AWS IoT Greengrass

นำความสามารถในการประมวลภายใน การรับส่งข้อความ การจัดการข้อมูล การซิงค์ และการอนุมาน ML ไปไว้อุปกรณ์ Edge

AWS IoT Greengrass ขยาย AWS ไปยังอุปกรณ์ Edge ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถดำเนินการกับข้อมูลที่สร้างภายในได้ ขณะที่ยังคงใช้คลาวด์สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์ และการจัดเก็บที่คงทน AWS IoT Greengrass ช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถรันฟังก์ชัน AWS Lambda, คอนเทนเนอร์ของ Docker หรือทั้งสองอย่าง ดำเนินการคาดการณ์ตามโมเดลของ Machine Learning, ซิงค์ข้อมูลอุปกรณ์อยู่ตลอด และสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างปลอดภัย แม้ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม

AWS IoT Greengrass ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาและโมเดลการเขียนโปรแกรมที่คุ้นเคยเพื่อสร้างและทดสอบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในระบบคลาวด์แล้วติดตั้งใช้จริงกับอุปกรณ์ของคุณได้ AWS IoT Greengrass สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อกรองข้อมูลอุปกรณ์ จัดการวงจรชีวิตของข้อมูลดังกล่าวบนอุปกรณ์ และส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นกลับไปยัง AWS ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ในองค์กร และบริการของ AWS ได้ทันทีด้วย AWS IoT Greengrass Connector Connector ยังเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ที่ออนบอร์ดด้วยการผสานการทำงานของอะแดปเตอร์โปรโตคอลที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้คุณปรับปรุงการยืนยันตัวตนได้ผ่านการผสานรวมกับ AWS Secrets Manager

เริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Greengrass (1:34)

ประโยชน์

ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบใกล้เคียงเรียลไทม์

อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass สามารถโต้ตอบภายในบนข้อมูลที่สร้างขึ้นเองได้ ทำให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับยังคงใช้ระบบคลาวด์ในการจัดการ การวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูลที่คงทน คุณสมบัติการเข้าถึงทรัพยากรภายในช่วยให้สามารถปรับใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda บนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core เพื่อใช้ทรัพยากรบนตัวเครื่อง เช่น กล้อง พอร์ตอนุกรม หรือ GPU ได้ เพื่อให้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์สามารถเข้าถึงและดำเนินการกับข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานแบบออฟไลน์

AWS IoT Greengrass อนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ยังคงทำงานได้แม้ว่าจะขาดการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass สามารถรวบรวม ประมวลผล และส่งออกสตรีมข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออีกครั้ง AWS IoT Greengras จะซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์เข้ากับบริการระบบคลาวด์ เช่น AWS IoT Core, AWS IoT Analytics หรือ Amazon Kinesis ซึ่งช่วยมอบฟังก์ชันการทำงานที่ราบรื่นโดยไม่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

การสื่อสารที่ปลอดภัย

AWS IoT Greengrass ตรวจสอบและเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์สำหรับทั้งการสื่อสารบนเครื่องและในระบบคลาวด์ จึงทำให้ปราศจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์แบบไม่มีการพิสูจน์ตัวตน คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสำหรับข้อความที่ส่งระหว่าง AWS IoT Greengrass Core กับ AWS Cloud และข้อความระหว่าง AWS IoT Greengrass Core กับอุปกรณ์ภายในอื่นๆ ที่ใช้ AWS IoT Device SDK

กำจัดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ด้วยการสนับสนุนคอนเทนเนอร์

คุณสามารถพัฒนาโค้ดในระบบคลาวด์ แล้วติดตั้งใช้จริงงานบนอุปกรณ์ของคุณได้อย่างราบรื่นด้วย AWS Lambda, คอนเทนเนอร์ของ Docker หรือทั้งสองอย่าง AWS IoT Greengrass ให้คุณดำเนินการฟังก์ชัน AWS Lambda ภายใน ซึ่งลดความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ คุณยังสามารถติดตั้งใช้จริง เรียกใช้ และจัดการคอนเทนเนอร์ Docker บนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass

ลดต้นทุนการใช้งานแอปพลิเคชัน loT

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้โดยการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ให้กรองหรือรวมข้อมูลภายใน และส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณไปยังระบบคลาวด์ นี่จะช่วยลดปริมาณข้อมูลดิบที่ส่งไปยังระบบคลาวด์ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่ส่งไปยังระบบคลาวด์

รับรองความถูกต้องให้กับอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass ของคุณ

AWS IoT Device Tester for AWS IoT Greengrass เป็นเครื่องมือทดสอบระบบอัตโนมัติที่ทำให้การทดสอบอุปกรณ์ของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้ AWS IoT Device Tester เพื่อทดสอบด้วยตัวเองอย่างมั่นใจเพื่อดูว่าอุปกรณ์จะใช้งาน AWS IoT Greengrass และทำงานร่วมกับบริการ AWS IoT ได้หรือไม่ คุณสามารถใช้ AWS Partner Device Catalog เพื่อเรียกดูและซื้ออุปกรณ์ที่ AWS ทำให้มีคุณสมบัติในการทำงานอย่างเหมาะสมกับ AWS IoT Greengrass

วิธีการทำงาน

AWS IoT Greengrass ช่วยให้คุณสร้างโซลูชัน loT ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทต่างๆ เข้ากับระบบคลาวด์และเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเองได้ อุปกรณ์ที่ใช้ Linux รวมถึงดิสทริบิวชันเช่น Ubuntu และ Raspbian ซึ่งรองรับ Arm หรือสถาปัตยกรรม x86 ที่สามารถโฮสต์ AWS IoT Greengrass Core ได้ AWS IoT Greengrass ช่วยเปิดการใช้งานโค้ด AWS Lambda ภายในเครื่อง, การรับส่งข้อความ, การจัดการข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยได้ อุปกรณ์ที่ใช้ AWS IoT Greengrass Core ทำหน้าที่เป็นฮับที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งาน FreeRTOS หรือติดตั้ง AWS IoT Device SDK เอาไว้ได้ อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีขนาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core, อุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งาน AWS IoT Device SDK และอุปกรณ์ FreeRTOS สามารถกำหนดค่าเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นใน AWS IoT Greengrass Group ได้ หากอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core สูญเสียการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ อุปกรณ์ใน AWS IoT Greengrass Group สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันต่อได้ผ่านเครือข่ายภายใน AWS IoT Greengrass Group อาจเป็นดั่งหนึ่งชั้นอาคาร รถบรรทุกหนึ่งคัน หรือเหมืองแร่ทั้งเหมือง

AWS IoT Greengrass - วิธีการทำงาน

AWS IoT Greengrass มีตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถขยายความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ Edge ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด AWS IoT Greengrass Connector ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ในองค์กร และบริการของ AWS ที่ Edge ได้อย่างรวดเร็ว

AWS IoT Greengrass Connector

AWS IoT Greengrass มีพื้นที่จัดเก็บคีย์ส่วนตัวที่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ฐานรากจากฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์ Edge คุณสามารถใช้ความสามารถของ AWS IoT Greengrass พร้อมกับการเข้ารหัสข้อความที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์

AWS IoT Greengrass Security
Ecofit

Ecofit

Ecofit ใช้ AWS IoT Greengrass เพื่อรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์และยืดอายุของสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น

Cradlewise

Cradlewise

Cradlewise ใช้ AWS IoT Greengrass เพื่อให้แน่ใจว่าเตียงนอนเด็กอัจฉริยะยังคงสามารถทำงานได้ในโหมดออฟไลน์

600x400-AdLink-Logo
"ที่ ADLINK ขอบเขตข้อเสนอคู่ค้าของเราคือกุญแจสำคัญในการสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย การสนับสนุนคอนเทนเนอร์สำหรับ AWS IoT Greengrass เป็นก้าวกระโดดที่น่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้าของเราในการติดตั้งใช้จริงปริมาณงานที่หลากหลายบน AWS IoT Greengrass โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ และพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ในภาษาและสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยกับทีมนักพัฒนาต่อไป"

Toby McClean, รองประธานฝ่ายโซลูชัน IoT และนวัตกรรมเทคโนโลยี – ADLINK

Docker
"Docker และ AWS กำลังทำงานร่วมกันในวิสัยทัศน์ร่วมของเราว่าเราจะติดตั้งใช้จริงปริมาณงานให้ง่ายขึ้นลงในอุปกรณ์ Edge ได้อย่างไร เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Docker ซึ่งรวมถึง Docker Desktop และ Docker Hub เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเวิร์กโฟลว์ของนักพัฒนาสำหรับแอปสมัยใหม่และโซลูชัน IoT ตอนนี้ลูกค้าของเราสามารถติดตั้งใช้จริงและเรียกใช้คอนเทนเนอร์ของ Docker บนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมนักพัฒนาสามารถจัดส่งแอปได้เร็วขึ้นและเร่งการโยกย้ายแอปจากศูนย์ข้อมูลไปยังคลาวด์ และอุปกรณ์ Edge"

David Messina รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ - Docker

intel
600x400_lenovo
600x400_Onlogic
600x400-nvidia-Logo
600x400-Rigado-Logo
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องทดสอบอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass
ดูเครื่องทดสอบอุปกรณ์

ทดสอบตัวเองเพื่อดูว่าอุปกรณ์จะใช้งาน AWS IoT Greengrass และทำงานร่วมกับบริการ AWS IoT ได้หรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย IoT Greengrass ใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS IoT Greengrass ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IoT Greengrass

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมที่จะสร้างแล้วใช่ไหม
เริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Greengrass
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา