เมื่อใช้ AWS IoT 1-Click คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า ในเดือนที่ระบุใดๆ ก็ตาม คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่คุณใช้กับ AWS IoT 1-Click ทั้งนี้สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ได้ทุกเวลาผ่านทาง AWS Management Console, แอปบนมือถือ AWS IoT 1-Click, หรือผ่านทาง API คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับวันที่อุปกรณ์อยู่ในสถานะเปิดใช้งานเท่านั้น อุปกรณ์ AWS IoT 1-Click มาพร้อมกับใบรับรองล่วงหน้า และลงทะเบียนกับเขต AWS โดยเฉพาะ ราคาของบริการ AWS IoT 1-Click ไม่ขึ้นอยู่กับเขต AWS ที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ ในขณะนี้ อุปกรณ์ทั้งหมดลงทะเบียนกับเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

สรุปราคา

AWS IoT 1-Click มีโครงสร้างราคาเป็นลำดับชั้นโดยขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานในบัญชีของคุณ

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชัน Lambda ที่คุณสั่งทำงานด้วยอุปกรณ์ AWS IoT 1-Click ของคุณ นอกเหนือจากค่าบริการ AWS Lambda แล้ว คุณอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับการใช้บริการอื่นๆ ของ AWS เช่น SES (สำหรับการส่งอีเมล) และ SNS (สำหรับการส่ง SMS)

สำหรับรายละเอียดเฉพาะบริการ โปรดดูหัวข้อราคาในหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้องนั้น

ตัวอย่างราคา 1

สมมติว่าคุณมีอุปกรณ์ 1,000 เครื่องบน AWS IoT 1-Click ในบัญชีของคุณ และอุปกรณ์ทั้งหมดถูกเปิดใช้งานในวันที่ 1 พฤศจิกายน

อุปกรณ์ 1 ถึง 500 ถูกเปิดใช้งานจนถึงสิ้นเดือน อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับทั้งเดือน

อุปกรณ์ 501 ถึง 1,000 ถูกปิดใช้งานในวันที่ 16 พฤศจิกายน อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ 15 วัน

ค่าบริการรายเดือนของ AWS IoT 1-Click
จำนวนอุปกรณ์ AWS IoT 1-Click ที่เปิดใช้งาน * ราคารายเดือนคิดตามสัดส่วนต่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน = ค่าบริการรายเดือนของ AWS IoT 1-Click

อุปกรณ์ 1 ถึง 500 = 500 * 0.25 = 125.00 USD (ราคาทั้งเดือนสำหรับ 500 เครื่อง)

อุปกรณ์ 501 ถึง 1,000 = 500 * (0.25/2) = 62.50 USD (ราคาบางส่วนของเดือนสำหรับ 500 เครื่อง)

ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้นของ AWS IoT 1-Click สำหรับอุปกรณ์ 1,000 เครื่อง = 125.00 USD + 62.50 USD = 187.50 USD

ตัวอย่างราคา 2

สมมติว่าคุณมีอุปกรณ์ 15,005 เครื่องบน AWS IoT 1-Click ในบัญชีของคุณ อุปกรณ์ทั้งหมดถูกเปิดใช้งานในวันที่ 1 พฤศจิกายนและเปิดใช้งานจนถึงสิ้นเดือน

ค่าบริการรายเดือนของ AWS IoT 1-Click
จำนวนอุปกรณ์ AWS IoT 1-Click ที่เปิดใช้งาน * ราคาตามลำดับชั้นต่อเดือนต่ออุปกรณ์ = ค่าบริการรายเดือนของ AWS IoT 1-Click

อุปกรณ์ 1 ถึง 14,999 = 14,999 * 0.25 = 3,749.75 USD (ราคาสำหรับ 14,999 เครื่องแรก)

อุปกรณ์ 15,000 ถึง 15,005 = 6 * 0.20 = 1.20 USD (ราคาสำหรับ 6 เครื่องที่เหลือ)

ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้นของ AWS IoT 1-Click สำหรับอุปกรณ์ 15,000 เครื่อง = 3,749.75 USD + 1.20 USD = 3,750.95 USD

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IoT 1-Click

ลองใช้งาน AWS IoT 1-Click
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลองใช้งาน AWS IoT 1-Click
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา