หลักสูตรที่มีใบรับรอง

หลักสูตรเหล่านี้สอนพื้นฐานที่เน้นธุรกิจและเทคนิคของ AWS หลักสูตรที่ประสบความสําเร็จและทำการประเมินจนเสร็จจะทําให้คุณได้รับใบรับรองเพื่อช่วยให้คุณเติบโตอย่างมืออาชีพและทำให้คุณได้บรรลุข้อกำหนด AWS Partner Tier Knowledge ขององค์กรพาร์ทเนอร์

ความพร้อมให้บริการของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา โปรดกลับมาดูอีกครั้งภายหลังหากไม่มีชั้นเรียนของลักสูตรที่คุณต้องการ

พาร์ทเนอร์ AWS: ใบรับรองด้านการขาย (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้ให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับงานด้านการขายร่วมกับ AWS ซึ่งรวมถึงเฟรมเวิร์ก เครื่องมือ และสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนสําหรับพาร์ทเนอร์ AWS เรียนรู้ว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนการปรับใช้ระบบคลาวด์ของลูกค้าและวิธีเอาชนะการปฏิเสธของลูกค้าทั่วไป ทําความเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจของระบบคลาวด์และสิ่งที่ทําให้ AWS แตกต่าง

หลักสูตรนี้แทนที่พาร์ทเนอร์ AWS: การรับรอง (ธุรกิจ)

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 2.25 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การรับรอง (ทางเทคนิค)

การฝึกอบรมนี้จะมอบความรู้พื้นฐานทางเทคนิคของการประมวลผลบนคลาวด์ของ AWS โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก บริการ โซลูชันทั่วไป การย้ายระบบ การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แก่พาร์ทเนอร์ AWS เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินทั้งหมดในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับการรับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ AWS

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล
| 5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: เศรษฐศาสตร์ระบบคลาวด์

หลักสูตรนี้จะแนะนำพาร์ทเนอร์ให้ทราบถึงประโยชน์ในกา๑รย้ายลูกค้าไปยัง AWS Cloud พาร์ทเนอร์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายและเศรษฐศาสตร์ด้านศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลบนคลาวด์

ดิจิทัล | 2.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: หลักสูตรธุรกิจ

สูตัวเลือกการฝึกอบรมโซลูชันดิจิทัลและห้องเรียนเฉพาะสําหรับพาร์ทเนอร์ของเราสําหรับผู้ชมด้านธุรกิจ

ความพร้อมให้บริการของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา โปรดกลับมาดูอีกครั้งภายหลังหากไม่มีชั้นเรียนของลักสูตรที่คุณต้องการ

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS Cloud Practitioner Essentials

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AWS Cloud เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างทักษะและความมั่นใจพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มด้านระบบคลาวด์ในองค์กรของคุณ เข้าถึงการฝึกอบรมแบบดิจิทัลสําหรับการเรียนรู้แบบตามความต้องการ หรือตัวเลือกการฝึกอบรมในชั้นเรียนที่นําโดยผู้สอนผู้เชี่ยวชาญของ AWS 

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: สร้างธุรกิจของคุณด้วย AWS for Executives (ธุรกิจ)

หลักสูตรระดับผู้บริหารนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู้บริหาร APN Consulting Partner ที่ยังใหม่กับ AWS Cloud ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทําเพื่อเปลี่ยนจากรูปแบบการขายด้านไอทีแบบเดิมไปเป็นบริการที่มอบผลกําไรและมีมูลค่าเพิ่มสําหรับลูกค้า AWS พาร์ทเนอร์ของธุรกิจในภาครัฐควรลงทะเบียนในหลักสูตรนี้เวอร์ชันภาครัฐ

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ห้องเรียน (ภาครัฐ) | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS สําหรับเวิร์กโหลดของ Microsoft (ธุรกิจ)

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะด้านของการย้ายเวิร์กโหลดของ Microsoft ไปยัง AWS หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคและไม่มีการแข่งขันสําหรับพาร์ทเนอร์บนเครือข่ายพาร์ทเนอร์ของ AWS (APN) พันธมิตรมีตัวเลือกในการเรียนหลักสูตรนี้กับผู้สอนหรือทางออนไลน์ หลักสูตรห้องเรียนสดนี้จบลงด้วยการประเมินดิจิทัลที่ครอบคลุม

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: SAP บน AWS (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงข้อมูลตลาดใหม่ กรณีศึกษา และโมเดลการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อช่วยให้พาร์ทเนอร์ AWS ระบุโอกาสของเวิร์กโหลด SAP ให้กับลูกค้าของตน

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

 

พาร์ทเนอร์ AWS: Amazon Connect (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ทางธุรกิจของการติดตั้งศูนย์ติดต่อลูกค้าบนระบบคลาวด์โดยใช้ Amazon Connect คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Amazon Connect Partner Program รวมถึงวิธีแก้ปัญหาความท้าทายของลูกค้าและพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าและรูปแบบราคาของ Amazon Connect ให้กับลูกค้า

ดิจิทัล | 2.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: สถานที่ทำงานดิจิทัลบน AWS (ธุรกิจ)

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีระบุโอกาสในการสร้างและขยายแนวปฏิบัติด้านการประมวลผลผู้ใช้ปลายทาง (EUC) บน AWS หลักสูตรนี้จะแนะนําโซลูชัน AWS EUC ดูแนวโน้มของตลาด และครอบคลุมเรื่องราวความสําเร็จของลูกค้า คุณจะได้เรียนรู้วิธีวางตําแหน่งบริการ EUC ของ AWS ให้กับลูกค้า และวิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยากรของ AWS ที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณ

ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: VMware Cloud บน AWS (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นกับพาร์ทเนอร์ AWS เกี่ยวกับ VMware Cloud บน AWS พาร์ทเนอร์จะเรียนรู้ประโยชน์สำคัญและกรณีการใช้งานเพื่อระบุและรับรองคุณสมบัติโอกาสของ VMware Cloud บน AWS

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง

 

พาร์ทเนอร์ AWS: การฝึกอบรมการโยกย้ายข้อมูลและการปรับให้ทันสมัยขั้นสูงสำหรับการขาย

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนำมาใช้ในฐานะผู้ขายการโยกย้ายข้อมูลและการปรับให้ทันสมัยขั้นสูงด้วย Amazon Web Services (AWS) และคุณยังจะได้รับฟังโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ AWS และเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อพัฒนาและนำกลยุทธ์การขายต่างๆ ไปใช้ในอนาคต

ดิจิทัล| 2.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การวิเคราะห์ข้อมูลบน AWS (ธุรกิจ)

เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ AWS แนะนําสําหรับการสนทนาการค้นพบทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ วิธีปรับโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงให้สอดคล้องกับความคิดริเริ่มทางธุรกิจที่สําคัญของลูกค้า และวิธีคัดเลือกและตรวจสอบโอกาสทางธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีแผนการปฏิบัติซึ่งจะเป็นพิมพ์เขียวในการสรุปกลยุทธ์และเป้าหมาย 12 เดือนของพันธมิตร

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 3.5 ชั่วโมง

 

พาร์ทเนอร์ AWS: IoT ที่ AWS (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้ให้ภาพรวมของแนวโน้มตลาดในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์และบริการของ AWS สําหรับ IoT พาร์ทเนอร์จะเรียนรู้วิธีอธิบายข้อเสนอด้านคุณค่าของ AWS IoT, ระบุและรับรองโอกาสด้าน IoT, จัดการคำปฏิเสธของลูกค้า หารือเกี่ยวกับการพิจารณาราคา และเร่งการปรับใช้ IoT

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

 

พาร์ทเนอร์ AWS: การย้ายข้อมูลไปยัง AWS (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การนําเสนอคุณค่าของการย้ายเวิร์กโหลดด้านไอทีไปยัง AWS Cloud และสร้างแนวทางปฏิบัติในการย้ายข้อมูลด้วย AWS พาร์ทเนอร์จะได้เรียนรู้สามขั้นตอนของการโยกย้าย: ประเมิน เตรียมโอนย้าย และโอนย้ายและปรับให้ทันสมัย วิธีการสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ และตัวขับเคลื่อนธุรกิจและแนวทางการขายสําหรับการโยกย้าย

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: แมชชีนเลิร์นนิงบน AWS (ธุรกิจ)

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีระบุและรับรองโอกาสด้านแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ของลูกค้า วิธีช่วยเหลือลูกค้าในจกระบวนการสร้างโซลูชัน ML และวิธีใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติด้านโซลูชัน AWS ML

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การกํากับดูแลความปลอดภัยตามปรับขนาด (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงวิธีการระบุโอกาสของลูกค้าเกี่ยวกับการกํากับดูแลความปลอดภัยในขนาดต่างๆ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชี AWS การควบคุมต้นทุน การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกําหนดผ่านระบบอัตโนมัติ พร้อมกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการสร้างเฟรมเวิร์กอัตโนมัติ ที่เรียบง่าย และปลอดภัยสําหรับการกํากับดูแลในทุกขนาด

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การวิเคราะห์บน AWS – แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการขาย

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการระบุและพัฒนาโอกาสในบริการและโซลูชันการวิเคราะห์ของ AWS โดยจะกล่าวถึงบริการหลักของ AWS และมอบทรัพยากรที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้คุณเริ่มทํางานกับลูกค้าได้

ดิจิทัล | 30 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: Windows บน AWS – แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการขาย

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการระบุและพัฒนา Windows บน AWS หลักสูตรนี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานทั่วไปของลูกค้าและทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพื่อช่วยคุณเร่งโอกาสของลูกค้า

ดิจิทัล | 30 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: แอปพลิเคชันสมัยใหม่บน AWS – แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการขาย

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการระบุและพัฒนาโอกาสเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่บน AWS โดยกล่าวถึงกรณีศึกษาของลูกค้าสามราย วิธีการคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และวิธีใช้ทรัพยากรของพาร์ทเนอร์ AWS เพื่อให้คุณสามารถเริ่มสร้างไปป์ไลน์ของลูกค้าได้

ดิจิทัล | 30 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: กรณีการใช้งานทางธุรกิจในการย้ายข้อมูล

ในหลักสูตรขั้นสูงนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเหตุผลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้ารับทราบถึงคุณค่าของการย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ คุณจะสำรวจการวิเคราะห์สามประเภทที่รวบรวมเหตุผลทางธุรกิจต่างๆ เพื่อย้ายไปยัง AWS ได้แก่ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจ เหตุผลทางธุรกิจแบบเป็นขั้นตอน และเหตุผลทางธุรกิจโดยละเอียด

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: พื้นฐานสำคัญของ AWS GovCloud (สหรัฐฯ) (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้ให้ความเข้าใจพื้นฐานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ AWS GovCloud (สหรัฐฯ) และเหตุที่ทำให้ลูกค้าหลายประเภทได้รับประโยชน์จากบริการนี้ เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการลูกค้าหรือฝ่ายขายที่พาร์ทเนอร์ AWS สนใจทําความเข้าใจในด้านที่ไม่ใช่เทคนิคเกี่ยวกับ AWS GovCloud

ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: แมชชีนเลิร์นนิง (การขาย)

หลักสูตรระดับกลางนี้ใช้กรณีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ AWS ใช้ในการฝึกอบรมทีมขายภายใน เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับลูกค้าหรือฝ่ายขายที่ต้องการสนทนาระดับธุรกิจกับผู้ซื้อและระบุตัวลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับกรณีการใช้งาน AI/ML ที่สําคัญ

ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: ราคาและการให้สิทธิ์การใช้งาน

หลักสูตรพื้นฐานนี้ครอบคลุมวิธีอธิบายพื้นฐานของการกําหนดราคาและการให้สิทธิ์การใช้งานของ AWS ให้กับลูกค้า รวมถึงปรัชญาการกําหนดราคาพื้นฐานของ AWS ส่วนประกอบการกําหนดราคา และโมเดลราคาสของบริการหลักของ AWS เราขอแนะนําหลักสูตรนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับลูกค้าหรือฝ่ายขายขององค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากด้านเทคนิคเกี่ยวกับ AWS กรณีการใช้งาน และโซลูชันทั่วไป

ดิจิทัล | 30 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนด

หลักสูตรพื้นฐานนี้ครอบคลุมพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ AWS Cloud รวมถึงวิธีจัดการความปลอดภัยด้วย AWS วิธีตอบสนองต่อข้อกังวลของลูกค้าหรือข้อคัดค้านเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการนําระบบคลาวด์ไปใช้ และวิธีระบุทรัพยากรสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนําหลักสูตรนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับลูกค้าหรือฝ่ายขายขององค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากด้านเทคนิคเกี่ยวกับ AWS กรณีการใช้งาน และโซลูชันทั่วไป

ดิจิทัล | 30 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS สำหรับข้อมูล (การขาย)

หลักสูตรระดับกลางนี้ครอบคลุมมูลค่าทางธุรกิจของโซลูชันข้อมูล จุดเข้าใช้งานในบัญชีลูกค้า การจําลองการโทรด้วยบุคลิกของผู้ซื้อรายสำคัญ และโปรแกรม AWS เพื่อพัฒนาโอกาส ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแบบเดียวกับที่ AWS ใช้ในการฝึกอบรมทีมขายภายใน เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับลูกค้าหรือฝ่ายขายขององค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการสนทนาระดับธุรกิจกับผู้ซื้อและระบุตัวลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับกรณีการใช้งาน AI/ML ที่สําคัญ

ดิจิทัล | 70 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: พื้นฐานสำคัญของ AI ช่วยสร้างบน AWS (ธุรกิจ)

หลักสูตรพื้นฐานนี้ใช้กรณีการใช้งานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เราใช้ฝึกอบรมทีมขายของ AWS ภายใน คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ AI ช่วยสร้าง ตรวจสอบกรณีการใช้งานและบุคลิกของลูกค้าที่สําคัญ และเรียนรู้ว่า AI ช่วยสร้างบน AWS ช่วยให้ลูกค้าพลิกโฉมธุรกิจของตนได้อย่างไร เมื่อผ่านการประเมิน คุณจะได้รับป้ายดิจิทัล “พื้นฐานสำคัญของ AI ช่วยสร้าง” เราขอแนะนําหลักสูตรนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับลูกค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายขององค์กรพาร์ทเนอร์ AWS และผู้เรียนพาร์ทเนอร์คนอื่นๆ ที่สนใจได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากด้านเทคนิคเกี่ยวกับพื้นฐานของ AI ช่วยสร้างบน AWS

ดิจิทัล | 65 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการขายบริการย้ายข้อมูล

เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการเตรียมพร้อมพนักงานขายและพนักงานคนอื่น ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสนทนากับพวกเขาเกี่ยวกับการย้าย เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร นักเรียนจะสามารถอธิบายประโยชน์ของการย้ายระบบคลาวด์ และรู้วิธีใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมเร่งการย้ายไปยังระบบคลาวด์ (MAP)

ดิจิทัล | 80 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: การขายสู่ภาครัฐ

หลักสูตรพื้นฐานนี้ครอบคลุมถึงวิธีมีส่วนร่วมและขายบริการของ AWS ให้กับลูกค้าภาครัฐ เราขอแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับลูกค้า, Alliance Lead หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายในองค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาครัฐ

ดิจิทัล | 40 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: พื้นฐานสำคัญในงานขาย

หลักสูตรพื้นฐานนี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานของบริการระบบคลาวด์ วิธีแสดงมูลค่าทางธุรกิจ จัดการกับคำปฏิเสธของลูกค้าทั่วไป การขายร่วมกับ AWS การกําหนดราคาและการให้สิทธิ์การใช้งาน ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนด และการย้ายข้อมูล มีสองโมดูลเพิ่มเติมในการขายสู่สาธารณะและการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการขาย เราขอแนะนําหลักสูตรนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับลูกค้าหรือฝ่ายขายในองค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการทําความเข้าใจคุณค่าของ AWS และมีการสนทนาด้านการขายกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

พาร์ทเนอร์ AWS: แอปพลิเคชันสมัยใหม่ (ฝ่ายขาย)

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้รับความรู้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ AWS กรณีการใช้งานแอปพลิเคชันสมัยใหม่ และโซลูชันทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาระดับธุรกิจกับผู้ซื้อรายสำคัญ ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้กรณีการใช้งาน การนำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึง แหล่งข้อมูลออนไลน์ การจำลองการโทร และการตรวจสอบความรู้ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเดียวกับที่ AWS ใช้ในการฝึกอบรมทีมขายภายในของตนเอง 

ดิจิทัล | 30 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: การขาย AI ช่วยสร้าง

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสนับสนุนลูกค้าผ่านขั้นการเดินทางที่สำคัญของพวกเขา ตรวจสอบกรณีการใช้งาน และเรียนรู้ว่า AI ช่วยสร้างบน Amazon Web Services (AWS) ช่วยให้ลูกค้าสร้างธุรกิจของตนขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร พาร์ทเนอร์ AWS มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ช่วยสร้าง โดยย้ายจากศิลปะที่เป็นไปได้ไปสู่ความเป็นจริง หลักสูตรนี้ใช้กรณีการใช้งานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เราใช้ฝึกอบรมทีมขายของ AWS ภายใน

ดิจิทัล | 80 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: หลักสูตรทางเทคนิค

ดูตัวเลือกการฝึกอบรมโซลูชันดิจิทัลและห้องเรียนเฉพาะสําหรับพาร์ทเนอร์ของเราสําหรับผู้ชมด้านเทคนิค

ความพร้อมให้บริการของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา โปรดกลับมาดูอีกครั้งภายหลังหากไม่มีชั้นเรียนของลักสูตรที่คุณต้องการ

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS Cloud Practitioner Essentials

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AWS Cloud เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างทักษะและความมั่นใจพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มด้านระบบคลาวด์ในองค์กรของคุณ เข้าถึงการฝึกอบรมแบบดิจิทัลสําหรับการเรียนรู้แบบตามความต้องการ หรือตัวเลือกการฝึกอบรมในชั้นเรียนที่นําโดยผู้สอนผู้เชี่ยวชาญของ AWS 

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: พื้นฐานสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิดด้านความปลอดภัยพื้นฐานของ Amazon Web Services (AWS) รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงของ AWS วิธีการเข้ารหัสข้อมูล และวิธีรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือข่ายให้กับโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณ เราขอแนะนําหลักสูตรนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความรู้ด้านการทํางานของ AWS น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS สำหรับเวิร์กโหลดของ Microsoft (ทางเทคนิค)

หลักสูตรทางเทคนิคนี้ออกแบบมาเพื่อฝึกสอนพาร์ทเนอร์ APN ถึงวิธีอภิปรายข้อได้เปรียบทางเทคนิคของ AWS สำหรับเวิร์กโหลด Microsoft

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: SAP บน AWS (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเทคนิคของการเรียกใช้ SAP บน AWS ออกแบบมาเพื่อสอนวิศวกรก่อนการขายในองค์กรของพาร์ทเนอร์ด้านการให้คำปรึกษาของ APN เกี่ยวกับวิธีสอบถามรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญสำหรับการเรียกใช้ SAP บน AWS

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 3.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: Amazon Connect (ทางเทคนิค)

พาร์ทเนอร์จะได้เรียนรู้รายละเอียดทางเทคนิคของการจัดเตรียม การกำหนดค่า และการจัดการ Amazon Connect สำหรับศูนย์การติดต่อ

ดิจิทัล | 1.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: สถานที่ทำงานดิจิทัลบน AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้จะให้คําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการประมวลผลผู้ใช้ปลายทาง (EUC) ของ AWS Amazon WorkSpaces และ Amazon AppStream 2.0 คุณจะได้เรียนรู้วิธีตอบคําถามทางเทคนิคทั่วไปเมื่อกล่าวถึงโซลูชันเหล่านี้และวิธีการจัดเตรียมกําหนดค่าและจัดการบริการเหล่านี้

ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: แมชชีนเลิร์นนิงบน AWS (ทางเทคนิค)

เรียนรู้วิธีสร้างและปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ตามขนาดโดยใช้ Amazon SageMaker และวิธีระบุโอกาสและมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการอภิปรายเกี่ยวกับ ML

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: หลักการสำคัญของการโยกย้ายข้อมูล (ทางเทคนิค)

อดีตพาร์ทเนอร์ AWS: การย้ายข้อมูลไปยัง AWS (ทางเทคนิค) หลักสูตรทางเทคนิคนี้มอบวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับสถาปนิกโซลูชันพาร์ทเนอร์ APN สําหรับการใช้และดําเนินการประเมินความพร้อมในการโยกย้าย การวางแผนกิจกรรม และวิธีการดําเนินการโยกย้ายโดยใช้เครื่องมือและบริการการโยกย้าย

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: VMWare Cloud บน AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้จะให้การแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับ VMware Cloud บน AWS โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสถาปัตยกรรมหลักของบริการศูนย์ข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDDC) ของ VMware Cloud บน AWS ตลอดจนวิธีที่ VMware พื้นฐานทำการประมวลผล วางระบบเครือข่าย รักษาความปลอดภัย และจัดการส่วนประกอบที่โต้ตอบกับบริการของ AWS

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: คอนเทนเนอร์บน AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้จะมอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโซลูชันคอนเทนเนอร์ของ AWS ให้พาร์ทเนอร์ AWS โดยจะครอบคลุมถึงแพลตฟอร์ม ประโยชน์ และกรณีใช้งานคอนเทนเนอร์ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริการคอนเทนเนอร์ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่อยู่รวมกันของ AWS ซึ่งครอบคลุมถึงการสำรวจข้อพิจารณาในการออกแบบของ AWS และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณให้ทันสมัยบน AWS

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงวิธีปรับปรุงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณให้ทันสมัยโดยใช้สถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้และซ่อมแซมตัวเองได้บน AWS เมื่อใช้ AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) คุณจะได้เรียนรู้รูปแบบการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันโดยใช้บริการที่มีการจัดการของ AWS นอกจากนี้คุณยังจะได้ทบทวนวิธีการใช้งานไปป์ไลน์การผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ในการนำไปใช้จริง

ดิจิทัล | 2.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: IoT บน AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรทางเทคนิคนี้ให้ภาพรวมของแนวโน้มตลาดปัจจุบันและระบบนิเวศของส่วน IoT พาร์ทเนอร์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AWS IoT และบริการ AWS IoT ต่างๆ วงจรชีวิตของโซลูชัน IoT และรูปแบบการออกแบบทั่วไปสําหรับการปรับใช้บริการ AWS IoT และวิธีช่วยเร่งการปรับใช้ IoT ของลูกค้า

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การวิเคราะห์ข้อมูลบน AWS (ทางเทคนิค)

พาร์ทเนอร์จะเรียนรู้วิธีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างประสบความสําเร็จ พูดคุยเกี่ยวกับโซลูชันทางเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลห้ารายการ และตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ AWS แนะนํา หลังจากจบหลักสูตรนี้ พาร์ทเนอร์จะเข้าใจวิธีสร้างสถาปัตยกรรมที่ Data Lake ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้เทมเพลต AWS CloudFormation พร้อมไปกับทําการตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้แนวทาง Data Flywheel

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การกํากับดูแลความปลอดภัยตามขนาดต่างๆ (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยระบบคลาวด์ที่ AWS แนะนําสําหรับการสร้างการกํากับดูแลและการจัดการอย่างต่อเนื่องในวงกว้าง พาร์ทเนอร์จะสามารถช่วยให้ลูกค้าปรับขนาดได้ด้วยความคล่องตัวและนวัตกรรม พร้อมกับให้การมองเห็นการควบคุมและการกํากับดูแลเพื่อปกป้องข้อมูลและระบบที่ละเอียดอ่อน

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 4 ชั่วโมง


พาร์ทเนอร์ AWS: การย้ายแอปพลิเคชันของคุณไปยัง AWS (ทางเทคนิค)

ในหลักสูตรนี้ออกแบบมาสําหรับพาร์ทเนอร์ AWS ISV คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการย้ายแอปพลิเคชันของคุณจากการปรับใช้ในองค์กรไปยังโซลูชัน AWS Cloud ที่มีผู้เช่ารายเดียวและพร้อมใช้งานสูง

ดิจิทัล | 4.5 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: การย้ายข้อมูลขั้นสูงไปยัง AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรขั้นสูงนี้ให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการโยกย้ายเวิร์กโหลดในวงกว้าง และครอบคลุมรูปแบบการย้ายข้อมูลทั่วไปและความท้าทายของการโยกย้ายเวิร์กโหลดขนาดใหญ่ คุณจะได้เรียนรู้วิธีระบุกรณีการใช้งานสําหรับการโฮสต์ใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ และการแยกตัวประกอบแอปพลิเคชันเดิมใหม่ไปยัง AWS Cloud และวิธีพิจารณาว่าแอปพลิเคชันใดเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติ

พาร์ทเนอร์ AWS: การสร้าง Data Lake บน AWS (ทางเทคนิค)

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบเชิงปฏิบัติการที่รองรับการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลแบบที่มีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง และคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงานของบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบ คุณจะได้ใช้ AWS Lake Formation เพื่อสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบ, AWS Glue เพื่อสร้างแค็ตตาล็อกข้อมูล และ Amazon Athena เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

คู่ค้า AWS: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Well-Architected (เทคนิค)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ AWS Well-Architected Framework และเสาหลักทั้ง 5 ประการ Well-Architected Framework ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของลูกค้าของคุณตามแนวทางแบบ Cloud-Native และทำความเข้าใจผลกระทบจากการตัดสินใจด้านการออกแบบที่ดำเนินการไปแล้ว

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 2 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ AWS Advanced Well-Architected (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้มอบการจำลองการตรวจสอบของเฟรมเวิร์ก AWS Well-Architected รวมถึงแบบฝึกหัดและการสนทนากลุ่มที่นำโดยผู้สอนเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญและการสร้างโซลูชันด้านความเสี่ยง เนื้อหาจะมุ่งเน้นการสอนวิธีเตรียมข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาด้านความเสี่ยงระดับสูงและระดับกลางโดยใช้เครื่องมือ AWS Well-Architected

พาร์ทเนอร์ AWS: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัย (ทางเทคนิค)

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้ารักษาความปลอดภัยทรัพยากรในการประมวลผล พื้นที่เก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายบน AWS Cloud ในหลักสูตรแบบหนึ่งวันที่มีผู้สอน นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการแจ้งเตือน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ในระดับสูงสุด

พาร์ทเนอร์ AWS: การสร้างโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Amazon Redshift (ทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบต่างๆ ในการรวบรวม การนำเข้า การทำรายการ การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลของไปป์ไลน์การวิเคราะห์โดยใช้ Amazon Redshift ซึ่งเป็นบริการคลังข้อมูลบนระบบคลาวด์ คุณจะได้เรียนรู้การผสานการทำงาน Amazon Redshift กับ Data Lake เพื่อรองรับเวิร์กโหลดด้านการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิง และวิธีการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการจัดการต้นทุน

พาร์ทเนอร์ AWS: การสร้างโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแบตช์ (ทางเทคนิค)

เรียนรู้วิธีสร้างโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแบตช์โดยใช้ Amazon EMR ซึ่งเป็นโซลูชัน Big Data บนระบบคลาวด์ชั้นนําของอุตสาหกรรมสําหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดเพตะไบต์เพื่อปรับต้นทุนและประสิทธิภาพให้เหมาะสม

พาร์ทเนอร์ AWS: การสร้างโซลูชันการวิเคราะห์การสตรีมข้อมูล (ทางเทคนิค)

เรียนรู้วิธีออกแบบและใช้โซลูชันการวิเคราะห์การสตรีมข้อมูลโดยใช้ Amazon Kinesis และ Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) กับผู้สอนที่เชี่ยวชาญของ AWS

พาร์ทเนอร์ AWS: แนวทางและคําถามเกี่ยวกับการค้นพบเมนเฟรม (ทางเทคนิค)

หลักสูตรระดับพื้นฐานนี้ครอบคลุมวิธีการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่จําเป็นต่อการปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ละครั้ง เราขอแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับผู้เรียนด้านเทคนิคที่ต้องการเข้าใจวิธีใช้แนวทางการค้นหาที่กำหนดของการประเมินคำถามเมนเฟรมใน AWS Assessment Tool

ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: กระบวนการ Refactor Blu Age แบบต้นทางถึงปลายทาง (ทางเทคนิค)

หลักสูตรระดับกลางนี้ครอบคลุมกระบวนการ Refactor ของแอปพลิเคชันเมนเฟรมแบบเก่า คุณจะได้เรียนรู้ว่า AWS Blu Age ขับเคลื่อนรูปแบบการ Refactor อัตโนมัติภายในบริการ AWS Mainframe Modernization ได้อย่างไร เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับผู้เรียนด้านเทคนิคที่ต้องการเร่งความทันสมัยของแอปพลิเคชันเมนเฟรม

ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: พื้นฐานสำคัญของ IBM z/OS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรระดับพื้นฐานนี้ให้ภาพรวมของเมนเฟรม IBM และ z/OS เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับผู้เรียนด้านเทคนิคและธุรกิจที่ต้องการทําความเข้าใจอีโค่ซิสเต็มของเมนเฟรม ส่วนประกอบแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรม รูปแบบข้อมูล ระบบไฟล์ และการผสานการทำงานกับระบบภายนอก

ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง

พาร์ทเนอร์ AWS: Mainframe Modernization Proof of Concept Scoping ด้วย AWS Blu Insights (ทางเทคนิค)

หลักสูตรระดับกลางนี้ครอบคลุมวิธีการจำกัดขอบเขตของ Proof of Concept (POC) เพื่อแปลงฐานรหัสดั้งเดิมของแอปพลิเคชันเมนเฟรมและวิธีกําหนดขอบเขต POC ด้วยเครื่องมือ Blu Insights เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับผู้เรียนด้านเทคนิคและธุรกิจที่ต้องการทําความเข้าใจวิธีวิเคราะห์แอปพลิเคชันแบบเก่าและดูความเหมาะสมของโครงการ Refactor เมนเฟรม

ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง 10 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS Mainframe Modernization Automated Refactor Transformation Center (ทางเทคนิค)

หลักสูตรระดับกลางนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลงและปรับโครงสร้างแอปพลิเคชันแบบเก่าของเมนเฟรมจาก COBOL เป็น Java ผ่าน AWS Blu Insights และวิธีใช้ AWS Mainframe Modernization Automated Refactor Transformation Center เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดและสร้างการ Refactor โค้ด เราขอแนะนําหลักสูตรนี้ให้กับผู้เรียนด้านเทคนิคที่รวบรวมข้อมูลของข้อกําหนดความทันสมัยและต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงที่กําหนดเอง

ดิจิทัล | 1 ชั่วโมง 15 นาที

พาร์ทเนอร์ AWS: วิทยาศาสตร์ข้อมูลภาคปฏิบัติด้วย Amazon SageMaker

หลักสูตรระดับกลางนี้ครอบคลุมวิธีการเตรียมข้อมูลและฝึก ประเมิน ปรับแต่ง และนำออกใช้โมเดล ML คุณจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ทักษะเชิงปฏิบัติผ่านแล็บที่เน้นการเตรียมข้อมูลด้วย SageMaker Data Wrangler การปรับแต่งโมเดลและการเพิ่มประสิทธิภาพไฮเปอร์พารามิเตอร์ด้วย Amazon SageMaker และการนำออกใช้โมเดลไปยังตําแหน่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างการคาดการณ์ เราขอแนะนําหลักสูตรให้สําหรับนักพัฒนาหรือวิศวกร DevOps ที่องค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการทําความเข้าใจวิธีทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสร้างแอปพลิเคชันที่ผสานรวมกับ ML

พาร์ทเนอร์ AWS: สิ่งจําเป็นสําหรับระบบเครือข่ายสําหรับแอปพลิเคชันระบบคลาวด์บน AWS

หลักสูตรระดับกลางนี้จะเจาะลึกถึงการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับเฟรมเวิร์ก AWS Well-Architected คุณจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ทักษะเชิงปฏิบัติผ่านแล็บที่เน้นการสร้างสถาปัตยกรรม VPC แบบหลาย Availability Zone ฝึกปฏิบัติจริงกับ Amazon CloudFront และบรรลุความทนทานต่อความเสียหายและการเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลทั้งระบบ เราขอแนะนําหลักสูตรสําหรับวิศวกรเครือข่ายในองค์กรพาร์ทเนอร์ AWS ที่ต้องการเรียกใช้ทุกเวิร์กโหลดด้วยความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพระดับสูงสุดในระบบคลาวด์

พาร์ทเนอร์ AWS: สร้างแอปพลิเคชันที่สมัยใหม่ด้วยฐานข้อมูล AWS NoSQL

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงวิธีสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของข้อมูลที่ซับซ้อนและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพในระดับมิลลิวินาทีจากฐานข้อมูลของคุณ พาร์ทเนอร์จะได้เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลที่สร้างตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการเข้าถึงที่หลากหลายของแอปพลิเคชันสมัยใหม่ทั่วไปและความต้องการในการปรับขนาดแบบเรียลไทม์

พาร์ทเนอร์ AWS: การพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างบน AWS

หลักสูตรนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับ AI ช่วยสร้าง การวางแผนโปรเจกต์ AI ช่วยสร้าง การเริ่มต้นใช้งาน Amazon Bedrock รากฐานของวิศวกรรมการโต้ตอบ และรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้าง โดยใช้ Amazon Bedrock และ LangChain

การฝึกอบรมโซลูชันสําหรับพาร์ทเนอร์: หลักสูตรบริการระดับมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีบทบาทด้านเทคนิคในการพัฒนาและขยายบริการความสามารถระดับมืออาชีพสําหรับการใช้งานของลูกค้า AWS เลือกจากการฝึกอบรมตามบริการให้คําปรึกษาหรือโซลูชัน

ความพร้อมให้บริการของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา โปรดกลับมาดูอีกครั้งภายหลังหากไม่มีชั้นเรียนของลักสูตรที่คุณต้องการ

พาร์ทเนอร์ AWS: AWS Cloud Practitioner Essentials

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AWS Cloud เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างทักษะและความมั่นใจพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มด้านระบบคลาวด์ในองค์กรของคุณ เข้าถึงการฝึกอบรมแบบดิจิทัลสําหรับการเรียนรู้แบบตามความต้องการ หรือตัวเลือกการฝึกอบรมในชั้นเรียนที่นําโดยผู้สอนผู้เชี่ยวชาญของ AWS 

ชั้นเรียน | 1 วัน
ดิจิทัล | 6 ชั่วโมง

AWS Professional Services: เฟรมเวิร์กการปรับใช้ระบบคลาวด์

หลักสูตรหนึ่งวันนี้ผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ในการทํางานเกี่ยวกับ AWS Cloud Adoption Framework (CAF) และความสามารถในการอํานวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตําแหน่ง AWS CAF

AWS Professional Services: คําแนะนําเกี่ยวกับระบบคลาวด์

หลักสูตรนี้จะสอนวิธีสร้างกรณีธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับการปรับใช้ระบบคลาวด์ และวิธีเร่งกระบวนการปรับใช้ระบบคลาวด์ของลูกค้า คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ระบบคลาวด์กับกรณีธุรกิจ นอกจากนี้ คุณจะได้ทําแบบฝึกหัดค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และค่าใช้จ่ายรวมในการโยกย้ายข้อมูล (TCM) อีกด้วย

AWS Professional Services: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการผสานการทํางาน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้แนวทางที่กําหนดในการสร้างเฟรมเวิร์ก Cloud Operating Model (COM) ที่จัดการกับบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือที่จําเป็นเพื่อรองรับเวิร์กโหลดการผลิตใน AWS Cloud

ชั้นเรียน | 1 วัน

 

AWS Professional Services: การสร้างศูนย์ติดต่อโดยใช้ AWS

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ศูนย์ติดต่อบนระบบคลาวด์โดยใช้ Amazon Connect คุณจะได้ทำแบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการเพื่อตั้งค่าศูนย์ติดต่อโดยใช้ Amazon Connect

ชั้นเรียน | 1 วัน

 

AWS Professional Services: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจและนําแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ AWS ไปใช้ หลักสูตรนี้ใช้วิธีการแบบลงมือปฏิบัติจริงตามความท้าทายเพื่อสอนและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ AWS ในการเข้ารหัส การปกป้องข้อมูล กระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย ความพร้อมใช้งานสูง การตรวจสอบ การบันทึก การแจ้งเตือน การตรวจจับเหตุการณ์ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และระบบอัตโนมัติด้านความปลอดภัย