AWS Snowball Edge

การขนส่งข้อมูลระดับเพตะไบต์พร้อมความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลแบบออนบอร์ด

AWS Snowball Edge เป็นอุปกรณ์โยกย้ายข้อมูลและอุปกรณ์ประมวลผลที่ Edge ซึ่งมีสองตัวเลือก Snowball Edge Storage Optimized มีทั้งพื้นที่จัดเก็บบล็อกและพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่ใช้งานร่วมกับ Amazon S3 ได้ และ 24 vCPU เหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องและการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ Snowball Edge Compute Optimized มี 52 vCPU พื้นที่จัดเก็บบล็อกและอ็อบเจ็กต์ และ GPU เสริมสำหรับกรณีการใช้งานเช่นแมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ภาพยนตร์วีดิทัศน์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่อ ลูกค้าสามารถใช้ตัวเลือกทั้งสองนี้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล Machine Learning และการประมวลผล และพื้นจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง (เช่น การผลิต อุตสาหกรรม และการขนส่ง) หรืออยู่ในสถานที่ตั้งห่างไกล (เช่น ปฏิบัติการทางทหารหรือทางทะเล) ก่อนจัดส่งกลับมายัง AWS อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีการวางซ้อนและจัดกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประกอบเป็นชุดติดตั้งชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Snowball Edge รองรับประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 เฉพาะรวมถึงฟังก์ชัน AWS Lambda ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถพัฒนาและทดสอบใน AWS แล้วจึงปรับใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งที่ห่างไกลเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลล่วงหน้า และส่งคืนข้อมูล กรณีใช้งานทั่วไปได้แก่การย้ายข้อมูล การขนส่งข้อมูล การตรวจเทียบภาพ การบันทึกสตรีมด้วยเซ็นเซอร์ IoT และ Machine Learning

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Snowball Edge

ประโยชน์

การเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างง่าย

Snowball Edge สามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลหลายเทราไบต์ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ลูกค้าใช้งานเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆเช่นฐานข้อมูล ข้อมูลสำรอง หน่วยเก็บถาวร ข้อมูลสุขภาพ ชุดข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลเซ็นเซอร์ IoT และเนื้อหาสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงื่อนไขเครือข่ายป้องกันเส้นเวลาตามจริงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมากทั้งเข้าและออกจาก AWS

ใช้งานง่าย

งานจะถูกสร้างขึ้นใน AWS Management Console เมื่อสร้างงานขึ้นมาแล้ว AWS จะจัดส่งอุปกรณ์ Snowball Edge ที่เตรียมใช้งานไว้ล่วงหน้าไปยังสถานที่ตั้งของคุณ เมื่อคุณได้รับอุปกรณ์ ก็เพียงแค่ติดตั้งเข้ากับเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ของคุณและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เมื่ออุปกรณ์พร้อมที่จะส่งคืน ป้ายจัดส่ง E Ink จะอัปเดตอัตโนมัติและผู้ให้บริการขนส่งก็จะขนส่งอุปกรณ์มาที่สถานที่ของ AWS ที่ถูกต้องซึ่งการอัปโหลดได้เริ่มขึ้น สถานะงานสามารถติดตามได้ผ่านข้อความตัวหนังสือหรืออีเมลที่สร้างขึ้นโดย Amazon SNS หรือใน Console โดยตรง

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ

เรียกใช้ EC2 AMI และปรับใช้โค้ด AWS Lambda ใน Snowball Edge เพื่อเรียกใช้การประมวลผลหรือวิเคราะห์ในระบบด้วย Machine Learning หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ Developer และผู้ดูแลระบบสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โดยตรงเป็นสภาพแวดล้อม AWS ที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ความสามารถนี้ช่วยให้ลูกค้าพัฒนา Machine Learning และวิเคราะห์เครื่องมือ รวมทั้งทดสอบในระบบคลาวด์ได้ แต่ก็สามารถใช้งานในสถานที่ตั้งที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายจำกัดหรือไม่มีเลยได้ก่อนจัดส่งข้อมูลกลับมาที่ AWS Snowball Edge จะบันทึกข้อมูลจากเว็บไซต์ระยะไกลและข้อมูลที่ไม่ทราบอื่นๆ ได้ เพื่อให้สามารถปรับแต่งและเผยแพร่โมเดล Machine Learning ได้

พื้นที่จัดเก็บแบบแยกโดด

อุปกรณ์ Snowball Edge สามารถจัดพื้นที่จัดเก็บภายในเครื่องให้กับแอปพลิเคชันในองค์กรผ่านโปรโตคอลการแชร์ไฟล์ (NFS) หรืออินเตอร์เฟสพื้นที่จัดเก็บออบเจ็กต์ (S3 API) นอกจากนี้ยังใช้ไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บบล็อกออนบอร์ดสำหรับการเรียกใช้แอปพลิเคชันบนอินสแตนซ์ Amazon EC2 บน Snowball Edge ได้ และยังสามารถทำการคลัสเตอร์อุปกรณ์ Snowball Edge ไว้ด้วยกันเป็นระดับพื้นที่จัดเก็บเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและคงทนมากขึ้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยน Snowball Edge ใหม่ ก็อาจจะนำออกมาจากกลุ่มและเปลี่ยนแทนด้วย Snowball Edge ใหม่

 

ปลอดภัย

อุปกรณ์ Snowball Edge มีตัวเครื่องแบบบ่งชี้ร่องรอยการแกะ มีการเข้ารหัสแบบ 256 บิต และ Trusted Platform Module (TPM) ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันทั้งความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณแบบครบวงจร คีย์การเข้ารหัสได้รับการจัดการด้วย AWS Key Management Service (KMS) และจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์

ปรับขนาดได้

อุปกรณ์ Snowball Edge สามารถขนส่งข้อมูลหลายเทราไบต์ และอุปกรณ์หลายเครื่องสามารถใช้งานควบคู่กันหรือในลักษณะจัดกลุ่มรวมกันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลหลายเพตะไบต์เข้าไปในหรือออกมาจาก AWS Snowball Edge ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในบางภูมิภาค และจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ตั้งเมื่อคุณสร้างงานใน AWS Management Console

วิธีทำงาน

คุณสามารถสั่งซื้อ Snowball Edge Storage Optimized และ Compute Optimized ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console. อุปกรณ์จะมาพร้อมกับบัคเก็ต S3 ของคุณ การกำหนดค่าแบบจัดกลุ่ม และรหัส Lambda หรือ EC2 AMI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า พร้อมกับแอปพลิเคชันการวิเคราะห์หรือโมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่องขั้นสูง เมื่ออุปกรณ์มาถึงแล้ว ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายในพื้นที่ของคุณและตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเองหรือด้วย DHCP ขั้นสุดท้าย ปลดล็อกอุปกรณ์ Snowball Edge และเริ่มคัดลอกข้อมูล หรือเริ่มเรียกใช้อินสแตนซ์ EC2 และสร้างพร้อมแนบไดรฟ์ข้อมูลบล็อกไปยังแอปพลิเคชันของคุณ เมื่ออุปกรณ์พร้อมส่งคืน ป้ายจัดส่ง E Ink จะอัปเดตอัตโนมัติ และสามารถติดตามสถานะงานผ่านข้อความหรืออีเมลของ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) หรือใน Console โดยตรง 

กรณีใช้งาน

แอปพลิเคชันแบบฝัง

แอปพลิเคชันแบบฝังเช่นการสร้างภาพทางการแพทย์จะใช้ Snowball Edge เพื่อรองรับระบบการสแกนและสร้างภาพ ระบบเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่จับภาพไว้เพื่อให้ผู้ใช้และระบบควบคุมดูแลเฉพาะที่สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีและในขณะเดียวกันก็ยังช่วยป้องกันปัญหาการเชื่อมต่อ WAN ได้อีกด้วย กลุ่มอุปกรณ์ Snowball Edge สามารถกำหนดระยะข้อมูลเฉพาะที่เพื่อถ่ายโอนไปยัง Amazon S3 เป็นระยะได้โดยไม่ขัดจังหวะปฏิบัติการของระบบ

ดำเนินการจากสถานที่ตั้งในระยะไกลด้วยข้อมูลง่ายๆ

Snowball Edge เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานจากระยะไกลซึ่งได้รับประโยชน์จากการประมวลผลล่วงหน้าเช่นการติดแท็กรูปภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การบีบลดขนาดหรือการจัดระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและ/หรือจัดเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์ระบบคลาวด์ของคุณ และส่งกลับมาที่ AWS

MACHINE LEARNING

ด้วย AWS Snowball Edge คุณสามารถปรับใช้และเรียกใช้โมเดล Machine Learning เช่น การจัดหมวดหมู่เอกสารและการติดป้ายกำกับอิมเมจได้โดยตรงในอุปกรณ์เพื่อปรับแต่งกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพ กำลังการผลิต และแม้กระทั่งคาดการณ์ความล้มเหลวของโมเดลได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Snowball Edge เพื่อส่งผ่านข้อมูลจากตำแหน่งระยะไกลหรือเคลื่อนที่ไปยัง AWS สำหรับ Machine Learning ในระบบคลาวด์ได้

การผลิต

สถานที่ตั้งในโรงงานใช้ Snowball Edge เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและทำการวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมและปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ สมรรถนะในการผลิตและแม้กระทั่งภาวะขัดข้องที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลก็จะส่งกลับมายัง AWS เพื่อทำการวิเคราะห์ระดับใหญ่ซึ่งเน้นให้เห็นแนวโน้มหรือแบบแผนที่สำคัญ

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Snowball Edge สามารถดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ IoT หรือไฟล์บันทึกของอุปกรณ์ ดำเนินการวิเคราะห์กับข้อมูลดิบเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และเพิ่มผลลัพธ์เข้าไปยัง Data Lake ใน AWS สำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลถาวรในท้ายที่สุด

กรณีศึกษา

โดรน

InSitu (แผนกหนึ่งของ Boeing) ใช้โดรนบินเพื่อจับภาพที่มีความละเอียดคมชัดสูงขนาดหลายเทราไบต์นานกว่าหลายล้านชั่วโมงในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากเช่นบริเวณที่เกิดไฟป่า เหมืองแร่ แหล่งต้นน้ำในทะเลทราย และสนามรบ การรวบรวมข้อมูลจากระยะไกลในลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องแน่ใจว่าโดรนมีการจับภาพได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะกลับฐานที่ตั้ง Snowball Edge ช่วยให้โดรนสามารถประมวลผลล่วงหน้าและถ่ายโอนข้อมูลนี้กลับไปยังแอปพลิเคชันวิเคราะห์ที่ใช้ระบบคลาวด์
 

This Is My Architecture re:Invent 2017 (48:34) - InSitu เริ่มที่ 34:24

ทะเลทราย

การเก็บรวบรวมและจัดการเนื้อหาที่จับภาพจากผู้คน 130,000 คนในงานเทศกาลอิเล็กทรอนิกาในทะเลทรายอย่างนั้นหรือ Snowball Edge ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้ ฟัง David Chen จาก Insomniac พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เขาเปลี่ยนดิสก์ไดรฟ์และแถวลำดับจัดเก็บข้อมูลสำหรับเครือข่ายผลิตสื่อชั่วคราวแบบเร่งรัดของเขาทั่วโลก

Electric Daisy Carnival ของ Insomniac (2:24)

เรือ

Hatfield Marine Science Center ของ Oregon State University เป็นห้องปฏิบัติการทางทะเลชั้นนำและเป็นวิทยาเขตสำหรับการวิจัย การศึกษาและการลงพื้นที่ภาคสนามเกี่ยวกับวิทยาการทางทะเลและชายฝั่งของ OSU องค์กรนี้้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบนดิสก์ไดรฟ์บนเรือที่ทำการวิจัยแล้วจึงโหลดข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง AWS Snowball Edge ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาพมหาสมุทรและชายฝั่งขนาด 100 TB ได้แบบตามเวลาจริงโดยอาศัยความสามารถในการประมวลผลบนลำเรือแล้วจึงถ่ายโอนมาที่ระบบคลาวด์เมื่อถึงฝั่ง 

หลักสูตรการจัดการข้อมูลวิจัยบนลำเรือของ OSU (3:47)

สนามรบ

Snowball Edge ออกแบบมาเพื่อปรับใช้โดยทนต่อสภาพแวดล้อมจริงที่ไม่เอื้ออำนวยและเป็นไปตามข้อกำหนด MIL-S-901D เกี่ยวกับแรงกระแทกทางกลที่มีผลกระทบสูงต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือ ดูการทดสอบเรือที่แสดงให้เห็นภาพการระเบิดที่จุดชนวนในสระน้ำที่ระยะทางและระดับความลึกแตกต่างกันไปเพื่อทำให้เกิดแรงกระแทก

ระเบิด HBX-1 น้ำหนัก 60 ปอนด์ใต้น้ำลึก 24 ฟุต (1:21)

โพสต์และบทความบล็อก

เริ่มต้นใช้งาน AWS

icon1

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Snowball Edge

ไปที่หน้าคุณสมบัติ Snowball Edge ไปที่หน้าครอบครัว Snow
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Snowball Edge
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา