Amazon RDS สำหรับ SQL Server เป็นฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการปรับใช้ SQL Server ในระบบคลาวด์ ราคา Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีดังต่อไปนี้

 • Amazon RDS สำหรับ SQL Server เปิดให้ทดลองใช้ฟรีสูงสุด 750 ชั่วโมงต่อเดือนบนฐานข้อมูลอินสแตนซ์ Single-AZ ที่เลือก
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อผูกมัดในการเริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS สำหรับ SQL Server ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น
 • ราคา Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะคิดตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ On-Demand Instance หรือซื้อ Reserved Instance ในอัตราที่มีส่วนลด
 • Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีประเภทอินสแตนซ์ให้เลือกมากมายซึ่งปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ดูอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้าสำหรับอินสแตนซ์ประเภทเก่าที่ไม่ได้แสดงอยู่ที่นี่
 • ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ์ใช้งาน SQL Server รวมอยู่ในราคาของ Amazon RDS สำหรับ SQL Server แล้ว

ลูกค้าที่ผ่านคุณสมบัติอาจได้รับเครดิตส่งเสริมการขาย การลงทุนของ AWS ผ่านโปรแกรมเร่งการย้ายไปยังระบบคลาวด์ (MAP) โปรแกรม SQL Server ที่ไม่ซ้ำกัน หรือส่วนลดอื่นๆ สำหรับ Amazon RDS สำหรับ SQL Server ติดต่อฝ่ายขายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้และรับใบเสนอราคา คุณยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก

 

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS สำหรับ Amazon RDS สำหรับ SQL Server

คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon RDS สำหรับ SQL Server และสถาปัตยกรรมของคุณด้วยการประมาณราคาเพียงครั้งเดียว สร้างการประมาณราคาแบบกำหนดเองของคุณตอนนี้ »

ตัวเลือกการให้สิทธิ์ใช้งาน

Amazon RDS สำหรับ SQL Server เป็นโมเดลแบบรวมสิทธิ์การใช้งานแล้ว (LI) สำหรับโมเดลแบบรวมสิทธิ์การใช้งานแล้ว ราคาจะประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ทรัพยากรฮาร์ดแวร์พื้นฐาน และระบบจัดการ Amazon RDS ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล SQL Server ได้รับการให้สิทธิ์ใช้งานจาก AWS ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อการให้สิทธิ์ใช้งานของ SQL Server แยกต่างหาก

Amazon RDS สำหรับ SQL Server รองรับการให้สิทธิ์รุ่นต่างๆ ทั้งแบบ Web, Express, Standard และ Enterprise

รูปแบบราคา

Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีรูปแบบราคาสองรูปแบบ ได้แก่ On-Demand Instance และ Reserved Instance

การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ และ Single-AZ มีรูปแบบราคาทั้งสองรูปแบบ ราคาจะจะขึ้นอยู่กับอินสแตนซ์ DB ที่ใช้ต่อชั่วโมง โปรดทราบว่าเศษเวลาที่ไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ (เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB)

On-Demand Instance และ Reserved Instance มีอยู่ในตัวเลือกแบบรวมสิทธิ์การใช้งานแล้วทั้งหมด ได้แก่ Web, Express, Standard และ Enterprise

ราคา On-Demand Instance

On-Demand Instance ของ Amazon RDS สำหรับ SQL Server ให้คุณชำระค่าความจุการประมวลผลเป็นชั่วโมง เมื่อไม่ต้องทำสัญญาระยะยาว คุณจึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Amazon RDS สำหรับ SQL Server ต่อชั่วโมงสำหรับ Single-AZ เทียบกับ Multi-AZ ตาม Region สำหรับประเภทอินสแตนซ์และการให้สิทธิ์ใช้งานรุ่นล่าสุด

 • Express (Single-AZ)
 • Web (AZ เดียว)
 • มาตรฐาน (AZ เดียว)
 • มาตรฐาน (Multi-AZ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone อื่นสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

 • องค์กร (AZ เดียว)
 • Enterprise (Multi-AZ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone อื่นสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

เครดิต T3 CPU

อินสแตนซ์ T3 DB ของ Amazon RDS สำหรับ SQL จะทำงานในโหมดไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่าคุณจะถูกเรียกเก็บเงินหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยของคุณในช่วง 24 ชั่วโมงต่อเนื่องเกินค่าพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บเครดิต CPU ที่ 0.144 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคาเครดิต CPU จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุก Region และไม่รวมใน Reserved Instance

ราคา Reserved Instance

Reserved Instance (RI) ของ Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีตัวเลือกในการจองอินสแตนซ์ DB สำหรับระยะเวลาหนึ่งหรือสามปี และจะได้รับส่วนลดเมื่อเทียบกับราคา On-Demand Instance

Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีตัวเลือกการชำระเงิน RI สามตัวเลือก ได้แก่ แบบไม่ต้องชำระล่วงหน้า แบบชำระล่วงหน้าบางส่วน แบบชำระล่วงหน้าทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณรักษายอดคงเหลือของจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าด้วยราคารายชั่วโมงที่แท้จริง

สามารถนำ Reserved Instance DB แบบ Single-AZ ไปใช้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใน Availability Zone เดียวได้ การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ มีตัวเลือกแบบเหมาจ่ายแยกต่างหาก

โปรดทราบว่าราคา Reserved Instance ไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O Reserved Instance มีค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บ การถ่ายโอนข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงิน และกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้า Reserved Instance

ตารางต่อไปนี้แสดงราคาต่อชั่วโมงสำหรับ Single-AZ เทียบกับ Multi-AZ ตาม Region สำหรับประเภทอินสแตนซ์และการให้สิทธิ์ใช้งานรุ่นล่าสุด

* เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ SQL Server ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลา Reserved Instance ดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บฐานข้อมูล

สำหรับอินสแตนซ์ DB แต่ละคลาสนั้น Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะมอบความสามารถในการเลือกสูงสุด 16 TB ของความจุพื้นที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้องสำหรับชุดข้อมูลหลักของคุณ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป

Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีความจุของพื้นที่เก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องให้คุณเลือกได้ตั้งแต่ 20 GiB ไปจนถึง 16 TiB สำหรับชุดข้อมูลหลักของคุณ

 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ (สแตนด์บายหนึ่งรายการ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone อื่นสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บของ IOPS (SSD) ที่จัดสรรไว้

ขนาดของ IOPS ที่จัดสรรไว้ได้รับการออกแบบให้ตรงตามความต้องการเวิร์กโหลด I/O ส่วนใหญ่ของคุณที่เน้นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวิร์กโหลดของฐานข้อมูลที่ต้องมีเวลาแฝง I/O ต่ำและสอดคล้องกับอัตราการโอนถ่ายข้อมูล I/O ด้วยขนาดของ IOPS ที่จัดสรรไว้ คุณจะปรับขนาด IOPS ได้ตั้งแต่ 1,000 – 64,000 และพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ 20 GiB จนถึง 16 TiB

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ IOPS และพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่คุณจัดสรรไว้ โปรดทราบว่า IOPS สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างกันไปตามเวิร์กโหลดของฐานข้อมูล

 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ (สแตนด์บายหนึ่งรายการ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone อื่นสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลแบบแม่เหล็ก

Amazon RDS สำหรับ SQL Server ให้คุณสามารถเลือกความจุของพื้นที่จัดเก็บแบบแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ 20 GiB ถึง 3 TiB สำหรับชุดข้อมูลหลักของคุณ พื้นที่จัดเก็บแบบแม่เหล็กรองรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง เราแนะนำให้คุณใช้ SSD สำหรับงานทั่วไปหรือ SSD แบบ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บใหม่ๆ

 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ SQL Server จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone อื่นสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองคือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติและ DB Snapshot ที่ลูกค้าเริ่มซึ่งมีอยู่ใน Region ของคุณ เพิ่มระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณหรือถ่ายภาพ Database Snapshot เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่บัญชีของคุณใช้งาน

วิธีที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองทำงานบน Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีดังต่อไปนี้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบ่งให้ตาม Region พื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดเท่ากับผลรวมของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดใน Region นั้นๆ
 • การย้าย DB Snapshot ไปยัง Region อื่นจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองใน Region ปลายทาง คุณสามารถย้าย DB Snapshot ไปยัง Region อื่นได้ด้วยตนเองโดยใช้การคัดลอก DB Snapshot หรือโดยการเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลสำรองข้าม Region อัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณสำหรับหนึ่ง Region (จากฐานข้อมูลส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บดิบสำหรับข้อมูลสำรองน้อยกว่าชุดข้อมูลหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ต้องชำระเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเลย)
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอินสแตนซ์ SQL Server ที่ใช้งานอยู่ที่มีพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลที่จัดเตรียมให้ 500 GiB ต่อเดือน และมีอินสแตนซ์ DB PostgreSQL ที่ใช้งานอยู่มีพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลที่จัดเตรียมให้ 200 GiB ต่อเดือน เราจะมอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองให้สูงสุด 700 GiB ต่อเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การกำหนดค่าหลาย AZ และ AZ เดียวได้รับการดูแลแบบเดียวกันจากแนวพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง
 • เมื่อหลังจากอินสแตนซ์ DB สิ้นสุด จะมีการเรียกเก็บเงินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง 0.095 USD ต่อ GiB ต่อเดือน
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเพิ่มเติมให้บริการในราคา 0.095 USD ต่อ GiB ต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล

ลูกค้า AWS ได้รับการถ่ายโอนข้อมูล 'เข้า' ไปยัง Amazon RDS สำหรับ SQL Server ฟรีจากอินเทอร์เน็ต และการถ่ายโอนข้อมูล 'ออก' ฟรีสูงสุด 100 GB จาก Amazon RDS SQL Server ไปยังอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน (โดยรวมอยู่ในทุกบริการและทุก Region ของ AWS ยกเว้นจีนและ GovCloud)

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon RDS SQL Server

ไปที่หน้าหลักของ Amazon RDS เพื่อดูค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี เพื่อช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของคุณ ใช้เครื่องมือคำนวณค่าบริการเพื่อทำการประเมินเบื้องต้น เพียงแค่ป้อน Region ประเภทอินสแตนซ์ รุ่นของการให้สิทธิ์ใช้งาน และพื้นที่จัดเก็บที่ต้องการ

หากต้องการใบเสนอราคาที่กำหนดเอง โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล AWS เพื่อรับความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล AWS ของเราสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับโอกาสในการปรับต้นทุนให้เหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตลอดจนสิทธิ์ในการรับเครดิตส่งเสริมการขาย โปรแกรม SQL Server หรือส่วนลดอื่นๆ เพิ่มเติม

ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Amazon RDS SQL Server อย่างไร

ค่าบริการอินสแตนซ์คำนวนเมื่ออินสแตนซ์ถูกสร้างขึ้นจนถึงถูกลบ อินสแตนซ์จะถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 10 นาทีหลังจากที่เปลี่ยนเป็นสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การปรับเปลี่ยน หรือการลบอินสแตนซ์ ดูการเรียกเก็บค่าบริการ RI ในคอนโซล AWS

ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณสร้างอินสแตนซ์ r5.large เมื่อ 1:00:00 น. แก้ไขอินสแตนซ์เป็น r5.xlarge เมื่อ 1:30:00 น. และลบอินสแตนซ์เมื่อ 1:50:00 น. คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ 1,800 วินาที (30 นาที) ที่ราคา r5.large และอีก 1,200 วินาที (20 นาที) ที่ราคา r5.xlarge
 • หากคุณสร้างอินสแตนซ์ r5.large เมื่อเวลา 15:00:00 น. และลบอินสแตนซ์เมื่อ 15:06:00 น. คุณจะถูกคิดราคาขั้นต่ำสำหรับ 10 นาที คือ 600 วินาที (10 นาที) ที่ราคา r5.large

ฉันต้องจ่ายค่าสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก ราคา Amazon RDS สำหรับ SQL Server รวมสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ทรัพยากรฮาร์ดแวร์พื้นฐาน และความสามารถในการจัดการ Amazon RDS แล้ว

ราคา Amazon RDS สำหรับ SQL Server รวมภาษีหรือไม่

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคา Amazon RDS สำหรับ SQL Server ไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ฉันจะลดค่าใช้จ่าย Amazon RDS สำหรับ SQL Server ได้อย่างไร

หากต้องการลดค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Amazon RDS สำหรับ SQL Server คุณสามารถเข้าไปลองดูตัวเลือกมากมายได้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการให้สิทธิ์อินสแตนซ์ของคุณ การประเมินรุ่นของการให้สิทธิ์ใช้งานของคุณ (Standard เทียบกับ Enterprise) และการใช้ประโยชน์จาก Reserved Instance สำหรับเวิร์กโหลดการผลิตที่คาดการณ์ได้ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมและเครดิตส่งเสริมการขายอีกด้วย สำหรับคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมบัญชีของคุณหรือทีมสนับสนุนลูกค้าที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลของคุณในเรื่องค่าใช้จ่ายและการทำงาน

ฉันสามารถแก้ไขข้อกำหนด Reserved Instance หลังจากการซื้อได้หรือไม่

ไม่ได้ การแก้ไขข้อกำหนดของอินสแตนซ์แบบเหมาะจ่ายไม่สามารถทำได้ใน Amazon RDS สำหรับ SQL Server หลังจากการซื้อ คุณไม่สามารถเปลี่ยน Region กลไก DB รุ่น DB คลาสอินสแตนซ์ DB ประเภทการปรับใช้ และระยะเวลาการใช้ได้ หลังจากที่คุณซื้อ Reserved Instance แล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า Reserved Instance

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สามารถลองใช้ Amazon RDS ได้ฟรี ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ  

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้