ลูกค้าทุกรายจะได้รับ Basic Support ที่มาพร้อมกับบัญชี AWS ของคุณ แผนทั้งหมด รวมทั้ง Basic Support จะให้คุณสามารถเข้าถึงการบริการลูกค้า เอกสารประกอบเกี่ยวกับ AWS รายงาน และฟอรัมสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคและทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติม เราจึงเสนอแผนที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

  Basic Developer Business Enterprise
บริการลูกค้าและชุมชน
เข้าถึง
การบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

เข้าถึง
การบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
เข้าถึง
การบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
เข้าถึง
การบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ

เข้าถึงการตรวจสอบที่สำคัญ
7 ประการจาก Trusted Advisor
 
เข้าถึงการตรวจสอบที่สำคัญ
7 ประการจาก Trusted Advisor
เข้าถึงการตรวจสอบ
7 ประการจาก Trusted Advisor
เข้าถึงการตรวจสอบ
7 ประการจาก Trusted Advisor
การแจ้งเตือน
และสถานะคุณภาพ
เข้าถึง Personal Health Dashboard
เข้าถึง Personal Health Dashboard
เข้าถึง Personal Health Dashboard
& Health API
เข้าถึง Personal Health Dashboard
& Health API
การสนับสนุน
ทางเทคนิค
 
สิทธิ์การเข้าถึง
Cloud Support Associates ในชั่วโมงทำการ**
ผ่านอีเมล
 
สิทธิ์การเข้าถึง
Cloud Support Engineers ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
ผ่านอีเมล การสนทนาแบบออนไลน์ และโทรศัพท์
สิทธิ์การเข้าถึง
ยัง Cloud Support Engineers ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
ผ่านอีเมล การสนทนาแบบออนไลน์ และโทรศัพท์
ผู้ที่สามารถเปิด
เคสได้
 
ผู้ติดต่อหลักหนึ่งราย/
เคสไม่จำกัดจำนวน
(รองรับ IAM)
ผู้ติดต่อไม่จำกัดจำนวน/
เคสไม่จำกัดจำนวน
(รองรับ IAM)
ผู้ติดต่อไม่จำกัดจำนวน/
เคสไม่จำกัดจำนวน
(รองรับ IAM)
ความรุนแรงของเคส/
เวลาของการตอบกลับ
*
  คำแนะนำทั่วไป:
< เวลาทำการ 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง:
< เวลาทำการ 12 ชั่วโมง
คำแนะนำทั่วไป:
< 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง:
< 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง:
< 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย:
< 1 ชั่วโมง
คำแนะนำทั่วไป:
< 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง:
< 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง:
< 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย:
< 1 ชั่วโมง

ระบบวิกฤติที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเสีย:
< 15 นาที
การสนับสนุน
ทางสถาปัตยกรรม
  คำแนะนำทั่วไป
คำแนะนำตามบริบทตามกรณีการใช้งานของคุณ
การวิจารณ์เชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันที่คุณใช้
 
การสนับสนุน
การเริ่มเปิดทำงาน
    การจัดการ
เหตุการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

(มีให้ใช้บริการ
โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
การจัดการ
เหตุการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

(รวมทั้ง)
การจัดการเคสทางโปรแกรม
    API ของ AWS Support
API ของ AWS Support
ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการอื่น
การเริ่มเปิดทำงาน
   
ความสามารถในการทำงานร่วมกันและ
การแนะนำด้านการตั้งค่า
และการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกันและ
การแนะนำด้านการตั้งค่า
และการแก้ไขปัญหา
การตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม      
เข้าถึงการตรวจสอบที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีที่ให้บริการโดยสถาปนิกด้านโซลูชันของ AWS
 
การสนับสนุน
การปฏิบัติการ

     
การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และการรายงาน
 
การฝึกอบรม      
เข้าถึงแล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์
 
การช่วยเหลือ
ด้านบัญชี
     

ทีมสนับสนุนแผนกให้บริการข้อมูล
 
การแนะแนว
เชิงรุก
     
ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 
ราคา รวมทั้ง เริ่มต้นที่ 29 USD ต่อเดือน***
ดูที่รายละเอียดและตัวอย่างราคา

เริ่มต้นที่ 100 USD ต่อเดือน***
ดูที่รายละเอียดและตัวอย่างราคา
 
เริ่มที่ 15,000 USD ต่อเดือน
ดูที่รายละเอียดและตัวอย่างราคา

*เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อตอบสนองคำขอแรกของคุณภายในกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน

**โดยทั่วไปจะกำหนดเวลาทำการเป็น 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในประเทศของลูกค้าตามที่ตั้งไว้ใน My Account Console ไม่รวมวันหยุดและสุดสัปดาห์ เวลาเหล่านี้อาจผันแปรไปในประเทศที่มีเขตเวลามากกว่าหนึ่งเขต

*** แผนมีระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน หากต้องการดูข้อกำหนดของบริการ AWS Support คลิกที่นี่