โปรแกรมความสามารถของ AWS

เน้นความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความชำนาญเฉพาะด้านของ AWS เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

โปรแกรมความสามารถของ AWS คืออะไร

โปรแกรมความสามารถของ AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุ ตรวจสอบ และส่งเสริมเครือข่ายคู่ค้าของ AWS (APN) ขั้นสูงและคู่ค้าระดับชั้นพรีเมียร์ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ AWS ที่เห็นได้จริงและความสำเร็จของลูกค้าที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ความสามารถของ AWS จะช่วยให้คุณทำการตลาดและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณกับลูกค้า AWS ได้ โดยการแสดงทักษะในขอบเขตที่คุณมีความชำนาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมต่างๆ กรณีการใช้งาน และปริมาณงาน คู่ค้า AWS ได้รับการตรวจสอบ การรับรอง และการยืนยันในระดับสูงเพื่อให้บรรลุการกำหนดความสามารถของ AWS

ดูประโยชน์ของโปรแกรม ขั้นตอนการสมัคร ความสามารถที่พร้อมใช้งาน และ เรื่องราวความสำเร็จจากคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS ด้านล่าง  

ความสามารถของ AWS จะช่วยสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ของคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS

เพิ่มการรับรู้กับลูกค้าและ AWS

เพิ่มการรับรู้กับลูกค้าและทีมภาคสนามของ AWS โดยการแสดงในหน้าเว็บของ AWS รวมถึงตัวค้นหาโซลูชันคู่ค้าของ AWS

นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการสร้างกรณีศึกษาแบบแบรนด์ร่วมกับ AWS และจะนำไปแสดงในบล็อกและโซเชียลมีเดียของ APN

รับการสนับสนุนในการเจาะตลาด

รับสิทธิ์เข้าร่วมในการตลาดแบบแบรนด์ร่วมและแคมเปญแบบดิจิทัล เช่น The Next Smart

ส่งเสริมข้อเสนอของคุณให้กับลูกค้า AWS ผ่าน AWS Solutions Library และรับสิทธิ์ในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นผ่านโปรแกรมการมีส่วนร่วมของลูกค้าของ APN (ACE)

เข้าถึงทุนและส่วนลดเพิ่มเติม

รับทุนการพัฒนาตลาด (MDF) เพิ่มเติมในฐานะคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมผ่านโปรแกรมผู้ให้บริการโซลูชันของ AWS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขายต่อข้อเสนอให้กับลูกค้า AWS ได้

สนับสนุนธุรกิจของคุณในงานต่างๆ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ AWS เป็นเจ้าภาพและในงานอุตสาหกรรมของบุคคลที่สามผ่านโปรแกรมสนับสนุนของ AWS

รับป้ายคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS ที่สามารถนำไปใช้ในการตลาดร่วมเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญด้าน AWS ของคุณ

เส้นทางคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS

ในฐานะคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาหรือด้านเทคโนโลยีของ AWS คุณสามารถสมัครความสามารถของ AWS อย่างน้อยหนึ่งรายการโดยการแสดงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัทคุณและความสำเร็จของลูกค้า ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งานเส้นทางคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS

 • ขั้นตอนที่ 1: ตรงตามข้อกำหนดของ APN Tier
 • ขั้นตอนที่ 2: ระบุความสามารถของ AWS
 • ขั้นตอน 3: สมัครความสามารถของ AWS
 • ขั้นตอนที่ 4: สนับสนุนธุรกิจของคุณ
 • ขั้นตอนที่ 1: ตรงตามข้อกำหนดของ APN Tier
 • คู่ค้าของ AWS ต้องตรงตามข้อกำหนด Tier ขั้นสูงหรือพรีเมียร์ก่อนทำการสมัครความสามารถของ AWS คุณสามารถตรวจสอบ APN Tier ได้ในการ์ดคะแนนคู่ค้าบน APN Partner Central

  • สำรวจข้อกำหนดคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาขั้นสูงหรือพรีเมียร์ของ AWS
  • สำรวจข้อกำหนดคู่ค้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของ AWS
  • คู่ค้าของ AWS สามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างควบคู่ไปกับการบรรลุการปฏิบัติตาม Tier ขั้นสูงหรือพรีเมียร์ของ AWS
 • ขั้นตอนที่ 2: ระบุความสามารถของ AWS
 • คู่ค้า Tier ขั้นสูงและพรีเมียร์ของ AWS ควรเลือกความสามารถของ AWS ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณมากที่สุด

  • เลือกความสามารถของ AWS สำหรับอุตสาหกรรม กรณีการใช้งาน หรือปริมาณงาน
  • ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับความสามารถของ AWS ที่คุณเลือก
  • เริ่มต้นด้วยแนวทาง APN Navigate Specialization ที่พร้อมใช้งานสำหรับเลือกความสามารถของ AWS เพื่อช่วยให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความสามารถของ AWS เฉพาะด้าน
 • ขั้นตอน 3: สมัครความสามารถของ AWS
 • เมื่อบริษัทของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความสามารถของ AWS ที่ระบุไว้ในรายการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณจะสามารถสมัครความสามารถที่เลือกไว้ได้

  • ดำเนินการประเมินตนเองของคุณให้เสร็จสิ้น แล้วส่งผ่านบัญชี APN Partner Central
  • AWS จะตรวจสอบการสมัครของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโปรแกรม และจะติดต่อคุณโดยตรงตามความจำเป็น
  • ผู้ตรวจสอบทางเทคนิคจะทำงานร่วมกับคุณในการจัดเตรียม กำหนดเวลา และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคของแนวทางปฏิบัติ/โซลูชันของคุณผ่านทางโทรศัพท์
  • เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคของคุณเสร็จสิ้นและรายการดำเนินการแบบเปิดได้รับการแก้ไขแล้ว AWS จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการสมัครโปรแกรมและคู่ค้าของคุณในขั้นตอนถัดไป
 • ขั้นตอนที่ 4: สนับสนุนธุรกิจของคุณ
 • เมื่อบรรลุการกำหนดความสามารถของ AWS คุณจะได้รับชุดเครื่องมือต้อนรับซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับป้ายคู่ค้าของ AWS และเทมเพลต PR แบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการเจาะตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะคู่ค้าด้านความสามารถของ AWS

ความสามารถของ AWS

ระบุความสามารถของ AWS ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณมากที่สุด เริ่มเส้นทางความสามารถของ AWS ของคุณด้วยการฝึกอบรม APN Navigate ที่พร้อมใช้งานสำหรับเลือกความสามารถของ AWS 

 • อุตสาหกรรม
 • กรณีการใช้งาน
 • ปริมาณงาน

เรื่องราวความสำเร็จเกี่ยวกับความสามารถของ AWS

คู่ค้าด้านความสามารถของ AWS ที่ช่วยเหลือลูกค้า AWS ด้วยความต้องการด้านไอทีคือ The Next Smart
 
 
 
 
TNS_darkpattern

ติดตาม