เอกสารประกอบ

คู่มือนักพัฒนาของ Amazon Managed Cassandra Service >>
แสดงภาพรวมแนวคิดของ Amazon Managed Cassandra Service และขั้นตอนการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ทั้ง AWS Management Console และ AWS CLI

ข้อมูลอ้างอิง CQL >>
อธิบายรายละเอียด Cassandra Query Language (CQL) สำหรับ Amazon Managed Cassandra Service มีไวยากรณ์พื้นฐาน ตัวเลือก และตัวอย่างการใช้งานที่คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อสร้างแอปพลิเคชัน

อ่านเอกสารประกอบ
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Managed Apache Cassandra Service โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Managed Apache Cassandra Service ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้