13/9/2016 - 11:45 น. เวลาปรับฤดูกาลของแปซิฟิก

เราได้ตรวจสอบ Amazon RDS ถึงผลกระทบจากกรณีปัญหาที่ระบุไว้ใน CVE-2016-6662 แล้ว เราพิจารณาแล้วว่าทรัพยากรของลูกค้า AWS จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้