AWS Lake Formation

สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความปลอดภัยได้ในเวลาไม่กี่วัน

AWS Lake Formation เป็นบริการที่ช่วยให้สามารถตั้งค่าที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ที่จัดเก็บข้อมูลดิบคือคลังเก็บข้อมูลที่มีการรวมศูนย์ ได้รับการดูแลจัดการ และมีความปลอดภัย ซึ่งจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบที่จัดเตรียมไว้สำหรับการวิเคราะห์ ที่จัดเก็บข้อมูลดิบช่วยให้คุณแยกย่อยไซโลข้อมูลและรวมการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

การตั้งค่าและจัดการที่เก็บข้อมูลดิบในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก งานเช่นนี้ประกอบไปด้วยการโหลดข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน การตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายของข้อมูล การตั้งค่าพาร์ติชัน การเปิดใช้งานการเข้ารหัสและการจัดการคีย์ต่างๆ การกำหนดงานแปลงข้อมูลและการตรวจสอบติดตามการทำงาน การจัดระเบียบข้อมูลใหม่ในรูปแบบคอลัมน์ การนำข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนออกจากระบบ และการจับคู่บันทึกที่เชื่อมโยงกัน เมื่อโหลดข้อมูลลงในที่จัดเก็บข้อมูลดิบแล้ว คุณต้องให้สิทธิ์เข้าถึงชุดข้อมูลโดยละเอียด และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือและบริการด้านการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่หลากหลายเมื่อเวลาผ่านไป

การสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบด้วย Lake Formation นั้นง่ายเช่นเดียวกับการกำหนดแหล่งข้อมูล และการเข้าถึงรวมถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยใดที่คุณต้องการใช้ Lake Formation จะเข้ามาช่วยในการรวบรวมและจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูลจากฐานข้อมูลและการจัดเก็บในรูปแบบอ็อบเจกต์, เคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ Amazon Simple Storage Service (S3) ใหม่, ล้างและจำแนกประเภทข้อมูลของคุณโดยใช้อัลกอริทึม ML และรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณโดยใช้การควบคุมโดยละเอียดที่ระดับคอลัมน์ แถว และเซลล์ โดยผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกข้อมูลที่มีการรวมศูนย์ ซึ่งอธิบายถึงชุดข้อมูลที่มีพร้อมใช้งานและการใช้งานอย่างเหมาะสม จากนั้นพวกเขาจะใช้ชุดข้อมูลเหล่านี้กับบริการวิเคราะห์และ ML ที่เลือก เช่น Amazon Redshift, Amazon Athena, Amazon EMR สำหรับ Apache Spark และ Amazon QuickSight Lake Formation สร้างขึ้นบนความสามารถที่มีอยู่ใน AWS Glue

AWS re:Invent 2018 - ขอแนะนำ AWS Lake Formation (2:44)

ประโยชน์

สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Lake Formation คุณสามารถเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จัดทำแค็ตตาล็อก และล้างข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงคุณกำหนดค่า Lake Formation ไปที่แหล่งข้อมูล แล้ว Lake Formation จะรวบรวมแหล่งข้อมูลเหล่านั้นและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ Amazon S3 ใหม่ของคุณ Lake Formation จะจัดระเบียบข้อมูลใน S3 กับคำสืบค้นที่ใช้บ่อยและแบ่งเป็นชุดที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Lake Formation ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น Apache Parquet และ ORC สำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้น Lake Formation ยังมี ML ในตัวเพื่อนำข้อมูลที่ซับซ้อนออกจากระบบและค้นหาระเบียนที่ตรงกัน (รายการ 2 รายการที่อ้างอิงถึงสิ่งเดียวกัน) เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูล

ลดความซับซ้อนของการจัดการการรักษาความปลอดภัย

Lake Formation เป็นที่เดียวในการกำหนดและบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงที่ทำงานที่ระดับตาราง คอลัมน์ แถว และเซลล์สำหรับผู้ใช้และบริการทั้งหมดที่เข้าถึงข้อมูลของคุณ นโยบายต่างๆ จะถูกนำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะขจัดความจำเป็นของการกำหนดค่าด้วยตนเองในบริการต่างๆ เช่น AWS Identity and Access Management (IAM) และ AWS Key Management Service (KMS) บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเช่น S3 และบริการวิเคราะห์รวมถึง ML เช่น Redshift, Athena, AWS Glue และ EMR สำหรับ Apache Spark ซึ่งจะช่วยลดความยากลำบากของการกำหนดค่านโยบายต่างๆ ในบริการและให้มีการบังคับใช้รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

ให้บริการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง

Lake Formation ช่วยให้คุณสร้างแค็ตตาล็อกข้อมูลซึ่งอธิบายชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันซึ่งมีให้บริการพร้อมกับกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงแต่ละรายการ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมีประสิทธิผลที่มากขึ้นโดยการช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาชุดข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ Lake Formation ทำให้นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้บริการวิเคราะห์ที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการให้แค็ตตาล็อกข้อมูลที่มีการบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาสามารถใช้ EMR สำหรับ Apache Spark, Redshift, Athena, AWS Glue และ Amazon QuickSight กับชุดข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งรวมอยู่ในที่จัดเก็บข้อมูลดิบเดียวกันนี้แล้ว ผู้ใช้สามารถรวมบริการต่างๆ เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลไปมาระหว่างไซโล

วิธีการทำงาน

วิธีการทำงาน

Lake Formation ช่วยสร้าง รักษาความปลอดภัย และจัดการที่เก็บข้อมูลดิบของคุณ อันดับแรก ให้ระบุข้อมูลเดิมที่จัดเก็บอยู่ใน S3 หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ NoSQL แล้วเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ จากนั้นจึงรวบรวม จัดทำแค็ตตาล็อก และจัดเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการวิเคราะห์ ลำดับถัดไป ให้บริการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไปยังข้อมูลผ่านตัวเลือกบริการวิเคราะห์ของตน บริการของ AWS และแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการอื่นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านบริการที่แสดง Lake Formation จัดการงานทั้งหมดที่แสดงอยู่ในกล่องสีส้มและผสานรวมเข้ากับข้อมูลที่จัดเก็บและบริการที่แสดงอยู่ในกล่องสีฟ้า

กรณีการใช้งาน

สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้อย่างรวดเร็ว

ใช้พิมพ์เขียวใน Lake Formation เพื่อย้าย จัดเก็บ จัดทำแค็ตตาล็อก ทำความสะอาด และจัดระเบียบข้อมูลของคุณให้เร็วขึ้น แปลงข้อมูลเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น Parquet และ ORC เพื่อการวิเคราะห์ที่เร็วขึ้น และใช้ ML ในตัวเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนและค้นหาบันทึกที่ตรงกัน ลดความซับซ้อนในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของคุณโดยใช้ Governed Tables ซึ่งเป็นตาราง Amazon S3 ประเภทใหม่ Governed Tables ใช้ธุรกรรม ACID (ขนาดเล็กมาก สอดคล้อง แยกส่วน และทนทาน) ที่จัดการข้อขัดแย้งโดยอัตโนมัติและรับรองมุมมองข้อมูลที่สอดคล้องกันสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด Governed Tables ยังตรวจสอบและปรับข้อมูลของคุณให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกเมื่อดำเนินการสืบค้น Governed Tables

กำหนดและจัดการการควบคุมการเข้าถึงจากส่วนกลาง

Lake Formation เป็นที่เดียวในการกำหนด จำแนกประเภท แท็ก และจัดการสิทธิ์การใช้งานโดยละเอียดสำหรับข้อมูลใน Amazon S3 คุณสามารถกำหนดรายการลำดับชั้นของแท็ก กำหนดแท็กให้กับฐานข้อมูล ตารางและคอลัมน์ และกำหนดค่าความปลอดภัยระดับคอลัมน์และเซลล์ได้

บังคับใช้การจำแนกประเภทข้อมูลและการเข้าถึงโดยละเอียด

Lake Formation บังคับใช้นโยบายโดยไม่ต้องกำหนดค่าการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละบริการที่ใช้งาน Lake Formation กรองข้อมูลโดยอัตโนมัติและเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่อนุญาตโดยนโยบายที่กำหนดให้แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูล

เปิดใช้งานการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การเดินทางข้ามเวลา และการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ

เพิ่มความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของที่จัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการอัปเดตแบตช์และการสตรีมข้อมูล สืบค้นเวอร์ชันข้อมูลในอดีตและตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง บีบอัดไฟล์ขนาดเล็กอัตโนมัติและเปิดใช้งานตัวกรองแบบเลื่อนลงเพื่อลดการสแกนข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้น

เปิดใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกด้วยการแชร์ข้ามบัญชี

นำเสนอผลิตภัณฑ์ข้อมูลแบบกระจายศูนย์เชิงโดเมนทั่วทั้งองค์กรของคุณโดยใช้การแชร์ข้อมูลที่มีการควบคุมดูแลอย่างดี โดยมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "ที่จัดเก็บข้อมูลดิบคืออะไร"

ลูกค้า

Nu Skin

Nu Skin Enterprises คือบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงระดับโลกซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมกว่า 200 รายการในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและอาหารเสริม

"เราพบความท้าทายกับการขยายขีดความสามารถและปรับขนาดปริมาณการประมวลผลของระบบการวิเคราะห์เดิมที่มีอยู่ ข้อมูลของเราถูกแบ่งกระจายตัวออกไปในฐานข้อมูลและโซลูชัน SaaS ต่างๆ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้เป็นเรื่องยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามขนาดในขณะที่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ เราจึงสร้างโซลูชันที่จัดเก็บข้อมูลดิบขึ้นมาบน AWS ซึ่งทำให้เรารวบรวมข้อมูลจากไซโลข้อมูลต่างๆ ไปไว้ใน Amazon S3 ที่เราได้จัดทำแค็ตตาล็อกและรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งหมดไว้โดยใช้ AWS Lake Formation หากไม่มี AWS Lake Formation ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของระดับชั้นการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับขนาดได้และง่ายต่อการใช้งานสำหรับข้อมูลทั้งหมดบน Amazon S3 เป็นเรื่องง่ายที่จะตั้งค่าและปรับใช้การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดตามผู้ใช้งาน"

Joe Sueper รองประธานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ฝ่ายบริการเทคโนโลยีนานาชาติของ Nu Skin Enterprises

Panasonic

Panasonic Avionics Corporation คือซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านระบบความบันเทิงและการสื่อสารบนเครื่องบิน

“เราต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับทุกแอปพลิเคชันที่มีความแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของเรา ด้วย AWS Lake Formation ตอนนี้เราสามารถกำหนดนโยบายได้ในครั้งเดียวและบังคับใช้ไปในทางเดียวกันได้ทุกที่สำหรับหลายบริการที่เราใช้งาน เช่น AWS Glue และ Amazon Athena ระดับการควบคุมที่เหนือชั้นให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังข้อมูลและข้อมูลเมตาสำหรับคอลัมน์และตารางต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับอ็อบเจกต์แบบกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและมาตรฐานการบริหารจัดการของเรา”

Anand Desikan ผู้อำนวยการด้านบริการระบบคลาวด์และข้อมูลของ Panasonic Avionics

Accenture

Accenture คือบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการบริการอย่างมืออาชีพ อันประกอบด้วยการบริการและโซลูชันเกี่ยวกับกลยุทธ์ การให้คำปรึกษา ดิจิทัล เทคโนโลยี และการดำเนินงานที่หลากหลาย

“ฉันให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับเส้นทาง ‘ข้อมูลในระบบคลาวด์’ ของพวกเขา โดยเฉพาะในส่วนนั้น เราได้เห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังเผชิญกับการไม่มีซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อต้องการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง การชำระล้างข้อมูลคือขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถให้ผลที่ยิ่งใหญ่ต่อผลทางธุรกิจและการตัดสินใจ คุณสมบัติใหม่ใน AWS Lake Formation เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยให้กับการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลดิบ เราพบว่าการใช้ประโยชน์ของเทคนิคแมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูงนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อค้นหาบันทึกรายการที่ตรงกัน ล้างข้อมูล และนำข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ความยากลำบาก และค่าใช้จ่ายพร้อมกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในที่จัดเก็บข้อมูลดิบของลูกค้า”

Namrata Maheshwary สถาปนิกอาวุโสสำหรับกลุ่มธุรกิจข้อมูลของ Accenture

Zalando

Zalando คือแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของยุโรป

“ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของยุโรป เราพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาโซลูชันแบบดิจิทัลสำหรับทุกด้านของสายแฟชั่น AWS Lake Formation ให้การควบคุมจากศูนย์กลางที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Amazon Redshift ซึ่งไม่เป็นเพียงการลดความซับซ้อนในขั้นตอน แต่ยังเป็นการปรับปรุงผ่านการควบคุมทีละน้อยในวิธีการใช้ข้อมูลของเรา ตอนนี้ เราสามารถค้นหา เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลในที่จัดเก็บข้อมูลดิบของเราด้วยเครื่องมือที่เราต้องการ และใช้ประโยชน์สำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะและวิทยาศาสตร์ข้อมูล เวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้บริหารของเราทำการตัดสินใจที่ถูกต้องได้ทันเวลา และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านแมชชีนเลิร์นนิง”

Alberto Miorin ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมของ Zalando SE

Life360

Life360 คือบริการชั้นนำของโลกที่สร้างความอุ่นใจสำหรับครอบครัว แอป Life360 ทำให้ครอบครัวใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและเชื่อมโยงบุคคลที่สำคัญที่สุด

“เราต้องการใช้ AWS Lake Formation เพื่อสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบของเราสำหรับการสนับสนุนข้อมูลอนุกรมเวลาตามตำแหน่งที่ตั้งและทำให้การโหลดข้อมูลทำได้ง่ายยิ่งขึ้น แผนงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยนำข้อมูลมาสู่ที่จัดเก็บข้อมูลดิบโดยไม่ต้องให้ทีมวิศวกรข้อมูลของเราเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถให้ความสำคัญกับการนำเข้าข้อมูลที่ดำเนินการ ไม่ใช่การสร้างขึ้นมาใหม่ ด้วย AWS Lake Formation เราสามารถปลดล็อกข้อมูลที่มีอยู่ใน Amazon S3 ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ในบริการข้อมูลของ AWS หลากหลายรูปแบบ ข้อมูลจะอยู่ใน Amazon S3 เพียงที่เดียว เราจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายวิธี โดยที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มรูปแบบ”

Richard Chennault ผู้อำนวยการด้านบริการระบบคลาวด์และข้อมูลของ Life360, Inc

Change Healthcare

Change Healthcare คือบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพอิสระชั้นนำซึ่งให้บริการโซลูชันข้อมูลและโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ ซึ่งให้บริการเข้าถึงหน่วยงานรัฐและหน่วยจัดสรรงบประมาณกว่า 2,100 แห่ง โรงพยาบาลกว่า 5,500 แห่ง แพทย์นับ 900,000 ราย และเภสัชกรกว่า 33,000 ราย

“เรามีการจัดการกับข้อมูลจากการทำธุรกรรมนับล้านครั้งในแต่ละวัน พร้อมการรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น HIPAA เราตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัว AWS Lake Formation ซึ่งให้การควบคุมจากศูนย์กลางในการโหลด ล้าง รักษาความปลอดภัย และทำแค็ตตาล็อกข้อมูลจากลูกค้านับพันได้อย่างง่ายดายไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบซึ่งขับเคลื่อนโดย AWS ซึ่งเป็นการลดภาระในการดำเนินการลงอย่างมาก การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลใน Lake Formation จะทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราในการกำหนดนโยบายในครั้งเดียวและให้มีผลบังคับใช้ในทุกบริการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิงที่ใช้งาน พร้อมด้วยบันทึกการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด”

Aaron Symanski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Change Healthcare

Fender Digital

Fender Digital เป็นส่วนหนึ่งของ Fender ผู้ผลิตกีตาร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้สร้างแอป เว็บไซต์ แพลตฟอร์มและเครื่องมือเพื่อเป็นส่วนเสริมสำหรับกีตาร์ เครื่องขยายเสียง และเครื่องเสียงที่ Fender ผลิต

“เรากำลังสร้างข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการใช้งานเป็นจำนวนมากจากแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ดิจิทัลของเรา เรากำลังวางแผนที่จะสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบบน AWS เพื่อดำเนินการร่วมกับคลังข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย Amazon Redshift ของเรา ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้ทีมงานของผมได้ใช้งาน AWS Lake Formation Lake Formation จะทำให้การโหลด แปลง และจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูลของเราเป็นเรื่องง่ายและทำให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยภายในองค์กรของเรา ในบริการของ AWS ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ ด้วยตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทอย่าง Lake Formation เราสามารถใช้เวลากับการหาค่าจากข้อมูลของเรามากขึ้นแทนการรับภาระหนักที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและจัดการที่จัดเก็บข้อมูลดิบของเราด้วยตนเอง”

Joshua Couch รองประธานด้านวิศวกรรมของ Fender Digital

Cloudreach

การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการย้ายข้อมูลและแพลตฟอร์มการจัดการซอฟต์แวร์ Cloudamize นั้นช่วยให้ Cloudreach สามารถนำความเรียบง่ายและความมั่นใจสูงสุดมาสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล

“AWS Lake Formation ทำให้มีการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลดิบอย่างเท่าเทียมและสร้างจุดกระตุ้นให้กับกลยุทธ์ทางข้อมูลขององค์กร AWS Lake Formation รวมศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการบริการต่างๆ ทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการผสานรวมข้อมูลทั่วทั้งบริษัท โครงการข้อมูลอื่นๆ เช่น แมชชีนเลิร์นนิงเริ่มที่จะผลักดันความคุ้มค่าทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น”

Kevin Davis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี AWS Practice ของ Cloudreach

Amgen

Amgen คือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพอิสระที่ใหญ่ที่สุดของโลก

“ที่ Amgen เรามีการใช้งาน Amazon Redshift และคลัสเตอร์ Amazon EMR อย่างหนักมาเป็นระยะเวลา 3 ปี การตั้งค่าการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงสำหรับแต่ละบัญชี บริการ ผู้ใช้ และชุดข้อมูลของ AWS ในระดับลงลึกซึ่งจำเป็นต้องใช้นั้นอาจมีความยุ่งยาก AWS Lake Formation ทำให้ขั้นตอนมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมจากศูนย์กลางและในขณะเดียวกันยังช่วยให้เราจัดการกับผู้ที่ใช้ข้อมูลรวมถึงวิธีการที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม AWS Lake Formation ให้เราจัดการสิทธิ์การใช้งานกับอ็อบเจกต์ใน Amazon S3 เช่นเดียวกับที่เราจัดการสิทธิ์การใช้งานกับข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้ของเราจะสามารถค้นหา เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยเครื่องมือที่ต้องการ เวิร์กโฟลว์ใหม่นี้สามารถทำให้ทุกคนมีประสิทธิผลที่มากขึ้นเมื่อใช้งานข้อมูลของ Amgen”

Kerby Johnson เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บข้อมูลดิบขององค์กรของ Amgen

Alcon

Alcon คือผู้นำด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและผลิตภัณฑ์ถนอมดวงตา

“เช่นเดียวกับหลายบริษัท เราเริ่มต้นโครงการที่จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อหลีกหนีจากการไม่สามารถเข้าถึงไซโลข้อมูลได้ ด้วย AWS Lake Formation เราสามารถเพิ่มการเข้าถึงบัคเก็ต Amazon S3 และกำหนดสิ่งที่อยู่ภายในและวิธีการใช้งานได้ ข้อมูลจะอยู่รวมกันใน S3 แต่เราสามารถควบคุมข้อมูลไว้สำหรับการใช้งานอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่”

Srinivas Ravilisetty ผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์ทาง IT ของ Alcon

Quantiphi

Quantiphi คือบริษัทซอฟต์แวร์และบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และ Big Data ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน Quantiphi มีความเชี่ยวชาญในการสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบและโซลูชัน AI สำหรับลูกค้าเพื่อส่งมอบค่าที่สามารถบอกจำนวนได้

“AWS Lake Formation ช่วยให้เราสามารถส่งมอบที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความปลอดภัยพร้อมการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาไม่กี่วัน เรามีความสามารถในการส่งมอบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา นั่นคือการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบพร้อมการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้ของตนเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราสามารถให้ความสำคัญกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ได้อย่างชาญฉลาด โดยการใช้แหล่งข้อมูลที่ทรงพลังและมีการรวมศูนย์กลาง”

Arnav Gupta หัวหน้าฝ่ายแนวทางปฏิบัติของ AWS ของ Quantiphi

Curvo Labs

Curvo คือบริษัทซอฟต์แวร์ในฐานะบริการซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านโดเมนอย่างลึกซึ้งและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาอย่างคล่องตัว พวกเขาได้สร้างการวิเคราะห์ เวิร์กโฟลว์ และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพทำได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

“การทำให้ข้อมูลเป็นปกติคือขั้นตอนสำคัญในการให้ผลที่ดียิ่งขึ้นกับผู้ป่วยโดยการนำความโปร่งใสมาใช้กับการเทียบเคียงข้อมูลราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการรักษา ด้วยการใช้การแปลง ML ใน AWS Lake Formation เราสามารถดำเนินการกับชุดข้อมูลได้ในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง โดยลดลงจาก 1 สัปดาห์ และระดับของความแม่นยำของเราได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นเข้าใกล้ 100% ความเร็วและความแม่นยำช่วยให้ลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพของเราสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว และส่งมอบการดูแลที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นโดยไม่ลดผลที่ผู้ป่วยจะได้รับในที่สุด เราสามารถส่งมอบสิ่งที่คู่แข่งของเราใช้เวลาดำเนินการนับ 4-6 สัปดาห์ได้ในหนึ่งวัน”

Nic Sagez ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Curvo

มีอะไรใหม่

วันที่
  • วันที่
1
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ AWS Lake Formation

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ AWS Lake Formation โดยไปที่หน้าคุณสมบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Lake Formation บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้