เอกสารรายงาน สรุปโซลูชัน และเครื่องมือ

ตัวอย่าง

การคาดการณ์ความหนาแน่นของการสั่นไหวในด้านน้ำมันและแก๊ซด้วย Amazon Sagemaker
การคาดการณ์ความหนาแน่นเชิงวิทยาหินในด้านน้ำมันและแก๊ซด้วย Amazon Sagemaker
การคาดการณ์ความพรุนด้วย XGBoost Algoirithm ของ Amazon Sagemaker
Rock Flow Dynamics: การจำลองการไหลในแหล่งกักเก็บแบบ HPC บน AWS ด้วย NICE

กรณีศึกษา


เริ่มต้นใช้งาน

บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและแก๊ซนำ AWS มาใช้งานแล้ว ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและเริ่มต้นเส้นทาง AWS Cloud ของเราวันนี้