AWS Service Catalog

สร้าง จัดระเบียบ และควบคุม

AWS Service Catalog ทำให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการแค็ตตาล็อกของบริการไอทีที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บน AWS บริการไอทีเหล่านี้อาจรวมถึงทุกสิ่งตั้งแต่ภาพของเครื่องเสมือน เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลเพื่อให้ครบทั้งสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันหลายระดับ AWS Service Catalog ทำให้คุณสามารถจัดการบริการไอทีที่ปรับใช้ทั่วไปได้จากศูนย์กลาง และช่วยให้การดูแลเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามข้อบังคับ พร้อมทั้งยังทำให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้บริการไอทีที่ได้รับการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ

AWS Service Catalog - เริ่มต้นใช้งาน (7:16)

ประโยชน์

สอดคล้องกับมาตรฐานบริษัท

AWS Service Catalog จัดเตรียมพื้นที่เดียวเพื่อให้องค์กรสามารถจัดการแค็ตตาล็อกของบริการไอทีได้จากศูนย์กลาง ด้วย AWS Service Catalog คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้สามารถใช้งานบริการไอทีและเวอร์ชันใดได้บ้าง การกำหนดค่าของบริการที่พร้อมใช้งาน และสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคล กลุ่ม แผนก หรือศูนย์ต้นทุน

ช่วยพนักงานหาและปรับใช้บริการไอทีที่ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว

ด้วย AWS Service Catalog คุณจะเป็นผู้กำหนดแค็ตตาล็อกบริการ AWS และซอฟต์แวร์ AWS Marketplace ด้วยตนเองและทำให้บริการและซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ จากนั้น ผู้ใช้ปลายทางจึงจะสามารถสำรวจและปรับใช้บริการไอทีได้อย่างรวดเร็วโดยใช้พอร์ทัลแบบบริการตนเอง

จัดการวงจรชีวิตบริการไอทีจากศูนย์กลาง

AWS Service Catalog ทำให้คุณสามารถเพิ่มบริการไอทีเวอร์ชันใหม่ได้ตามความจำเป็น และผู้ใช้ปลายทางจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบการอัปเดตล่าสุดไปพร้อมๆ กัน ด้วย AWS Service Catalog คุณสามารถควบคุมการใช้บริการไอทีได้โดยระบุข้อจำกัด เช่น ภูมิภาค AWS ที่สามารถเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือช่วง IP ที่อนุญาต

เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ ITSM/ITOM

เครื่องมือ IT Service Management (ITSM) เช่น ServiceNow สามารถเชื่อมต่อกับ AWS Service Catalog เพื่อให้ผู้ใช้แพลตฟอร์ม ITSM ส่งคำขอบริการและทรัพยากร AWS ได้ง่ายขึ้น AWS Service Catalog Connector สำหรับ ServiceNow ลดความซับซ้อนในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ AWS สำหรับผู้ใช้ ServiceNow และมอบการดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ AWS ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ServiceNow

กรณีศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Service Catalog

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Service Catalog
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา