Amazon Aurora คือบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทันสมัยซึ่งมีประสิทธิภาพดีและมีความพร้อมใช้งานสูงในทุกขนาด พร้อมทั้งใช้งานร่วมกับ PostgreSQL และ MySQL ได้ รวมถึงมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่หลากหลายในการสร้างแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง 

คุณสามารถเลือกอินสแตนซ์ตามความต้องการของคุณได้สำหรับ Aurora ที่ผ่านการจัดเตรียมแล้ว โดยจะชำระเงินฐานข้อมูลตามชั่วโมงที่ใช้งานโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเพื่อประหยัดได้มากขึ้น หรือ Aurora Serverless จะเริ่มทำงาน ปิดการทำงาน และปรับความจุขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติตามความต้องการของแอปพลิเคชัน และคุณต้องจ่ายเฉพาะความจุที่ใช้งานเท่านั้น 

พื้นที่จัดเก็บของ Aurora จะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่ม GB ต่อเดือนขณะที่ I/O ที่ใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่มที่ร้องขอล้านส่วน คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมทั้งพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O ไว้ล่วงหน้า เพราะทั้งสองรายการจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติและคุณต้องชำระเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บและ I/O ที่ฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณใช้งานเท่านั้น 

คุณสมบัติบางประการ เช่น Global Database (ฐานข้อมูลทั่วโลก), Backtrack (การย้อนรอย) และ Snapshot Export (การส่งออกสแนปช็อต) รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Aurora จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย ราคาด้านล่างนี้ใช้กับ Amazon Aurora รุ่นที่ใช้งานร่วมกับทั้ง PostgreSQL และ MySQL ได้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล

เลือก "Aurora รุ่นที่ใช้งานร่วมกับ MySQL ได้" หรือ "Aurora รุ่นที่ใช้งานร่วมกับ PostgreSQL ได้" เพื่อดูราคาอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล

  • ไร้เซิร์ฟเวอร์
  • Amazon Aurora Serverless คือการกำหนดค่าแบบตามความต้องการและปรับขนาดอัตโนมัติที่จะช่วยปรับความจุของฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามความต้องการของแอปพลิเคชัน เมื่อใช้ Aurora Serverless คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะความจุของฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และข้อมูลรับเข้าส่งออก (I/O) ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่ ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล Aurora Serverless จะวัดความจุของฐานข้อมูลเป็น Aurora Capacity Units (ACU) และเรียกเก็บเงินเป็นรายวินาที 1 ACU มีหน่วยความจำประมาณ 2 GiB พร้อม CPU และระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับที่ใช้ในอินสแตนซ์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าของ Aurora

   Aurora Serverless v2

   Aurora Serverless v2 สามารถปรับทรัพยากรฐานข้อมูลในทันทีเพื่อรองรับการทำธุรกรรมหลายแสนรายการต่อวินาที และรองรับคุณสมบัติทุกอย่างของ Aurora รวมถึงการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ, แบบจำลองการอ่าน, ฐานข้อมูลทั่วโลก และพร็อกซี RDS นอกเหนือจากการได้รับคุณสมบัติของ v2 แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Aurora Serverless สามารถลดต้นทุนได้โดยการเปลี่ยนไปใช้ v2 เนื่องจากความจุเริ่มต้นที่ต่ำกว่า 0.5 ACU (เทียบกับ 1 ACU ใน v1) การเพิ่มความจุทีละ 0.5 ACU (เมื่อเทียบกับ v1 ที่เป็นสองเท่า) และสามารถลดทรัพยากรในความจุได้เร็วกว่าถึง 15 เท่าเมื่อเทียบกับ Aurora Serverless v1 

   ยกตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาเวิร์กโหลดที่จำเป็นต้องมี 5 ACU และทำงานนาน 30 นาที เมื่อใช้ v1 ความจุขั้นต่ำที่ตั้งค่าได้คือ 1 ACU ปริมาณเวลาที่ v1 ใช้ในการปรับขนาดความจุจะขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลด สมมติว่า v1 สามารถเพิ่มความจุเป็นสองเท่าได้ทุกหนึ่งนาที ฐานข้อมูลจะปรับขนาดเป็น 8 ACU ภายใน 3 นาที ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลเมื่อฐานข้อมูลปรับขนาดขึ้นคือ 0.007 USD (0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 1 ACU x 1/60 ชั่วโมง + 0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 2 ACU x 1/60 ชั่วโมง + 0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 4 ACU x 1/60 ชั่วโมง) ฐานข้อมูลที่ทำงานนาน 30 นาทีที่ 8 ACU ค่าใช้จ่ายคือ 0.24 USD (0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 8 ACU x 30/60 ชั่วโมง) ท้ายที่สุดแล้ว ฐานข้อมูลจะลดทรัพยากรลงจาก 8 ACU เป็น 1 ACU โดยการแบ่งครึ่งความจุทุก 15 นาที ค่าใช้จ่ายเมื่อฐานข้อมูลลดทรัพยากรลงคือ 0.21 USD (0.06 USD/ ACU-ชั่วโมง x 8 ACU x 15/60 ชั่วโมง + 0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 4 ACU x 15/60 ชั่วโมง + 0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 2 ACU x 15/60 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทำงานเวิร์กโหลดคือ 0.46 USD (0.007 USD + 0.24 USD + 0.21 USD) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

   เมื่อใช้ v2 ความจุฐานข้อมูลขั้นต่ำที่ตั้งค่าได้คือ 0.5 ACU ปรับทรัพยากรฐานข้อมูลทันทีจาก 0.5 ACU เป็น 5 ACU ทำงานนาน 30 นาที และลดทรัพยากรลงเป็นความจุขั้นต่ำ 0.5 ACU เนื่องจาก v2 ลดทรัพยากรลงและเร็วขึ้นถึง 15 เท่า ฐานข้อมูลจะเปลี่ยนจาก 5 ACU เป็น 0.5 ACU ภายในประมาณ 3 นาที ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลสำหรับการทำงานเวิร์กโหลดคือ 0.33 USD (0.12 USD/ACU-ชั่วโมง x 5 ACU x 30/60 ชั่วโมง + 0.12 USD/ACU-ชั่วโมง x 5 ACU x 3/60) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการขยายขนาด

   อินสแตนซ์สามารถขยายขนาดไปจนถึงหนึ่งแสนการดำเนินการต่อวินาที

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการลดทรัพยากร

   เร็วขึ้นสูงสุด 15 เท่า

   ความจุเริ่มต้น

   0.5 ACU

   ความละเอียดของความจุ

   ความละเอียดสูงโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ACU

   แบบจำลองการอ่าน

   ความสามารถในการปรับขนาดการอ่านสามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็นจำนวน 15 แบบจำลองการอ่าน Aurora

   Multi-AZ และ SLA

   กระจายแบบจำลองการอ่านในแต่ละ AZ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง โปรดอ่านรายละเอียดจาก Amazon Aurora SLA

   Aurora Global Database

   การเข้าถึงข้อมูลด้วยเวลาเสี้ยววินาทีในทุกๆ รีเจี้ยน และการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติแบบข้ามรีเจี้ยน โปรดอ่านรายละเอียดจาก Aurora Global Database

   Aurora Serverless v1

   Amazon Aurora Serverless v1 เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าสำหรับปริมาณงานที่ใช้งานไม่บ่อย ไม่ต่อเนื่อง และคาดการณ์ไม่ได้

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการขยายขนาด

   5 ถึง 50 วินาที

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการลดขนาด

   สูงสุด 15 นาที

   ความจุเริ่มต้น

   1 ACU

   ความละเอียดของความจุ

   เพิ่มความจุเป็นสองเท่าเมื่อมีการเพิ่มขึ้นแต่ละครั้ง

  • On-Demand Instance ที่มีการเตรียมใช้งาน
  • On-Demand Instance ช่วยให้คุณชำระเงินสำหรับฐานข้อมูล (DB) ตามชั่วโมงได้โดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมแบบจ่ายล่วงหน้า คุณจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและวางแผนอันซับซ้อน ทั้งยังไม่ต้องซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาแบบตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถจ่ายเงินตามที่ใช้จริง และเหมาะสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และปริมาณงานอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้น

   โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาของการใช้อินสแตนซ์ DB ที่ไม่ครบชั่วโมงจะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB 

   สำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลรุ่นก่อน จะใช้อัตราราคาแบบรุ่นปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลรุ่นก่อนของ Amazon RDS

   ราคาอินสแตนซ์จะปรับใช้กับทั้งอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านเวิร์กโหลด และการจำลองแบบ Amazon Aurora ซึ่งใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล เทคโนโลยี Amazon RDS แบบ Multi-Availability Zone (AZ) ใช้สำหรับการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองรายการใดรายการหนึ่งของคุณหากเกิดข้อขัดข้องขึ้น ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ เท่ากับค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Amazon Aurora แต่ละรายการเท่านั้น เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานสูงสุด เราแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกันจากอินสแตนซ์หลัก

   T4g และ T3 CPU Credits

   อินสแตนซ์ T4g และ T3 DB ของ Amazon RDS จะทำงานในโหมดไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.09 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคา CPU Credit จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T4g และ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุกรีเจี้ยนและไม่รวมในอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

    

  • Reserved Instance ที่มีการเตรียมใช้งาน
  • Reserved Instance เหมาะสำหรับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลที่มีสถานะคงที่ และมีราคาที่ประหยัดกว่าแบบตามความต้องการเป็นอย่างมาก อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีมอบส่วนลดกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามปีมอบส่วนลดกว่า 66 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าแบบตามความต้องการ คุณมีภาระผูกพันตามช่วงระยะเวลา reserved instance และชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและได้รับส่วนลดรายชั่วโมงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามช่วงระยะเวลา โดยไม่คำนึงว่ามีการใช้งานประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง 

   คุณจำเป็นต้องซื้อ reserved instance สำหรับแต่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่คุณวางแผนจะใช้ซึ่งรวมถึงแบบจำลอง Aurora ด้วย 

   Reserved Instance มอบความยืดหยุ่นด้านขนาดสำหรับกลไกฐานข้อมูล Amazon Aurora เมื่อมีความยืดหยุ่นด้านขนาด อัตราส่วนลดของ Reserved Instance ของคุณจึงปรับใช้กับการใช้งานทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (T3, R5 ฯลฯ) 

   โปรดทราบว่าราคาของ Reserved Instance ไม่รวมค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงิน และกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon RDS ของเรา 

   คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็น reserved instance ได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือก reserved instance ในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็น reserved instance คุณจะต้องกำหนดรีเจี้ยน ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณ reserved instance ที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในรีเจี้ยนที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ AWS อาจยกเลิกโปรแกรมราคา reserved instance ได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคา reserved instance แล้ว reserved instance ยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

   * เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Aurora ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

   ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลา Reserved Instance ดังกล่าว

  • ไร้เซิร์ฟเวอร์
  • Amazon Aurora Serverless คือการกำหนดค่าแบบตามความต้องการและปรับขนาดอัตโนมัติที่จะช่วยปรับความจุของฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามความต้องการของแอปพลิเคชัน เมื่อใช้ Aurora Serverless คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะความจุของฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และข้อมูลรับเข้าส่งออก (I/O) ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่ ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล Aurora Serverless จะวัดความจุของฐานข้อมูลเป็น Aurora Capacity Units (ACU) และเรียกเก็บเงินเป็นรายวินาที 1 ACU มีหน่วยความจำประมาณ 2 GB พร้อม CPU และระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับที่ใช้ในอินสแตนซ์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าของ Aurora

   Amazon Serverless v2

   Aurora Serverless v2 สามารถปรับขนาดฐานข้อมูลในทันทีเพื่อรองรับการทำธุรกรรมหลายแสนรายการต่อวินาที และรองรับคุณสมบัติทุกอย่างของ Aurora รวมถึงการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ, แบบจำลองการอ่าน และฐานข้อมูลทั่วโลก นอกเหนือจากการได้รับคุณสมบัติของ v2 แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Aurora Serverless สามารถลดต้นทุนได้โดยการเปลี่ยนไปใช้ v2 เนื่องจากความจุเริ่มต้นที่ต่ำกว่า 0.5 ACU (เทียบกับ 2 ACU ใน v1) การเพิ่มความจุทีละ 0.5 ACU (เมื่อเทียบกับ v1 ที่เป็นสองเท่า) และสามารถลดทรัพยากรในความจุได้เร็วกว่าถึง 15 เท่าเมื่อเทียบกับ Aurora Serverless v1

   ยกตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาเวิร์กโหลดที่จำเป็นต้องมีความจุ 5 ACU และทำงานนาน 30 นาที เมื่อใช้ v1 ความจุขั้นต่ำที่ตั้งค่าได้คือ 2 ACU ปริมาณเวลาที่ v1 ใช้ในการปรับขนาดความจุจะขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลด สมมติว่า v1 สามารถเพิ่มความจุเป็นสองเท่าได้ทุกหนึ่งนาที ฐานข้อมูลจะปรับขนาดเป็น 8 ACU ภายใน 2 นาที ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลเพื่อปรับขนาดขึ้นคือ 0.006 USD (0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 2 ACU x 1/60 ชั่วโมง + 0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 4 ACU x 1/60 ชั่วโมง) ฐานข้อมูลที่ทำงานนาน 30 นาทีที่ 8 ACU ค่าใช้จ่ายคือ 0.24 USD (0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 8 ACU x 30/60 ชั่วโมง) ท้ายที่สุดแล้ว ฐานข้อมูลจะลดทรัพยากรจาก 8 ACU เป็น 2 ACU โดยการแบ่งครึ่งความจุทุก 15 นาที ค่าใช้จ่ายในการลดทรัพยากรคือ 0.18 USD (0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 8 ACU x 15/60 ชั่วโมง + 0.06 USD/ACU-ชั่วโมง x 4 ACU x 15/60 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทำงานเวิร์กโหลดนี้คือ 0.43 USD (0.006 USD + 0.24 USD + 0.18 USD) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

   เมื่อใช้ v2 ความจุฐานข้อมูลขั้นต่ำที่ตั้งค่าได้คือ 0.5 ACU ปรับทรัพยากรฐานข้อมูลทันทีจาก 0.5 ACU เป็น 5 ACU ทำงานนาน 30 นาที และลดทรัพยากรลงเป็นความจุขั้นต่ำ 0.5 ACU เนื่องจาก v2 ลดทรัพยากรลงและเร็วขึ้นถึง 15 เท่า ฐานข้อมูลจะเปลี่ยนจาก 5 ACU เป็น 0.5 ACU ภายในประมาณ 3 นาที ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลสำหรับเวิร์กโหลดบน Aurora Serverless v2 คือ 0.33 USD (0.12 USD/ACU-ชั่วโมง x 5 ACU x 30/60 + 0.12 USD/ACU-ชั่วโมง x 5 ACU x 3/60) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการขยายขนาด

   อินสแตนซ์สามารถขยายขนาดไปจนถึงหนึ่งแสนการดำเนินการต่อวินาที

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการลดทรัพยากร

   เร็วขึ้นสูงสุด 15 เท่า

   ความจุเริ่มต้น

   0.5 ACU

   ความละเอียดของความจุ

   ความละเอียดสูงโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ACU

   แบบจำลองการอ่าน

   ความสามารถในการปรับขนาดการอ่านสามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็นจำนวน 15 แบบจำลองการอ่าน Aurora

   Multi-AZ และ SLA

   กระจายแบบจำลองการอ่านในแต่ละ AZ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง โปรดอ่านรายละเอียดจาก Amazon Aurora SLA

   Aurora Global Database

   การเข้าถึงข้อมูลด้วยเวลาเสี้ยววินาทีในทุกๆ รีเจี้ยน และการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติแบบข้ามรีเจี้ยน โปรดอ่านรายละเอียดจาก Aurora Global Database

   ราคา Aurora Serverless v1

   Amazon Aurora Serverless v1 เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าสำหรับปริมาณงานที่ใช้งานไม่บ่อย ไม่ต่อเนื่อง และคาดการณ์ไม่ได้

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการขยายขนาด

   5 ถึง 50 วินาที

   เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการลดขนาด

   สูงสุด 15 นาที

   ความจุเริ่มต้น

   2 ACU

   ความละเอียดของความจุ

   เพิ่มความจุเป็นสองเท่าเมื่อมีการเพิ่มขึ้นแต่ละครั้ง

  • On-Demand Instance ที่มีการเตรียมใช้งาน
  • On-Demand Instance ช่วยให้คุณชำระค่าบริการสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า คุณจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและวางแผนอันซับซ้อน ทั้งยังไม่ต้องซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาแบบตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถจ่ายเงินตามที่ใช้จริง และเหมาะสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และปริมาณงานอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้น

   โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาของการใช้อินสแตนซ์ DB ที่ไม่ครบชั่วโมงจะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB 

   สำหรับราคาของอินสแตนซ์ฐานข้อมูลรุ่นก่อน โปรดดูข้อมูลที่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลรุ่นก่อนของ Amazon RDS

   ราคาอินสแตนซ์จะปรับใช้กับทั้งอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านเวิร์กโหลด และการจำลองแบบ Amazon Aurora ซึ่งใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล เทคโนโลยี Amazon RDS แบบ Multi-AZ ใช้สำหรับการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองรายการใดรายการหนึ่งของคุณหากมีข้อขัดข้องเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ เท่ากับค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Amazon Aurora แต่ละรายการเท่านั้น เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานสูงสุด เราแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกันจากอินสแตนซ์หลัก

   T4g และ T3 CPU Credit

   อินสแตนซ์ T4g และ T3 DB ของ Amazon RDS จะทำงานในโหมดไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ ระบบจะเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.09 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคา CPU Credit จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T4g และ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุก Region และไม่รวมใน Reserved Instance

  • Reserved Instance ที่มีการเตรียมใช้งาน
  • Reserved Instance เหมาะสำหรับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลที่มีสถานะคงที่ และมีราคาที่ประหยัดกว่าแบบตามความต้องการเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์แบบตามความต้องการแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีมอบส่วนลดมากกว่าถึง 45% และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามปีมอบส่วนลดมากกว่าถึง 66% คุณมีภาระผูกพันตามระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและได้รับส่วนลดรายชั่วโมงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามช่วงระยะเวลา โดยไม่คำนึงว่ามีการใช้งานประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง 

   คุณจำเป็นต้องซื้อ reserved instance สำหรับแต่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่คุณวางแผนจะใช้ซึ่งรวมถึงแบบจำลอง Aurora ด้วย

   อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Amazon Aurora ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด จึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายกับการใช้ทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (T3, R5 ฯลฯ) 

   โปรดทราบว่าราคา reserved instance ไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงิน และกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon RDS ของเรา 

   คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็น reserved instance ได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือก reserved instance ในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็น reserved instance คุณจะต้องกำหนดรีเจี้ยน ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณ reserved instance ที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในรีเจี้ยนที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ AWS อาจยกเลิกโปรแกรมราคา reserved instance ได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคา reserved instance แล้ว reserved instance ยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

   * เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Aurora ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

   ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลา Reserved Instance ดังกล่าว

ที่จัดเก็บฐานข้อมูลและ I/O

การใช้งานพื้นที่จัดเก็บของฐานข้อมูล Amazon Aurora จะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่ม GB ต่อเดือนและ I/O ที่ใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่มที่ร้องขอล้านส่วน คุณชำระเงินเฉพาะพื้นที่จัดเก็บและ I/O ที่ฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณใช้งานและไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมล่วงหน้า ค่าบริการ I/O อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับปริมาณงานและกลไกฐานข้อมูล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Aurora: "ถาม: I/O ใน Amazon Aurora คืออะไรและมีการคำนวณอย่างไร"

เพื่อเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าคุณมีฐานข้อมูล Aurora และเริ่มใช้ฐานข้อมูล 1,000 GB ตอนต้นเดือน (ระยะเวลา 30 วัน) ซึ่งใช้เพิ่มขึ้นวันละ 2 เปอร์เซ็นต์หรือ 20 GB ต่อวัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนการใช้งานต่อวันที่เหลืออยู่ในเดือนนั้น ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 1,000 GB เป็นเวลา 30 วัน ส่วนในวันถัดไปคุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ 20 GB ที่ใช้งานเพิ่มเติมเป็นเวลา 29 วัน จากนั้นในวันถัดไปคุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ 20 GB ที่ใช้งานเพิ่มเติมเป็นเวลา 28 วัน ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน คุณจะมีการใช้งานต่อไปนี้ในหน่วยเป็น GB ต่อเดือน (1,000 GB * 30 วัน + 20 GB * 29 วัน + 20 GB * 28 วัน + ... + 20 GB * 1 วัน) / 30 วัน = 1,290 GB ต่อเดือน สมมติว่าข้อมูลถูกเก็บไว้ในภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และราคาต่อหน่วยคือ 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่ากับ 1,290 GB ต่อเดือน * 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 129 USD (โปรดทราบว่ามีความแตกต่างระหว่าง GB และ GB ต่อเดือน)

สำหรับการคิดค่าบริการ I/O ให้ลองสมมติว่าฐานข้อมูลเดียวกันอ่านหน้าข้อมูล 100 หน้าจากพื้นที่จัดเก็บต่อวินาทีเพื่อให้เพียงพอต่อการสืบค้นฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้มี I/O การอ่านจำนวน 262.8 ล้านต่อเดือน (100 หน้าต่อวินาที x 730 ชั่วโมง x 60 นาที x 60 วินาที) ในทำนองเดียวกัน สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับฐานข้อมูลที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย 10 หน้าข้อมูลต่อวินาที Aurora จะเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ I/O หนึ่งครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 4 KB ในหน้าข้อมูลแต่ละหน้า หากปริมาณข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงต่อหน้าน้อยกว่า 4 KB จะทำให้มีการเขียน 10 I/O ต่อวินาที ซึ่งเท่ากับ 26.2 ล้าน I/O ต่อเดือน (การเขียน 10 I/O ต่อวินาที * 730 ชั่วโมง * 60 นาที * 60 วินาที)

จำนวนการเขียนอาจจะน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการปรับ I/O ในการเขียนให้เหมาะสมของ Aurora ที่สามารถนำการเขียนที่น้อยกว่า 4 KB มารวมกันภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เมื่อรวมกันแล้ว ค่าใช้จ่าย I/O สูงสุดต่อเดือนสำหรับปริมาณงานนี้จะเท่ากับ 57.80 USD (0.20 USD สำหรับคำขอหนึ่งล้านคำขอ x 289 ล้านคำขอ) อย่างไรก็ตาม กรณีที่ปริมาณการเปลี่ยนแปลงต่อหน้าข้อมูลมากกว่า 4 KB นั้น Aurora จะถือว่ามีการดำเนินการมากกว่าหนึ่ง I/O เพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงกับหน้าข้อมูลให้คงอยู่ ทำให้มีจำนวน I/O การเขียนมากขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลยังคงอยู่

ฐานข้อมูลทั่วโลก

Amazon Aurora Global Database เป็นคุณสมบัติเสริมที่ให้การอ่านข้อมูลทั่วโลกและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่มีเวลาแฝงต่ำจากเหตุขัดข้องระดับรีเจี้ยน คุณจะต้องจ่ายค่า I/O การเขียนที่จำลองแบบระหว่างรีเจี้ยนหลักและรีเจี้ยนรองแต่ละรีเจี้ยน จำนวน I/O การเขียนที่จำลองแบบไปยังรีเจี้ยนรองแต่ละรีเจี้ยนจะเท่ากับจำนวน I/O การเขียนภายในรีเจี้ยนที่ดำเนินการโดยรีเจี้ยนหลัก นอกเหนือจาก I/O การเขียนที่จำลองแบบ คุณจะต้องชำระเงินในอัตรามาตรฐานของ Aurora สำหรับอินสแตนซ์ พื้นที่จัดเก็บ การถ่ายโอนข้อมูลข้ามรีเจี้ยน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง และการย้อนรอยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายฐานข้อมูลไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้โดยไม่ต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับ Amazon Aurora คือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติและ Snapshot คลัสเตอร์ DB ที่ลูกค้าเริ่ม เพิ่มระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณหรือบันทึกสแนปช็อตคลัสเตอร์ DB เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบ่งให้ตาม Region พื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดเท่ากับผลรวมของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในรีเจี้ยนนั้นๆ 
 • การย้ายคลัสเตอร์ DB ไปยังรีเจี้ยนอื่นจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับการจัดสรรในรีเจี้ยนปลายทาง 
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Aurora ทั้งหมดของคุณสำหรับคลัสเตอร์ Aurora DB แต่ละคลัสเตอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหากระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณคือหนึ่งวัน และไม่มีสแนปช็อตที่เกินช่วงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงสแนปช็อตที่คุณจัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ DB ถูกลบจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้:

การย้อนรอย

การย้อนรอยช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูล Aurora ได้อย่างรวดเร็วไปยังจุดก่อนหน้าได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง ซึ่งทำให้คุณสามารถกู้คืนจากข้อผิดพลาดผู้ใช้เช่นการวางตารางผิดหรือการลบแถวผิดได้ ปัจจุบันคุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานใน Aurora รุ่นที่ใช้งานร่วมกับ MySQL ได้ 

คุณจำเป็นต้องระบุช่วงเวลาในอดีตที่คุณต้องการย้อนกลับไปให้กับการย้อนรอย (เช่น “24 ชั่วโมงที่แล้ว”) Aurora จะเก็บรักษาบันทึกที่เรียกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาการย้อนรอยที่ระบุ คุณจะต้องชำระเพียงอัตรารายชั่วโมงสำหรับการจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าฐานข้อมูล Aurora ของคุณสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลง 10,000 รายการต่อชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถเห็นได้โดยตรวจสอบจากตัววัด CloudWatch ของคุณ และคุณต้องการใช้การย้อนรอยสูงสุด 10 ชั่วโมงในอดีต เพื่อให้สามารถรองรับได้ Aurora ต้องจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง 10,000 รายการ/ชั่วโมง x 10 ชั่วโมง = บันทึกการเปลี่ยนแปลง 100,000 รายการ สมมติว่าราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 0.012 USD/ชั่วโมงต่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 1 ล้านรายการ การเปิดการย้อนรอยจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณดังนี้ 0.012 USD x (100,000 / 1,000,000) = 0.0012 USD /ชั่วโมง 

เมื่อใช้การย้อนรอย คุณสามารถตรวจสอบตัววัด Amazon CloudWatch ในคอนโซล AWS เพื่อดูว่าฐานข้อมูลของคุณสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงกี่รายการต่อชั่วโมง

สแน็ปช็อตหรือการส่งออกคลัสเตอร์

การส่งออกสแน็ปช็อตของ Amazon Relational Database Service (RDS) มอบวิธีการอัตโนมัติในการส่งออกข้อมูลภายใน RDS หรือสแน็ปช็อต Aurora ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ในรูปแบบ Parquet การส่งออกคลัสเตอร์ให้วิธีที่เป็นอัตโนมัติในการส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลคลัสเตอร์ Aurora ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ในรูปแบบ Parquet รูปแบบ Parquet มีความเร็วมากกว่าถึง 2 เท่าในการถ่ายข้อมูล และใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลงถึง 6 เท่าใน Amazon S3 เมื่อเทียบกับรูปแบบข้อความ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกโดยใช้บริการของ AWS เช่น Amazon Athena, Amazon EMR และ Amazon SageMaker

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon Aurora

 • ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 100 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS และ Region ทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud)
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Aurora กับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone สำหรับการจำลองคลัสเตอร์ DB จะไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon EC2 Instance และอินสแตนซ์ Amazon Aurora DB ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในรีเจี้ยนเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระดับเขตของ Amazon EC2 Instance

ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี อากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

AWS Pricing Calculator

คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon Aurora และสถาปัตยกรรมของคุณด้วยการประมาณราคาเพียงครั้งเดียว

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora

ค้นหาทรัพยากรเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา