AWS Security Hub

ตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS โดยอัตโนมัติและรวมศูนย์การแจ้งเตือนความปลอดภัย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Security Hub

ใช้ AWS Security Hub เพื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ รวมการแจ้งเตือนความปลอดภัยไว้ในที่เดียวและรูปแบบเดียว ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะความปลอดภัยโดยรวมในบัญชี AWS ทั้งหมดของคุณ


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Security Hub

ประโยชน์ของ Security Hub

ตรวจหาการเบี่ยงเบนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยภายในคลิกเดียว
รวบรวมสิ่งที่ตรวจพบเกี่ยวกับความปลอดภัยในรูปแบบข้อมูลมาตรฐานจากบริการของ AWS และคู่ค้าโดยอัตโนมัติ
เร่งเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาด้วยการดำเนินการตอบกลับและการแก้ไขอัตโนมัติ
แสดงภาพสภาพวะการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ใช้ AWS ของคุณ

วิธีทำงาน

AWS Security Hub คือบริการด้านการจัดการสภาวะความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ (CSPM) ซึ่งดำเนินการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย รวบรวมการแจ้งเตือน และสนับสนุนการแก้ไขอัตโนมัติ

กรณีใช้งาน

ลดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบอัตโนมัติตามข้อมูลชุดการควบคุมความปลอดภัยที่ดูแลจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ และทำให้การจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นด้วยความสามารถในตัวในการแมปเฟรมเวิร์กทั่วไป เช่น CIS, PCI DSS และอื่น ๆ

ส่งเสริม แก้ไข หรือส่งการค้นพบไปยังระบบการออกทิกเก็ตโดยอัตโนมัติด้วยการผสานการทำงานของ Security Hub กับ EventBridge

ลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการนำข้อมูลเข้าส่วนข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการเหตุการณ์ (SIEM) การออกทิกเก็ต และเครื่องมืออื่น ๆ โดยรวมการผสานการทำงานระหว่างบริการของ AWS กับเครื่องมือขั้นปลายของคุณและปรับให้การค้นพบของคุณเป็นมาตรฐาน

จัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการตอบสนองและการแก้ไขของทีมรักษาความปลอดภัยส่วนกลางและทีม DevSecOps ได้ดียิ่งขึ้นโดยการ ค้นหา เชื่อมโยง รวบรวม และปรับแต่ง การค้นพบด้านความปลอดภัยที่หลากหลายตามบัญชีและทรัพยากร รวมถึงการแสดงภาพการค้นพบในแดชบอร์ด Security Hub