Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน SageMaker Ground Truth ได้ฟรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier สำหรับสองเดือนแรกหลังจากการใช้งาน Amazon SageMaker ครั้งแรก จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับอ็อบเจ็กต์ 500 รายการแรกที่ติดป้ายต่อเดือน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้ผู้จำหน่ายการติดป้าย Amazon Mechanical Turk หรือข้อมูลสังเคราะห์)

รายละเอียดราคาของ Amazon SageMaker Ground Truth Plus

Amazon SageMaker Ground Truth Plus ช่วยให้คุณสร้างชุดข้อมูลการฝึกอบรมแมชชีนเลิร์นนิง (ML) คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอปพลิเคชันการติดป้ายหรือบริหารจัดการบุคลากรในการติดป้ายด้วยตัวคุณเอง SageMaker Ground Truth Plus ใช้ระบบการคิดราคาแบบต่อป้าย ซึ่งสามารถเป็นกรอบแสดงขอบเขตวัตถุ คิวบอยด์ หรือคู่คีย์-ค่า และอื่นๆ

เมื่อใช้ SageMaker Ground Truth Plus คุณจะได้รับการเสนอราคาแบบกำหนดเอง ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับกรณีใช้งานและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หากต้องการรับการเสนอราคาแบบกำหนดเอง โปรดกรอกแบบฟอร์มแสดงความต้องการของโครงการ

รายละเอียดราคาของ Amazon SageMaker Ground Truth

Amazon SageMaker Ground Truth จะช่วยคุณในการสร้างชุดข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับ ML SageMaker Ground Truth จะติดป้ายเนื้อหาของคุณ (รูปภาพ เสียง ข้อความ เป็นต้น) โดยการแนะนำผู้ติดป้ายที่เป็นบุคคลทีละขั้นตอนในกระบวนการที่เรียกว่าเวิร์กโฟลว์ กลุ่มบุคคลสามกลุ่มที่สามารถติดป้ายกำกับโดยใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้คือ บุคลากรของAmazon Mechanical Turkพนักงานของคุณ หรือผู้จำหน่ายจากบริษัทภายนอก SageMaker Ground Truth ยังสามารถเรียนรู้จากป้ายและอ็อบเจ็กต์ป้ายเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ

คุณจะชำระเงินสำหรับแต่ละอ็อบเจ็กต์ที่ติดป้าย (อย่างเช่น รูปภาพ การบันทึกเสียง หรือส่วนหนึ่งของข้อความ) ไม่ว่าจะติดป้ายโดยอัตโนมัติโดย SageMaker Ground Truth หรือโดยผู้ติดป้ายที่เป็นบุคคล หากคุณใช้ผู้จำหน่ายหรือ Mechanical Turk ในการติดป้าย คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่ออ็อบเจ็กต์ที่ติดป้าย หากคุณใช้พนักงานของคุณในการติดป้าย จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่ออ็อบเจ็กต์ที่ติดป้าย

การสร้างข้อมูลสังเคราะห์

SageMaker Ground Truth ช่วยให้คุณสร้างชุดข้อมูลการฝึกอบรม ML คุณภาพสูงโดยใช้ข้อมูลที่มีป้ายกำกับที่สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ในปริมาณมาก ข้อมูลสังเคราะห์มีการกำหนดราคาตามจำนวนป้าย

เมื่อมีการสร้างข้อมูลสังเคราะห์ คุณสามารถขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับกรณีใช้งานและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หากต้องการรับการเสนอราคาแบบกำหนดเอง โปรดกรอก แบบฟอร์มแสดงความต้องการของโครงการ

รายละเอียดราคาอ็อบเจ็กต์

ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามจำนวนอ็อบเจ็กต์ชุดข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ อ็อบเจ็กต์ชุดข้อมูลจะกำหนดเป็นหน่วยย่อยขนาดเล็กของข้อมูลในทุกรูปแบบ

อ็อบเจ็กต์ที่ได้รับการตรวจสอบ (รูปภาพ เฟรมวิดีโอ เอกสารข้อความ ไฟล์เสียง เป็นต้น)

พอยต์คลาวด์แบบ 3 มิติ

รายละเอียดราคาค่าแรง

เวิร์กโฟลว์ในตัวสำหรับ Amazon Mechanical Turk

หากคุณใช้ Amazon Mechanical Turk เพื่อติดป้าย คุณจะต้องชำระค่าบริการต่ออ็อบเจ็กต์ต่ออินสแตนซ์การตรวจสอบ เราขอแนะนำให้คุณใช้ผู้ติดป้ายหลายรายต่ออ็อบเจ็กต์เพื่อให้มีความถูกต้องในการติดป้ายมากยิ่งขึ้น

ผู้จำหน่าย

หากคุณใช้ผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะเป็นผู้ตั้งค่าใช้จ่ายต่อป้าย คุณสามารถดูรายละเอียดราคาของผู้จำหน่ายแต่ละรายได้ใน AWS Marketplace 

ตัวอย่างราคาของ Amazon SageMaker Ground Truth

การใช้พนักงานภายในสำหรับการติดป้ายโดยบุคคล

บริษัทผู้ผลิตใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการจัดหมวดหมู่รูปภาพผลิตภัณฑ์ของตน พวกเขาติดป้ายรูปภาพ 40,000 รายการที่มีชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อฝึกอบรมโมเดล พนักงานของพวกเขาติดป้ายรูปภาพทั้งหมด 40,000 รายการโดยใช้เวิร์กโฟลว์ในตัวสำหรับการจัดหมวดหมู่รูปภาพ

เนื่องจากบริษัทใช้พนักงานภายใน ราคาสำหรับรูปภาพ 40,000 รายการที่ติดป้ายโดยมนุษย์จึงมีราคาเท่ากัน 0.08 USD ต่อรูปภาพ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = รูปภาพ 40,000 รายการที่ติดป้ายโดยมนุษย์ x 0.08 USD ต่อรูปภาพ = 3,200 USD

การใช้ Mechanical Turk สำหรับการติดป้ายโดยบุคคลด้วยเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

บริษัทโฆษณาใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อกำหนดทั้งรูปแบบและเนื้อหาของโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บริษัทตัดสินใจว่าต้องติดป้ายโพสต์ 85,000 รายการเพื่อฝึกฝนโมเดล บริษัทตัดสินใจสร้างและอัปโหลดเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง และกำหนดการชำระเงินไว้ที่ 0.036 USD ต่อโพสต์ นอกจากนี้ยังตัดสินใจว่าต้องติดป้ายแต่ละโพสต์สามครั้งเพื่อเพิ่มความแม่นยำของป้าย เมื่อใช้ SageMaker Ground Truth พนักงานต้องติดป้ายโพสต์ 85,000 รายการ

เนื่องจากบริษัทใช้ Mechanical Turk จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาเดิมอีก 0.036 USD ต่อโพสต์แต่ละโพสต์ที่ติดป้ายโดยบุคคล ซึ่งต้องชำระให้กับผู้ติดป้าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = (50,000 x 0.08 USD ต่อบทความ) + (35,000 โพสต์ x 0.04 USD ต่อโพสต์) + (โพสต์ 85,000 รายการที่ติดป้ายโดยมนุษย์ x 0.036 USD ต่อโพสต์ x 3 ผู้ติดป้ายต่ออ็อบเจ็กต์) = 14,580 USD

การใช้ Mechanical Turk สำหรับการติดป้ายโดยบุคคลด้วยเวิร์กโฟลว์ในตัว

บริษัทสิ่งพิมพ์ใช้ ML ในการสร้างแอปพลิเคชันการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อจัดหมวดหมู่บทความหนังสือพิมพ์ บริษัทติดป้ายบทความ 200,000 รายการเพื่อฝึกอบรมโมเดล บริษัทเลือกเวิร์กโฟลว์การจัดหมวดหมู่ข้อความในตัว และตัดสินใจว่าต้องติดป้ายแต่ละบทความสามครั้งเพื่อเพิ่มความแม่นยำของป้าย เมื่อใช้ SageMaker Ground Truth พนักงานต้องติดป้ายบทความ 40,000 รายการ ส่วนป้ายอีก 160,000 รายการจะติดโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากบริษัทใช้ Mechanical Turk เวิร์กโฟลว์การจัดหมวดหมู่ข้อความจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 0.012 USD ต่อบทความแต่ละบทความที่ติดป้ายโดยบุคคล ซึ่งต้องชำระให้กับผู้ติดป้าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = (50,000 x 0.08 USD ต่อบทความ) + (150,000 บทความ x 0.04 USD ต่อบทความ) + (บทความ 40,000 รายการที่ติดป้ายโดยมนุษย์ x 0.012 USD ต่อบทความ x 3 ผู้ติดป้ายต่ออ็อบเจ็กต์) + ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการอนุมาน Amazon SageMaker** = 11,440 USD + ค่าใช้จ่ายการฝึกและการอนุมาน Amazon SageMaker**

**ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงชนิดของชุดข้อมูลที่ใช้ ชนิดของงานติดป้าย และความละเอียดของรูปภาพในชุดข้อมูลของคุณ

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ราคา Amazon SageMaker Ground Truth
หากมีคำถาม

โปรดไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยของราคาการติดป้ายข้อมูลของ Amazon SageMaker

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วยการติดป้ายข้อมูลของ Amazon SageMaker ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้