สำหรับ AWS OpsWorks for Puppet Enterprise คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนโหนด (เซิร์ฟเวอร์ที่รันเอเจนต์ Puppet) ที่เชื่อมต่อกับ Puppet หลักของคุณและเวลาที่โหนดเหล่านั้นทำงาน และคุณยังต้องชำระค่าบริการ Amazon EC2 instance พื้นฐานที่รัน Puppet หลักของคุณเช่นกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ราคาชั่วโมงทำงานของโหนด

คุณจะต้องชำระอัตรารายชั่วโมงสำหรับ EC2 instance ที่ทำงานแต่ละรายการ หรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรที่ลงทะเบียนเป็นโหนดกับ Puppet หลักของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Puppet หลักเพื่อจัดการ 10 EC2 instance เป็นเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 240 ชั่วโมงทำงานของโหนด ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าบริการ AWS OpsWorks for Puppet Enterprise หลังจากที่ EC2 instance หรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรที่ลงทะเบียนเป็นโหนดของ Puppet ถอนการลงทะเบียน ปิดการทำงาน หรือสิ้นสุดการทำงาน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน AWS OpsWorks for Puppet Enterprise ได้ฟรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier หากคุณอยู่ในช่วง 12 เดือนแรกของการสมัคร คุณจะได้รับ 7,500 ชั่วโมงทำงานของโหนดฟรีต่อเดือน ซึ่งเพียงพอที่จะให้โหนดเชื่อมต่อฟรี 10 โหนดต่อเดือน

ราคาของทรัพยากร Puppet หลัก

คุณจะต้องชำระค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 instance ที่ใช้ในการเรียกใช้ Puppet หลักที่มีการจัดการของคุณ คุณจะชำระเฉพาะรายการที่คุณใช้ตามที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า AWS OpsWorks for Puppet Enterprise รองรับอินสแตนซ์สามประเภท (c4.large, c4.xlarge, c4.2xlarge) และอัตราต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก ดูราคาของ Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หาก Puppet หลักที่มีการจัดการของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเสียค่าบริการจาก Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon S3 สำหรับข้อมูลสำรองของ Puppet หลัก, และ Amazon CloudWatch สำหรับสตรีมบันทึก

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

สำรวจทรัพยากรของ AWS OpsWorks for Puppet Enterprise เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา