Amazon Lex

อินเทอร์เฟซเชิงสนทนาสำหรับแอปพลิเคชันของคุณที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกแบบเดียวกันกับ Alexa

Amazon Lex คือบริการสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาลงในแอปพลิเคชันโดยใช้เสียงและข้อความ Amazon Lex มีฟังก์ชันการเรียนรู้เชิงลึกขั้นสูงของระบบการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) สำหรับการเปลี่ยนคำพูดเป็นข้อความและความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ (NLU) เพื่อตระหนักถึงเจตนาของข้อความ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ดึงดูดให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมใช้งานและโต้ตอบการสนทนาได้เสมือนจริง สำหรับ Amazon Lex เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกแบบเดียวกันที่ใช้ใน Amazon Alexa มีพร้อมให้บริการสำหรับผู้พัฒนาทุกคนซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างบอตเชิงสนทนา ภาษาธรรมชาติ และทันสมัย (“แชทบอต”) ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การรู้จำเสียงพูดและความเข้าใจในภาษาธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่มีความท้าทายมากที่สุดสำหรับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึกฝนขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึกที่ทันสมัยในส่วนข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก Amazon Lex ทำให้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเป็นที่นิยมโดยทำให้ผู้พัฒนาทั้งหมดสามารถเข้าถึง Amazon Alexa ได้ ในการควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ Amazon Lex ช่วยให้คุณสามารถกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ได้ใหม่ทั้งหมดซึ่งทำได้ผ่านอินเทอร์เฟซเชิงสนทนา

Amazon Lex เป็นบริการที่มีการจัดการอย่างครบถ้วนซึ่งจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับ Amazon Lex คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ซึ่งไม่มีข้อผูกพันล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

บทนำสู่ Lex

ประโยชน์

ใช้งานง่าย

Amazon Lex มีคอนโซลแบบใช้งานง่ายสำหรับนำทางคุณผ่านกระบวนการสร้างแชทบอตของคุณเองภายในไม่กี่นาที โดยสร้างอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาลงในแอปพลิเคชันของคุณ คุณเพียงจัดหาวลีตัวอย่างมาเล็กน้อยและ Amazon Lex จะสร้างโมเดลภาษาธรรมชาติแบบสมบูรณ์ขึ้นมา โดยผู้ใช้งานจะสามารถโต้ตอบโดยใช้เสียงหรือข้อความเพื่อถามคำถาม ขอคำตอบ และจัดการงานที่ซับซ้อนให้แล้วเสร็จได้

ปรับใช้และปรับขนาดอย่างราบรื่น

สำหรับ Amazon Lex คุณสามารถสร้าง ทดสอบ และปรับใช้แชทบอตของคุณได้โดยตรงจากคอนโซล Amazon Lex Amazon Lex ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่แชทบอตแบบข้อความหรือแบบเสียงไปยังอุปกรณ์มือถือ เว็บแอป และบริการแชท ได้อย่างง่ายดาย เช่น Facebook Messenger, Slack, Kik และ Twilio SMS เมื่อแผยแพร่แชทบอตแล้ว บอตของ Amazon Lex จะประมวลผลข้อมูลเสียงหรือข้อความในการสนทนากับผู้ใช้ปลายทาง Amazon Lex เป็นบริการที่ได้รับการจัดการอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์หรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานบอตของคุณ

ระบบบูรณาการแบบภายในตัวกับ AWS

Amazon Lex มีระบบบูรณาการแบบภายในตัวกับ AWS Lambda, AWS MobileHub และ Amazon CloudWatch และคุณสามารถบูรณาการได้อย่างง่ายดายกับบริการอื่นทั้งหลายบนแพลตฟอร์ม AWS ได้แก่ Amazon Cognito และ Amazon DynamoDB คุณสามารถใช้ความได้เปรียบจากประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม AWS ในส่วนของความปลอดภัย การตรวจสอบ การรับรองผู้ใช้ ตรรกะธุรกิจ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการพัฒนาแอปมือถือ

ประหยัดคุ้มค่า

ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับ Amazon Lex คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะคำร้องสำหรับข้อความและคำพูดที่มีการดำเนินการเท่านั้น ราคาจ่ายสดและต้นทุนต่อคำร้องที่ต่ำของ Amazon Lex ทำให้เป็นวิธีที่ประหยัดคุ้มค่าในการสร้างอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาได้ทุกหนแห่ง สำหรับ Amazon Lex แบบ Free Tier คุณสามารถลองใช้ Amazon Lex ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าใดๆ

กรณีใช้งาน

บอตศูนย์บริการ

ผู้โทรสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนรหัส การร้องขอยอดคงเหลือในบัญชี หรือกำหนดเวลานัด โดยไม่จำเป็นต้องพูดกับเจ้าหน้าที่ โดยใช้แชทบอตของ Amazon Lex ในศูนย์บริการ Amazon Connect แชทบอตเหล่านี้ใช้ระบบการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติและความเข้าใจในภาษาธรรมชาติในการตระหนักถึงเจตนาของผู้โทร แชทบอตสามารถรับรู้ถึงเสียงคำพูดของมนุษย์ได้ ณ ค่าความถี่ของเสียงสูงสุด (8 kHz) และทำความเข้าใจในเจตนาของผู้โทรได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้โทรพูดเฉพาะวลี Amazon Lex ใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda ในการสืบค้นแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณ แจ้งข้อมูลกลับไปยังผู้โทร และดำเนินการอัปเดตตามที่ร้องขอ นอกจากนั้น แชทบอตของ Amazon Lex ยังคอยรักษาบริบทและจัดการบทสนทนา ซึ่งปรับการตอบสนองแบบไดนามิกตามการสนทนา 

ใช้แชทบอตของ Amazon Lex สำหรับการสนทนาที่เป็นธรรมชาติในศูนย์บริการ Amazon Connect

product-page-diagram_Amazon-Lex_Chatbot

บอตเชิงข้อมูล

คุณสามารถใช้ Amazon Lex ในการสร้างแชทบอตสำหรับคำร้องของผู้ใช้งานในแต่ละวันได้ เช่น การเข้าถึงการอัปเดตข่าวสารล่าสุด แต้มการแข่งขันล่าสุด หรือสภาพอากาศล่าสุด หลังจากที่คุณสร้างบอต Amazon Lex แล้ว คุณสามารถปรับใช้บนอุปกรณ์มือถือ บริการแชท และอุปกรณ์ IoT ได้ โดยมีการสนับสนุนจากการจัดรูปแบบข้อความ

สร้างบอต Amazon Lex ที่ช่วยให้ผู้ป่วยจองเวลานัดได้

product-page-diagram_Amazon-Lex_InfoBot
Ohiohealth

“เราตื่นเต้นเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีระบบการรู้จำเสียงพูดและความเข้าใจในภาษาธรรมชาติที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าของเรา Amazon Lex เป็นเสมือนตัวแทนแห่งโอกาสอันดีสำหรับเราในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าให้แก่ผู้ป่วยของเรา ทุกอย่างที่เราทำที่ OhioHealth ล้วนเกี่ยวกับการมอบการดูแลรักษาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยของเราในเวลาที่เหมาะสมและถูกที่ถูกทาง เทคโนโลยีแห่งยุคสมัยใหม่ของ Amazon Lex และแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่เรากำลังทำการพัฒนาอยู่จะช่วยในการส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น นี่เป็นเพียงก้าวแรกของเราไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นได้”

– Michael Krouse รองประธานอาวุโส ฝ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศของ OhioHealth


บอตแอปพลิเคชัน

ความสามารถของระบบการรู้จำเสียงพูดและความเข้าใจในภาษาธรรมชาติคุณภาพสูงของ Amazon Lex ช่วยทำให้สามารถสร้างอินเทอร์เฟซประสิทธิภาพสูงให้กับแอปพลิเคชันมือถือได้ คุณสามารถเพิ่มอินเทอร์เฟซการสนทนาแบบเสียงหรือแบบข้อความเพื่อสร้างบอตบนอุปกรณ์มือถือที่จะช่วยเหลือลูกค้าในงานพื้นฐานทั้งหลาย เช่น การเข้าถึงบัญชีธนาคาร การจองตั๋ว การสั่งอาหาร และการเรียกแท็กซี่ Amazon Lex ผสานรวมเข้ากับ Amazon Cognito คุณจึงสามารถควบคุมการจัดการ การรับรอง และการซิงค์ผู้ใช้ได้ทั่วทุกอุปกรณ์

ขอข้อมูลการธนาคารผ่านแชทบอต Amazon Lex

product-page-diagram_Amazon-Lex_ApplicationBot
Capital_One

“สำหรับ Capital One “ในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานตัวยงของ AWS การบูรณาการอย่างราบลื่นของ Amazon Lex เข้ากับบริการอื่นๆ ของ AWS เช่น AWS Lambda และ Amazon DynamoDB เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆ นอกจากนั้น โซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่าง Amazon Lex ยังมีศักยภาพในการเร่งเวลาในการทำการตลาดสำหรับการตอบโต้ด้วยเสียงและข้อความแบบใหม่ เช่น ทักษะใหม่ของ Capital One อย่าง Alexa”

- Firoze Lafeer, CTO, Capital One Labs, Capital One


บอตผลิตภาพสำหรับองค์กร

คุณสามารถใช้งาน Amazon Lex ในการสร้างแชทบอตสำหรับองค์กรมราช่วยปรับปรุงการดำเนินงานทั่วไปและพัฒนาประสิทธิภาพทางองค์กร ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายได้จาก Salesforce, ประสิทธิภาพการตลาดจาก HubSpot และสถานะบริการลูกค้าจาก Zendesk ซึ่งล้วนทำได้โดยตรงผ่านแชทบอตภายในเวลาไม่กี่วินาที สำหรับ Amazon Lex คุณสามารถสร้างบอตของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือผลิตภาพสำหรับองค์กรต่างๆ ได้ผ่านฟังก์ชัน AWS Lambda

สร้างบอต Amazon Lex ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรเพื่อรับข้อมูลการตลาด

product-page-diagram_Amazon-Lex_Enterprise
Hubspot

“GrowthBot ของ HubSpot คือแชทบอตแบบครบวงจรซึ่งช่วยให้นักการตลาดและพนักงานขายทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมอบสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องโดยใช้อินเทอร์เฟซเชิงสนทนา ด้วย GrowthBot นักการตลาดสามารถขอความช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง และตรวจสอบการวิเคราะห์ของตนเองได้ ด้วย Amazon Lex เรากำลังเพิ่มความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนที่ช่วยให้ GrowthBot มี UI ที่ใช้งานง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ของเรา Amazon Lex ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ขั้นสูงและ Machine Learning ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดอัลกอริธึมเอง”

- Dharmesh Shah, CTO และผู้ก่อตั้ง HubSpot


อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)

ด้วย Amazon Lex คุณสามารถสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานเชิงสนทนาและเชิงโต้ตอบขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ซึ่งช่วยสร้างโอกาสสำหรับหมวดหมู่ใหม่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เชิงสนทนาในตลาดต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์และอุปกรณ์ ไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใช้บอตของ Amazon Lex เป็นดั่งพาหนะในการสอนและการสำรวจ

product-page-diagram_Amazon-Lex_IoT
200x100_NASA_Logo

ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสำรวจรุ่นต่อไป ทาง NASA ได้เข้าถึงโรงเรียน องค์กรชุมชน และงานสาธารณะต่างๆ ตัวแทนหุ่นยนต์ดวงดาวคือ “Rov-E” ซึ่งเป็นแบบจำลองของนักท่องอวกาศดาวอังคารแห่ง NASA ด้วย Amazon Lex เจ้าหน้าที่ของ NASA จึงสามารถสั่ง Rov-E ได้อย่างง่ายดายผ่านคำสั่งเสียง ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาประสิทธิภาพสูงเมื่อต้องพูดกับกลุ่มใหญ่ ความสามารถในการจัดการโต้ตอบแบบหลายครั้งช่วยให้ Rov-E “สามารถพูดได้” ซึ่งจะคอยตอบคำถามบรรดานักเรียนที่ถามเกี่ยวกับดาวอังคารในแบบที่นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย การบูรณาการเข้ากับบริการของ AWS ช่วยให้ Rov-E สามารถเชื่อมต่อและปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลแบบต่างๆ ได้เพื่อเรียกข้อมูลการสำรวจดาวอังคารของ NASA 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon Lex

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา