เปิดใช้งาน Linux Virtual Machine

ด้วย Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) คือ Amazon Web Service ที่คุณใช้เพื่อสร้างและรันเครื่องเสมือนในระบบคลาวด์ AWS เรียกเครื่องเสมือนเหล่านี้ว่า ‘อินสแตนซ์’ การแนะนำแบบทีละขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งาน Linux Virtual Machine บน Amazon EC2 ได้สำเร็จภายใน AWS Free Tierของเรา

รู้หรือไม่ AWS ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Linux เสมือนส่วนตัวได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นใช้เครื่องเสมือนของคุณด้วย Amazon Lightsail >>

เกี่ยวกับการสอนใช้งานนี้
เวลา 10 นาที
ค่าใช้จ่าย ใช้งานแบบ Free Tier ได้
กรณีใช้งาน การประมวลผล
ผลิตภัณฑ์ Amazon EC2
ระดับ ระดับเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อสมัครใช้งาน AWS

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมสำหรับ Amazon EC2 เกี่ยวกับการสอนใช้งานนี้ ทรัพยากรต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นในการสอนใช้งานนี้จะมีคุณสมบัติแบบ Free Tier ปุ่มและลิงก์จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมา เพื่อให้คุณทำตามการสอนใช้งานในคอนโซล AWS ได้

 

มีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหม ลงชื่อเข้าใช้


ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance


ก.  เปิด AWS Management Console เพื่อให้คุณเปิดคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนค้างไว้ได้ เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นพิมพ์ EC2 ในแถบค้นหาและเลือกAmazon EC2 เพื่อเปิดคอนโซลบริการ

launch-instance
launch-instance

(คลิกเพื่อขยาย)


ข. เลือกLaunch Instance เพื่อสร้างและตั้งค่าเครื่องเสมือนของคุณ

launch-instance
launch-instance

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าอินสแตนซ์ของคุณ

ขณะนี้คุณอยู่ใน EC2 Launch Instance Wizard ซึ่งจะช่วยคุณกำหนดค่าและเปิดใช้อินสแตนซ์ของคุณ


ก.  ก. ในหน้าจอนี้คุณจะเห็นตัวเลือกที่ให้เลือก Amazon Machine Image (AMI) AMI คือเทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานอินสแตนซ์ แต่ละ AMI มีระบบปฏิบัติการหนึ่งระบบและยังสามารถรวมแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันได้อีกด้วย

สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้หา Amazon Linux AMI และคลิก Select

amazon-linux-ami
amazon-linux-ami

(คลิกเพื่อขยาย)


ข. ข. ตอนนี้คุณจะได้เลือกประเภทอินสแตนซ์ ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยส่วนประกอบแตกต่างกันไป ทั้งหน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บหน่วยความจำ และความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้คุณสามารถเลือกการผสมผสานที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ประเภท Amazon EC2 Instance

ตัวเลือกเริ่มต้นของ t2.micro ควรจะได้ตรวจสอบแล้ว  ประเภทอินสแตนซ์นี้ครอบคลุมอยู่ใน Free Tier และมีความสามารถในการคำนวณเพียงพอที่จะจัดการกับปริมาณงานง่ายๆ คลิกReview and Launch ที่ด้านล่างของหน้า

ec2-t2-micro
ec2-t2-micro

(คลิกเพื่อขยาย)


ค. ค. คุณสามารถตรวจสอบการกำหนดค่า พื้นที่จัดเก็บ การติดแท็ก และการตั้งค่าความปลอดภัยที่ได้รับเลือกสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ เราก็ขอแนะนำให้คุณยอมรับค่าเริ่มต้นสำหรับการสอนใช้งานนี้

คลิก Launch ที่ด้านล่างของหน้า

review-launch
review-launch

(คลิกเพื่อขยาย)


ง. ง. ในหน้าจอถัดไป ระบบจะขอให้คุณเลือกคู่คีย์ที่มีอยู่เดิมหรือสร้างคู่คีย์ใหม่  คู่คีย์จะใช้ในการเข้าถึงอินสแตนซ์ Linux ของคุณอย่างปลอดภัยโดยใช้ SSH AWS จะจัดเก็บส่วนที่เป็นสาธารณะของคู่คีย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนล็อกของบ้าน คุณจะดาวน์โหลดและใช้ส่วนที่เป็นส่วนตัวของคู่คีย์ซึ่งเป็นเหมือนกุญแจบ้าน

เลือก Create a new key pair และตั้งชื่อว่า MyKeyPair จากนั้นคลิกปุ่ม Download Key Pair

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดคีย์ MyKeyPair แล้ว คุณจะต้องจัดเก็บคีย์ของคุณในตำแหน่งที่ปลอดภัย ถ้าคุณทำคีย์หาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณได้ หากมีคนอื่นเข้าถึงคีย์ของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณได้

สำหรับผู้ใช้ Windows: เราขอแนะนำให้บันทึกคู่คีย์ในไดเรกทอรีผู้ใช้ของคุณไว้ในไดเรกทอรีย่อยที่ชื่อ .ssh (เช่น C:\user\{yourusername}\.ssh\MyKeyPair.pem)

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถใช้ Windows Explorer สร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยจุดมหัพภาคได้นอกเสียจากว่าคุณจะลงท้ายชื่อโฟลเดอร์ด้วยจุดมหัพภาคเช่นกัน หลังจากที่คุณป้อนชื่อ (.ssh.) จุดมหัพภาคจุดหลังจะลบไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux users: เราขอแนะนำให้บันทึกคู่คีย์ของคุณในไดเรกทอรีย่อย .ssh จากไดเรกทอรีหลักของคุณ (เช่น

เคล็ดลับ: ใน MacOS คู่คีย์จะถูกดาวน์โหลดไปยังไดเรกทอรี Downloads ของคุณตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการย้ายคู่คีย์เข้าไปในไดเร็กทอรีย่อย .ssh ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างเทอร์มินัล: mv ~/Downloads/MyKeyPair.pem ~/.ssh/MyKeyPair.pem

หลังจากที่คุณได้จัดเก็บคู่คีย์แล้ว ให้คลิก Launch Instance เพื่อเริ่มต้นใช้อินสแตนซ์ Linux ของคุณ

Getting-Started-VM9
Getting-Started-VM9

(คลิกเพื่อขยาย)


จ. จ. คลิก View Instances บนหน้าจอถัดไปเพื่อดูอินสแตนซ์และสถานะของอินสแตนซ์ที่คุณเพิ่งเริ่มใช้

Getting-Started-VM8
Getting-Started-VM8

(คลิกเพื่อขยาย)


ฉ. ในไม่กี่นาที คอลัมน์Instance Stateบนอินสแตนซ์ของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น "running" และที่อยู่ IP สาธารณะจะปรากฏขึ้น คุณสามารถรีเฟรชคอลัมน์ Instance State เหล่านี้ได้โดยการกด refresh buttonด้านขวาเหนือตาราง คัดลอก Public IP addressของอินสแตนซ์ AWS เอาไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้เมื่อเราเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์โดยใช้ SSH ในขั้นตอนที่ 3

Getting-Started-VM6
Getting-Started-VM6

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของคุณ

หลังจากเปิดใช้งานอินสแตนซ์ของคุณแล้วก็ถึงเวลาที่จะเชื่อมต่ออินสแตนซ์โดยใช้ SSH

Windows users: เลือก Windowsด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง Git Bash ซึ่งรวมถึง SSH

สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux user: เลือก Mac / Linuxด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

 • Windows
 • Mac / Linux
 • Windows
 • ก. ก. ดาวน์โหลด Git สำหรับ Windows ที่นี่ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาโดยยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้น (ซึ่งจะเป็นการติดตั้ง Git Bash ในฐานะส่วนหนึ่งของ Git)

  Getting-Started-VM1
  Getting-Started-VM1

  (คลิกเพื่อขยาย)


  ข. คลิกขวาบนเดสก์ท็อป (ไม่ใช่คลิกไอคอนหรือไฟล์) และเลือก Git Bash Hereเพื่อเปิดพรอมต์คำสั่ง Git Bash

  Getting-Started-VM2
  Getting-Started-VM2

  (คลิกเพื่อขยาย)


  ค. ใช้ SSH เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของคุณ ในกรณีนี้ชื่อผู้ใช้คือ ec2-user ส่วนคีย์ SSH จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่เราได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ของส่วน ง. และที่อยู่ IP จะมาจากขั้นตอนที่ 3 ของส่วน ฉ. รูปแบบคือ:

  ssh -i {full path of your .pem file} ec2-user@{instance IP address}

  ใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ssh -i 'c:\Users\yourusername\.ssh\MyKeyPair.pem' ec2-user@{IP_Address}

  ตัวอย่าง: ssh -i 'c:\Users\adamglic\.ssh\MyKeyPair.pem' ec2-user@52.27.212.125)

  ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)' can't be established. RSA key fingerprint is 1f:51:ae:28:df:63:e9:d8:cf:38:5d:87:2d:7b:b8:ca:9f:f5:b1:6f. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

  พิมพ์ yes แล้วกด enter.

  Getting-Started-VM4
  Getting-Started-VM4

  (คลิกเพื่อขยาย)


  ง. ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA) to the list of known hosts.

  จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ ขณะนี้คุณได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน Linux ของ AWS ในระบบคลาวด์แล้ว

  Getting-Started-VM7
  Getting-Started-VM7

  (คลิกเพื่อขยาย)

 • Mac / Linux
 • ก. คอมพิวเตอร์ Mac หรือ Linux ของคุณมักมีไคลเอ็นต์ SSH รวมอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตรวจหาไคลเอ็นต์ SSH ได้โดยพิมพ์ ssh ที่บรรทัดคำสั่ง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักคำสั่งนี้ โปรเจกต์ OpenSSH ได้เตรียมการติดตั้งเครื่องมือ SSH แบบเต็มรูปแบบฟรีไว้ให้คุณดาวน์โหลด

  สำหรับผู้ใช้ Mac: เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลโดยการกด Command + Space แล้วพิมพ์ terminal ในหน้าต่างค้นหา จากนั้นกด enter เพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

  สำหรับผู้ใช้ Linux: เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล

   

  Getting-Started-CLI-OSX1
  Getting-Started-CLI-OSX1

  (คลิกเพื่อขยาย)


  ข. ใช้คำสั่ง chmod เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์คีย์ส่วนตัวของคุณไม่สามารถดูจากสาธารณะได้โดยการป้อนคำสั่งต่อไปนี้ เพื่อจำกัดสิทธิ์ให้คีย์ SSH ส่วนตัวของคุณ:

  chmod 400 ~/.ssh/mykeypair.pem

  คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ คุณจะต้องตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละคีย์ SSH ที่มี

  Getting-Started-VM3
  Getting-Started-VM3

  (คลิกเพื่อขยาย)


  ค. ใช้ SSH เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินสแตนซ์ของคุณ ในกรณีนี้ชื่อผู้ใช้คือ ec2-user ส่วนคีย์ SSH จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่เราได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ของส่วน ง. และที่อยู่ IP จะมาจากขั้นตอนที่ 3 ของส่วน ฉ. รูปแบบคือ:

  ssh -i {full path of your .pem file} ec2-user@{instance IP address}

  ใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ssh -i ~/.ssh/MyKeyPair.pem ec2-user@{IP_Address}

  ตัวอย่าง: ssh -i ~/.ssh/MyKeyPair.pem ec2-user@52.27.212.125)

  ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)' can't be established. RSA key fingerprint is 1f:51:ae:28:df:63:e9:d8:cf:38:5d:87:2d:7b:b8:ca:9f:f5:b1:6f. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

  พิมพ์ yes แล้วกด enter.

  Getting-Started-VM4
  Getting-Started-VM4

  (คลิกเพื่อขยาย)


  ง. ระบบจะขึ้นข้อความโต้ตอบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA) to the list of known hosts.

  จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ ขณะนี้คุณได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน Linux ของ AWS ในระบบคลาวด์แล้ว

  Getting-Started-VM7
  Getting-Started-VM7

  (คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 5 ยกเลิกอินสแตนซ์ของคุณ

คุณสามารถยกเลิกอินสแตนซ์ได้อย่างง่ายดายจากคอนโซล EC2 การยกเลิกอินสแตนซ์ที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป


ก.  กลับไปที่คอนโซล EC2 เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากอินสแตนซ์ที่คุณสร้างขึ้น  จากนั้นคลิกปุ่ม Actions เพื่อไปยัง Instance State แล้วคลิก Terminate

launch-windows-vm-18
launch-windows-vm-18

(คลิกเพื่อขยาย)


ข. คุณจะต้องยืนยันการยกเลิกของคุณ โดยเลือก Yes, Terminate.

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวินาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์   เมื่ออินสแตนซ์ของคุณถูกยกเลิกแล้ว สถานะอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็น terminated บนคอนโซล EC2 ของคุณ

launch-windows-vm-19
launch-windows-vm-19

(คลิกเพื่อขยาย)


ขอแสดงความยินดี!

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน Amazon EC2 เพื่อเปิดใช้ ตั้งค่า เชื่อมต่อ และยกเลิกอินสแตนซ์ในระบบคลาวด์

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) เป็นบริการเว็บที่ให้พื้นที่การประมวลผลที่ปลอดภัยและปรับเปลี่ยนขนาดได้ในระบบคลาวด์ บริการเว็บนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Developer ประมวลระบบคลาวด์สำหรับ Web-Scale ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ Amazon EC2 สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ สภาวะแวดล้อมการพัฒนาและการทดสอบ และแม้แต่ในสถานการณ์การสำรองและการกู้คืนข้อมูล Amazon EC2 มีรูปแบบอินสแตนซ์ให้เลือกมากมายด้วยการผสมผสานความสามารถของ CPU หน่วยความจำ การจัดเก็บ และการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามต้องการ

เปิดใช้งานเว็บไซต์ WordPress

ตั้งค่าบล็อกได้ง่ายๆ ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ดูการสอนใช้งาน >>

หาโดเมน

เรียนรู้วิธีการจดชื่อโดเมนและแนบชื่อนั้นไปกับอินสแตนซ์ ดูการสอนใช้งาน >>

จัดเก็บและเรียกดูไฟล์

จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์อย่างปลอดภัยตามขนาดใน AWS Cloud ดูการสอนใช้งาน >>