AWS Snowball Edge

การขนส่งข้อมูลขนาดเพตะไบต์พร้อมด้วยความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลแบบออนบอร์ด

AWS Snowball Edge เป็นอุปกรณ์ย้ายข้อมูลและประมวลผล Edge ที่มีความจุ 100 TB และรองรับงานประมวลผลโดยอาศัยแอปพลิเคชัน Amazon EC2 หรือฟังก์ชัน AWS Lambda ลูกค้าใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง (เช่น การผลิต อุตสาหกรรม และการขนส่ง) หรือในสถานที่ตั้งที่ห่างไกลมาก (เช่น ปฏิบัติการทางทหารหรือทางทะเล) ก่อนการขนส่งกลับมายัง AWS อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีการวางซ้อนและจัดกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประกอบเป็นชุดติดตั้งชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Snowball Edge รองรับประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 เฉพาะรวมถึงฟังก์ชัน AWS Lambda ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถพัฒนาและทดสอบใน AWS แล้วค่อยปรับใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งที่ห่างไกลเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลล่วงหน้าและส่งคืนข้อมูล กรณีใช้งานทั่วไป ได้แก่ การย้ายข้อมูล การขนส่งข้อมูล การตรวจเทียบ image การจับภาพสตรีมด้วยเซ็นเซอร์ IoT และ Machine Learning

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Snowball Edge

ประโยชน์

การเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างง่ายดาย

Snowball Edge สามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลหลายเทราไบต์ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ลูกค้าใช้งานเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ฐานข้อมูล ข้อมูลสำรอง หน่วยเก็บถาวร ข้อมูลสุขภาพ ชุดข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลเซ็นเซอร์ IoT และเนื้อหาสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงื่อนไขเครือข่ายป้องกันเส้นเวลาตามจริงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมากทั้งเข้าและออกจาก AWS

ใช้งานง่าย

งานจะสร้างขึ้นใน AWS Management Console เมื่อสร้างงานขึ้นมาแล้ว AWS ก็จะจัดส่งอุปกรณ์ Snowball Edge ที่เตรียมใช้งานไว้ล่วงหน้าไปยังสถานที่ตั้งของคุณ เมื่อคุณได้รับอุปกรณ์ ก็เพียงแค่ติดตั้งเข้ากับเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ของคุณและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เมื่ออุปกรณ์พร้อมที่จะส่งคืน ป้ายจัดส่ง E Ink ก็จะอัปเดตอัตโนมัติและผู้ให้บริการขนส่งก็จะขนส่งอุปกรณ์มาที่สถานที่ของ AWS ที่ถูกต้องซึ่งการอัปโหลดได้เริ่มขึ้น สถานะงานสามารถติดตามได้ผ่าน Amazon SNS ซึ่งสร้างข้อความที่เป็นตัวหนังสือหรืออีเมลขึ้นมาหรือในคอนโซลโดยตรง

ประมวลผลข้อมูลเฉพาะพื้นที่

รัน EC2 AMI และ/หรือปรับใช้โค้ด AWS Lambda บน Snowball Edge เพื่อทำงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สตรีมข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลเฉพาะพื้นที่ Developer และผู้ดูแลระบบอาจเรียกใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โดยตรงเป็นสภาพแวดล้อม AWS ที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ความสามารถนี้ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาและทดสอบในระบบคลาวด์ได้ แต่ก็สามารถใช้งานในสถานที่ตั้งที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายจำกัดหรือไม่มีเลยได้ก่อนจัดส่งข้อมูลกลับมาที่ AWS

พื้นที่จัดเก็บแบบแยกโดด

อุปกรณ์ Snowball Edge สามารถจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บเฉพาะที่กับแอปพลิเคชันในองค์กรผ่านโปรโตคอลการแชร์ไฟล์ (NFS) หรืออินเทอร์เฟซจัดเก็บออบเจ็กต์ (S3 API) คุณยังสามารถจัดกลุ่มอุปกรณ์ Snowball Edge ไว้ด้วยกันเป็นระดับพื้นที่จัดเก็บเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีความคงทนเพิ่มขึ้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยน Snowball Edge ใหม่ ก็อาจจะนำออกมาจากกลุ่มและเปลี่ยนแทนด้วย Snowball Edge ใหม่

 

ปลอดภัย

อุปกรณ์ Snowball Edge มีตัวเครื่องแบบบ่งชี้ร่องรอยการแกะ มีการเข้ารหัสแบบ 256 บิต และ Trusted Platform Module (TPM) ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันทั้งความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณแบบครบวงจร คีย์การเข้ารหัสได้รับการจัดการด้วย AWS Key Management Service (KMS) และจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์

ปรับขนาดได้

อุปกรณ์ Snowball Edge สามารถขนส่งข้อมูลหลายเทราไบต์ และอุปกรณ์หลายเครื่องสามารถใช้งานควบคู่กันหรือในลักษณะจัดกลุ่มรวมกันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลหลายเพตะไบต์เข้าไปในหรือออกมาจาก AWS Snowball Edge ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในบางภูมิภาค และจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ตั้งเมื่อคุณสร้างงานใน AWS Management Console

วิธีทำงาน

คุณสามารถสั่งซื้อ Snowball Edge ได้เพียงไม่กี่คลิกใน AWS Management Console อุปกรณ์จะมาพร้อมกับบักเก็ต S3 ของคุณโดยมีการกำหนดค่าแบบจัดกลุ่ม และรหัส Lambda หรือ EC2 AMI ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่ออุปกรณ์มาส่ง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายในพื้นที่ของคุณและตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเองหรือไม่ก็โดยใช้ DHCP ในขั้นตอนสุดท้าย ให้ปลดล็อคอุปกรณ์ Snowball Edge และเริ่มต้นคัดลอกข้อมูล เมื่ออุปกรณ์พร้อมส่งคืน ป้ายจัดส่ง E Ink ก็จะอัปเดตอัตโนมัติ และคุณสามารถติดตามสถานะงานได้ผ่าน Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ซึ่งสร้างข้อความที่เป็นตัวหนังสือหรืออีเมลขึ้นมาหรือในคอนโซลโดยตรง

กรณีใช้งาน

แอปพลิเคชันแบบฝัง

แอปพลิเคชันแบบฝัง เช่น การสร้างภาพทางการแพทย์จะใช้ Snowball Edge เพื่อสนับสนุนระบบการสแกนและสร้างภาพ ระบบเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่จับภาพไว้เพื่อให้ผู้ใช้และระบบควบคุมดูแลเฉพาะที่สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีและในขณะเดียวกันก็ยังช่วยป้องกันปัญหาการเชื่อมต่อ WAN ได้อีกด้วย กลุ่ม อุปกรณ์ Snowball Edge สามารถกำหนดระยะข้อมูลเฉพาะที่เพื่อถ่ายโอนไปยัง Amazon S3 เป็นระยะได้โดยไม่ขัดจังหวะปฏิบัติการของระบบ

ดำเนินการจากสถานที่ตั้งในระยะไกลด้วย Simple Data

Snowball Edge เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานจากระยะไกลซึ่งได้รับประโยชน์จากการประมวลผลล่วงหน้า เช่น การติดแท็ก image การตรวจสอบความถูกต้อง การบีบลดขนาดหรือการจัดระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและ/หรือจัดเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์ระบบคลาวด์ของคุณ และส่งกลับมาที่ AWS

การผลิต

สถานที่ตั้งในโรงงานใช้ Snowball Edge เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและทำการวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการให้เหมาะสมและปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ สมรรถนะในการผลิตและแม้กระทั่งภาวะขัดข้องที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลก็จะส่งกลับมาถึง AWS เพื่อทำการวิเคราะห์ระดับใหญ่ซึ่งเน้นให้เห็นแนวโน้มหรือแผนแบบที่สำคัญ

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Snowball Edge สามารถดึงข้อมูลมาจากเซ็นเซอร์ IoT หรือไฟล์บันทึกของอุปกรณ์ ดำเนินการวิเคราะห์กับข้อมูลดิบเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และท้ายที่สุด เพิ่มผลลัพธ์เข้าไปใน Data Lake ใน AWS สำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลถาวร

กรณีศึกษา

โดรน

InSitu (ศูนย์แห่งหนึ่งของ Boeing) ใช้โดรนบินเพื่อจับภาพที่มีความละเอียดคมชัดสูงขนาดหลายเทราไบต์นานกว่าหลายล้านชั่วโมงในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมาก เช่น บริเวณที่เกิดไฟป่า เหมืองเปิด แหล่งต้นน้ำในทะเลทราย และสนามรบ การรวบรวมข้อมูลจากระยะไกลในลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องแน่ใจว่าโดรนมีการจับภาพได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะกลับฐานที่ตั้ง Snowball Edge ช่วยให้โดรนสามารถประมวลผลล่วงหน้าและถ่ายโอนข้อมูลนี้กลับไปยังแอปพลิเคชันวิเคราะห์ที่ใช้ระบบคลาวด์
 

This Is My Architecture re:Invent 2017 (48:34) - InSitu เริ่มที่ 34:24

ทะเลทราย

เป็นการเก็บรวบรวมและจัดการเนื้อหาที่จับภาพจากผู้คน 130,000 ในงานเทศกาลอิเล็กทรอนิกาในทะเลทรายใช่หรือไม่ Snowball Edge ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้ ฟัง David Chen จาก Insomniac พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เขาเปลี่ยนดิสก์ไดรฟ์และแถวลำดับจัดเก็บข้อมูลสำหรับเครือข่ายผลิตสื่อชั่วคราวแบบเร่งรัดของเขาทั่วโลก

Electric Daisy Carnival ของ Insomniac (2:24)

เรือ

Hatfield Marine Science Center ของ Oregon State University เป็นห้องปฏิบัติการทางทะเลชั้นนำและเป็นวิทยาเขตสำหรับการวิจัย การศึกษาและการลงพื้นที่ภาคสนามเกี่ยวกับวิทยาการทางทะเลและชายฝั่งโดย OSU องค์กรนี้้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบนดิสก์ไดรฟ์บนเรือที่ทำการวิจัยแล้วจึงโหลดข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง AWS Snowball Edge ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาพมหาสมุทรและชายฝั่งขนาด 100 TB ได้แบบเรียลไทม์โดยอาศัยความสามารถในการประมวลผลบนลำเรือแล้วจึงถ่ายโอนมาที่ระบบคลาวด์เมื่อถึงฝั่ง 

หลักสูตรการจัดการข้อมูลวิจัยบนลำเรือของ OSU (3:47)

สนามรบ

Snowball Edge ออกแบบมาเพื่อปรับใช้โดยทนต่อสภาพแวดล้อมจริงที่ไม่เอื้ออำนวยและเป็นไปตามข้อกำหนด MIL-S-901D เกี่ยวกับแรงกระแทกทางกลที่มีผลกระทบสูงต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือ ดูการทดสอบเรือที่แสดงให้เห็นในภาพการระเบิดของดินระเบิดในสระน้ำที่ระยะทางและระดับความลึกแตกต่างกันไปเพื่อทำให้เกิดแรงกระแทก

ระเบิด HBX-1 น้ำหนัก 60 ปอนด์ใต้น้ำลึก 24 ฟุต (1:21)

โพสต์และบทความบล็อก

เริ่มต้นใช้งาน AWS

icon1

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Snowball Edge

ไปที่หน้าคุณสมบัติ Snowball Edge ไปที่หน้าครอบครัว Snow
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Snowball Edge
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา