ข้อมูลเชิงลึกด้านน้ำมันและก๊าซ

เครื่องมือการจัดเก็บและวิเคราะห์แบบดั้งเดิมขาดความสามารถในการดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกซะไบต์ที่มีและไม่มีโครงสร้าง การย้ายไปยัง AWS จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเช่นข้อมูลเมตาของพื้นผิวและใต้ผิวดินให้เข้าถึงได้ มีความหมาย และสามารถค้นหาได้ คุณสามารถปฏิรูปการวางแผนภาคสนาม เพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะและผลิต ปรับปรุงการใช้ทรัพย์สิน และลดต้นทุนได้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์และเร่งการตัดสินใจในห่วงโซ่แห่งคุณค่าได้ตั้งแต่การสำรวจไปจนถึงการซื้อขายด้วยเครื่องมือเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้น และเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

AWS Sydney Summit: นวัตกรรม IoT และการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของสำหรับน้ำมันและก๊าซ | ชวน เกรกอรี่ SVP และ CTO

ปฏิรูปการสำรวจและการผลิตโดยใช้ Machine Learning ของ AWS

Machine Learning กับ AWS ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซมีความสามารถในการลดความไร้ประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็เร่งการสำรวจและลดค่าใช้จ่าย ผลักดันการประเมินโครงการและการคัดเลือกให้เร็วขึ้นและเพิ่มผลกำไร

กรณีใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บและคลังข้อมูลความหนาแน่นของการสั่นไหว
 • Data Lake ของน้ำมันและก๊าซ
 • การใช้ Machine Learning ในการสำรวจ
 • พื้นที่จัดเก็บและคลังข้อมูลความหนาแน่นของการสั่นไหว
 • พื้นที่จัดเก็บและคลังข้อมูลความหนาแน่นของการสั่นไหว

  เพิ่มความน่าเชื่อถือ การเข้าถึง และความปลอดภัยของข้อมูลความหนาแน่นของการสั่นไหวด้วยบริการ AWS Storage AWS ช่วยให้คุณยกระดับข้อมูลทางธรณีวิทยาด้วยข้อมูลเมตาเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ และทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_seismic-data-storage-archive
  30x30_Amazon-S3_Product-Icon

  Amazon S3

  30x30_Amazon-Glacier_Product-Icon

  Amazon Glacier

  30x30_AWS-Lambda_product-icon

  AWS Lambda

  30x30_AWS Step-Functions_Product-Icon

  AWS Step Functions

 • Data Lake ของน้ำมันและก๊าซ
 • Data Lake ของน้ำมันและก๊าซ

  AWS ช่วยให้คุณรับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายจากชุดข้อมูลที่ทั้งมีและไม่มีโครงสร้างตั้งแต่การสำรวจสู่การค้าปลีก การใช้งาน Data Lake แทบจะไม่มีขีดจำกัด เมื่อใช้ร่วมกับความสามารถในการแชร์ข้อมูลระหว่างทีม Data Lake จะสามารถพัฒนาทั้งคุณภาพและความเร็วในการตัดสินใจ ลดต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มผลกำไรได้

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_oil-gas-data-lakes-in-downstream
  30x30_Amazon-S3_Product-Icon

  Amazon S3

  30x30_AWS-Lambda_product-icon

  AWS Lambda

  30X30_Amazon-Quicksight_Product-Icon

  Amazon QuickSight

  30-brain-gear

  Amazon Sagemaker

 • การใช้ Machine Learning ในการสำรวจ
 • การใช้ Machine Learning ในการสำรวจ

  AWS ช่วยให้นักสำรวจไม่ต้องทำการแปรผันแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิม และงานวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยาอื่นๆ ที่หนักและใช้เวลานาน อีกทั้งยังช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีความละเอียดสูงขึ้นผ่านขั้นตอนการทำงานที่ดีขึ้น การใช้ AWS ML จะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบการเจาะ การขุดเจาะแบบไฮดรอลิก และการประเมินการก่อตัว ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของการสำรวจ การขุดเจาะ และการผลิต

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_machine-learning-applications
  30x30_Amazon-S3_Product-Icon

  Amazon S3

  30-brain-gear

  Amazon Sagemaker

กรณีศึกษาและแหล่งที่มา

กรณีศึกษา Woodside

Woodside ใช้ Amazon เพื่อนำการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์มาใช้ เพียงแค่กดปุ่มเดียวพวกเขาก็สามารถวัดเซ็นเซอร์ 200K ชิ้นได้ และสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมโดยใช้การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วด้วย AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Datalakes eBook น้ำมันและก๊าซ

ค้นหาว่า AWS สามารถช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซเปลี่ยนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่ลื่นไหลไปในทุกส่วนของธุรกิจได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม »

สรุปโซลูชัน AI/ML

Machine Learning กับ AWS ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซมีความสามารถในการลดความไร้ประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็เร่งการสำรวจและลดค่าใช้จ่าย ผลักดันการประเมินโครงการและการคัดเลือกให้เร็วขึ้นและเพิ่มผลกำไร

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เรื่องเด่นในแวดวงเทคโนโลยีโดย IDC: บทบาทของระบบคลาวด์ในการเปลี่ยนแปลงของบริษัทน้ำมันและก๊าซขั้นต้น

เรียนรู้ว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแผนงานการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างไร 

เรียนรู้เพิ่มเติม »


พร้อมที่จะเริ่มสัมผัสประสบการณ์ AWS ของคุณหรือยัง

บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและก๊าซต่างก็ใช้ AWS ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและเริ่มต้นเส้นทาง AWS Cloud ของเราวันนี้