่ IP อินสแตนซ์}

  ผู้ใช้ Mac/Linux: ป้อน ssh -i ~/.ssh/MyKeyPair.pem ec2-user@{ที่อยู่_IP} (เช่น ssh -i ~/.ssh/MyKeyPair.pem ec2-user@52.27.212.125)

  ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  ไม่สามารถสร้างความถูกต้องของโฮสต์ 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)’ ฟิงเกอร์พรินท์ของคีย์ RSA ได้แก่ 1f:51:ae:28:df:63:e9:d8:cf:38:5d:87:2d:7b:b8:ca:9f:f5:b1:6f คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเชื่อมต่อ (yes/no)

  พิมพ์ yes แล้วกด enter

  Getting-Started-VM4

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM4

  ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  คำเตือน: เพิ่ม 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA) อย่างถาวรไปยังรายชื่อโฮสต์ที่รู้จักแล้ว

  จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ ขณะนี้คุณได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน Linux ของ AWS ในระบบคลาวด์แล้ว

  Getting-Started-VM7

  (คลิกเพื่อซูม)

  Getting-Started-VM7

คุณสามารถยกเลิกอินสแตนซ์ได้อย่างง่ายดายจากคอนโซล EC2 การยกเลิกอินสแตนซ์ที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป


ก. กลับไปที่คอนโซล EC2 เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากอินสแตนซ์ที่คุณสร้างขึ้น  จากนั้นคลิกปุ่ม Actions เพื่อไปยัง Instance State แล้วคลิก Terminate

launch-windows-vm-18

(คลิกเพื่อซูม)

launch-windows-vm-18

ข. คุณจะต้องยืนยันการยกเลิกของคุณ โดยเลือก Yes, Terminate

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวินาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์  เมื่ออินสแตนซ์ของคุณถูกยกเลิกแล้ว สถานะอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็น terminated บนคอนโซล EC2 ของคุณ

launch-windows-vm-19

(คลิกเพื่อซูม)

launch-windows-vm-19

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีเปิดใช้งาน กำหนดค่า เชื่อมต่อ และยกเลิกอินสแตนซ์ในระบบคลาวด์แล้ว คุณสามารถดูการสอนใช้งานบทถัดไปซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนชื่อโดเมนและแนบไปกับอินสแตนซ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถหาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของคุณเจอได้ตลอดเวลา

การรับโดเมนสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ »


ใช้ได้
ใช้ไม่ได้