Amazon Route 53 เป็นเว็บเซอร์วิส Domain Name System (DNS) บนระบบคลาวด์ที่มีความพร้อมใช้งานและสามารถปรับขยายได้สูงสุด ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาและธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไว้วางใจได้และประหยัดคุ้มค่า โดยแปลชื่อ เช่น www.example.com เป็นที่อยู่ IP ตัวเลข เช่น 192.0.2.1 ที่คอมพิวเตอร์ใช้เชื่อมต่อระหว่างกัน Amazon Route 53 ตรงตามมาตรฐาน IPv6 ด้วย

Amazon Route 53 เชื่อมต่อคำขอของผู้ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานใน AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 โหลดบาลานเซอร์ Elastic Load Balancing หรือบัคเค็ต Amazon S3 และสามารถใช้เพื่อนำผู้ใช้ไปยังโครงสร้างพื้นฐานนอก AWS คุณสามารถใช้ Amazon Route 53 กำหนดค่าการตรวจสอบการทำงาน DNS เพื่อไปยังการใช้งานปลายทางที่เสถียรหรือติดตามการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณและปลายทางของแอปพลิเคชันได้โดยอิสระ Amazon Route 53 Traffic Flow ให้คุณจัดการการใช้งานทั่วโลกผ่านประเภทเส้นทางที่หลากหลายได้ง่าย รวมถึง Latency Based Routing, Geo DNS, Geoproximity และ Weighted Round Robin ทั้งหมดสามารถรวมเข้ากับ DNS Failover เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมระบบที่มีเวลาแฝงต่ำและลดความผิดปกติ โดยใช้ตัวแก้ไขแบบภาพอย่างง่ายของ Amazon Route 53 Traffic Flow คุณสามารถจัดการวิธีการนำผู้ใช้ของคุณไปยังปลายทางของแอปพลิเคชันของคุณได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาค AWS เดียวหรือที่กระจายทั่วโลก Amazon Route 53 เสนอการลงทะเบียนชื่อโดเมน คุณสามารถซื้อและจัดการชื่อโดเมน เช่น example.com และ Amazon Route 53 จะกำหนดค่า DNS สำหรับโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี
หรือลงชื่อเข้าใช้ Console

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier 12 เดือน และใช้งานคุณสมบัติ AWS Basic Support รวมถึงการบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปี ฟอรัมสนับสนุน และอื่นๆ

โปรดทราบว่า Amazon Route 53 ไม่พร้อมใช้งานบน AWS Free Tier ในปัจจุบันเช่นเดียวกับสมุดโทรศัพท์ ระบบ DNS บนอินเทอร์เน็ตจัดการการแมประหว่างชื่อกับตัวเลข ในกรณีของ DNS ชื่อเป็นชื่อโดเมน (www.example.com) ที่ผู้ใช้จำได้ง่าย แทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ใน DNS ชื่อเหล่านี้จะถูกแมปเข้ากับที่อยู่ IP (192.0.2.1) ที่ระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต Amazon Route 53 มาพร้อมกับสองฟังก์ชัน DNS ฟังก์ชันแรก ให้คุณจัดการที่อยู่ IP ที่แสดงชื่อโดเมนของคุณในสมุดโทรศัพท์ DNS บนอินเทอร์เน็ต รายการเหล่านี้เรียกว่า “บันทึก” DNS ฟังก์ชันที่สอง เช่นเดียวกับบริการค้นหาไดเรกทอรี Amazon Route 53 ตอบกลับคำขอการแปลชื่อโดเมนเฉพาะเป็นที่อยู่ IP ที่ตรงกัน คำขอเหล่านี้เรียกว่า “คิวรี”

Amazon Route 53 ออกแบบมาให้ทำงานรวดเร็ว ใช้งานง่ายและประหยัดคุ้มค่า ตอบกลับคิวรี DNS ที่มีเวลาแฝงต่ำโดยใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั่วโลก คิวรีสำหรับโดเมนของคุณจะถูกนำเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย Amazon Route 53 คุณสามารถสร้างและจัดการ DNS records สาธารณะของคุณด้วย AWS Management Console หรือด้วย API ที่ใช้งานง่าย หากคุณต้องการทราบชื่อโดเมน คุณสามารถค้นหาชื่อที่มีอยู่และลงทะเบียนโดยใช้ Amazon Route 53 และคุณสามารถถ่ายโอนโดเมนที่มีอยู่ไปยังระบบการจัดการของ Amazon Route 53 รวมถึงผนวกเข้ากับเว็บเซอร์วิส Amazon อื่นๆ เช่น โดยใช้บริการ AWS Identity and Access Management (IAM) ร่วมกับ Amazon Route 53 คุณสามารถควบคุมบุคคลในองค์กรของคุณที่สามารถเปลี่ยนแปลง DNS records ของคุณได้ เช่นเดียวกับเว็บเซอร์วิส Amazon อื่นๆ ไม่มีสัญญาระยะยาวหรือข้อกำหนดการใช้งานขั้นต่ำในการใช้ Amazon Route 53 คุณจ่ายเฉพาะการจัดการโดเมนผ่านบริการ จ่ายตามจำนวนคิวรีที่บริการตอบกลับ และจ่ายเฉพาะชื่อโดเมนที่คุณลงทะเบียนผ่าน Amazon Route 53

การจัดการปริมาณการใช้งานสากลที่ใช้ง่ายและคุ้มค่า: กำหนดเส้นทางของผู้ใช้ปลายทางให้ไปยังตำแหน่งข้อมูลที่ดีที่สุดของแอปพลิเคชันของคุณ โดยอิงตาม การตรวจจับบริเวณใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ เวลาแฝง สถานภาพการทำงาน และหลักพิจารณาอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

กำหนดเส้นทางของผู้ใช้ปลายทางไปยังภูมิภาค AWS ที่มีเวลาแฝงต่ำที่สุดที่เป็นไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

กำหนดเส้นทางของผู้ใช้ปลายทางไปยังตำแหน่งข้อมูลที่คุณระบุโดยอิงตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ดังกล่าว

เรียนรู้เพิ่มเติม »

จัดการชื่อโดเมนแบบกำหนดเองให้ทรัพยากร AWS ภายในของคุณโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล DNS ออกสู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

กำหนดเส้นทางของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำรองโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดช่วงเวลาที่ไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Route 53 สามารถตรวจตราสถานภาพและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน รวมไปถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์และทรัพยากรอื่นๆ ของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Route 53 มีบริการลงทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งคุณสามารถเข้าไปค้นหาและลงทะเบียนชื่อโดเมนที่ใช้งานได้ หรือถ่ายโอนชื่อโดเมนที่มีอยู่แล้วเข้ามาเพื่อให้ Route 53 จัดการดูแล โปรดดูรายการทั้งหมดของโดเมนระดับสูงสุด (TLD) ที่รองรับและราคาปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เมื่อคุณนำเสนอคอนเทนต์เว็บไซต์โดยใช้ Amazon CloudFront ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะสามารถเข้าเว็บไซต์ของคุณที่ Zone Apex (หรือ "รูทโดเมน") ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงผ่านทาง example.com แทน www.example.com ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย Amazon S3 ของคุณจะสามารถเข้าเว็บไซต์ของคุณที่ Zone Apex (หรือ "รูทโดเมน") ได้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Route 53 ได้รวมเข้ากับ Elastic Load Balancing (ELB)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Route 53 ทำงานร่วมกับ AWS Management Console ซึ่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้การชี้และคลิกบนเว็บนี้ จะช่วยให้คุณจัดการ Amazon Route 53 ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Route 53 มาพร้อมฟังก์ชันการวนต่อเนื่องแบบถ่วงเฉลี่ย (Weighted Round Robin หรือ WRR)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Route 53 สร้างโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมใช้งานสูงและเชื่อถือได้ของ AWS ซึ่งการทำงานแบบกระจายของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถกำหนดเส้นทางของผู้ใช้ปลายทางไปยังแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ ฟีเจอร์ต่างๆ อาทิ Amazon Route 53 การไหลของปริมาณการใช้งาน มีการกำหนดค่าการย้ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่ใช้ง่าย ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงความน่าเชื่อถือให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยการกำหนดเส้นทางใหม่ให้ผู้ใช้ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำรองหากตำแหน่งข้อมูลหลักของแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ Amazon Route 53 ออกแบบมาเพื่อมอบความเชื่อถือได้ในระดับที่แอปพลิเคชันสำคัญๆ จำเป็นต้องใช้ และ Amazon Route 53 รองรับโดยข้อตกลงระดับการให้บริการ Amazon Route 53

Route 53 ออกแบบมาให้ปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการคิวรีปริมาณสูงมากโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องแทรกแซง

Amazon Route 53 ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ดีกับฟีเจอร์และข้อเสนออื่นๆ ของ AWS คุณสามารถใช้ Amazon Route 53 เพื่อแมปชื่อโดเมนไปยังอินสแตนซ์ Amazon EC2, บัคเก็ต Amazon S3, การกระจาย Amazon CloudFront และทรัพยากร AWS อื่นๆ ของคุณได้ เมื่อคุณใช้บริการ AWS Identity and Access Management (IAM) ร่วมกับ Amazon Route 53 คุณจะสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดว่าใครบ้างที่อัปเดตข้อมูล DNS ของคุณ คุณสามารถใช้ Amazon Route 53 เพื่อแมป Zone Apex ของคุณ (example.com กับ www.example.com) ไปยังอินสแตนซ์ Elastic Load Balancing, การกระจาย Amazon CloudFront , สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk หรือบัคเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 ได้ โดยใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อบันทึกนามแฝง

เพียงคุณสมัครใช้งานแบบบริการตัวเอง Amazon Route 53 จะเริ่มตอบการสืบคืน DNS ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที คุณจะกำหนดการตั้งค่า DNS ของคุณด้วย AWS Management Console หรือ API ที่ใช้ง่ายของเราก็ได้ คุณยังสามารถตั้งโปรแกรมให้รวม Amazon Route 53 API เข้ากับเว็บแอปพลิเคชันโดยรวมของคุณได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ API ของ Amazon Route 53 เพื่อสร้างบันทึก DNS เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างอินสแตนซ์ EC2 ใหม่ Amazon Route 53 Traffic Flow ช่วยให้สามารถตั้งค่าลอจิกการกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อนของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขนโยบายแบบ Visual อย่างง่าย

Amazon Route 53 ซึ่งใช้เครือข่าย Global Anycast ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั่วโลก ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดเส้นทางโดยอัตโนมัติให้ผู้ใช้ของคุณไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย ดังนั้น การบริการจึงทำให้มีระบบคิวรีข้อมูลที่มีการตอบสนองรวดเร็วสำหรับผู้ใช้งานระบบ รวมถึงมีการอัปเดตข้อมูลที่รวดเร็วตามความต้องการในการจัดการบันทึก DNS ของคุณอีกด้วย Amazon Route 53 Traffic Flow ช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าโดยการใช้แอปพลิเคชันจากหลายแห่งทั่วโลก และโดยการใช้นโยบายด้านความหนาแน่นของปริมาณข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานระบบของคุณจะได้รับการกำหนดเส้นทางไปยังปลายทางที่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

Amazon Route 53 ช่วยให้คุณได้ประโยชน์ในระดับเดียวกันกับ AWS คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะที่คุณใช้ อย่างเช่น จำนวนคิวรีที่บริการมีการตอบกลับสำหรับแต่ละโดเมนของคุณ โซนที่มีการโฮสต์เพื่อจัดการโดเมนผ่านบริการ และคุณสมบัติเสริม เช่น นโยบายด้านความหนาแน่นของปริมาณข้อมูลและการตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายน้อย และไม่มีการกำหนดการใช้งานขั้นต่ำหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใดๆ

จากการรวม Amazon Route 53 เข้ากับ AWS Identity และ Access Management (IAM) ทำให้คุณสามารถรับรองสิทธิ์เฉพาะและจัดการการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ทุกคนภายในบัญชี AWS ของคุณ และระบุว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงส่วนใดของบริการ Amazon Route 53 ได้

Amazon Route 53 Traffic Flow จะกำหนดเส้นทางความหนาแน่นของปริมาณข้อมูลตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความสมบูรณ์ของปลายทาง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเวลาแฝง คุณสามารถกำหนดค่านโยบายด้านความหนาแน่นของปริมาณข้อมูลต่างๆ และตัดสินใจว่าจะใช้นโยบายใดเมื่อใด คุณสามารถสร้างและแก้ไขนโยบายด้านความหนาแน่นของปริมาณข้อมูลโดยการใช้ตัวแก้ไขแบบ Visual อย่างง่ายในแผงควบคุม Route 53, AWS SDK หรือ Route 53 API คุณสมบัติการกำหนดเวอร์ชันของ Traffic Flow จะเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความหนาแน่นของปริมาณข้อมูลของคุณ เพื่อที่คุณจะได้สามารถกลับไปใช้เวอร์ชันเดิมได้โดยใช้แผงควบคุมหรือ API

ปลายทางเว็บไซต์ WHOIS ของเราคือ https://registrar.amazon.com/whois และปลายทางพอร์ต 43 ของเราคือ whois.registrar.amazon.com