AWS IoT Greengrass

นำความสามารถในการประมวลภายใน การรับส่งข้อความ การแคชข้อมูล การซิงค์ และการอนุมาน ML ไปไว้อุปกรณ์ Edge

AWS IoT Greengrass ขยาย AWS ไปยังอุปกรณ์ Edge ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถดำเนินการกับข้อมูลที่สร้างภายในได้ ขณะที่ยังคงใช้คลาวด์สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์ และการจัดเก็บที่คงทน AWS IoT Greengrass ช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถรันฟังก์ชัน AWS Lambda, ดำเนินการคาดการณ์ตามโมเดลของ Machine Learning, ซิงค์ข้อมูลอุปกรณ์อยู่ตลอด และสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างปลอดภัย แม้ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม

AWS IoT Greengrass ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาและโมเดลการเขียนโปรแกรมที่คุ้นเคยเพื่อสร้างและทดสอบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในคลาวด์ จากนั้นปรับใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ AWS IoT Greengrass สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อกรองข้อมูลอุปกรณ์และส่งเฉพาะข้อมูลที่สำคัญกลับไปยังคลาวด์ได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ในองค์กร และบริการของ AWS ได้ทันทีด้วย AWS IoT Greengrass Connector Connector ยังเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ที่ออนบอร์ดด้วยการผสานการทำงานของอะแดปเตอร์โปรโตคอลที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้คุณปรับปรุงการยืนยันตัวตนได้ผ่านการผสานรวมกับ AWS Secrets Manager

เริ่มต้นใช้งาน AWS Greengrass

ประโยชน์

ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบใกล้เคียงเรียลไทม์

อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass สามารถโต้ตอบภายในบนข้อมูลที่สร้างขึ้นเองได้ ทำให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับยังคงใช้ระบบคลาวด์ในการจัดการ การวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูลที่คงทน คุณสมบัติการเข้าถึงทรัพยากรภายในช่วยให้สามารถปรับใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda บนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core เพื่อใช้ทรัพยากรบนตัวเครื่อง เช่น กล้อง พอร์ตอนุกรม หรือ GPU ได้ เพื่อให้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์สามารถเข้าถึงและดำเนินการกับข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานแบบออฟไลน์

AWS IoT Greengrass อนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ยังคงทำงานได้แม้ว่าจะขาดการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออีกครั้ง AWS IoT Greengras จะซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์เข้ากับ AWS IoT Core ซึ่งช่วยมอบฟังก์ชันการทำงานที่ราบรื่นโดยไม่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

การสื่อสารที่ปลอดภัย

AWS IoT Greengrass ตรวจสอบและเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์สำหรับทั้งการสื่อสารบนเครื่องและในระบบคลาวด์ จึงทำให้ปราศจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์แบบไม่มีการพิสูจน์ตัวตน คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสำหรับข้อความที่ส่งระหว่าง AWS IoT Greengrass Core กับ AWS Cloud และข้อความระหว่าง AWS IoT Greengrass Core กับอุปกรณ์ภายในอื่นๆ ที่ใช้ AWS IoT Device SDK

กำจัดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ด้วย AWS Lambda

คุณสามารถพัฒนาโค้ดในระบบคลาวด์ แล้วนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณได้อย่างราบรื่นด้วย AWS Lambda AWS IoT Greengrass ให้คุณดำเนินการฟังก์ชัน AWS Lambda ภายใน ซึ่งลดความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่

ลดต้นทุนการใช้งานแอปพลิเคชัน loT

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้โดยการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ให้กรองข้อมูลภายใน และส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณไปยังระบบคลาวด์ นี่จะช่วยลดปริมาณข้อมูลดิบที่ส่งไปยังระบบคลาวด์ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่ส่งไปยังระบบคลาวด์

เครื่องมือทดสอบแบบผสานรวมที่มีคุณภาพสูง

AWS IoT Device Tester สำหรับ AWS IoT Greengrass เป็นเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งการทดสอบอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ Linux สำหรับ AWS IoT Greengrass AWS IoT Device Tester ทำให้คุณสามารถทำการทดสอบได้อย่างง่ายดายเพื่อดูว่าอุปกรณ์จะใช้งาน AWS IoT Greengrass และทำงานร่วมกับบริการ AWS IoT ได้หรือไม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและรับเครื่องมือ คลิกที่นี่

วิธีทำงาน

AWS IoT Greengrass ช่วยให้คุณสร้างโซลูชัน loT ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทต่างๆ เข้ากับระบบคลาวด์และเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเองได้ อุปกรณ์ที่ใช้ Linux รวมถึงดิสทริบิวชันเช่น Ubuntu และ Raspbian ซึ่งรองรับ Arm หรือสถาปัตยกรรม x86 ที่สามารถโฮสต์ AWS IoT Greengrass Core ได้ AWS IoT Greengrass ช่วยให้สามารถใช้งานโค้ด AWS Lambda ภายในเครื่อง การรับส่งข้อความ การแคชข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยได้ อุปกรณ์ที่ใช้ AWS IoT Greengrass Core ทำหน้าที่เป็นฮับที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งาน Amazon FreeRTOS หรือติดตั้ง AWS IoT Device SDK เอาไว้ได้ อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีขนาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core, อุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งาน AWS IoT Device SDK และอุปกรณ์ Amazon FreeRTOS สามารถกำหนดค่าเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นใน AWS IoT Greengrass Group ได้ หากอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core สูญเสียการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ อุปกรณ์ใน AWS IoT Greengrass Group สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันต่อได้ผ่านเครือข่ายภายใน AWS IoT Greengrass Group อาจเป็นดั่งหนึ่งชั้นอาคาร รถบรรทุกหนึ่งคัน หรือเหมืองแร่ทั้งเหมือง

AWS IoT Greengrass - วิธีทำงาน

AWS IoT Greengrass มีตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถขยายความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ Edge ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด AWS IoT Greengrass Connector ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ในองค์กร และบริการของ AWS ที่ Edge ได้อย่างรวดเร็ว

AWS IoT Greengrass Connector

AWS IoT Greengrass มีพื้นที่จัดเก็บคีย์ส่วนตัวที่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ฐานรากจากฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์ Edge คุณสามารถใช้ความสามารถของ AWS IoT Greengrass พร้อมกับการเข้ารหัสข้อความที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์

AWS IoT Greengrass Security
Logic Supply

Ecofit

Ecofit ใช้ AWS IoT Greengrass เพื่อรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์และยืดอายุของสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น

Logic Supply

Cradlewise

Cradlewise ใช้ AWS IoT Greengrass เพื่อให้แน่ใจว่าเปลเด็กอัจฉริยะยังคงสามารถทำงานได้ในโหมดออฟไลน์

เริ่มต้นใช้งาน AWS

ขั้นที่ 1 – ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
ขั้นที่ 2 – เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่าย
เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โปรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IoT Greengrass

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Greengrass
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา