AWS Identity and Access Management

จัดการตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของ AWS อย่างปลอดภัย

ตั้งค่าและจัดการกฎควบคุมระบบและปรับแต่งการควบคุมสำหรับพนักงานและเวิร์กโหลดชองคุณ

จัดการตัวตนผ่านบัญชี AWS เดียว หรือเชื่อมโยงตัวตนไปยังบัญชี AWS หลายบัญชีจากส่วนกลาง

ให้ข้อมูลประจำตัวเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวสำหรับเวิร์กโหลดที่เข้าถึงทรัพยากร AWS ของคุณ

วิเคราะห์การเข้าถึงอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้เหมาะสมเพื่อเส้นทางสู่การให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น

วิธีทำงาน

ด้วย AWS Identity and Access Management (IAM) คุณสามารถระบุว่าใครหรืออะไรที่สามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรใน AWS ได้บ้าง จัดการสิทธิ์้อย่างละเอียดจากส่วนกลาง และวิเคราะห์การเข้าถึงเพื่อปรับแต่งสิทธิ์ใน AWS
ทำไมต้องใช้ IAM (1:17)
ทำไมต้องใช้ IAM
ใช้ IAM เพื่อจัดการและปรับขนาดเวิร์กโหลดและการเข้าถึงกำลังคนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสนับสนุนความคล่องตัวและนวัตกรรมของคุณใน AWS
ทำไมต้องใช้ IAM
ใช้ IAM เพื่อจัดการและปรับขนาดเวิร์กโหลดและการเข้าถึงกำลังคนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสนับสนุนความคล่องตัวและนวัตกรรมของคุณใน AWS

กรณีการใช้งาน

ใช้สิทธิ์ผ่านการปรับแต่งอย่างละเอียด และปรับขนาดตามการควบคุมการเข้าถึงตามคุณลักษณะ

สร้างสิทธิ์แบบจำกัดตามคุณลักษณะของผู้ใช้ เช่น แผนก ตำแหน่งงาน และชื่อทีม โดยการใช้การควบคุมการเข้าถึงตามคุณลักษณะ

เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงตามคุณลักษณะ »

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงต่อบัญชี หรือปรับขนาดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับบัญชีและแอปพลิเคชัน AWS

จัดการตัวตนต่อบัญชีด้วย IAM หรือใช้ AWS IAM Identity Center เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบหลายบัญชีและการกำหนดแอปพลิเคชันใน AWS

เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงจากส่วนกลาง »

จัดตั้งกฎควบคุมระบบเชิงป้องกันทั่วทั้งองค์กรบน AWS

ใช้นโยบายการควบคุมบริการเพื่อกำหนดกฎควบคุมระบบการอนุญาตสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ IAM และบทบาท IAM และใช้ขอบเขตข้อมูลกับบัญชีของคุณใน AWS Organizations

เรียนรู้เกี่ยวกับกฎควบคุมระบบขอบเขตข้อมูล »

กำหนด ตรวจสอบ และปรับแต่งสิทธิ์เพื่อการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น

ปรับแต่งการจัดการสิทธิ์และใช้ผลการค้นหาข้ามบัญชีในขณะที่คุณกำหนด ตรวจสอบ และปรับแต่งนโยบายบนเส้นทางเพื่อการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น

เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่การให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น »

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยใน IAM

ช่วยรักษาทรัพยากร AWS ของคุณให้ปลอดภัยด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดใน IAM

สำรวจเอกสารประกอบ »

เริ่มต้นใช้งาน IAM

กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ภายในองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงโปรแกรมระดับองค์กร

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม