งานทั่วไป

Amazon S3 Standard

Amazon S3 Standard มอบพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่มีความคงทน ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงสำหรับข้อมูลที่ได้รับการเข้าถึงเป็นประจำ ด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูง S3 Standard จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานหลายแขนงซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ เว็บไซต์แบบไดนามิก การกระจายเนื้อหา แอปพลิเคชันบนมือถือและเกม และ Big Data Analytic การจัดการรอบการใช้งาน S3 มีนโยบายแบบกำหนดค่าได้เพื่อย้ายอ็อบเจ็กต์ไปยังคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติหลัก:

 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูง
 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจ็กต์มีความคงทน 99.999999999% ในหลาย Availability Zone
 • ข้อมูลจะคืนสภาพได้หากมีเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งาน 99.99% ตลอดปีที่กำหนด
 • ความพร้อมใช้งานซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยข้อตกลงระดับการบริการ Amazon S3
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การจัดการรอบการใช้งานสำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติ

Infrequent Access

Amazon S3 Standard - Infrequent Access

Amazon S3 Standard - Infrequent Access (S3 Standard-IA) เป็นคลาสพื้นที่เก็บข้อมูล Amazon S3 สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยแต่ต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น S3 Standard-IA เป็น S3 Standard ที่มีความคงทนสูง ปริมาณงานสูง และเวลาแฝงต่ำแต่มีราคาพื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB และค่ากู้คืนต่อ GB ไม่สูง ด้วยต้นทุนต่ำประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงจึงทำให้ S3 Standard-IA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว การสำรองข้อมูล และทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการกู้คืนหลังเกิดภัยพิบัติ คลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 Standard-IA จะตั้งค่าไว้ที่ระดับอ็อบเจ็กต์และสามารถปรากฏในบัคเก็ตเดียวกันกับ S3 Standard ซึ่งให้คุณได้ใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 กับอ็อบเจ็กต์สำหรับโอนย้ายโดยอัตโนมัติระหว่างคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติหลัก:

 • ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณงานสูงเหมือน S3 Standard
 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจ็กต์มีความคงทน 99.999999999% ในหลาย Availability Zone
 • ข้อมูลจะคืนสภาพได้หากมีเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งาน 99.9% ตลอดปีที่กำหนด
 • ความพร้อมใช้งานซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยข้อตกลงระดับการบริการ Amazon S3
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การจัดการรอบการใช้งานสำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติ

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) เป็นคลาสพื้นที่เก็บข้อมูล Amazon S3 สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยแต่ต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น S3 One Zone-IA จะจัดเก็บข้อมูลใน AZ เดียวซึ่งต่างจากคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลของ Amazon อื่นๆ ที่จัดเก็บข้อมูลในสาม Availability Zone (AZ) เป็นอย่างต่ำ ด้วยเหตุนี้ การจัดเก็บข้อมูลใน S3 One Zone-IA จึงมีต้นทุนถูกกว่าการจัดเก็บใน S3 Standard-IA ถึง 20% คลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 One Zone-IA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวเลือกที่ต้นทุนต่ำลงมาสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อย แต่ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมใช้งานและการคืนสภาพได้ของพื้นที่เก็บข้อมูล S3 Standard หรือ S3 Standard-IA พื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดเก็บสำเนาข้อมูลสำรองทุติยภูมิของข้อมูลภายในองค์กรหรือข้อมูลที่สร้างใหม่ได้หรือสำหรับพื้นจัดเก็บที่ใช้เป็นเป้าหมาย S3 Cross-Region Replication จากอีก AWS Region หนึ่ง เป็นต้น

S3 One Zone-IA มีความคงทน† สูง ปริมาณงานสูง และประสิทธิภาพต่ำเช่นเดียวกันกับ Amazon S3 Standard และ S3 Standard-IA แต่มีราคาพื้นที่เก็บข้อมูลต่อ GB และค่ากู้คืนต่อ GB ไม่สูง คลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 One Zone-IA จะตั้งค่าไว้ที่ระดับอ็อบเจ็กต์และสามารถมีอยู่ในบัคเก็ตเดียวกันกับคลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 Standard และ S3 Standard-IA ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้นโยบายรอบการใช้งาน S3 เพื่อโอนย้ายอ็อบเจ็กต์ระหว่างคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใดๆ

คุณสมบัติหลัก:

 • ประสิทธิภาพการทำงานด้วยเวลาแฝงต่ำและปริมาณสูงเหมือนกันกับ S3 Standard และ S3 Standard-IA
 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจ็กต์มีความคงทน 99.999999999% แต่ข้อมูลจะสูญหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งาน 99.5% ตลอดปีที่กำหนด
 • ความพร้อมใช้งานซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยข้อตกลงระดับการบริการ Amazon S3
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การจัดการรอบการใช้งานสำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติ
† เนื่องจาก S3 One Zone-IA จัดเก็บข้อมูลใน AWS Availability Zone เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จึงอาจจะสูญหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone

การเก็บถาวร

Amazon Glacier

Amazon Glacier เป็นบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัย คงทน และมีต้นทุนต่ำมากสำหรับเก็บข้อมูลถาวร คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลในปริมาณเท่าใดก็ได้ด้วยความอุ่นใจในราคาสบายกระเป๋าซึ่งใกล้เคียงหรือถูกกว่าโซลูชันภายในองค์กร เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายยังคงต่ำแต่ก็เหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายในการเรียกดูข้อมูล Amazon Glacier จึงมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกในการเข้าถึงคลังเก็บข้อมูลถาวรตั้งแต่ระยะเวลาไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมง Amazon Glacier รองรับนโยบายรอบการใช้งาน S3 สำหรับย้ายข้อมูลอัตโนมัติระหว่างคลาสพื้นที่เก็บข้อมูล S3 กับ Amazon Glacier โปรดดูที่ หน้า Amazon Glacier สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติหลัก:

 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจ็กต์มีความคงทน 99.999999999% ในหลาย Availability Zone
 • ข้อมูลจะคืนสภาพได้หากมีเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone
 • จะรองรับ SSL สำหรับข้อมูลโอนย้ายและการเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บ
 • การออกแบบในราคาถูกมากสำหรับการเก็บข้อมูลถาวรในระยะยาว
 • การจัดการรอบการใช้งานสำหรับย้ายอ็อบเจ็กต์แบบอัตโนมัติ
  S3 Standard S3 Standard-IA S3 One Zone-IA Amazon Glacier
ออกแบบมาเพื่อความคงทน 99.999999999% 99.999999999% 99.999999999%† 99.999999999%
ออกแบบมาเพื่อความพร้อมใช้งาน 99.99% 99.9% 99.5% ไม่มี
ความพร้อมใช้งาน SLA 99.9% 99% 99% ไม่มี
Availability Zone >3
>3 1 >3
ค่าใช้จ่ายตามความจุขั้นต่ำต่ออ็อบเจ็กต์ ไม่มี 128KB* 128KB* ไม่มี
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ ไม่มี 30 วัน 30 วัน 90 วัน
ค่าธรรมเนียมในการเรียกดูข้อมูล ไม่มี ต่อ GB ที่เรียกดู ต่อ GB ที่เรียกดู ต่อ GB ที่เรียกดู**
เวลาแฝงของไบต์แรก มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที เลือกนาทีหรือชั่วโมง***
ประเภทการจัดเก็บ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์
การเปลี่ยนรอบการใช้งาน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
† เนื่องจาก S3 One Zone-IA จัดเก็บข้อมูลใน AWS Availability Zone เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จึงอาจจะสูญหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายของ Availability Zone

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Amazon S3

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon S3
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา