Amazon S3 มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดการและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่สนับสนุนวิธีการใช้ที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้ใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างความปลอดภัย และตรงตามข้อกำหนด ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บเป็นอ็อบเจ็กต์ภายในทรัพยากรที่เรียกว่า “บัคเก็ต” และหนึ่งอ็อบเจ็กต์จะมีขนาดได้ถึง 5 เทราไบต์ คุณสมบัติ S3 ได้แก่ ความสามารถในการผนวกแท็กข้อมูลเมตาไปยังอ็อบเจ็กต์ ย้ายและจัดเก็บข้อมูลในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 กำหนดค่าและบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ป้องกันข้อมูลจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เรียกใช้การวิเคราะห์ Big Data และตรวจสอบข้อมูลในระดับอ็อบเจ็กต์และบัคเก็ต  

การจัดการและติดตามพื้นที่จัดเก็บ

โครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่มีลำดับขั้น และคุณสมบัติการจัดการที่หลากหลายของ Amazon S3 ช่วยให้ลูกค้าทุกขนาดไม่ว่าในอุตสาหกรรมใดๆ สามารถจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและทีมงานของตน อ็อบเจ็กต์ทั้งหมดจะจัดเก็บในบัคเก็ต S3 และสามารถนำมาจัดระเบียบได้ด้วยชื่อที่ใช้ร่วมกัน เรียกว่า คำนำหน้า คุณยังสามารถผนวกคู่คีย์-ค่าที่เรียกว่า แท็กอ็อบเจ็กต์ S3 ได้สูงสุด 10 คู่ให้กับแต่ละอ็อบเจ็กต์ ซึ่งสามารถสร้างขึ้น อัปเดต และลบออกตลอดรอบการใช้งานของอ็อบเจ็กต์ คุณสามารถใช้รายงาน S3 Inventory ที่แสดงรายการอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ภายในบัคเก็ต S3 หรือที่มีคำนำหน้าเฉพาะ และข้อมูลเมตาและสถานะการเข้ารหัสที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามอ็อบเจ็กต์ รวมถึงแท็ก บัคเก็ต และคำนำหน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดค่า S3 Invevntory ให้สร้างรายงานทุกวันหรือทุกสัปดาห์ได้

การจัดการพื้นที่จัดเก็บ

ด้วยชื่อบัคเก็ต S3 คำนำหน้า แท็กอ็อบเจ็กต์ และ S3 Inventory คุณจะมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อจัดประเภทและรายงานข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถกำหนดค่าคุณสมบัติอื่นๆ ของ S3 ให้ดำเนินการได้ S3 Batch Operations ช่วยให้การจัดการข้อมูลใน Amazon S3 ได้อย่างง่ายดายในทุกขนาดการทำงาน ไม่ว่าจะจัดเก็บอ็อบเจ็กต์นับพันรายหรือพันล้าน ด้วย S3 Batch Operations คุณสามารถคัดลอกอ็อบเจ็กต์ระหว่างบัคเก็ต แทนที่ชุดแท็กอ็อบเจ็กต์ แก้ไขการควบคุมการเข้าถึง และกู้คืนอ็อบเจ็กต์ที่เก็บถาวรไปแล้วจาก Amazon S3 Glacier ด้วยคำขอ S3 API เดียวหรือเพียงไม่กี่คลิกใน Amazon S3 Management Console คุณยังสามารถใช้ S3 Batch Operations เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda บนอ็อบเจ็กต์เพื่อใช้งานตรรกะทางธุรกิจที่กำหนดเอง เช่น การประมวลผลข้อมูลหรือการแปลงโค้ดไฟล์รูปภาพ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ให้กำหนดรายการของอ็อบเจ็กต์เป้าหมายโดยใช้รายงาน S3 Inventory หรือระบุรายการที่กำหนดเอง จากนั้นเลือกการดำเนินการที่ต้องการจากเมนูที่เติมข้อมูลไว้ล่วงหน้า เมื่อคำขอการทำงานแบบแบตช์ของ S3 เสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและรายงานความเสร็จสมบูรณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ S3 Batch Operations โดยดูวิดีโอบทแนะนำสอนการใช้งาน 

Amazon S3 ยังรองรับคุณสมบัติที่ช่วยรักษาการควบคุมเวอร์ชันข้อมูล ป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจ และการทำซ้ำข้อมูลในภูมิภาคอื่นๆ ของ AWS S3 Versioning จะช่วยให้คุณสามารถรักษา เรียกดู และกู้คืนทุกเวอร์ชันของอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บใน Amazon S3 ซึ่งช่วยให้คุณกู้คืนจากการกระทำของผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งใจและความล้มเหลวของแอปพลิเคชัน เปิดใช้งาน Multi-Factor Authentication (MFA) Delete บนบัคเก็ต S3 เพื่อป้องกันการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ หากคุณพยายามลบอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ในบัคเก็ตที่เปิดใช้งาน MFA Delete ไว้ คุณจะต้องรับรองความถูกต้องสองรูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลประจำตัวของบัญชี AWS และการเรียงต่อกันของเลขประจำเครื่องที่ถูกต้อง วรรคตอน และรหัสหกหลักที่แสดงอยู่บนอุปกรณ์รับรองความถูกต้องที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เหมือนกุญแจล็อกการใช้งานฮาร์ดแวร์ หรือคีย์ความปลอดภัย Universal 2nd Factor (U2F) S3 Cross-Region Replication (CRR) จะช่วยให้คุณจะสามารถทำซ้ำอ็อบเจ็กต์ (และข้อมูลเมตาและแท็กอ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง) ไปยังภูมิภาค AWS อื่นๆ โดยมีเวลาแฝงที่ลดลง ปฏิบัติตามข้อกำหนด มีความปลอดภัย การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ และสำหรับกรณีใช้งานอื่นๆ S3 CRR จะกำหนดค่าไว้บนแหล่งบัคเก็ต S3 และทำซ้ำอ็อบเจ็กต์ไปยังบัคเก็ตปลายทางในภูมิภาคอื่นของ AWS

คุณยังสามารถบังคับใช้นโยบายเขียนครั้งเดียวอ่านหลายครั้ง (WORM) ได้ด้วย S3 Object Lock คุณสมบัติการจัดการของ S3 นี้จะบล็อกการลบเวอร์ชันอ็อบเจ็กต์ในระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้คุณสามารถบังคับใช้นโยบายการเก็บรักษาเพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลอีกชั้นหนึ่งหรือเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด คุณสามารถโยกย้ายปริมาณงานจากระบบ WORM ที่มีอยู่ไปยัง Amazon S3 และกำหนดค่า S3 Object lock ที่ระดับอ็อบเจ็กต์และบัคเก็ตเพื่อป้องกันการลบเวอร์ชันอ็อบเจ็ตก่อนที่จะถึงวันที่ที่จะมีการเก็บรักษาหรือวันที่มีการพักตามกฎหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อ็อบเจ็กต์ที่มี S3 Object Lock จะคงรักษาการปกป้องแบบ WORM ไว้แม้ว่าจะย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ ที่มีนโยบายรอบการใช้งาน S3 คุณสามารถดูรายงาน S3 Inventory ที่มีสถานะ WORM ของอ็อบเจ็กต์เพื่อติดตามว่าอ็อบเจ็กต์ใดบ้างที่มี S3 Object Lock S3 Object Lock จะสามารถกำหนดค่าได้ในหนึ่งในสองโหมด เมื่อปรับใช้ในโหมดการควบคุมดูแล บัญชี AWS ที่มีสิทธิ์ IAM จะนำ S3 Object Lock ออกจากอ็อบเจ็กต์ได้ หากคุณต้องการความคงที่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตรงตามข้อกำหนด คุณสามารถใช้โหมดการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในโหมดการปฏิบัติตามข้อกำหนด จะไม่มีผู้ใช้ใดสามารถลบการปกป้องออก รวมถึงผู้ใช้บัญชีราก

การติดตามพื้นที่จัดเก็บ

นอกจากความสามารถในการจัดการเหล่านี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติ S3 และบริการอื่นๆ ของ AWS เพื่อติดตามและควบคุมวิธีการใช้งานทรัพยากร S3 คุณสามารถนำแท็กมาใช้กับบัคเก็ต S3 เพื่อจัดสรรงบประมาณในหลากหลายแง่มุมของธุรกิจ (เช่น ศูนย์ต้นทุน ชื่อแอปพลิเคชัน หรือเจ้าของ) จากนั้นใช้ AWS Cost Allocation Reports เพื่อดูการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่คำนวณตามแท็กบัคเก็ต คุณยังสามารถใช้ Amazon CloudWatch เพื่อติดตามสภาพการทำงานของทรัพยากร AWS และกำหนดตัวเตือนการเรียกเก็บเงินที่จะส่งไปหาคุณเมื่อค่าใช้จ่ายที่ประมาณไว้ถึงระดับที่ผู้ใช้กำหนด อีกหนึ่งบริการการตรวจสอบของ AWS คือ AWS CloudTrail ซึ่งตรวจสอบและรายงานกิจกรรมในระดับบัคเก็ตและอ็อบเจ็กต์ คุณสามารถกำหนดค่า S3 Event Notifications เพื่อทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ การแจ้งเตือน และเรียกใช้ AWS Lambda เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เจาะจงเกิดขึ้นกับทรัพยากร S3 ของคุณ S3 Event Notifications สามารถนำมาใช้เพื่อแปลงโค้ดไฟล์สื่อโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดไปยัง Amazon S3 ประมวลผลไฟล์ข้อมูลเมื่อไฟล์ใช้งานได้ หรือเพื่อซิงโครไนซ์อ็อบเจ็กต์กับที่จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและการตรวจสอบพื้นที่ข้อมูล S3 »

คลาสพื้นที่จัดเก็บ

Amazon S3 ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลบนคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ต่างๆ ได้: S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-Infrequent Access (Standard-IA ของ S3), S3 One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA ของ S3), Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) และ Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive)

คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ทุกคลาสรองรับระดับการเข้าถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามค่าใช้จ่าย หมายความว่าคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการผลิตที่สำคัญต่อองค์กรใน S3 มาตรฐานสำหรับการเข้าถึงบ่อย ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยจัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยใน S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อย หรือ S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อย และเก็บข้อมูลถาวรโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบถาวร ได้แก่ S3 Glacier และ S3 Glacier Deep Archive คุณสามารถใช้การวิเคราะห์คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเข้าถึงของแต่ละอ็อบเจ็กต์เพื่อดูข้อมูลที่ควรย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า จากนั้น คุณจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดค่านโยบายรอบการใช้งานของ S3 ซึ่งจะโอนย้ายข้อมูล นโยบายรอบการใช้งาน S3 ยังสามารถนำมาใช้กับอ็อบเจ็กต์ที่หมดอายุแล้วเมื่อครบรอบการใช้งานด้วย คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีรูปแบบการเข้าถึงที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ทราบใน S3 Intelligent-Tiering ซึ่งจะย้ายข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติอิงตามรูปแบบการเข้าถึงที่เปลี่ยนไประหว่างระดับการเข้าถึงบ่อยและระดับการเข้าถึงไม่บ่อยที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

การจัดการการเข้าถึงและความปลอดภัย

การจัดการการเข้าถึง

เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณใน Amazon S3 ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จะเข้าถึงทรัพยากร S3 ที่ตนสร้างขึ้นได้เท่านั้น คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้ผู้ใช้รายอื่นโดยใช้คุณสมบัติการจัดการการเข้าถึงต่อไปนี้: AWS Identity and Access Management (IAM) เพื่อสร้างผู้ใช้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงอ็อบเจ็กต์แต่ละรายการได้ นโยบายบัคเก็ตเพื่อกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับอ็อบเจ็กต์ทั้งหมดภายในบัคเก็ต S3 เดียว และการตรวจสอบความถูกต้องของสตริงสืบค้น เพื่อมอบการเข้าถึงแบบจำกัดเวลาให้กับผู้อื่นผ่าน URL ชั่วคราว Amazon S3 ยังรองรับบันทึกการตรวจสอบที่แสดงรายการคำขอต่อทรัพยากร S3 ของคุณเพื่อที่จะดูได้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลใดบ้างได้อย่างเต็มที่

การรักษาความปลอดภัย

Amazon S3 มอบคุณสมบัติความปลอดภัยที่ยืดหยุ่นเพื่อบล็อกผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ใช้ตำแหน่งข้อมูล VPC เพื่อเชื่อมต่อกับทรัพยากร S3 จาก Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ของคุณ Amazon S3 รองรับทั้งการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (พร้อมตัวเลือกการจัดการคีย์สามแบบ) และการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับการอัปโหลดข้อมูล ใช้ S3 Inventory เพื่อตรวจสอบสถานะการเข้ารหัสของอ็อบเจ็กต์ S3 (ดูการจัดการพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S3 Inventory)

S3 Block Public Access
คือชุดการควบคุมความปลอดภัยที่ตรวจสอบว่าบัคเก็ตและอ็อบเจ็กต์ S3 จะไม่สามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะ เพียงแค่ไม่กี่คลิกใน Amazon S3 Management Console คุณจะสามารถนำการตั้งค่า S3 Block Public Access ไปใช้กับบัคเก็ตทั้งหมดในบัญชี AWS หรือบัคเก็ต S3 ที่กำหนดได้ เมื่อนำการตั้งค่าไปใช้กับบัญชี AWS แล้ว บัคเก็ตและอ็อบเจ็กต์ใหม่หรือที่มีอยู่ก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นจะรับการตั้งค่าที่ป้องกันการเข้าถึงจากสาธารณะ การตั้งค่า S3 Block Public Access จะลบล้างสิทธิ์การเข้าถึง S3 อื่นๆ ทำให้ผู้ดูแลบัญชีบังคับใช้นโยบาย “ห้ามการเข้าถึงจากสาธารณะ” ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะใช้วิธีการเพิ่มอ็อบเจ็กต์และการสร้างบัคเก็ตอย่างไร หรือมีสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม การควบคุม S3 Block Public Access นั้นตรวจสอบได้ มีการควบคุมอีกชั้นหนึ่ง และใช้การตรวจสอบสิทธิ์บัคเก็ต AWS Trusted Advisor, บันทึก AWS CloudTrail และการแจ้งเตือน Amazon CloudWatch คุณควรเปิดใช้งาน Block Public Access ให้บัญชีและบัคเก็ตทั้งหมดที่ไม่ต้องการให้เข้าถึงได้แบบเป็นสาธารณะ

ลูกค้ายังสามารถใช้ Amazon Macie เพื่อดู จำแนก และปกป้องข้อมูลสำคัญซึ่งจัดเก็บใน Amazon S3 ได้อีกด้วย Amazon Marcie ใช้ความสามารถของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้ (PII) หรือทรัพย์สินทางปัญญา และมอบแดชบอร์ดและการแจ้งเตือนเพื่อความสามารถในการมองเห็นการเข้าถึงหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ Amazon Macie จะตรวจสอบรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อหาความผิดปกติ และสร้างการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบความเสี่ยงของการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

สืบค้นในตัว

Amazon S3 มีคุณสมบัติและบริการเสริมในตัวที่จะสืบค้นข้อมูลโดยไม่ต้องคัดลอกและโหลดไปยังแพลตฟอร์มการวิเคราะห์หรือคลังข้อมูลแยกต่างหาก หมายความว่าคุณสามารถเรียกใช้การวิเคราะห์ Big Data กับข้อมูลที่จัดเก็บใน Amazon S3 ได้โดยตรง S3 Select คือคุณสมบัติของ S3 ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นถึง 400% และลดค่าใช้จ่ายในการสืบค้นได้ถึง 80% โดยจะทำงานผ่านการเรียกดูชุดย่อยของข้อมูลอ็อบเจ็กต์ (โดยใช้นิพจน์ SQL ที่เรียบง่าย) แทนที่จะเป็นอ็อบเจ็กต์ทั้งหมด ซึ่งมีขนาดสูงสุดได้ถึง 5 เทราไบต์

Amazon S3 ยังสามารถใช้งานร่วมกับบริการการวิเคราะห์ AWS Amazon Athena และ Amazon Redshift Spectrum ได้อีกด้วย Amazon Athena สืบค้นข้อมูลของคุณใน Amazon S3 โดยไม่ต้องแตกไฟล์และโหลดไปยังบริการหรือแพลตฟอร์มแยกต่างหาก โดยจะใช้นิพจน์ SQL มาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล มอบผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที และมักจะนำมาใช้กับการดูข้อมูลแบบเฉพาะกิจ Amazon Redshift Spectrum ยังเรียกใช้การสืบค้น SQL โดยตรงบนข้อมูลใน Amazon S3 ได้อย่างง่ายดาย และยังเหมาะสำหรับการสืบค้นที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย (สูงถึงเอกซะไบท์) เพราะ Amazon Athena และ Amazon Redshift ใช้แคตตาล็อกข้อมูลและรูปแบบข้อมูลทั่วไปร่วมกัน คุณจึงสามารถใช้งานทั้งสองกับชุดข้อมูลเดียวกันใน Amazon S3 ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยไปที่การสร้างโซลูชันพื้นที่จัดเก็บ Big Data และ S3 Select »

การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก

AWS มีบริการเครื่องมือในการย้ายข้อมูลที่ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลไปยัง AWS เป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็ว และปลอดภัย S3 Transfer Acceleration ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วสูงสุดในการถ่ายโอนข้อมูลระยะไกลไปยังบัคเก็ต S3 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่มาก พิจารณาการใช้งาน AWS Snowball, AWS Snowball Edgeและ AWS Snowmobile เพื่อย้ายข้อมูลขนาดเพตะไบท์ถึงเอกซะไบต์ไปยัง AWS Cloud ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งในห้าของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ AWS Snow เหล่านี้ทำงานโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแบบจับต้องได้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านเส้นทาง และแก้ไขปัญหาการย้ายข้อมูล เช่น ค่าใช้จ่ายทางเครือข่ายที่สูง เวลาการถ่ายโอนที่ยาวนาน และความปลอดภัย

ลูกค้าที่ต้องการเก็บแอปพลิเคชันในองค์กรและเปิดใช้สถาปัตยกรรมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์สามารถใช้ AWS Storage Gateway (บริการพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบไฮบริด) เพื่อเชื่อมต่อสภาพแวดล้อมในองค์กรเข้ากับ Amazon S3 ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างพื้นที่จัดเก็บในองค์กรและ AWS (รวมถึง Amazon S3) ได้อัตโนมัติโดยใช้ AWS DataSync ซึ่งสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่าเครื่องมือโอเพนซอร์สถึง 10 เท่า หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลไปยังและออกจาก Amazon S3 โดยตรงโดยใช้ Secure File Transfer Protocol (SFTP) ให้ใช้ AWS Transfer for SFTP ซึ่งเป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์กับบุคคลภายนอกได้อย่างปลอดภัย

ลูกค้ายังสามารถร่วมงานกับผู้ให้บริการอื่นจากเครือข่ายคู่ค้า AWS (APN) เพื่อปรับใช้สถาปัตยกรรมพื้นที่จัดเก็บแบบไฮบริด ผสานรวม Amazon S3 เข้ากับแอปพลิเคชันและเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ และถ่ายโอนข้อมูลไปยังและออกจาก AWS Cloud

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยไปที่ AWS Migration Services, AWS DataSync และ AWS Transfer for SFTP »

การใช้งานและการจำกัดสิทธิ์ที่กำหนดไว้

การใช้บริการนี้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า Amazon Web Services »

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน